Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije DCOUNTA u programu Microsoft Excel.

Opis

Broji ćelije u polju (koloni) zapisa na listi ili u bazi podataka koje nisu prazne i koje zadovoljavaju postavljene uslove.

Argument polje je opcionalni. Ako je argument polje izostavljen, funkcija DCOUNTA broji sve zapise u bazi podataka koji odgovaraju kriterijumu.

Sintaksa

DCOUNTA(baza_podataka, polje, kriterijumi)

Sintaksa funkcije DCOUNTA ima sledeće argumente:

 • Baza podataka    Obavezno. Opseg ćelija koje čine listu ili bazu podataka. Baza podataka je lista srodnih podataka u kojoj redovi srodnih informacija čine zapise, a kolone podataka polja. Prvi red liste sadrži oznake za svaku kolonu.

 • Polje    Opcionalno. Ukazuje na kolonu koja se koristi u funkciji. Oznaku kolone unesite između navodnika, na primer, „Starost“ ili „Rod“ ili unesite broj (bez navodnika) koji predstavlja poziciju kolone na listi: 1 za prvu kolonu, 2 za drugu i tako dalje.

 • Kriterijumi    Obavezno. Opseg ćelija koji sadrži navedene uslove. Za argument kriterijumi može se koristiti bilo koji opseg dok god je njime obuhvaćena bar jedna oznaka kolone i bar jedna ćelija ispod oznake kolone u kojoj ste naveli uslov za kolonu.

Primedbe

 • Možete da koristite bilo koji opseg za argument kriterijumi, sve dok on uključuje bar jednu oznaku kolone i bar jednu ćeliju ispod oznake kolone za navođenje uslova.

  Na primer, ako opseg G1:G2 sadrži oznaku kolone „Prihod“ u G1 i iznos od 10 000 din u G2, možete da definišete opseg kao UporediPrihod i da to ime koristite kao argument kriterijuma u funkcijama baze podataka.

 • lako opseg kriterijuma može da se nalazi bilo gde na radnom listu, nemojte da stavljate opseg kriterijuma ispod liste. Ako listi dodate više informacija, nove informacije će biti dodate prvom redu ispod liste. Ako red ispod liste nije prazan, Excel ne može da doda nove informacije.

 • Uverite se da se opseg kriterijuma ne preklapa sa listom.

 • Unesite prazan red ispod oznake kolone u opsegu kriterijuma da biste izvršili operaciju na celoj koloni u bazi podataka.

Primeri

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete podesiti širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima. Ukoliko kopirate bilo koji od sledećih uzoraka u program Excel, budite uvereni da ste izabrali sve ćelije u tabeli, uključujući i onu u najvišem levom uglu.

Stablo

Visina

Starost

Rod

Zarada

Visina

="=Jabuka"

>3

<5

="=Kruška"

Stablo

Visina

Starost

Rod

Zarada

Jabuka

18

20

14

105,00

Kruška

12

12

10

96,00

Višnja

13

14

9

105,00

Jabuka

14

15

10

75,00

Kruška

9

8

8

76,8

Jabuka

8

9

6

45,00

Formula

Opis

Rezultat

=DCOUNTA(A4:E10, "Zarada", A1:F2)

Broji redove (1) koji u koloni A sadrže „Jabuka" visine >3 i <5. Samo 8 redova ispunjava ova tri uslova.

1

Primeri kriterijuma

 • Kada unesete =tekst u ćeliju, Excel to tumači kao formulu i pokušava da je izračuna. Da biste uneli =tekst tako da Excel ne pokušava da to izračuna, koristite ovu sintaksu:

  =''= stavka ''

  Stavka predstavlja tekst ili vrednost koju želite da pronađete. Na primer:

Kriterijum

Rezultat i prikaz u programu Excel

="=Davolić"

=Davolić

="=3000"

=3000

 • Kada filtrirate tekstualne podatke, Excel ne razlikuje velika i mala slova. Međutim, da biste vršili pretragu sa razlikovanjem velikih i malih slova, možete da koristite formulu.

Odeljci koji slede daju primere složenih kriterijuma.

Više kriterijuma u jednoj koloni

Bulova algebra:     (Prodavac = "Davolić" OR Prodavac = "Petrović")

Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više kriterijuma za jednu kolonu, upišite kriterijume direktno jedan ispod drugog u zasebne redove opsega kriterijuma.

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (B1:B3) koristi se za izračunavanje broja redova koji u koloni „Prodavac“ sadrže reč „Davolić“ ili „Petrović“.

Prodavac

="=Davolić"

="=Petrović"

Kategorija

Prodavac

Prodaja

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

Meso

Davolić

450 din

proizvod

Petrović

6.328 din.

Proizvod

Davolić

6.544 din.

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Broji koliko redova (3) u opsegu A6:C10 ispunjava neki od uslova „Prodavac“ u redovima 2 i 3.

=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Više kriterijuma u više kolona gde svi kriterijumi moraju da budu ispunjeni

Bulova algebra:     (Tip = "Proizvod" AND Prodaja > 2000)

Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više kriterijuma u više kolona, sve kriterijume upišite u isti red opsega kriterijuma.

U sledećem opsegu podataka (A6:C12), opseg kriterijuma (A1:C2) koristi se za izračunavanje broja redova koji u koloni „Kategorija“ sadrže reč „Proizvod “, a u koloni „Prodaja“ vrednost veću od 2000 din.

Kategorija

Prodavac

Prodaja

="=Proizvod"

>2000

Kategorija

Prodavac

Prodaja

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

Meso

Davolić

450 din

Proizvod

Petrović

935 din

Proizvod

Davolić

6544 din

Alkoholna i bezalkoholna pića

Petrović

3677 din

Proizvod

Davolić

3186 din

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Broji koliko redova (2) u opsegu A6:C12 ispunjava uslove iz reda 2 (="Proizvod" i >2000).

=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Više kriterijuma u više kolona pri čemu bilo koji kriterijum može biti ispunjen

Bulova algebra:     (Tip = "Proizvod" OR Prodavac = "Davolić")

Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više kriterijuma u više kolona, pri čemu bilo koji od kriterijuma može biti ispunjen, upišite kriterijume u različite redove opsega kriterijuma.

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (A1:B3) prikazuje sve redove koji u koloni „Tip“ sadrže reč „Proizvod ili „Davolić" (A8:C10).

Kategorija

Prodavac

="=Proizvod"

="=Davolić"

Kategorija

Prodavac

Prodaja

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

Meso

Davolić

675 din

proizvod

Petrović

937 din

Proizvod

Petrović

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,"Sales",A1:B3)

Broji koliko redova (2) u opsegu A6:C10 ispunjavaju neke od uslova iz opsega A1:C3, gde polje „Prodaja“ nije prazno.

=DCOUNTA(A6:C10,"Prodaja",A1:B3)

Više skupova kriterijuma gde svaki skup sadrži kriterijume za više kolona

Bulova algebra:     ( (Prodavac = "Davolić" AND Prodaja > 3000) OR (Prodavac = "Petrović" AND Prodaja > 1500) )

Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više skupova kriterijuma, gde svaki skup sadrži kriterijume za više kolona, sve skupove kriterijuma upišite u zasebne redove.

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (B1:C3) koristi se za izračunavanje broja redova koji u koloni „Prodavac“ sadrže reč „Davolić", a u koloni „Prodaja“ vrednost veću od 3000 din ili redova koji u koloni „Prodavac“ sadrže reč „Petrović", a u koloni „Prodaja“ vrednost veću od 1500 din.

Kategorija

Prodavac

Prodaja

="=Davolić"

>3000

="=Petrović"

>1500

Kategorija

Prodavac

Prodaja

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

Meso

Davolić

450 din

proizvod

Petrović

6.328 din.

Proizvod

Davolić

6.544 din.

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Broji koliko redova (2) u opsegu A6:C10 ispunjava sve uslove u opsegu B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Više skupova kriterijuma gde svaki skup sadrži kriterijume za jednu kolonu

Bulova algebra:     ( (Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500) )

Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više skupova kriterijuma, gde svaki skup sadrži kriterijume za jednu kolonu, stavite više kolona ispod istog zaglavlja kolone.

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (C1:D3) koristi se za izračunavanje broja redove koji u koloni „Prodaja“ sadrže vrednosti između 6000 i 6500 din i vrednosti manje od 500 din.

Kategorija

Prodavac

Prodaja

Prodaja

>6000

<6500

<500

Kategorija

Prodavac

Prodaja

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

Meso

Davolić

450 din

proizvod

Petrović

6.328 din.

Proizvod

Davolić

6.544 din.

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Broji koliko redova (2) ispunjava uslove iz reda 2 (>6000 i <6500) ili ispunjava uslove iz reda 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Kriterijum za pronalaženje tekstualnih vrednosti koje imaju samo deo zajedničkih znakova

Da biste pronašli tekstualne vrednosti koje dele neke znakove, uradite sledeće:

 • Da biste u koloni pronašli redove sa tekstualnim vrednostima koji počinju nekim znacima, upišite te znake bez znaka jednako (=). Na primer, ako kao kriterijum upišete tekst Dav, Excel će pronaći „Davolić“, „David“, i „Davinić“.

 • Koristite džoker znak.

  Džoker znaci koji mogu da se koriste kao kriterijumi poređenja:

Upotrebite

Za pronalaženje

? (znak pitanja)

Bilo koji znak
Na primer, ko?ka pronalazi „koska“ i „kocka“

* (zvezdica)

Više znakova
Na primer, *istok pronalazi „Severoistok“ i „Jugoistok“

~ (znak tilda) iza kojeg stoji ?, * ili ~

Znak pitanja, zvezdicu ili znak tilda
Na primer, fy91~? pronalazi „fy91?“

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (A1:B3) koristi se za izračunavanje broja redova koji sadrže „Me" kao prve znakove u koloni „Tip“ ili redove u kojima je drugi znak „e" u koloni „Prodavac“.

Kategorija

Prodavac

Prodaja

Ja

=?e*

Kategorija

Prodavac

Prodaja

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

Meso

Davolić

450 din

proizvod

Petrović

6.328 din.

Proizvod

Davolić

6.544 din.

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Broji koliko redova (3) ispunjava neke od uslova iz opsega A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Kriterijumi kreirani na osnovu rezultata formule

Kao kriterijum možete da koristite vrednost izračunatu na osnovu izračunavanja formula. Upamtite sledeće ključne tačke:

 • Rezultat formule mora da ima vrednost TRUE ili FALSE.

 • Budući da koristite formulu, unesite je na uobičajeni način i nemojte kucati izraz na sledeći način:

  =''= stavka ''

 • Kao oznaku kriterijuma ne koristite oznaku kolone. Oznaku kriterijuma ostavite praznu ili koristite oznaku koja nije oznaka kolone (u primerima koji slede, to je „Izračunati prosek“ i „Potpuno podudaranje“).

  Ako u formuli umesto relativne reference ćelije ili imena opsega koristite oznaku kolone, Excel prikazuje vrednost greške, na primer #NAME? ili #VALUE!, u ćeliji koja sadrži kriterijum. Ovu grešku možete zanemariti zato što ne utiče na filtriranje opsega.

 • Formula koju koristite za kriterijume mora da upotrebljava relativna referenca da bi uputila na odgovarajuću ćeliju u prvom redu.

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Filtriranje u cilju nalaženja vrednosti koje su veće od proseka svih vrednosti u opsegu podataka

U sledećem opsegu podataka (A6:C10), opseg kriterijuma (C1:C2) koristi se za izračunavanje broja redova koji u koloni „Prodaja“ imaju vrednost veću od prosečne vrednosti za kolonu „Prodaja“ (C7:C10). Prosečna vrednost se izračunava u ćeliji C4, a rezultat se kombinuje u ćeliji C2 sa formulom =">"&C4 da bi se napravio korišćeni kriterijum.

Prodaja

=CONCATENATE(">",C4)

Izračunati prosek

=AVERAGE(C7:C10)

Kategorija

Prodavac

Prodaja

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din

Meso

Davolić

450 din

proizvod

Petrović

6.328 din.

Proizvod

Davolić

6.544 din.

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Broji koliko redova (3) ispunjava uslove (>4611) iz opsega C1:C2. Uslov u ćeliji C2 je dobijen putem vezivanja te ćelije =">" sa ćelijom C4, što predstavlja prosek izračunat od opsega C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×