Create a hierarchy

Ako želite da ilustrovanje hijerarhijskih odnosa koji napreduju vertikalno ili horizontalno, možete da kreirate SmartArt grafiku koja koristi raspored hijerarhije, kao što je označena kao hijerarhija. Hijerarhija je grafički simbol niza naloženih grupisanja ljudi ili stvari u sistemu. Pomoću SmartArt grafike u programu Excel, Outlook, PowerPoint ili Word možete da kreirate hijerarhiju i da je dodate u radni list, e-poruku, prezentaciju ili dokument.

Važno: Ako želite da kreirate organizacioni grafikon, kreirajte SmartArt grafiku pomoću rasporeda organizacionog grafikona.

Labeled Hierarchy

Napomena: Snimci ekrana u ovom članku su snimljene u sistemu Office 2007. Ako imate drugu verziju, prikaz može da se razlikuje, ali osim ako nije drugačije navedeno, funkcionalnost je ista.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Grupa „Ilustracije“ na glavnoj traci

 2. U galeriji Izbor SmartArt grafike izaberite stavku hijerarhija, a zatim kliknite dvaput na raspored hijerarhije (kao što je Horizontalna hijerarhija).

 3. Da biste uneli tekst, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Kliknite na čuvar mesta [Tekst] u oknu za tekst, a zatim upišite tekst.

  • Kopirajte tekst sa drugog mesta ili iz drugog programa, kliknite na čuvar mesta [Tekst] u oknu za tekst, a zatim nalepite tekst.

   Napomena: Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na kontrolu.

   Kontrola okna za tekst

   • Kliknite na okvir u SmartArt grafici i otkucajte tekst.

    Napomena: Najbolji rezultati se postižu ukoliko koristite ovu opciju kada dodate sva željena polja.

Dodavanje polja

 1. Izaberite SmartArt grafiku u koju želite da dodate polje.

 2. Kliknite na postojeće polje koje je najbliže mestu na koje želite da dodate novo polje.

 3. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu ispod dugmeta Dodaj oblik.

  Dodavanje oblika

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Dodaj oblik iza da biste umetnuli polje na isti nivo kao izabrano polje, ali iza njega.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik pre da biste umetnuli polje na isti nivo kao izabrano polje, ali ispred njega.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik iznad da biste umetnuli polje jedan nivo iznad izabranog polja.
   Novo polje zauzima poziciju izabranog polja, a izabrano polje i sva polja direktno ispod njega su svaki smenjen jedan nivo.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik ispod da biste umetnuli polje jedan nivo ispod izabranog polja.

   Novo polje se dodaje posle drugog polja na istom nivou.

Brisanje polja

Da biste izbrisali polje, kliknite na ivicu polja koje želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE.

Napomene: 

 • Kada treba da dodate polje u hijerarhiju, Eksperimentišite sa dodavanjem polja pre, iza ili ispod izabranog polja da biste dobili željeni položaj za novo polje.

 • Iako ne možete automatski da povežete dva polja najvišeg nivoa sa linijom u rasporedima hijerarhije, kao što je Horizontalna hijerarhija, možete da imitiraљ ovaj izgled tako što ćete dodati okvir u SmartArt grafiku, a zatim nacrtati liniju da biste povezali polja.

 • Dodavanje polja iz okna za tekst:

  1. Postavite kursor na početak teksta gde želite da dodate polje.

  2. Otkucajte željeni tekst u novom polju, pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite taster TAB da biste uvukli novo polje, odnosno kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste primenili negativno uvlačenje.

Premeštanje polja u hijerarhiji

 • Da biste premestili polje, kliknite na polje, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

 • Da biste premestili polje u veoma malim pomacima, držite pritisnut taster CTRL dok pritiskate tastere sa strelicama na tastaturi.

Promena u različitom rasporedu hijerarhije

 1. Kliknite desnim tasterom miša na hijerarhiju koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku promeni raspored.

 2. Kliknite na hijerarhija, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali hijerarhijske veze koje napreduju od vrha ka dnu i grupisane hijerarhijski, izaberite stavku označena hijerarhija.
   Labeled Hierarchy

  • Da biste prikazali grupe informacija izgrađene od vrha do dna i hijerarhija u svakoj grupi, izaberite stavku hijerarhija tabela.
   Table Hierarchy

  • Da biste prikazali hijerarhijske veze koje napreduju u grupama, izaberite stavku hijerarhija.
   Hierarchy List

  • Da biste prikazali horizontalno kako napreduje hijerarhijske veze, izaberite stavku Horizontalna hijerarhija.
   Horizontal Hierarchy

  • Da biste prikazali horizontalno i označeno hijerarhijske veze, izaberite stavku horizontalna označena hijerarhija.
   Horizontal Labeled Hierarchy

Napomena: Raspored SmartArt grafike možete da promenite i tako što ćete kliknuti na opciju rasporeda u grupi Rasporedi, na kartici Dizajn, u okviru stavke SmartArt alatke. Kada postavite pokazivač na opciju rasporeda, SmartArt grafika se menja i prikazuje pregled izgleda sa tim rasporedom.

Da biste brzo dodali SmartArt grafiku i Poljsku izgled dizajnera, možete da promenite boje ili da ga primenjujete na hijerarhiju. Takođe možete da dodate efekte, na primer sjaj, umekšane ivice ili 3-D efekte.

Na polja u SmartArt grafici možete da primenite kombinacije boja izvedene iz boje teme.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiju boju želite da promenite.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  SmartArt toolbar - hierarchy

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, proverite jeste li izabrali SmartArt grafiku.

 3. Izaberite željenu kombinaciju boja.

Savet: Kada postavite pokazivač iznad neke od sličica, videćete kako SmartArt grafika izgleda s tim bojama.

 1. U SmartArt grafici kliknite desnim tasterom miša na liniju ili ivicu polja koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Oblikuj oblik.

 2. Da biste promenili boju ivice polja, izaberite stavku Boja linije, izaberite stavku boja Slika dugmeta , a zatim izaberite željenu boju.

 3. Da biste promenili stil ivice polja, izaberite stavku stil linije, a zatim odaberite željeni stil linije.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu polja, a zatim izaberite stavku Oblikuj oblik.

 2. Izaberite okno Popuna, a zatim izaberite stavku Puna popuna.

 3. Kliknite na dugme Boja Slika dugmeta i izaberite željenu boju.

 4. Da biste naveli stepen vidljivosti kroz boju pozadine, pomerite klizač za Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat transparentnosti može da bude u opsegu od 0 (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno transparentno).

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na polja u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiji SmartArt stil želite da promenite.

 2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  SmartArt toolbar - hierarchy

  Kliknite na dugme Više Dugme „Još“ da biste videli dodatne SmartArt stilove.

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku.

Napomene: 

 • Kada postavite pokazivač iznad neke od sličica, videćete kako odgovarajući SmartArt stil menja izgled vaše SmartArt grafike.

 • SmartArt grafiku možete da prilagodite i tako što ćete pomerati polja, promeniti veličinu polja, dodati popunu ili efekati dodati sliku.

Ako koristite PowerPoint, možete da animirate hijerarhiju da biste naglasili svako polje, svaku granu ili svaki nivo hijerarhije.

 1. Kliknite na hijerarhiju SmartArt grafike koju želite da animirate.

 2. Na kartici animacije , u grupi animacije izaberite stavku Animiranje, a zatim izaberite stavku po ekspozituri za jednu po jednu.

  Slika kartice „Animacije“

Napomena:  Ako kopirate hijerarhiju koja ima primenu animacije na drugi slajd, biće kopirana i animacija.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×