Preuzimanja programa Internet Explorer

Primenjuje se na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Ako vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows 10, već imate Internet Explorer 11, tako da ništa ne treba da instalirate. Saznajte kako da koristite Internet Explorer u operativnom sistemu Windows 10. Međutim, Microsoft Edge je potpuno nov pregledač koji se takođe dobija uz Windows 10 i što je važnije, to je podrazumevani pregledač. Obavezno ga isprobajte!

Saznajte koju verziju programa Internet Explorer koristite i kako da pokrenete najnoviju verziju programa Internet Explorer 11. Takođe možete da promenite matičnu stranicu u programu Internet Explorer 11 i postavite Internet Explorer za podrazumevani pregledač.

Više informacija o programu Internet Explorer potražite u članku Pomoć za Internet Explorer.