Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Pretvara brojeve iz jednog mernog sistema u drugi. Na primer, CONVERT može da prevede tabelu rastojanja u miljama u tabelu rastojanja u kilometrima.

Sintaksa

CONVERT(broj,od_jedinice,do_jedinice)

Broj     je vrednost u argumentu od_jedinica koju treba konvertovati.

Od_jedinice     je jedinice za broj.

Do_jedinice     su jedinice za rezultat. Funkcija CONVERT prihvata sledeće tekstualne vrednosti (između znakova navoda) za argumente od_jedinice i do_jedinice.

Težina i masa

Težina i masa

Od_jedinice ili do_jedinice

gram

"g"

slag (1 sg = 14,594 kg)

"sg"

funta (težina)

"lbm"

U (jedinica za atomsku masu)

"u"

unca (težina)

"ozm"

zrno

"grain"

američka (kratka) centa

"cwt" ili "shweight"

carska centa

"uk_cwt" ili "lcwt" ("hweight")

kamen

"stone"

Tona

"ton"

carska tona

"uk_ton" ili "LTON" ("brton")

Rastojanje

Rastojanje

Od_jedinice ili do_jedinice

metar

"m"

milja

"mi"

nautička milja

"Nmi"

inč

"in"

stopa

"ft"

jard

"yd"

angstrem

"ang"

lakat

"ell"

svetlosna godina

"ly"

parsek

"parsec" ili "pc"

pajk (1/72 inča)

"Picapt" ili "Pica"

pajk (1/6 inča)

"pica"

američke milje (milje)

"survey_mi"

Vreme

Vreme

Od_jedinice ili do_jedinice

godina

"yr"

dan

"day" ili "d"

čas

"hr"

minut

"mn" ili "min"

sekunda

"sec" ili "s"

Pritisak

Pritisak

Od_jedinice ili do_jedinice

paskal

"Pa" (ili "p")

atmosfera

"atm" (ili "at")

mm živinog stuba

"mmHg"

PSI

"psi"

tor

"Torr"

Sila

Sila

Od_jedinice ili do_jedinice

njutn

"N"

dajn

"dyn" (ili "dy")

sila 1 funte

"lbf"

pond

"pond"

Energija

Energija

Od_jedinice ili do_jedinice

džul

"J"

erg

"e"

kalorija

"c"

IT kalorija

"cal"

elektronvolt

"eV" (ili "ev")

konjska snaga–čas

"HPh" (ili "hh")

vatčas

"Wh" (ili "wh")

stopa funta

"flb"

BTU

"BTU" (ili "btu")

Snaga

Snaga

Od_jedinice ili do_jedinice

konjska snaga

"HP" (ili "h")

konjska snaga

"PS"

vat

"W" (ili "w")

Magnetizam

Magnetizam

Od_jedinice ili do_jedinice

tesla

"T"

gaus

"ga"

Temperatura

Temperatura

Od_jedinice ili do_jedinice

stepen Celzijusa

"C" (ili "cel")

stepen Farenhajta

"F" (ili "fah")

Kelvin

"K" (ili "kel")

stepen Rankina

"Rank"

stepen Reomira

"Reau"

Jačina zvuka

Količina (ili mera tečnosti)

Od_jedinice ili do_jedinice

kafena kašika

"tsp"

moderna kafena kašika

"tspm"

kašika

"tbs"

unca

"oz"

šolja

"cup"

američka pinta

"pt" (ili "us_pt")

engleska pinta

"uk_pt"

kvart

„qt"

carski kvart (Velika Britanija)

"uk_qt"

galon

"gal"

carski galon (Velika Britanija)

"uk_gal"

litar

"l" ili "L" ("lt")

kubni angstrem

"ang3" ili "ang^3"

američki barel

"barrel"

američki bušel

"bushel"

kubna stopa

"ft3" ili "ft^3"

kubni inč

"in3" ili "in^3"

kubna svetlosna godina

"ly3" ili "ly^3"

kubni metar

"m3" ili "m^3"

kubna milja

"m3" ili "m^3"

kubni jard

"yd3" ili "yd^3"

kubna nautička milja

"Nmi3" ili "Nmi^3"

kubni pajk

"Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" ili "Pica^3"

bruto registriovana tona

"GRT" ("regton")

tona merenja (tona troškova prevoza)

"MTON"

