Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije Average u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje prosek (aritmetičku sredinu) argumenata. Na primer, ako opseg a1: A20 sadrži brojeve, formula =AVERAGE (a1: A20) vraća prosek tih brojeva.

Sintaksa

AVERAGE(broj1, [broj2], ...)

Sintaksa funkcije AVERAGE ima sledeće argumente:

 • Broj1    Obavezno. Prvi broj, referenca ćelije ili opseg čiji prosek želite da izračunate.

 • Broj2, ...    Opcionalno. Dodatni brojevi, reference ćelija ili opsezi (najviše 225) čiji prosek želite da izračunate.

Primedbe

 • Argumenti mogu biti brojevi ili imena, opsezi ili reference ćelija koje sadrže brojeve.

 • Logičke vrednosti i tekstualne reprezentacije brojeva koje kucate direktno na listi argumenata se ne broje.

 • Ako argument za opseg ili referencu ćelije sadrži tekst, logičke vrednosti ili prazne ćelije, te vrednosti se zanemaruju. Međutim, ćelije sa vrednošću nula se uključuju.

 • Argumenti koji predstavljaju vrednosti grešaka ili tekst koji ne može biti izražen u vidu brojeva dovode do grešaka.

 • Ako u referencu želite da uključite logičke vrednosti i tekstualne prikaze brojeva kao deo računske operacije, upotrebite funkciju AVERAGEA.

 • Ukoliko želite da izračunate prosek samo onih vrednosti koje zadovoljavaju određene kriterijume, upotrebite funkciju AVERAGEIF ili funkciju AVERAGEIFS.

Napomena: Funkcija AVERAGE meri centralnu tendenciju koja predstavlja centralno mesto grupe brojeva u statističkoj raspodeli. Tri najčešće mere centralne tendencije jesu:

 • Prosek daje aritmetičku sredinu, a izračunava se tako što se zbir brojeva iz neke grupe podeli sa njihovim ukupnim brojem. Na primer, aritmetička sredina brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 30 podeljeno sa 6, tj. 5.

 • Medijana daje središnji broj grupe brojeva, što znači da polovina brojeva ima vrednosti koje su veće od srednje, a polovina ima vrednosti koje su manje od nje. Na primer, srednja vrednost brojeva 2, 3, 3, 5, 7, i 10 je broj 4.

 • Modus je broj koji se najčešće javlja u grupi brojeva. Na primer, modus brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je broj 3.

Ove tri mere centralne tendencije imaju jednaku vrednost za simetričnu raspodelu brojeva u grupi. Za asimetričnu raspodelu brojeva u grupi one mogu biti različite.

Savet: Kada izračunavate prosek ćelija, imajte u vidu razliku između praznih ćelija i onih koje sadrže vrednost nula, posebno ako ste u Excel aplikaciji za računare, u dijalogu Excel opcije opozvali izbor u polju za potvrdu Prikaži nulu u ćelijama koje imaju vrednost nula. Kada je izabrana ova opcija, prazne ćelije se ne broje, a vrednosti nula se broje.

Da biste pronašli polje za potvrdu Prikaži nulu u ćelijama koje imaju vrednost nula:

 • Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije, a zatim u okviru kategorije Više opcija pogledajte odeljak Opcije prikaza za ovaj radni list.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

10

15

32

7

9

27

2

Formula

Opis

Rezultat

=AVERAGE(A2:A6)

Izračunava prosek brojeva u ćelijama od A2 do A6.

11

=AVERAGE(A2:A6, 5)

Izračunava prosek brojeva u ćelijama od A2 do A6 uključujući broj 5.

10

=AVERAGE(A2:C2)

Izračunava prosek brojeva u ćelijama od A2 do C2.

Imala

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×