Primena procesa čistog pokretanja u operativnom sistemu Windows

R E Z I M E

Čisto pokretanje se primenjuje za pokretanje operativnog sistema Windows uz minimalni skup upravljačkih programa i startnih programa. Na taj način se lakše otklanjaju neusaglašenosti softvera do kojih dolazi kada instalirate program ili ispravku ili kada pokrenete program u operativnom sistemu Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista. Takođe, čisto pokretanje vam pomaže da rešite problem ili utvrdite zbog koje neusaglašenosti dolazi do problema.
Zbog čega dolazi do neusaglašenosti softvera?

Primena čistog pokretanja

Napomene
 • Da biste primenili čisto pokretanje, neophodno je da se prijavite na računar kao administrator.
 • Čisto pokretanje sistema može privremeno da onemogući neke funkcije računara. Kada računar pokrenete na uobičajeni način, funkcije će ponovo raditi kako treba. Međutim, možete dobiti prvobitnu poruku o grešci ili iskusiti prvobitno ponašanje ako se problem bude i dalje javljao.
 • Ako je računar povezan na mrežu, postavke smernica mreže vas mogu sprečiti da primenite ove korake. Preporučujemo vam da ne koristite uslužni program za konfigurisanje sistema za izmenu naprednih opcija pokretanja na računaru bez uputstava inženjera korporacije Microsoft. Ako to uradite, računar može da postane neupotrebljiv.
Izvršite čisto pokretanje primenom sledećih koraka:


 1. Sa početnog ekrana potražite msconfig.
 2. U rezultatima pretrage izaberite stavku Konfiguracija sistema.


 3. Na kartici Usluge dijaloga Konfiguracija sistema potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge tako što ćete da ga dodirnete ili kliknete na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Onemogući sve.


 4. Na kartici Pokretanje u dijalogu Konfiguracija sistema dodirnite ili izaberite stavku Otvori upravljač zadacima.


 5. Na kartici Pokretanje u upravljaču zadacima za svaku startnu stavku izaberite opciju, a zatim kliknite na dugme Onemogući.


 6. Zatvorite upravljač zadacima.
 7. Na kartici Pokretanje u dijalogu Konfiguracija sistema dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo pokrenite računar.

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretraži. S druge strane, ako koristite miš, postavite pokazivač miša u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.
 2. Unesite msconfig u okvir za pretragu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku msconfig.
 3. Na kartici Usluge dijaloga Konfiguracija sistema potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge tako što ćete da ga dodirnete ili kliknete na njega, a zatim dodirnite ili izaberite svaku Onemogući sve.
 4. Na kartici Pokretanje u dijalogu Konfiguracija sistema dodirnite ili izaberite stavku Otvori upravljač zadacima.
 5. Na kartici Pokretanje u upravljaču zadacima za svaku startnu stavku izaberite opciju, a zatim kliknite na dugme Onemogući.
 6. Zatvorite upravljač zadacima.
 7. Na kartici Pokretanje u dijalogu Konfiguracija sistema dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo pokrenite računar.
 1. Prijavite se na računar pomoću naloga sa administratorskim pravima.
 2. Kliknite na dugme Start, u polju Započni pretragu otkucajte msconfig.exe, a zatim pritisnite taster Enter da biste pokrenuli uslužni program za konfigurisanje sistema.
  Napomena Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
 3. Na kartici Opšte postavke izaberite opciju Selektivno pokretanje, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Učitaj stavke za pokretanje. (Polje za potvrdu Koristi originalnu datoteku Boot.ini nije dostupno.)
 4. Na kartici Usluge potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge i kliknite na dugme Onemogući sve.
  Napomena Ovaj korak omogućava nastavak pokretanja Microsoft usluga. Ove usluge uključuju „Umrežavanje“, „Plug and Play“, „Vođenje evidencije o događajima“ i „Izveštavanje o greškama“ i druge usluge. Ako onemogućite ove usluge, možete trajno izbrisati sve tačke vraćanja. Nemojte ovo raditi ako želite da koristite uslužni program „Oporavak sistema“ zajedno sa postojećim tačkama vraćanja.
 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.
Za više informacija o tome kako da primenite čisto pokretanje u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista pogledajte Video: Čisto pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows (video je na engleskom jeziku).

Šta dalje treba da radim kada se nađem u okruženju za čisto pokretanje?

Kada se računar ponovo pokrene, dobićete okruženje za čisto pokretanje. Tada izaberite jednu od sledećih radnji u skladu sa situacijom:
 • Ako pre čistog pokretanja niste mogli da instalirate ili deinstalirate program ili ispravku, probajte ponovo da ih instalirate ili deinstalirate.

