Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Poslednje ažuriranje: Decembar 2013.

Sadržaj

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2013 za Windows Phone uređaje

Ovo je dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2013 proizvode. Da biste razumeli prakse prikupljanja podataka i korišćenja relevantnih za određeni Microsoft Lync proizvod ili uslugu, pročitajte izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti odnosi se na primenu i upotrebu programa Microsoft Lync 2013 za Windows Phone uređaje na mobilnim uređajima preduzeća. Ako koristite Microsoft Lync Server komunikacijski softver kao uslugu (drugim rečima, ako treće lice [na primer Microsoft] hostuje servere na kojima se softver pokreće), informacije će biti prenete tom trećem lice. Obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga da biste saznali više o korišćenju podataka koji se iz preduzeća prenose trećem licu.

Vrh stranice

Delegiranje poziva (prosleđivanje poziva/istovremeno zvonjenje)

Svrha ove funkcije: Funkcija "Delegiranje poziva" omogućava korisnicima da dodele jednog ili više delegata koji mogu upućivati pozive ili odgovarati na pozive i podesiti i pridružiti Lync sastanke u vaše ime. Korisnici takođe mogu odabrati da se pozivi automatski prosleđuju na govornu poštu, na neki drugi broj ili delegata ili istovremeno pozivanje svog primarnog broja i alternativnog broja kao što je mobilni uređaj, delegat ili grupa za pozive.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Prilikom dodeljivanja delegata, korisnik mora da obezbedi njihove kontakt informacije tokom procesa konfiguracije. Korisnici koji su postavljeni kao delegati primaju obaveštenje da ih je neko u organizaciji naznačio kao delegate. Kada delegat, odnosno delegati prime poziv u ime osobe koja im je dodelila ulogu delegata, ta osoba prima obaveštenje o pozivu putem e-pošte. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije o ovome.

Upotreba informacija: Lync informacije o kontaktu delegata kako bi im omogućio upućivanje ili primanje poziva i planiranje sastanaka ili pridruživanje sastancima u ime osobe za koju su delegati.

Izbor/kontrola: Funkcija „Delegiranje poziva“ je podrazumevano isključena i može da se omogući ili onemogući na sledeći način:

 1. U Lync za Windows Phone, u prikazu Moje informacije dodirnite stavku Prosleđivanje poziva.

 2. Sa padajućeg menija izaberite stavku Istovremeno pozovi ili Prosledi pozive na.

 3. Izaberite opciju Delegati sa liste opcija.

Napomena:  Samo su prethodno definisani delegati dostupni na mobilnom uređaju. Delegati se moraju konfigurisati iz Lync radne površine.

Vrh stranice

Evidentiranje na strani klijenta

Svrha ove funkcije: Funkcija "Evidentiranje na strani klijenta" omogućava vam da evidentirate Lync informacije Windows Phone o upotrebi. Informacije se mogu koristiti za rešavanje problema sa programom Lync za Windows Phone.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada je omogućeno evidentiranje na strani klijenta, informacije kao što su ID vašeg uređaja, pseudonim i domen korisnika, podaci o prisutnosti, detalji poruke, istorija prijavljivanja, spisak kontakata i podaci o konfiguraciji klijenta se lokalno skladište na vašem uređaju. Sadržaji Lync se ne skladište. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije prikupljene u evidentiranju na strani klijenta može koristiti korisnička podrška vašeg preduzeća ili se mogu poslati korporaciji Microsoft kako bi pomogle rešavanje problema (pogledajte odeljak „Slanje evidencije“).

