Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Možete da koristite okvir za tekst ili WordArt da biste dodali tekst na fotografiju u programima Word, PowerPoint ili Excel.

Okvir za tekst preko fotografije

Text box - Smile

Okvir za tekst je možda prikladan ako je tekst duži ili mu nije potreban elegantan stil. Tekst možete da oblikujete kako vam se dopada.

WordArt preko fotografije

wordart - smile

Ako je tekst kratak i želite stilizovani izgled – sličan onom koji možda vidite na razglednicama – WordArt može da vam bude najbolja opcija.

Koju aplikaciju koristite?

Word |    PowerPoint ili Excel

Word

Korišćenje okvira za tekst za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U dokumentu kliknite da biste izabrali mesto umetanja.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

  Izaberite podlogu za crtanje

 3. Izaberite podloga za crtanje, a zatim na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku Slike.

  Grupa "Ilustracije"

 4. Potražite fotografiju koju želite da koristite i kliknite dvaput na nju, a zatim kliknite izvan podloge za crtanje.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst, a zatim na dnu menija izaberite stavku Nacrtaj okvir za tekst.

 6. Otkucajte tekst koji želite da se pojavi u okviru za tekst, a zatim prevucite okvir za tekst na željenu lokaciju iznad slike.

 7. Da biste promenili font ili stil teksta, markirajte tekst, a zatim izaberite željeno oblikovanje teksta na priručni meni.

 8. Kliknite na spoljnu ivicu okvira za tekst, a zatim prevucite okvir za tekst da biste ga postavili preko fotografije.

 9. Uverite se da je okvir za tekst i dalje izabran, a zatim na kartici Oblikovanje oblika, u grupi Stilovi oblika uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika, a zatim izaberite stavku Bez obrisa.

  Grupa "Stilovi oblika" u programu Word

 10. Kliknite na spoljnu ivicu fotografije, pritisnite i držite taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt objekta tako da su obe stavke izabrane.

 11. Na kartici Oblikovanje oblika , u grupi Raspored kliknite na strelicu pored stavke Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  Izaberite grupu

Korišćenje WordArt objekta za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U dokumentu kliknite da biste izabrali mesto umetanja.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

  Izaberite podlogu za crtanje

 3. Izaberite podloga za crtanje, a zatim na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku Slike.

  Grupa "Ilustracije"

 4. Potražite fotografiju koju želite da koristite i kliknite dvaput na nju.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst izaberite stavku WordArt, izaberite željeni stil teksta, a zatim otkucajte tekst.

 6. Kliknite na spoljnu ivicu WordArt objekta da biste ga izabrali, prevucite tekst preko fotografije, a zatim, ako želite, rotirajte tekst za ugao koji najviše odgovara vašoj fotografiji.

 7. Kliknite na spoljnu ivicu fotografije, pritisnite i držite taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt objekta tako da su obe stavke izabrane.

 8. Na kartici Format slike , u grupi Raspored kliknite na strelicu pored stavke Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  Izaberite grupu

PowerPoint ili Excel

Korišćenje okvira za tekst za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U datoteci se uverite da ste umetnuli fotografiju.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst, prevucite da biste nacrtali okvir za tekst bilo gde blizu slike, a zatim otkucajte tekst.

  Izbor iz grupe "Tekst"

 3. Da biste promenili font ili stil teksta, markirajte tekst, kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite željeno oblikovanje teksta na kartici priručni meni.

 4. Kliknite na spoljnu ivicu okvira za tekst, prevucite tekst preko fotografije, a zatim, ako želite, rotirajte tekst za ugao koji najviše odgovara vašoj fotografiji.

 5. Uverite se da je okvir za tekst i dalje izabran, a zatim na kartici Oblikovanje oblika, u grupi Stilovi oblika uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika, a zatim izaberite stavku Bez obrisa.

  Stilovi oblika

 6. Kliknite na spoljnu ivicu fotografije, pritisnite taster Ctrl, a zatim kliknite na ivicu okvira za tekst tako da su obe stavke izabrane.

 7. Na kartici Oblikovanje oblika , u grupi Raspored kliknite na strelicu pored stavke Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  Izaberite grupu

Korišćenje WordArt objekta za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U datoteci se uverite da ste umetnuli fotografiju.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst izaberite stavku WordArt, izaberite željeni stil teksta, a zatim otkucajte tekst.

