Prikaz trake favorita u pregledačima Microsoft Edge i Internet Explorer 11

Primenjuje se na: Microsoft EdgeWindows 10Internet Explorer

U pregledaču Microsoft Edge

  • Izaberite ikonu Postavke i još mnogo toga , a zatim i Postavke.
  • U okviru Prikaži traku favorita, prebacite preklopnik na „Uključeno“.
    Prikaži traku favorita

U pregledaču Internet Explorer 11

  • U pregledaču Internet Explorer pritisnite i držite bilo koji deo prostora iznad trake adresa (ili kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor).

  • Izaberite Traka favorita.