Izbor/kontrola: Funkcija „Evidentiranje na strani klijenta“ je podrazumevano isključena i može da se omogući ili onemogući na sledeći način:

 1. U Lync za Windows Phone, u prikazu Moje informacije dodirnite Postavke.

 2. Izaberite opciju Evidentiranje sa liste opcija.

 3. Na stranici sa opcijama Evidentiranje prevucite preklopnik Omogući evidentiranje na položaj Uključeno.

Vrh stranice

Kontakt kartica

Svrha ove funkcije :Funkcija „Kontakt kartica“ prikazuje informacije o kontaktu, prisutnosti i lokaciji o vama i osobama unutar vašeg preduzeća. Kontakt kartica pruža i brzu komunikaciju putem trenutnih poruka, e-pošte ili telefona.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije : Informacije na kontakt karticama se prikupljaju sa više lokacija. Statične informacije kao što su ime, zgrada i broj kancelarije se prikupljaju iz korporativnog direktorijuma preduzeća (kao što su usluge domena aktivnog direktorijuma). Dinamičke informacije kao što su informacije kalendara o zauzetosti preuzimaju se sa servera Microsoft Exchange Server, a informacije o lokaciji se preuzimaju na nekoliko načina (pogledajte odeljak „Lokacija“). Brojevi telefona se mogu preuzeti iz korporativnog direktorijuma ili ih korisnik može ručno uneti. Informacijama o prisutnosti Lync pomoću Outlook kalendara (ako je to omogućio korisnik) ili ih korisnik ručno unosi. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija : Informacije sa kontakt kartice dele se sa osobama u vašoj organizaciji pomoću Lync Server.

Izbor/kontrola: Kontaktima se upravlja iz Lync radne površine.

Vrh stranice

Istorija razgovora

Svrha ove funkcije: Istorija razgovora skladišti razgovore putem trenutnih poruka u bezbednom skladištu na uređaju.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Funkcija „Istorija razgovora“ lokalno skladišti na uređaju sadržaj razgovora putem trenutnih poruka i statistiku o govornim pozivima kao što su datum, vreme, trajanje i detalji o pozivaocu. Istorija razgovora putem trenutnih Lync za Windows Phone se ne skladišti u fascikli Outlook istorije razgovora. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Lync prikazuje ove informacije na kartici Ćaskanja u glavnom korisničkom interfejsu, što korisnicima omogućava da prikažu i nastave prethodne razgovore.

Izbor/kontrola: Funkciju „Istorija razgovora“ omogućava ili onemogućava administrator preduzeća.

Istorija razgovora može da se izbriše na sledeći način:

 1. Na listi razgovora dodirnite i držite razgovor koji želite da izbrišete

 2. Dodirnite dugme Izbriši razgovoru kontekstualnom meniju.

Vrh stranice

Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP)

Svrha ove funkcije: Ako odaberete da učestvujete, program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP) prikuplja osnovne informacije o načinu na koji koristite programe, računar ili uređaj i povezane uređaje. Takođe, prikupljaju se informacije o načinu na koji su programi, računar ili uređaji podešeni i kako rade. Izveštaji se šalju korporaciji Microsoft kako bi se poboljšale najčešće korišćene funkcije i napravila rešenja za uobičajene probleme. CEIP takođe prikuplja tipove i broj grešaka na koje naiđete, performanse softvera i hardvera i brzinu usluga. Microsoft ne prikuplja vaše ime, adresu ni druge kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: CEIP informacije se automatski šalju korporaciji Microsoft kada se ova funkcija uključi. Više informacija o informacijama koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose od strane CEIP-a potražite u izjavi o privatnosti za Microsoft program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi unapredila kvalitet, pouzdanost i performanse Microsoft softvera i usluga.

Izbor/kontrola: Funkcija CEIP je podrazumevano isključena. Administrator preduzeća omogućava ili onemogućava CEIP za preduzeće. Ako administrator preduzeća nije konfigurisao CEIP za organizaciju, korisniku će biti pružena mogućnost da se prijavi prilikom početnog procesa instalacije. Ako administrator preduzeća nije onemogućio CEIP kontrolu, korisnici mogu da promene svoj izbor za CEIP u bilo kom trenutku na sledeći način:

 1. U Lync za Windows Phone, idite na stranicu Postavke.

 2. Izaberite Pomozite nam da poboljšamo Lync.

 3. Uključite ili isključite postavku sa stranice Pomozite nam da poboljšamo Lync preklopnik na Uključeno ili Isključeno.

Napomena:  Ako administrator promeni postavku tako da omogući ili onemogući CEIP dok korisnik već koristi Lync, nova postavka će funkcionisati tek kada korisnik napusti Lync i ponovo se prijavi.

