Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije DAVERAGE u programu Microsoft Excel.

Opis

Izračunava prosečnu vrednost u polju (koloni) zapisa na listi ili u bazi podataka koji zadovoljavaju uslove koje navedete.

Sintaksa

DAVERAGE(baza_podataka, polje, kriterijumi)

Sintaksa funkcije DAVERAGE ima sledeće argumente:

 • Baza podataka     predstavlja opseg ćelija koje čine listu ili bazu podataka. Baza podataka je lista srodnih podataka u kojoj redovi srodnih informacija čine zapise, a kolone podataka polja. Prvi red liste sadrži oznake za svaku kolonu.

 • Polje     ukazuje na kolonu koja se koristi u funkciji. Oznaku kolone unesite pod navodnicima, na primer „Starost“ ili „Rod“ ili unesite broj (bez navodnika) koji predstavlja poziciju kolone na listi: 1 za prvu kolonu, 2 za drugu i tako dalje.

 • Kriterijumi     predstavljaju opseg ćelija koji sadrži uslove koje navedete. Za argument kriterijumi može se koristiti bilo koji opseg dok god je njime obuhvaćena bar jedna oznaka kolone i bar jedna ćelija ispod oznake kolone u kojoj ste naveli uslov za kolonu.

Primedbe

 • Možete da koristite bilo koji opseg za argument kriterijumi, sve dok on uključuje bar jednu oznaku kolone i bar jednu ćeliju ispod oznake kolone za navođenje uslova.

  Na primer, ako opseg G1:G2 sadrži oznaku kolone „Prihod“ u G1 i iznos od 10.000 din u G2, možete da definišete opseg kao „UporediPrihod“ i da to ime koristite kao argument kriterijuma u funkcijama baze podataka.

 • lako opseg kriterijuma može da se nalazi bilo gde na radnom listu, nemojte da stavljate opseg kriterijuma ispod liste. Ako listi dodate više informacija, nove informacije će biti dodate prvom redu ispod liste. Ako red ispod liste nije prazan, Excel ne može da doda nove informacije.

 • Uverite se da se opseg kriterijuma ne preklapa sa listom.

 • Unesite prazan red ispod oznake kolone u opsegu kriterijuma da biste izvršili operaciju na celoj koloni u bazi podataka.

Primeri

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Stablo

Visina

Starost

Rod

Zarada

Visina

Jabuka

>3

<5

Kruška

Stablo

Visina

Starost

Rod

Zarada

Jabuka

18

20

14

105

Kruška

12

12

10

96

Višnja

13

14

9

105

Jabuka

14

15

10

75

Kruška

9

8

8

76,8

Jabuka

8

9

6

45

Formula

Opis

Rezultat

=DAVERAGE(A4:E10, "Rod", A1:B2)

Prosečnan rod stabala jabuke visine preko 3 metra.

12

=DAVERAGE(A4:E10, 3, A4:E10)

Prosek starosti svih stabala u bazi podataka.

13

Primeri kriterijuma

 • Ako u ćeliju otkucate znak jednakosti, to znači da želite da unesete formulu. Da biste prikazali tekst koji sadrži znak jednakosti, stavite tekst i znak jednakosti pod navodnike, ovako:

  "=Davolić"

  To treba da uradite i kada unosite izraz (kombinaciju formula, operatora i teksta) i želite da prikažete znak jednakosti, umesto da ga Excel koristi u izračunavanju. Na primer:

  =''= stavka ''

  Stavka predstavlja tekst ili vrednost koju želite da pronađete. Na primer:

Kriterijum

Rezultat i prikaz u programu Excel

="=Davolić"

=Davolić

="=3000"

=3000

Odeljci koji slede daju primere složenih kriterijuma.

Više kriterijuma u jednoj koloni

Bulova algebra:     (Prodavac = "Davolić" OR Prodavac = "Petrović")

Da biste pronašli redove koji ispunjavaju više kriterijuma za jednu kolonu, kriterijume otkucajte direktno jedan ispod drugog u zasebne redove opsega kriterijuma.