Oblast

Oblast

Od_jedinice ili do_jedinice

međunarodni akr

"uk_acre"

američki akr

"us_acre"

kvadratni angstrem

"ang2" ili “ang^2"

ar

"ar"

kvadratna stopa

"ft2" ili "ft^2"

hektar

"ha"

kvadratni inči

"in2" ili "in^2"

kvadratna svetlosna godina

"ly2" ili "ly^2"

kvadratni metri

"m2" ili "m^2"

jutro

"Morgen"

kvadratne milje

"mi2" ili "mi^2"

kvadratne nautičke milje

"Nmi2" ili "Nmi^2"

kvadratni pajk

"Picapt2", "Pica2", "Pica^2" ili "Picapt^2"

kvadratni jard

"yd2" ili "yd^2"

Informacije

Informacije

Od_jedinice ili do_jedinice

bit

"bit"

bajt

"byte"

Brzina

Brzina

Od_jedinice ili do_jedinice

admiralski čvor

"admkn"

čvor

"kn"

metri po času

"m/h" ili "m/hr"

metara u sekundi

"m/s" ili "m/sec"

milja po času

"mph"

Sledeći skraćeni prefiksi mogu se pripojiti bilo kojoj metričkoj veličini argumenta od_jedinice ili do_jedinice.

Prefiks

Množilac

Skraćenica

jota

1E+24

"Y"

zeta

1E+21

"Z"

eksa

1E+18

"E"

peta

1E+15

"P"

tera

1E+12

"T"

giga

1E+09

"G"

mega

1E+06

"M"

kilo

1E+03

"k"

hekto

1E+02

"h"

deka

1E+01

"da" ili "e"

deci

1E-01

"d"

centi

1E-02

"c"

mili

1E-03

"m"

mikro

1E-06

"u"

nano

1E-09

"n"

piko

1E-12

"p"

femto

1E-15

"f"

ato

1E-18

"a"

zepto

1E-21

"z"

jokto

1E-24

"y"

Binarni prefiks

Vrednost prefiksa

Skraćenica

Izvedeno od

jobi

2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

"Yi"

jota

zebi

2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424

"Zi"

zeta

eksbi

2^60 = 1 152 921 504 606 846 976

"Ei"

eksa

pebi

2^50 = 1 125 899 906 842 624

"Pi"

peta

tebi

2^40 = 1 099 511 627 776

"Ti"

tera

gibi

2^30 = 1 073 741 824

"Gi"

giga

mebi

2^20 = 1 048 576

"Mi"

mega

kibi

2^10 = 1024

"ki"

kilo

  • Ako su tipovi unetih podataka neispravni, CONVERT daje #VALUE! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

  • Ako jedinica ne postoji, CONVERT daje grešku #N/A.

  • Ako jedinica ne podržava binarni prefiks, CONVERT daje grešku #N/A.

  • Ako jedinice pripadaju različitim grupama, CONVERT daje grešku #N/A.

  • Imena jedinica i prefiksa razlikuju mala i velika slova.

Ovo je primer načina na koji formula koristi FUNKCIJU CONVERT.

Formula

Opis

Rezultat

=CONVERT(1; "lbm"; "kg")

Pretvara 1 funtu u kilograme

0,4535924

=CONVERT(68; "F"; "C")

Pretvara 68 stepeni Farenhajta u stepene Celzijusa

20

=CONVERT(2,5; "ft"; "sec")

Podaci nisu istog tipa, pa se dobija greška

#nedostupno

=CONVERT(CONVERT(100;"ft";"m");"ft";"m")

Pretvara kvadratne stope u kvadratne metre.

9,290304

Možete da vidite kako funkcija CONVERT funkcioniše u programu Excel. Kopirajte sledeću tabelu (počevši od "6") i nalepite je u prazan Excel radni list, postavljajući "6" u ćeliju A1.

6

Formula

Opis (rezultat)

=CONVERT(A1,"C","F")

Konvertovanje 6 stepeni Celzijusa u Farenhajt (42,8)

=CONVERT(A1,"tsp","tbs")

Konvertujte 6 kašičica u kašike (2)

=CONVERT(A1,"gal","l")

Konvertujte 6 galona u litre (22,71741274)

=CONVERT(A1,"mi","km")

Konvertovanje 10 km u kilometre (9,656064)

=CONVERT(A1,"km","mi")

Konvertuj 6 kilometara u milje (3,728227153)

=CONVERT(A1,"in","ft")

Konvertuj 6 inča u stopa (0,5)

=CONVERT(A1,"cm","in")

Konvertovanje 6 centimetara u inče (2,362204724)

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×