Vrh stranice

Deljenje radne površine i aplikacija

Svrha ove funkcije: Funkcija „Deljenje radne površine i aplikacija“ omogućava korisnicima da sarađuju putem video ćaskanja i da u isto vreme dele svoje radne površine ili izabrane aplikacije sa ostalim učesnicima sastanka. Ovo im omogućava da dele i uređuju datoteke kao da su u istoj prostoriji sa svojim saradnicima. Korisnici mogu izlagati i Microsoft PowerPoint prezentacije (pogledajte odeljak „PowerPoint saradnja“) i sarađivati sa drugim osobama na virtuelnoj beloj tabli koja predstavlja svežu stranicu za beleške i crteže koju svi na sastanku mogu zajedno da koriste. Kada korisnik deli prvi put svoju radnu površinu ili neku aplikaciju, samo on ima kontrolu. Ukoliko korisnik to odabere, može dozvoliti drugim korisnicima da preuzmu kontrolu nad deljenom radnom površinom ili aplikacijom, da se kreću i unose izmene pomoću svog miša i tastature.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako deljenje pokrene neki drugi učesnik na sastanku, Windows Phone korisnici mogu da vide deljenu radnu površinu ili aplikaciju na svom ekranu. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Deljene informacije koriste učesnici na sastanku da bu sarađivali korišćenjem video sistema.

Izbor/kontrola: Lync za Windows Phone mogu da vide samo radnu površinu ili aplikaciju koju deli neki drugi učesnik sastanka. Oni ne mogu da preuzmu kontrolu nad deljenom radnom površinom ili aplikacijom niti da vrše interakciju sa njim, niti mogu da dele radnu površinu ili aplikacije pokrenute Windows Phone sa drugim učesnicima sastanka.

Vrh stranice

Hitne službe

Važno:  Preporučujemo da ne koristiteLync za Windows Phone hitne službe, kao što je 911 u Sjedinjenim Državama. Lync za Windows Phone NEMA mogućnost da utvrdi vašu stvarnu fizičku lokaciju; stoga, ako koristite Lync za Windows Phone za kontaktiranje hitnih službi, dobavljači neće moći da odrede vašu lokaciju. Da biste se obratili hitnim službama sa uređaja, zatvorite Lync za Windows Phone i koristite tastaturu uređaja.

Vrh stranice

Deljenje lokacije

Svrha ove funkcije: Funkcija „Deljenje lokacije“ deli vašu vremensku zonu sa ostalima pomoću funkcionalnosti prisutnosti kontakt kartice kada je omogućena funkcija „Režim privatnosti“ (pogledajte odeljak „Režim privatnosti“).

Važno:  Nije moguće utvrditi vašu stvarnu fizičku lokaciju Lync za Windows Phone. NEMOJTE da koristite Lync za Windows Phone hitne službe, kao što je 911. Koristite tastaturu uređaja.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Vaša vremenska zona se preuzima iz operativnog sistema mobilnog uređaja i deli se sa Lync kontaktima. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Upotreba informacija: Funkcija „Deljenje lokacije“ prikazuje vašu lokaciju kontaktima i osobama unutar organizacije na kontakt kartici. Zapamtite da se nijedna druga informacija – kao što su vaša geografska lokacija, oblikovana adresa ili građanska adresa – ne deli putem prisutnosti.

Izbor/kontrola: Deljenje lokacije omogućava i onemogućaava administrator preduzeća i može se upravljati iz Lync radne površine.