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (B1:B3) prikazuje redove koji u koloni „Prodavac“ sadrže reč „Davolić“ ili „Petrović“ (A8:C10).

 

A

B

C

1

Tip

Prodavac

Prodaja

2

=Davolić

3

=Petrović

4

5

6

Tip

Prodavac

Prodaja

7

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

8

Meso

Davolić

450 din

9

proizvod

Petrović

6328 din

10

Proizvod

Davolić

6544 din

Više kriterijuma u više kolona gde svi kriterijumi moraju da budu ispunjeni

Bulova algebra:     (Tip = "Proizvod" AND Prodaja > 1000)

Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više kriterijuma u više kolona, sve kriterijume upišite u isti red opsega kriterijuma.

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (A1:C2) prikazuje sve redove koji u koloni „Tip“ sadrže reč „Proizvod “, a u koloni „Prodaja“ vrednost veću od 1000 din (A9:C10).

 

A

B

C

1

Tip

Prodavac

Prodaja

2

=Proizvod

>1000

3

4

5

6

Tip

Prodavac

Prodaja

7

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

8

Meso

Davolić

450 din

9

proizvod

Petrović

6328 din

10

Proizvod

Davolić

6544 din

Više kriterijuma u više kolona pri čemu bilo koji kriterijum može biti ispunjen

Bulova algebra:     (Tip = "Proizvod" OR Prodavac = "Davolić")

Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više kriterijuma u više kolona, pri čemu bilo koji od kriterijuma može biti ispunjen, upišite kriterijume u različite redove opsega kriterijuma.

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (A1:B3) prikazuje sve redove koji u koloni „Tip“ sadrže reč „Proizvod ili u koloni „Prodavac“ reč „Davolić" (A8:C10).

 

A

B

C

1

Tip

Prodavac

Prodaja

2

=Proizvod

3

=Davolić

4

5

6

Tip

Prodavac

Prodaja

7

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

8

Meso

Davolić

450 din

9

proizvod

Petrović

6328 din

10

Proizvod

Davolić

6544 din

Više skupova kriterijuma gde svaki skup sadrži kriterijume za više kolona

Bulova algebra:     ( (Prodavac = "Davolić" AND Prodaja > 3000) OR (Prodavac = "Petrović" AND Prodaja > 1500) )

Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više skupova kriterijuma, gde svaki skup sadrži kriterijume za više kolona, sve skupove kriterijuma upišite u zasebne redove.

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (B1:C3) prikazuje sve redove koji u koloni „Prodavac“ sadrže reč „Davolić", a u koloni „Prodaja“ vrednost veću od 3000 din ili prikazuje redove koji u koloni „Prodavac“ sadrže reč „Petrović", a u koloni „Prodaja“ vrednost veću od 1500 din (A9:C10).

 

A

B

C

1

Tip

Prodavac

Prodaja

2

=Davolić

>3.000

3

=Petrović

>1.500

4

5

6

Tip

Prodavac

Prodaja

7

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

8

Meso

Davolić

450 din

9

proizvod

Petrović

6328 din

10

Proizvod

Davolić

6544 din

Više skupova kriterijuma gde svaki skup sadrži kriterijume za jednu kolonu

Bulova algebra:     ( (Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500) )

Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više skupova kriterijuma, gde svaki skup sadrži kriterijume za jednu kolonu, stavite više kolona ispod istog zaglavlja kolone.

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (C1:D3) prikazuje redove koji u koloni „Prodaja“ sadrže vrednosti između 6000 i 6500 din i vrednosti manje od 500 din (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Tip

Prodavac

Prodaja

Prodaja

2

>6.000

<6.500

3

<500

4

5

6

Tip

Prodavac

Prodaja

7

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

8

Meso

Davolić

450 din

9

proizvod

Petrović

6328 din

10

Proizvod

Davolić

6544 din

Kriterijum za pronalaženje tekstualnih vrednosti koje imaju samo deo zajedničkih znakova

Da biste pronašli tekstualne vrednosti koje dele neke znakove, uradite sledeće:

 • Da biste u koloni pronašli redove sa tekstualnim vrednostima koji počinju nekim znacima, upišite te znake bez znaka jednako (=). Na primer, ako kao kriterijum upišete tekst Dav, Excel će pronaći „Davolić“, „David“, i „Davinić“.

