Access SQL: odredba SELECT

Ovo je jedan od skupova članaka o jeziku Access SQL. Ovaj članak opisuje kako da napišete odredbu SELECT i koristi primere za ilustrovanje raznih tehnika koje možete da koristite dok je pišete.

Pregled jezika Access SQL potražite u članku Access SQL: osnovni koncepti, rečnik i sintaksa.

U ovom članku

Izbor polja: odredba SELECT

Izraz SELECT obično počinje odredbom SELECT. Odredbu SELECT koristite kako biste naveli imena polja koja sadrže podatke koje želite da koristite u upitu. Izraze možete da koristite i umesto polja ili kao dodatak poljima. Čak možete da koristite još jedan izraz SELECT kao polje – to se naziva podupit.

Recimo da želite da saznate brojeve telefona klijenata. Pod pretpostavkom da se polje koje skladišti brojeve telefona klijenata zove „tekstTelKlijenta“, odredba SELECT izgleda ovako:

SELECT [txtCustomerPhone]

Uglaste zagrade možete da koristite da biste u njih stavili ime. Ako ime ne sadrži razmake ili specijalne znakove (kao što su znakovi interpunkcije), uglaste zagrade su opcionalne. Ako ime sadrži razmake ili specijalne znakove, morate da koristite zagrade.

Savet: Ime koje sadrži razmake lakše se čita i može da vam uštedi vreme kada dizajnirate obrasce i izveštaje, ali zbog njega ćete možda morati više da kucate kada pišete SQL izraze. Trebalo bi da razmotrite tu činjenicu kada dajete imena objektima u Access bazi podataka.

Ako SQL izraz sadrži dva ili više polja koja imaju isto ime, morate da dodate ime izvora podataka svakog polja imenu polja u odredbi SELECT. Isto ime koristite za izvor podataka koji koristite u odredbi FROM.

Izbor svih polja

Kada želite da uključite sva polja iz izvora podataka, možete da navedete sva polja posebno u odredbi SELECT odnosno da koristite džoker znak zvezdicu (*). Kada koristite zvezdicu, Access određuje koja polja sadrži izvor podataka kada se upit pokreće i uključuje sva ta polja u upit. To pomaže da obezbedite da upit ostane ažuriran ako se u izvor podataka dodaju nova polja.

Zvezdicu možete da koristite sa jednim ili više izvora podataka u SQL izrazu. Ako koristite zvezdicu i imate više izvora podataka, morate da uključite ime izvora podataka uz zvezdicu, kako bi Access mogao da odredi iz kojih izvora podataka treba uključiti sva polja.

Na primer, pretpostavimo da želite da izaberete sva polja iz tabele „Porudžbine“, ali samo adresu e-pošte iz tabele „Kontakti“. Odredba SELECT može da izgleda otprilike ovako:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Napomena: Pratite kada koristite zvezdicu. Ako se nova polja kasnije dodaju u izvor podataka, a niste ih planirali, rezultati upita neće biti onakvi kakve očekujete.

Izbor različitih vrednosti

Ako znate da će izraz birati suvišne podatke i radije biste da vidite samo različite vrednosti, možete da koristite ključnu reč DISTINCT u odredbi SELECT. Na primer, pretpostavimo da svako od klijenata prestavlja nekoliko različitih interesa, od kojih neki koriste isti broj telefona. Ako želite da obezbedite da svaki broj telefona vidite samo jednom, odredba SELECT izgleda ovako:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Korišćenje zamenskih imena za polja ili izraze: ključna reč AS

Oznaku koja je prikazana za bilo koje polje u prikazu lista sa podacima možete da prikažete pomoću ključne reči AS i pseudonima polja u odredbi SELECT. Pseudonim polja je ime koje dodeljujete polju u upitu kako bi rezultati bili lakši za čitanje. Na primer, ako želite da izaberete podatke iz polja pod imenom „tekstTelKlijenta“, a polje sadrži brojeve telefona klijenata, čitljivost podataka možete da poboljšate tako što ćete koristili pseudonim polja i izrazu SELECT, na sledeći način:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Napomena: Pseudonim polja morate da koristite kada koristite izraz u odredbi SELECT.

Izbor pomoću izraza

Ponekad treba da pogledate izračunavanja zasnovana na podacima ili da preuzmete samo deo podataka polja. Na primer, pretpostavimo da želite da dobijete godinu rođenja klijenata, na osnovu podataka u polju „DatumRođenja“ u bazi podataka. Odredba SELECT može da izgleda otprilike ovako:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Ovaj izraz se sastoji od funkcije DatePart i dva argumenta – „yyyy” (konstanta) i [DatumRođenja] (identifikator).

Bilo koji važeći izraz možete da koristite kao polje ako izraz daje jednu vrednost kada mu se da jedna ulazna vrednost.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×