Vrh stranice

Lična slika

Svrha ove funkcije: Funkcija „Lična slika“ prikazuje vašu sliku kontaktima i osobama iz vaše organizacije na kartici kontakta.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Vašu ličnu sliku može otpremiti administrator organizacije ili vi (ako je to omogućeno) i ona se skladišti u direktorijumu organizacije (kao što su usluge domena aktivnog direktorijuma). Preuzima ga Lync deljenje sa kontaktima i drugim korisnicima u vašoj organizaciji. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkcija „Lična slika“ se koristi za prilagođavanje vašeg iskustva i deljenje slike sa ostalima.

Izbor/kontrola: Postavkama lične slike se upravlja iz Lync radne površine.

Vrh stranice

PowerPoint saradnja

Svrha ove funkcije: PowerPoint saradnja omogućava korisnicima da prikažu, vide i komentarišu PowerPoint prezentacije tokom razgovora ili sastanka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako PowerPoint prezentaciju deli neki drugi učesnik na sastanku, Lync za Windows Phone mogu da prikažu prezentaciju na svom uređaju. Oni neće moći da preuzmu kontrolu nad prezentacijom niti da vrše interakciju sa njom. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Deljene informacije koriste učesnici na sastanku da bu sarađivali korišćenjem video sistema.

Izbor/kontrola: Windows Phone korisnici mogu samo da vide PowerPoint prezentaciju koju deli neki drugi učesnik na sastanku. Oni ne mogu da otpremaju, komentarišu ili dele PowerPoint prezentacije sa svog uređaja.

Vrh stranice

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Svrha ove funkcije: Informacije o prisutnosti i kontakt informacije omogućavaju korisnicima da prisustva i kontakt informacije drugih članova organizacije, kao i svojih ličnih kontakata (unutar i izvan organizacije). Administrator može konfigurisati i integraciju sa programima Outlook i Exchange Server kako bi se prikazivale poruke „Odsutan iz kancelarije” i ostale informacije o statusu (na primer, kada imate zakazan sastanak u Outlook kalendaru).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Koristite svoju adresu za prijavljivanje i lozinku da biste se povezali sa Lync serveru. Vi i administrator možete objavljivati informacije o statusu prisutnosti i kontakt informacije povezane sa vašom adresom za prijavljivanje. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Drugi Lync i programi mogu da pristupe vašoj prisutnosti i kontakt informacijama da bi utvrdili vaš objavljeni status i informacije kako bi bolje komunicirali sa vama.

Izbor/kontrola: Postavkama informacija o prisutnosti i kontakt informacijama se upravlja pomoću Lync radne površine.

Vrh stranice

Režim privatnosti

Svrha ove funkcije :Funkcija „Režim privatnosti“ predstavlja postavku koja korisnicima omogućava da odrede koliko će informacija o prisutnosti (kao što su „Dostupan“, „Zauzet“, „Ne uznemiravaj“ i tako dalje) deliti sa kontaktima sa svog spiska kontakata.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Omogućavanje režima privatnosti uzrokuje Lync uđe u režim u kojem korisnik može da prilagodi korisničke postavke tako da se njihove informacije o prisutnosti dele samo sa kontaktima na spisku kontakata. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija : Postavka ovog režima omogućava korisniku da odredi kako će se deliti njegove informacije o prisutnosti.

Izbor/kontrola: Funkcija „Režim privatnosti“ je podrazumevano isključena i može je omogućiti ili onemogućiti administrator preduzeća. Upravlja se pomoću Lync radne površine.

Vrh stranice

Slanje obaveštenja

Svrha ove funkcije: Funkcija „Slanje obaveštenja“ je mehanizam koji vas obaveštava da ste primili novu poruku ili poziv na mobilnom uređaju. Obaveštenje se može izvršiti na nekoliko načina – uključujući zvono poziva, iskačuće obaveštenje, zvuk ili ikonu drugačije boje – u zavisnosti od operativnog sistema uređaja. Obaveštenje se generiše lokalno na uređaju kada uređaj primi novu poruku ili poziv. To se dešava samo Lync za Windows Phone nije pokrenuto u prednjem planu. Kada Lync za Windows Phone pokrenuta u prednjem planu, push obaveštenja su potisnuta. Funkciju „Slanje obaveštenja“ možete omogućiti ili onemogućiti, ali onemogućavanje funkcije „Slanje obaveštenja“ neće zaustaviti primanje poruka ili poziva; ono samo onemogućava funkciju obaveštavanja. Da biste prestali da primate nove poruke ili pozive, morate da zatvorite Lync za Windows Phone.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Mobilni uređaj ne prikuplja, ne obrađuje i ne prenosi nikakve informacije. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft. Sve poruke & upućene uređaju od drugih korisnika Lync prolaze kroz uslugu Microsoft push obaveštenja radi isporuke na vaš uređaj. Nakon uspostavljanja razgovora, sve poruke i pozivi putuju direktno između učesnika razgovora.