  Napomena Ako ste u toku instalacije ili deinstalacije naišli na grešku „Nije moguće pristupiti usluzi Windows Installer“, primenite korake sa stranice Pokretanje usluge Windows Installer kada sistemske usluge nisu učitane, a zatim ponovo instalirajte ili deinstalirajte program ili ispravku.
  • Ako uspete da instalirate ili deinstalirate program ili ispravku, rešili ste problem. Primenite korake sa stranice Vraćanje početnih vrednosti računara za uobičajeno pokretanje da biste vratili početne vrednosti računara za uobičajeno pokretanje.
  • Ako još uvek ne možete da instalirate ili deinstalirate program ili ispravku, to znači da uzrok ovog problema ne leži u aplikaciji ili usluzi. Da biste dobili konkretniju podršku, možda ćete morati da posetite Microsoft podršku.
 • Ako pre čistog pokretanja niste mogli da pokrenete program, probajte da ga ponovo pokrenete.
  • Ako se program pokreće kako treba, ovaj problem su prouzrokovale smetnje u aplikaciji ili usluzi. Primenite korake sa stranice Određivanje uzroka problema čistim pokretanjem da biste odredili u kojoj aplikaciji ili usluzi je došlo do problema.
  • Ako program još uvek ne radi na očekivani način, to znači da uzrok ovog problema ne leži u aplikaciji ili usluzi. Da biste dobili konkretniju podršku, možda ćete morati da posetite Microsoft podršku.

Uspostavljanje početnih vrednosti računara za uobičajeno pokretanje nakon rešavanja problema sa čistim pokretanjem

Kada završite sa rešavanjem problema, sledite ove korake da biste vratili početne vrednosti računara za uobičajeno pokretanje.
 1. Sa početnog ekrana potražite msconfig. (U operativnom sistemu Windows 10 koristite polje za pretragu u „Start“ meniju. U verzijama Windows 8 ili 8.1 brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite Pretraži. S druge strane, ako koristite miš, postavite pokazivač miša u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.)
 2. U rezultatima pretrage izaberite stavku msconfig ili Konfiguracija sistema.
 3. Na kartici Opšte postavke dodirnite ili izaberite opciju Normalno pokretanje.
 4. Dodirnite ili izaberite karticu Usluge, potom opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Omogući sve.
 5. Dodirnite ili izaberite karticu Pokretanje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otvori upravljač zadacima.
 6. U upravljaču zadacima omogućite sve programe za pokretanje, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.
 7. Kada se od vas zatraži da ponovo pokrenete računar, dodirnite dugme Ponovo pokreni ili kliknite na njega.
 1. Kliknite na dugme Start, unesite msconfig.exe u okvir Započni pretragu, a zatim pritisnite taster Enter.
  Napomena Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Na kartici Opšte postavke izaberite opciju Normalno pokretanje, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kada se od vas zatraži da ponovo pokrenete računar, kliknite na dugme Ponovo pokreni.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

