Ako radni list sadrži u niti komentara ili beleške, možete da ih odštampate.

Napomena: U Excel za Microsoft 365 postoje dve vrste komentara koje možete odabrati: u niti komentari i beleške. Dodatne informacije potražite u članku Ulančeni komentari i beleške.

 1. Izaberite radni list koji sadrži komentare koje želite da odštampate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali pojedinačni komentar, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju i izaberite stavku Prikaži/sakrij komentare.

  • Da biste prikazali sve komentare u radnom listu, idite na karticu Redigovanje > Prikaži sve komentare.

  • Da biste premestili komentare koji se preklapaju ili mu premestili veličinu, kliknite na ivicu okvira komentara tako da se pojave regulatori veličine.

   Kliknite na ivicu okvira za komentar da biste ga premestili ili mu promenili veličinu

   Okviru za komentar možete da promene veličinu tako što ćete prevući bilo koji regulator veličine ili ga premestiti tako što ćete izabrati bilo koji deo njegove ivice, a zatim ga prevući gde želite.

 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na iskačeći okvir sa desne strane da biste pokrenuli dijalog Podešavanje stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 3. Kliknite na karticu List.

 4. U polju Komentari odaberite na kraju lista ili Kao što je prikazano na listu.

  Na kartici „List“ izaberite opciju u okviru „Komentari“

 5. Izaberite stavkuŠtampanje ili Pregled pre štampanja da biste videli pregled komentara.

 1. Izaberite radni list koji sadrži u niti komentare i beleške koje želite da odštampate.

 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na iskačeći okvir sa desne strane da biste pokrenuli dijalog Podešavanje stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 3. Kliknite na karticu List.

 4. U polju Komentari izaberite stavku Na kraju lista.

  Napomena: U Excel za Microsoft 365 u programu , ne možete da štampate u niti komentare kao što su prikazani na radnom listu, ali možete da odštampate beleške. Pogledajte sledeći odeljak o štampanju beležaka u programu Excel za Microsoft 365.

 5. Izaberite stavkuŠtampanje ili Pregled pre štampanja da biste videli pregled komentara i beležaka.

Beleške možete da odštampate onako kako izgledaju na listu.

 1. Izaberite radni list koji sadrži beleške koje želite da odštampate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali pojedinačnu na notu, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju i izaberite stavku Prikaži/sakrij belešku.

  • Da biste prikazali sve beleške, idite na karticu Redigovanje > Beleške > Prikaži sve beleške.

  • Da biste premestili beleške koje se preklapaju ili mu premestili veličinu, kliknite na ivicu okvira beleške kako bi se pojavili regulatori veličine.

   Kliknite na ivicu okvira za komentar da biste ga premestili ili mu promenili veličinu

   Veličinu beleške možete da premestite tako što ćete prevući bilo koji od regulatora veličine ili je premestiti tako što ćete izabrati bilo koji deo njene ivice, a zatim je prevući gde želite.

 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na iskačeći prozor sa desne strane da biste otvorili dijalog Podešavanje stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 3. Kliknite na karticu List.

 4. U polju Komentari izaberite stavku Kao što je prikazano na listu (zatamnjeno).

  Napomena: U Excel za Microsoft 365 možete da odštampate samo beleške na kraju lista. Međutim, možete da odštampate u niti komentare i beleške na kraju lista. Pogledajte prethodni odeljak o štampanju niti komentara i beležaka u programu Excel za Microsoft 365.

 5. Izaberite stavku Štampanjeili Pregled pre štampanja da biste videli pregled beležaka.

 1. Izaberite radni list koji sadrži komentare koje želite da odštampate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali pojedinačni komentar, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju i izaberite stavku Prikaži/sakrij komentare.

  • Da biste prikazali sve komentare u radnom listu, idite na karticu Redigovanje > Prikaži sve komentare.

  • Da biste premestili komentare koji se preklapaju ili mu premestili veličinu, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Uredi komentar ,a ivica okvira komentara će prikazati regulatore veličine.

   Veličinu komentara možete da premestite tako što ćete prevući bilo koji regulator veličine ili ga premestiti tako što ćete izabrati bilo koju od njegovih ivica, a zatim ga prevući gde želite.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice.

 3. Kliknite na karticu List.

 4. U polju Komentari odaberite na kraju lista ili Kao što je prikazano na listu.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj.

 1. Izaberite radni list koji sadrži u niti komentare i beleške koje želite da odštampate.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice.

 3. Kliknite na karticu List.

 4. U polju Komentari izaberite stavku Na kraju lista.

  Napomena: U Excel za Microsoft 365 za Mac računare ne možete štampati u niti kao što su prikazani na listu. Beleške možete da odštampate pošto se prikazuju na listu. Pogledajte sledeći odeljak o štampanju samo beležaka u programu Excel za Microsoft 365 za Mac računare.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj.

Beleške možete da odštampate onako kako izgledaju na listu.

 1. Izaberite radni list koji sadrži beleške koje želite da odštampate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali pojedinačnu na notu, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju i izaberite stavku Prikaži/sakrij belešku.

  • Da biste prikazali sve beleške, idite na karticu Redigovanje > Beleške > Prikaži sve beleške.

  • Da biste premestili beleškekoje se preklapaju i da biste mu izmenili veličinu, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Uredi belešku , a ivica okvira beleške će prikazati regulatore veličine.

   Polje za naplaćivanje možete da promene veličinu tako što ćete prevući bilo koji od regulatora veličine ili ga premestiti tako što ćete izabrati bilo koju od njenih ivica, a zatim ga prevući gde želite.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice.

 3. Kliknite na karticu List.

 4. U polju Komentari izaberite stavku Kao što je prikazano na listu (zatamnjeno).

  Napomena: U Excel za Microsoft 365 za Mac računare možete odštampati samo beleške na kraju lista. Međutim, možete da odštampate u niti komentare i beleške na kraju lista. Pogledajte prethodni odeljak o štampanju niti komentara i beležaka u programu Excel za Microsoft 365 za Mac računare.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u Excel Tech zajednici ili da dobijete podršku u Answers zajednici.

Takođe pogledajte

Umetanje komentara i beležaka u programu Excel

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×