Izbor/kontrola: Funkciju „Slanje obaveštenja“ omogućava i onemogućava administrator preduzeća. Ukoliko je funkcija „Slanje obaveštenja“ omogućena, možete je uključiti ili isključiti na sledeći način:

 1. U Lync za Windows Phone, u prikazu moje informacije dodirnite "..." na donjoj traci aplikacije, a zatim izaberite stavku postavke.

 2. Prevucite preklopnik za Slanje obaveštenja da biste uključili ili isključili obaveštenja.

Vrh stranice

Slanje u vidu e-poruke

Svrha ove funkcije: Funkcija "Slanje u vidu e-poruke" omogućava korisniku da pošalje Lync za Windows Phone razgovora kao prilog na e-adresu koju je naznačio korisnik.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lokalno se skladišti 50 poslednjih dolaznih i odlaznih razgovora na uređaju u izolovanom skladištu bez ograničenja osim ako 1) korisnik ne izbriše razgovor, 2) korisnik deinstalira aplikaciju ili 3) novi korisnik se prijavi na isti uređaj. Istorija trenutnih poruka poslata pomoću funkcije „Slanje u vidu e-poruke“ se isporučuje u obliku e-poruke na e-adresu koju je odredio korisnik. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korisnici mogu poslati istoriju razgovora kao prilog e-pošte na određenu e-adresu, tako da su razgovori dostupni i drugim uređajima u svrhe arhiviranja ili deljenja.

Izbor/kontrola: Korisnik mora imati omogućenu e-poštu na uređaju da bi koristio funkciju „Slanje u vidu e-poruke“. Informacije o tome kako da omogućite i konfigurišete e-poštu potražite u vodiču za korisnike uređaja.

Istorija razgovora putem trenutnih poruka šalje se na sledeći način:

 1. U prozoru razgovora dodirnite "..." na donjoj traci aplikacije.

 2. Iz menija izaberite opciju Pošalji kao e-poštu.

 3. Unesite odredišnu e-adresu ako želite da pošaljete istoriju bilo kome osim sebi.

 4. Dodirnite dugme Pošalji.

Vrh stranice

Čuvanje evidencija

Šta radi ova funkcija: Čuvanje evidencija omogućava korisniku da sačuva evidencije na strani klijenta za Microsoft da bi se lakše ispitali problemi sa zvukom ili vezom na koje se može naići (pogledajte odeljak „Evidentiranje na strani klijenta“).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako je omogućeno evidentiranje na strani klijenta, šalju se samo informacije koje prikupi evidentiranje na strani klijenta. Evidencije na strani klijenta se ne šalju automatski sa uređaja. Umesto toga, evidencije se šalju samo kada je evidentiranje omogućeno na uređaju (pogledajte odeljak „Evidentiranje na strani klijenta“).

Upotreba informacija: Informacije prikupljene sa uređaja koriste se za rešavanje problema na koji ste naišli i za poboljšanje Lync.

Izbor/kontrola: Da bi koristio slanje evidencija, korisnik mora da ima omogućenu e-poštu na uređaju. Informacije o tome kako se omogućava i konfiguriše e-pošta potražite u uputstvu za korisnike uređaja.

Evidencije na strani klijenta mogu se slati na sledeći način:

 1. U Lync za Windows Phone, u prikazu "Moje informacije" dodirnite "..." na donjoj traci aplikacije, a zatim izaberite stavku postavke.