  Izbor iz grupe "Tekst"

 3. Kliknite na spoljnu ivicu WordArt objekta da biste ga izabrali, prevucite tekst preko fotografije, a zatim, ako želite, rotirajte tekst za ugao koji najviše odgovara vašoj fotografiji.

 4. Kliknite na spoljnu ivicu fotografije, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na ivicu WordArt objekta tako da su obe stavke izabrane.

 5. Na kartici Oblikovanje oblika , u grupi Raspored kliknite na strelicu pored stavke Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  Izaberite grupu

Koju aplikaciju koristite?

Word |    PowerPoint ili Excel

Word

Korišćenje okvira za tekst za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U dokumentu kliknite da biste izabrali mesto umetanja.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

  Izaberite podlogu za crtanje

 3. Izaberite podloga za crtanje, a zatim na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku Slike.

  Grupa "Ilustracije"

 4. Potražite fotografiju koju želite da koristite i kliknite dvaput na nju, a zatim kliknite izvan podloge za crtanje.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst, a zatim na dnu menija izaberite stavku Nacrtaj okvir za tekst.

 6. Otkucajte tekst koji želite da se pojavi u okviru za tekst, a zatim prevucite okvir za tekst na željenu lokaciju iznad slike.

 7. Da biste promenili font ili stil teksta, markirajte tekst, a zatim izaberite željeno oblikovanje teksta na priručni meni.

 8. Kliknite na spoljnu ivicu okvira za tekst, a zatim prevucite okvir za tekst da biste ga postavili preko fotografije.

 9. Uverite se da je okvir za tekst i dalje izabran, a zatim u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika, a zatim izaberite stavku Bez obrisa.

  Grupa "Stilovi oblika" u programu Word

 10. Kliknite na spoljnu ivicu fotografije, pritisnite i držite taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt objekta tako da su obe stavke izabrane.

 11. U okviru Alatke za crtanje , na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored stavke Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  Izaberite grupu

Korišćenje WordArt objekta za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U dokumentu kliknite da biste izabrali mesto umetanja.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

  Izaberite podlogu za crtanje

 3. Izaberite podloga za crtanje, a zatim na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku Slike.

  Grupa "Ilustracije"

 4. Potražite fotografiju koju želite da koristite i kliknite dvaput na nju.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst izaberite stavku WordArt, izaberite željeni stil teksta, a zatim otkucajte tekst.

 6. Kliknite na spoljnu ivicu WordArt objekta da biste ga izabrali, prevucite tekst preko fotografije, a zatim, ako želite, rotirajte tekst za ugao koji najviše odgovara vašoj fotografiji.

 7. Kliknite na spoljnu ivicu fotografije, pritisnite i držite taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt objekta tako da su obe stavke izabrane.

 8. U okviru Alatke za slike , na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored stavke Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  Izaberite grupu

PowerPoint ili Excel

Korišćenje okvira za tekst za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U datoteci se uverite da ste umetnuli fotografiju.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst, prevucite da biste nacrtali okvir za tekst bilo gde blizu slike, a zatim otkucajte tekst.

  Izbor iz grupe "Tekst"

 3. Da biste promenili font ili stil teksta, markirajte tekst, kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite željeno oblikovanje teksta na kartici priručni meni.

 4. Kliknite na spoljnu ivicu okvira za tekst, prevucite tekst preko fotografije, a zatim, ako želite, rotirajte tekst za ugao koji najviše odgovara vašoj fotografiji.

 5. Uverite se da je okvir za tekst i dalje izabran, a zatim u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika, a zatim izaberite stavku Bez obrisa.

  Stilovi oblika

 6. Kliknite na spoljnu ivicu fotografije, pritisnite taster Ctrl, a zatim kliknite na ivicu okvira za tekst tako da su obe stavke izabrane.

 7. U okviru Alatke za crtanje , na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored stavke Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  Izaberite grupu

Korišćenje WordArt objekta za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U datoteci se uverite da ste umetnuli fotografiju.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst izaberite stavku WordArt, izaberite željeni stil teksta, a zatim otkucajte tekst.

  Izbor iz grupe "Tekst"

 3. Kliknite na spoljnu ivicu WordArt objekta da biste ga izabrali, prevucite tekst preko fotografije, a zatim, ako želite, rotirajte tekst za ugao koji najviše odgovara vašoj fotografiji.

 4. Kliknite na spoljnu ivicu fotografije, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na ivicu WordArt objekta tako da su obe stavke izabrane.

 5. U okviru Alatke za crtanje , na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored stavke Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  Izaberite grupu

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×