Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

PowerPoint ima opcije automatskog uklapanja koje vam pomažu da upravljate tekstom kada se toliko toga ne uklopi u čuvar mesta.

Opcije automatskog uklapanja pojavljuju se u donjem levom uglu čuvara mesta koji sadrži tekst, ali samo kada okvir za čuvare mesta počinje da bude prenapunjen tekstom.

Opcije automatskog uklapanja se pojavljuju samo u poljima za čuvanje čuvara mesta , a ne u okvirima za tekst.

Razdeljivanje teksta između dva slajda

 1. Kliknite na alatku za Automatsko uklapanjeu donjem levom uglu polja čuvara mesta.

 2. Izaberite stavku razdelnik između dva slajda ili Pređite na novi slajd.

  Novi slajd se kreira odmah posle trenutnog.

  Razdeljeni tekst... deli trenutni tekst u dve polovine. Druga polovina se premešta na novi slajd.

  Nastavi... ostavlja sav trenutni tekst na trenutnom slajdu. Kliknite na novi slajd i nastavite da kucate.

Uključivanje ili isključivanje automatskog uklapanja za dati čuvar mesta

Meni ima opcije za uključivanje ili isključivanje automatskog uklapanja

Opcija

Opis

Automatsko uklapanje teksta

Ako dodate više teksta nego što može da stane u čuvar mesta, PowerPoint menja veličinu teksta na manju veličinu fonta. Ovo je podrazumevana postavka.

Zaustavljanje uklapanja teksta

PowerPoint ne smanjuje tekst u tom polju na manju veličinu fonta. Tekst će popuniti polje. Koristite jednu od sledeće tri opcije da biste popravili višak.

Određivanje načina na koji je tekst podeljen i oblikovan

Meni takođe ima opcije za Razdeljivanje teksta između slajdova ili oblikovanja teksta u dve kolone:

Opcija

Opis

Razdeljivanje teksta između dva slajda

PowerPoint kreira novi slajd sa istim naslovom kao što je trenutni slajd i deli tekst približno ravnomerno između dva slajda.

Nastavak na novom slajdu

PowerPoint kreira novi slajd sa istim naslovom kao trenutni slajd. Samo se prebacite na njega i nastavite da kucate tekst koji želite da dodate.

Promena u dve kolone

PowerPoint oblikuje trenutni tekst u rasporedu sa dve kolone.

Nije uspelo? 

Opcije automatskog uklapanja ne funkcionišu za okvire za tekst koje nacrtate na slajdu. Opcije automatskog uklapanja samo se pojavljuju za telo teksta u čuvaru mesta. Čuvari mesta su tačkaste okvire koje automatski postavljaju na slajdove po PowerPoint.

Ako proces koji želite da razdvojite ne radi za tekst koji želite da podelite, isečete (Ctrl + X) tekst sa jednog slajda i nalepite (CTRL + V) na drugi slajd.

Razdvajanje tabele na dva slajda

Pogledajte video zapis: razdelite tabelu preko dva slajda.

Razdeljivanje teksta između dva slajda

 1. Kliknite na alatku za Automatsko uklapanjeu donjem levom uglu polja čuvara mesta.

 2. Izaberite stavku razdelnik između dva slajda ili Pređite na novi slajd.

  Novi slajd se kreira odmah posle trenutnog.

  Razdeljeni tekst... deli trenutni tekst u dve polovine. Druga polovina se premešta na novi slajd.

  Nastavi... ostavlja sav trenutni tekst na trenutnom slajdu. Kliknite na novi slajd i nastavite da kucate.

Uključivanje ili isključivanje automatskog uklapanja za dati čuvar mesta

Meni ima opcije za uključivanje ili isključivanje automatskog uklapanja

Opcija

Opis

Automatsko uklapanje teksta

Ako dodate više teksta nego što može da stane u čuvar mesta, PowerPoint menja veličinu teksta na manju veličinu fonta. Ovo je podrazumevana postavka.

Zaustavljanje uklapanja teksta

PowerPoint ne smanjuje tekst u tom polju na manju veličinu fonta. Tekst će popuniti polje. Koristite jednu od sledeće tri opcije da biste popravili višak.

Određivanje načina na koji je tekst podeljen i oblikovan

Meni takođe ima opcije za Razdeljivanje teksta između slajdova ili oblikovanja teksta u dve kolone:

Opcija

Opis

Razdeljivanje teksta između dva slajda

PowerPoint kreira novi slajd sa istim naslovom kao što je trenutni slajd i deli tekst približno ravnomerno između dva slajda.

Nastavak na novom slajdu

PowerPoint kreira novi slajd sa istim naslovom kao trenutni slajd. Samo se prebacite na njega i nastavite da kucate tekst koji želite da dodate.

Promena u dve kolone

PowerPoint oblikuje trenutni tekst u rasporedu sa dve kolone.

Nije uspelo? 

Opcije automatskog uklapanja ne funkcionišu za okvire za tekst koje nacrtate na slajdu. Opcije automatskog uklapanja samo se pojavljuju za telo teksta u čuvaru mesta.Čuvari mesta su tačkaste okvire koje automatski postavljaju na slajdove po PowerPoint.

Ako proces koji želite da razdvojite ne radi za tekst koji želite da podelite, isečete (Ctrl + X) tekst sa jednog slajda i nalepite (CTRL + V) na drugi slajd.

PowerPoint za veb ne podržava automatizovano Razdeljivanje teksta između slajdova. Morate da isečete i nalepite da biste preneli tekst višak teksta na drugi slajd ili da biste mogli da koristite verziju PowerPoint za stone računare.

Takođe pogledajte

Kreiranje kolona teksta

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×