 2. Izaberite stavku Evidentiranje sa spiska opcija.

 3. Na stranici sa opcijama Evidentiranje dodirnite stavku Čuvanje evidencija.

 4. U obrascu e-pošte koji se otvara sa evidencijama u prilogu otkucajte odredišnu e-adresu i dodirnite dugme Pošalji.

Vrh stranice

Izveštavanje o grešci pri prijavljivanju

Svrha ove funkcije: Funkcija "Izveštavanje o grešci pri prijavljivanju" automatski generiše izveštaj o grešci kada korisnik neuspešno pokuša da se prijavi u Lync. Korisniku će tada biti ponuđena opcija da pošalje izveštaj o grešci korporaciji Microsoft.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije prikupljene u izveštaju o grešci sadrže informacije kao što su kvalitet internet veze korisnika i svi kodovi greške ili podaci o izuzetku generisani kao rezultat neuspešnih pokušaja prijavljivanja. Izveštaj može sadržati i informacije sa ličnim podacima koji se mogu identifikovati kao što su IP adresa korisnika i Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier (SIP URI). Ove informacije mogu biti poslate korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi podatke koje sadrži izveštaj o grešci pri prijavljivanju kako bi pomogla pri rešavanju problema i problema pri prijavljivanju. Korporacija Microsoft koristiće je i za identifikovanje uobičajenih problema i trendova kako bi pomogla da se poboljša Lync pri prijavljivanju.

Izbor/kontrola: Ova funkcija je podrazumevano isključena i njom može upravljati administrator preduzeća. Administrator može odabrati da se izveštaj o grešci pri prijavljivanju šalje uvek ili da se nikad ne šalje korporaciji Microsoft ili da dozvoli korisniku da odluči.

Korisnik može promeniti željene postavke na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora Lync izaberite stavku Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijaloguLync – opcije izaberite stavku Opšte.

 3. Na kartici Opšte potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski Lync korporaciji Microsoft informacije o grešci.

 4. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Objedinjeno skladište kontakata

Svrha ove funkcije: Objedinjeno skladište kontakata se sastoji od tri glavne funkcije; samo je jedna funkcija objedinjavanja pretrage dostupna Lync za Windows Phone. Funkcija "Objedinjavanje pretrage" objedinjuje globalni spisak adresa (GAL) sa Lync kontaktima, tako da prilikom traženja kontakta postoji samo jedna stavka u rezultatima pretrage.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lync za Windows Phone prikuplja kontakt informacije iz Outlook, Usluge domena aktivnog direktorijuma i prisutnosti. Ove informacije se koriste interno Lync za Windows Phone.

Upotreba informacija: Kontakt informacije iz Outlook, Usluge domena aktivnog direktorijuma i prisutnosti prikazane su u korisničkom interfejsu Lync za Windows Phone.

Izbor/kontrola: Postavkama objedinjenog skladišta kontakata se upravlja iz Lync radne površine.

Vrh stranice

Poboljšanja kvaliteta glasa

Svrha ove funkcije: Lync šalje informacije udaljenim stranama ako otkrije probleme sa uređajem ili mrežom tokom poziva, kako bi ukazalo na to da možda imate loš kvalitet glasa.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako imate instalaciju uređaja koja dodaje loš zvuk u poziv (na primer eho ili šum), Lync takođe obaveštava druge osobe u pozivu da je kvalitet poziva umanjit zbog podešavanja na vašem uređaju. Drugima se pokazuje samo obaveštenje da koristite uređaj koji izaziva loš kvalitet zvuka. Oni ne znaju koji uređaj koristite. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije poslate drugim učesnicima u pozivu im pomažu da poboljšaju kvalitet poziva. Na primer, izlagači mogu privremeno isključiti vašu liniju ukoliko samo slušate poziv.

Izbor/kontrola: Lync vam ne dozvoljava da isključite obaveštenja o kvalitetu poziva.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×