Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Daje rezultat testa nezavisnosti. CHITEST daje vrednost hi-kvadrat (χ2) raspodele za statistiku i odgovarajuće stepene slobode. Možete da koristite χ2 testove da biste odredili da li su hipotetički rezultati potvrđeni eksperimentom.

Važno: Ova funkcija je zamenjena jednom ili više novih funkcija koje mogu da obezbede poboljšanu preciznost i čija imena bolje odražavaju njihovu upotrebu. Iako je ova funkcija i dalje dostupna za kompatibilnost sa prethodnim verzijama, trebalo bi da razmotrite upotrebu novih funkcija od sada zato što ova funkcija možda neće biti dostupna u budućim verzijama programa Excel.

Više informacija o novoj funkciji potražite u članku Funkcija CHISQ.TEST.

Sintaksa

CHITEST(stvarni_opseg,očekivani_opseg)

Sintaksa funkcije CHITEST ima sledeće argumente:

 • Stvarni_opseg     Obavezno. Opseg podataka koji sadrži posmatranja koja treba testirati u odnosu na očekivane vrednosti.

 • Očekivani_opseg     Obavezno. Opseg podataka koji sadrži odnos zbirova redova i kolona i ukupnog zbira.

Primedbe

 • Ukoliko argumenti stvarni_opseg i očekivani_opseg imaju različit broj tačaka podataka, CHITEST daje grešku #N/A.

 • TEST χ2 najpre računa statistiku χ2 koristeći formulu:

  Jednačina

  gde:

  Aij = stvarna učestalost u i-tom redu, j-toj koloni

  Aij = očekivana učestalost u i-tom redu, j-toj koloni

  r = broj redova

  c = broj kolona

 • Niža vrednost χ2je pokazatelj nezavisnosti. Kao što se može videti iz formule, χ2je uvek pozitivno ili 0, a 0 je samo ako je Aij = Eij za svako i,j.

 • CHITEST daje mogućnost da se vrednost χ2 statistike, koja barem ima istu vrednost kao vrednost izračunata pomoću gornje formule, može slučajno desiti pod pretpostavkom nezavisnosti. Kada računa ovu mogućnost, funkcija CHITEST koristi χ2 raspodelu sa odgovarajućim brojem stepeni slobode, df. Ako je r > 1 i c > 1, onda je df = (r - 1)(c - 1). Ako je r = 1 i c > 1, onda je df = c - 1 ili ako je r > 1 i c = 1, onda je df = r - 1. r = c= 1 nije dozvoljeno i dobija se #N/A.

 • Korišćenje funkcije CHITEST najviše odgovara kada Eij nisu premaleni. Neki statističari predlažu da Eij treba da bude veće ili jednako 5.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Muškarci (trenutno)

Žene (trenutno)

Opis

58

35

Slaganje

11

25

Neutralno

10

23

Neslaganje

Muškarci (očekivano)

Žene (očekivano)

Opis

45,35

47,65

Slaganje

17,56

18,44

Neutralno

16,09

16,91

Neslaganje

Formula

Opis

Rezultat

=CHITEST(A2:B4;A6:B8)

X2 statistika za gorenavedene podatke je 16,16957 sa 2 stepena slobode

0,0003082

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×