 1. Prijavite se na računar pomoću naloga sa administratorskim pravima.
 2. Sa početnog ekrana potražite msconfig. (U operativnom sistemu Windows 10 koristite polje za pretragu u „Start“ meniju. U verzijama Windows 8 ili 8.1 brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite Pretraži. S druge strane, ako koristite miš, postavite pokazivač miša u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.)
 3. U rezultatima pretrage izaberite stavku msconfig ili Konfiguracija sistema.
 4. Dodirnite ili izaberite karticu Usluge, a zatim dodirnite polje za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge ili kliknite da biste potvrdili izbor u njemu.
 5. Dodirnite gornju polovinu polja za potvrdu na listi Usluge ili kliknite da biste potvrdili izbor u njima.
 6. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Ponovo pokreni.
 7. Nakon što računar završi sa pokretanjem, utvrdite da li se problem još uvek javlja.
  • Ako ponovo dođe do problema, ponovite korake od 1 do 6, ali opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Usluga.
  • Ako ne dođe do problema, ponovite korake od 1 do 6 i potvrdite izbor samo u gornjoj polovini preostalih polja za potvrdu koja su opozvana na listi Usluga. Ponovite ove korake dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  • Ako i dalje dolazi do problema nakon što je samo jedna usluga izabrana na listi Usluga, to znači da je uzrok problema u izabranoj usluzi pa bi trebalo da pređete na 11. korak. Ako nijedna usluga ne prouzrokuje problem, pređite na 8. korak.
 8. Ponovite 1. i 3. korak iz ovog odeljka.
 9. Dodirnite ili izaberite karticu Pokretanje, a zatim dodirnite gornju polovinu polja za potvrdu na listi Stavka pokretanja ili kliknite da biste potvrdili izbor u njima.
 10. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.
  • Ako ponovo dođe do problema, ponovite korake 8 i 9, ali opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Stavka pokretanja.
  • Ako ne dođe do problema, ponovite korake 8 i 9 i potvrdite izbor samo u gornjoj polovini preostalih polja za potvrdu koja su opozvana na listi Stavka pokretanja. Ponovite ove korake dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  • Ako i dalje dolazi do problema nakon što je na listi Stavka pokretanja izabrana jedna stavka pokretanja, to znači da je uzrok problema u izabranoj stavci pokretanja, pa bi trebalo da pređete na 11. korak. Ako nijedna stavka pokretanja ne prouzrokuje ovaj problem, onda je najverovatnije uzrok problema u Microsoft usluzi. Da biste utvrdili koja Microsoft usluga prouzrokuje problem, ponovite korake od 1 do 7 bez potvrde izbora u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge u svakom od koraka.
 11. Nakon što utvrdite koja stavka pokretanja ili usluga izaziva problem, obratite se proizvođaču programa da utvrdi da li je moguće rešiti problem. Druga mogućnost je da pokrenete uslužni program za konfigurisanje sistema, a zatim dodirnite polje za potvrdu za stavku problema ili kliknete da biste opozvali izbor u njemu.
 1. Prijavite se na računar pomoću naloga sa administratorskim pravima.
 2. Kliknite na dugme Start, u polju Započni pretragu otkucajte msconfig.exe, a zatim pritisnite taster Enter da biste pokrenuli uslužni program za konfigurisanje sistema.
  Napomena Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
 3. Izaberite karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u gornjoj polovini polja za potvrdu na listi Usluge.
 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.
 6. Nakon što računar završi sa pokretanjem, utvrdite da li se problem još uvek javlja.
  • Ako ponovo dođe do problema, ponovite korake od 1 do 5, ali opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Usluga.
  • Ako ne dođe do problema, ponovite korake od 1 do 5 i potvrdite izbor samo u gornjoj polovini preostalih polja za potvrdu koja su opozvana na listi Usluga. Ponovite ove korake dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  • Ako i dalje dolazi do problema nakon što je samo jedna usluga izabrana na listi Usluga, to znači da izabrana usluga prouzrokuje problem. Pređite na 10. korak. Ako nijedna usluga ne uzrokuje ovaj problem, pređite na 7. korak.
 7. Primenite čisto pokretanje tako što ćete ponoviti 1. i 2. korak.
 8. Izaberite karticu Pokretanje, a zatim kliknite da biste potvrdili izbor u gornjoj polovinu polja za potvrdu na listi Stavka pokretanja.
 9. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.
  • Ako ponovo dođe do problema, ponovite korake 7 i 8, ali opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Stavka pokretanja.
  • Ako ne dođe do problema, ponovite korake 7 i 8 i potvrdite izbor samo u gornjoj polovini preostalih polja za potvrdu koja su opozvana na listi Stavka pokretanja. Ponovite ove korake dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  • Ako i dalje dolazi do problema nakon što je samo jedna stavka pokretanja izabrana na listi Stavka pokretanja, to znači da izabrana stavka pokretanja prouzrokuje problem. Pređite na 10. korak. Ako nijedna stavka pokretanja ne izaziva ovaj problem, najverovatnije ga izaziva neka Microsoft usluga. Da biste utvrdili koja Microsoft usluga prouzrokuje problem, ponovite korake od 1 do 6 bez potvrde izbora u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge u svakom od koraka.
 10. Nakon što utvrdite koja stavka pokretanja ili usluga izaziva problem, obratite se proizvođaču programa da utvrdi da li je moguće rešiti problem. Druga mogućnost je da pokrenete uslužni program za konfigurisanje sistema, a zatim kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu za stavku problema.
Ako pokrenete program za instalaciju bez pokretanja usluge Windows Installer, možete da vidite sledeću poruku o grešci:

Nije moguće pristupiti usluzi Windows Installer. Obratite se osoblju za podršku kako biste proverili da li je usluga Windows Installer ispravno registrovana.

Usluga Windows Installer se ne pokreće ako opozovete izbor u polju za potvrdu Učitaj usluge sistema u uslužnom programu za konfigurisanje sistema. Da biste koristili uslugu Windows Installer kada se usluge sistema ne učitaju, morate ručno pokrenuti uslugu. Da biste to uradili, sledite ove korake.
 1. Sa početnog ekrana potražite computer. (U operativnom sistemu Windows 10 koristite polje za pretragu u „Start“ meniju. U verzijama Windows 8 ili 8.1 brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite Pretraži. S druge strane, ako koristite miš, postavite pokazivač miša u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.)
 2. U rezultatima pretrage kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar ili brzo prevucite prstom nadole do nje, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Upravljaj.
 3. U stablu konzole dodirnite ili izaberite stavku Usluge i aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Usluge.
 4. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom miša na stavku Windows Installer ili je prevucite nadole, a zatim dodirnite dugme Započni ili kliknite na njega.
 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na Računar, a zatim izaberite stavku Upravljaj.
  Napomena Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
 2. U stablu konzole izaberite stavku Usluge i aplikacije, a zatim izaberite opciju Usluge.
 3. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom miša na stavku Windows Installer, a zatim kliknite na dugme Započni.
Svojstva

ID članka: 929135 - Poslednji pregled: 28.04.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije