Ovaj članak opisuje sintaksu formule i korišćenje formule DECIMAL  u Microsoft Excel.

Opis

Konvertuje tekstualnu predstavu broja na datoj osnovi u decimalni broj.

Sintaksa

DECIMAL(tekst, početna vrednost)

Sintaksa funkcije DECIMAL ima sledeće argumente.

  • Tekst    Obavezno.

  • Početna vrednost    Obavezno. „Početna vrednost“ mora da bude ceo broj.

Primedbe

  • Dužina niske argumenta „Tekst“ mora da iznosi najviše 255.

  • Argument „Tekst“ može da bude bilo koja kombinacija alfanumeričkih znakova važećih za početnu vrednost i ne razlikuje mala i velika slova.

  • Excel podržava argumente „Tekst“ veće od ili jednake 0 i manje od 2^53. Argument „Tekst“ koji se razrešava u broj veći od 2^53 može da dovede do gubitka preciznosti.

  • Početna vrednost mora da bude veća od ili jednaka 2 (binarna ili sa osnovom 2) i manja od ili jednaka 36 (sa osnovom 36).
    Početna vrednost veća od 10 po potrebi koristi numeričke vrednosti 0-9 i slova A-Ž. Na primer, osnova 16 (heksadecimalna) koristi 0-9 i A-F, a osnova 36 koristi 0-9 i A-Ž.

  • Ako je bilo koji argument izvan ograničenja, decimalni broj može da vrati #NUM! ili #VALUE! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Formula

Opis

Rezultat

Način funkcionisanja

'=DECIMAL("FF";16)

Pretvara heksadecimalnu vrednost FF (u osnovi 16) u ekvivalentnu decimalnu (u osnovi 10) vrednost (255).

=DECIMAL("FF";16)

"F" se nalazi u poziciji 15 u osnovi sistema od 16 brojeva. Šesnaesti član u heksadecimalnom broju biće na poziciji petnaestog člana zato što svi sistemi brojeva počinju sa 0. Dolenavedena formula prikazuje kako se pretvara u decimalni broj:

Funkcija HEX2DEC u ćeliji C3 potvrđuje ovaj rezultat.

=HEX2DEC("ff")

Formula

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

'=DECIMAL(111;2)

Pretvara binarnu vrednost FF (u osnovi 2) u ekvivalentnu decimalnu (u osnovi 10) vrednost (7).

=DECIMAL(111;2)

"1" se nalazi u poziciji 1 u osnovi sistema od 2 broja. Dolenavedena formula prikazuje kako se pretvara u decimalni broj:

Funkcija BIN2DEC u ćeliji C6 potvrđuje ovaj rezultat.

=BIN2DEC(111)

Formula

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

'=DECIMAL("zap";36)

Pretvara vrednost "zap" u osnovi 36 u ekvivalentnu decimalnu vrednost (45745).

=DECIMAL("zap";36)

"z" se nalazi u poziciji 35, "a" u poziciji 10, a "p" u poziciji 25. Dolenavedena formula prikazuje kako se pretvara u decimalni broj:

Formula

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×