 • Koristite džoker znak.

  Džoker znaci koji mogu da se koriste kao kriterijumi poređenja:

Upotrebite

Za pronalaženje

? (znak pitanja)

Bilo koji znak
Na primer, ko?ka pronalazi „koska“ i „kocka“

* (zvezdica)

Više znakova
Na primer, *istok pronalazi „Severoistok“ i „Jugoistok“

~ (znak tilda) iza kojeg stoji ?, * ili ~

Znak pitanja, zvezdicu ili znak tilda
Na primer, fy91~? pronalazi „fy91?“

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (A1:B3) prikazuje sve redove koji sadrže „Me" kao prve znakove u koloni „Tip“ ili redove u kojima je drugi znak „e" u koloni „Prodavac“ (A7:C9).

 

A

B

C

1

Tip

Prodavac

Prodaja

2

Ja

3

=?e*

4

5

6

Tip

Prodavac

Prodaja

7

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

8

Meso

Davolić

450 din

9

proizvod

Petrović

6328 din

10

Proizvod

Davolić

6544 din

Kriterijumi kreirani na osnovu rezultata formule

Kao kriterijum možete da koristite vrednost izračunatu na osnovu izračunavanja formula. Upamtite sledeće ključne tačke:

 • Rezultat formule mora da ima vrednost TRUE ili FALSE.

 • Budući da koristite formulu, unesite je na uobičajeni način i nemojte kucati izraz na sledeći način:

  =''= stavka ''

 • Kao oznaku kriterijuma ne koristite oznaku kolone. Oznaku kriterijuma ostavite praznu ili koristite oznaku koja nije oznaka kolone (u primerima koji slede, to je „Izračunati prosek“ i „Potpuno podudaranje“).

  Ako se u formuli umesto relativne reference za ćeliju ili ime opsega koristi oznaka kolone, Excel prikazuje grešku #NAME? ili #VALUE! u ćeliji koja sadrži taj kriterijum. Ovu grešku možete zanemariti zato što ne utiče na filtriranje opsega.

 • Formula koju koristite kao kriterijum mora da koristi relativna referenca koja se odnosi na odgovarajuću ćeliju u prvom redu (u dolenavedenim primerima, C7 i A7).

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Sledeći pododeljci daju određene primere kriterijuma kreiranih na osnovu rezultata formule.

Filtriranje u cilju pronalaženja vrednosti koje su veće od proseka svih vrednosti u opsegu podataka

U sledećem opsegu podataka (A6:D10), opseg kriterijuma (D1:D2) prikazuje redove koji u koloni „Prodaja“ imaju vrednost veću od prosečne vrednosti za kolonu „Prodaja“ (C7:C10). U formuli, oznaka „C7“ odnosi se na filtriranu kolonu (C) prvog reda opsega podataka (7).

 

A

B

C

D

1

Tip

Prodavac

Prodaja

Izračunati prosek

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Tip

Prodavac

Prodaja

7

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

8

Meso

Davolić

450 din

9

proizvod

Petrović

6328 din

10

Proizvod

Davolić

6544 din

Filtriranje u cilju pronalaženja teksta pomoću pretrage sa razlikovanjem velikih i malih slova

U opsegu podataka (A6:D10), opseg kriterijuma (D1:D2) prikazuje redove koji u koloni „Tip“ sadrže reč „Proizvod" koristeći funkciju EXACT koja vrši pretragu sa razlikovanjem velikih i malih slova (A10:C10). U formuli, oznaka „A7“ odnosi se na filtriranu kolonu (A) prvog reda opsega podataka (7).

 

A

B

C

D

1

Tip

Prodavac

Prodaja

Potpuno podudaranje

2

=EXACT(A7, "Proizvod")

3

4

5

6

Tip

Prodavac

Prodaja

7

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

8

Meso

Davolić

450 din

9

proizvod

Petrović

6328 din

10

Proizvod

Davolić

6544 din

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×