Filtriranje uz napredne kriterijume

Ako podaci koje želite da filtrirate zahtevaju složene kriterijume (kao što je Type = "proizvod" ili "prodavac =" Davolić "), možete da koristite dijalog" Napredni filter ".

Da biste otvorili dijalog Napredni filter , izaberite stavku >Više opcija.

Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

Primer

Overview

Više kriterijuma, jedna kolona, bilo koji kriterijum tačan

Prodavac = "Davolić" OR Prodavac = "Petrović"

Više kriterijuma, više kolona, svi kriterijumi tačni

Tip = "Proizvod" AND Prodaja > 1000

Više kriterijuma, više kolona, bilo koji kriterijum tačan

Tip = "Proizvod" OR Prodavac = "Petrović"

Više skupova kriterijuma, jedna kolona u svim skupovima

(Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500)

Više skupova kriterijuma, više kolona u svakom skupu

(Prodavac = "Stanković" i prodaja >3000) ILI
(Prodavac = "Petrović" i "Prodaja" > 1500)

Kriterijumi džokera

Prodavac = ime sa „e“ kao drugo slovo

Pregled

Komanda Napredno funkcioniše drugačije od komande Filter u nekoliko važnih aspekata.

 • Prikazuje dijalog Napredni filter umesto menija „Automatski filter“.

 • Kriterijume otkucavate u zasebnom opsegu kriterijuma na radnom listu i iznad opseg ćelija ili tabele koju želite da filtrirate. Microsoft Office Excel koristi zaseban opseg kriterijuma u dijalogu Napredni filter kao izvor za napredne kriterijume.

Uzorak podataka

Sledeći Probni podaci se koriste za sve procedure u ovom članku.

Podaci uključuju četiri prazna reda iznad opsega liste koji će se koristiti kao opseg kriterijuma (a1: C4) i opseg liste (a6: C10). Opseg kriterijuma ima oznake kolona i uključuje najmanje jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

Da biste radili sa ovim podacima, izaberite je u sledećoj tabeli, kopirajte ga, a zatim ga nalepite u ćeliju a1 na novom Excel radnom listu.

Tip

Prodavac

Prodaja

Tip

Prodavac

Prodaja

Alkoholna i bezalkoholna pića

Jovanović

5122 din.

Meso

Davolio

450 din

proizvod

Petrović

6328 din.

Proizvod

Davolić

6544 din.

Operatori za poređenje

Pomoću sledećih operatora možete da uporedite dve vrednosti. Kada se pomoću ovih operatora dve vrednosti uporede, dobija se logička vrednost – TRUE ili FALSE.

Operator za poređenje

Značenje

Primer

= (znak jednakosti)

Jednako je

A1=B1

> (znak „veće od“)

Veće od

A1>B1

< (znak „manje od“)

Manje od

A1<B1

>= (znak „veće od ili jednako“)

Veće od ili jednako

A1>=B1

<= (znak „manje od ili jednako“)

Manje je od ili jednako

A1<=B1

<> (znak „nije jednako“)

Nije jednako

A1<>B1

Korišćenje znaka jednakosti za kucanje teksta ili vrednosti

Budući da se znak jednakosti (=) koristi za označavanje formule kada otkucate tekst ili vrednost u ćeliji, Excel procenjuje šta kucate. Međutim, to može uzrokovati neočekivane rezultate filtera. Da biste naznačili operator poređenja jednakosti za tekst ili vrednost, otkucajte kriterijume kao izraz niske u odgovarajućem ćeliji u opsegu kriterijuma:

=''= stavka ''

Stavka predstavlja tekst ili vrednost koju želite da pronađete. Na primer:

Kriterijum

Rezultat i prikaz u programu Excel

="=Davolić"

=Davolić

="=3000"

=3000

Razmatranje velikih i malih slova

Kod filtriranja tekstualnih podataka Excel ne razlikuje velika i mala slova. Međutim, da biste vršili pretragu sa razlikovanjem velikih i malih slova, možete da koristite formulu. Na primer, pogledajte odeljak Kriterijumi džokera.

Korišćenje unapred definisanih imena

Opsegu možete dati ime Kriterijumi, a referenca za opseg će se automatski pojaviti u polju Opseg kriterijuma. Možete da definišete i ime Baza podataka za opseg liste koji će se filtrirati i da definišete ime Izdvajanje za oblast gde želite da nalepite redove i ti opsezi će se automatski pojaviti u okvirima Opseg liste i Kopiraj u, tim redom.

Kreiranje kriterijuma pomoću formule

Kao kriterijum možete da koristite izračunatu vrednost koja je rezultat formule. Upamtite sledeće ključne tačke:

 • Rezultat formule mora da ima vrednost TRUE ili FALSE.

 • Budući da koristite formulu, unesite je na uobičajeni način i nemojte kucati izraz na sledeći način:

  =''= stavka ''

 • Kao oznaku kriterijuma ne koristite oznaku kolone. Oznaku kriterijuma ostavite praznu ili koristite oznaku koja nije oznaka kolone u opsegu liste (u primerima koji slede, to je „Izračunati prosek“ i „Potpuno podudaranje“).

  Ako se u formuli umesto relativne reference za ćeliju ili ime opsega koristi oznaka kolone, Excel prikazuje grešku #NAME? ili #VALUE! u ćeliji koja sadrži taj kriterijum. Ovu grešku možete zanemariti zato što ne utiče na filtriranje opsega liste.

 • Formula koju koristite za kriterijume mora da upotrebljava relativnu referencu da bi uputila na odgovarajuću ćeliju u prvom redu podataka.

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Više kriterijuma, jedna kolona, bilo koji kriterijum tačan

Bulova algebra:    (Prodavac = "Davolić" OR Prodavac = "Petrović")

 1. Iznad opsega liste umetnite bar tri prazna reda koji se mogu koristiti kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji bar jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 2. Da biste pronašli redove koji ispunjavaju više kriterijuma za jednu kolonu, kriterijume otkucajte direktno jedan ispod drugog u zasebnim redovima opsega kriterijuma. Koristeći primer, unesite:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Davolić"

  ="=Petrović"

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. Koristeći primer, kliknite na neku ćeliju u opsegu A6:C10.

 4. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Napredno.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali opseg liste sakrivanjem redova koji ne ispunjavaju kriterijume, izaberite stavku Filtriraj listu, na licu mesta.

  • Da biste filtrirali opseg liste kopiranjem redova koji zadovoljavaju kriterijume u drugu oblast radnog lista, izaberite stavku Kopiraj na drugu lokaciju, izaberite polje Kopiraj u, a zatim kliknite na gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet    Kada kopirate filtrirane redove na drugu lokaciju, možete da navedete koje kolone će biti uključene u operaciji kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake kolona za željene kolone u prvi red oblasti gde planirate da nalepite filtrirane redove. Kada filtrirate, unesite referencu do kopiranih oznaka kolona u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će onda uključivati samo kolone za koje ste kopirali oznake.

 6. U polju Opseg kriterijuma unesite referencu do opsega kriterijuma, uključujući oznake kriterijuma. Koristeći primer, unesite $A$1:$C$3.

  Da biste premestili dijalog Napredni filter izvan puta privremeno dok izaberete opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. Za primer, filtrirani rezultat za opseg liste je:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  Meso

  Davolio

  450 din

  proizvod

  Petrović

  6.328 din.

  Proizvod

  Davolić

  6.544 din.

Više kriterijuma, više kolona, svi kriterijumi tačni

Bulova algebra:    (Tip = "Proizvod" AND Prodaja > 1000)

 1. Iznad opsega liste umetnite bar tri prazna reda koji se mogu koristiti kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji bar jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 2. Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više kriterijuma u više kolona, otkucajte sve kriterijume u istom redu opsega kriterijuma. Koristeći primer, unesite:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Proizvod"

  >1000

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. Koristeći primer, kliknite na neku ćeliju u opsegu A6:C10.

 4. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Napredno.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali opseg liste sakrivanjem redova koji ne ispunjavaju kriterijume, izaberite stavku Filtriraj listu, na licu mesta.

  • Da biste filtrirali opseg liste kopiranjem redova koji zadovoljavaju kriterijume u drugu oblast radnog lista, izaberite stavku Kopiraj na drugu lokaciju, izaberite polje Kopiraj u, a zatim kliknite na gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet    Kada kopirate filtrirane redove na drugu lokaciju, možete da navedete koje kolone će biti uključene u operaciji kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake kolona za željene kolone u prvi red oblasti gde planirate da nalepite filtrirane redove. Kada filtrirate, unesite referencu do kopiranih oznaka kolona u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će onda uključivati samo kolone za koje ste kopirali oznake.

 6. U polju Opseg kriterijuma unesite referencu do opsega kriterijuma, uključujući oznake kriterijuma. Koristeći primer, unesite $A$1:$C$2.

  Da biste premestili dijalog Napredni filter izvan puta privremeno dok izaberete opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. Za primer, filtrirani rezultat za opseg liste je:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  proizvod

  Petrović

  6.328 din.

  Proizvod

  Davolić

  6.544 din.

Više kriterijuma, više kolona, bilo koji kriterijum tačan

Boolean logika:    (Tip = "Proizvod" OR Prodavac = "Petrović")

 1. Iznad opsega liste umetnite bar tri prazna reda koji se mogu koristiti kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji bar jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 2. Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više kriterijuma u više kolona, pri čemu bilo koji od kriterijuma može biti ispunjen, otkucajte kriterijume u različitim kolonama i redovima opsega kriterijuma. Koristeći primer, unesite:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Proizvod"

  ="=Petrović"

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. Koristeći primer, kliknite na neku ćeliju u opsegu liste A6:C10.

 4. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Napredno.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali opseg liste sakrivanjem redova koji ne ispunjavaju kriterijume, izaberite stavku Filtriraj listu, na licu mesta.

  • Da biste filtrirali opseg liste kopiranjem redova koji zadovoljavaju kriterijume u drugu oblast radnog lista, izaberite stavku Kopiraj na drugu lokaciju, izaberite polje Kopiraj u, a zatim kliknite na gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

  Savet: Kada kopirate filtrirane redove na drugu lokaciju, možete da navedete koje kolone će biti uključene u operaciji kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake kolona za željene kolone u prvi red oblasti gde planirate da nalepite filtrirane redove. Kada filtrirate, unesite referencu do kopiranih oznaka kolona u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će onda uključivati samo kolone za koje ste kopirali oznake.

 6. U polju Opseg kriterijuma unesite referencu do opsega kriterijuma, uključujući oznake kriterijuma. Koristeći primer, unesite $A$1:$B$3.

  Da biste premestili dijalog Napredni filter izvan puta privremeno dok izaberete opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. Za primer, filtrirani rezultat za opseg liste je:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  proizvod

  Petrović

  6.328 din.

  Proizvod

  Davolić

  6.544 din.

Više skupova kriterijuma, jedna kolona u svim skupovima

Bulova algebra:     ( (Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500) )

 1. Iznad opsega liste umetnite bar tri prazna reda koji se mogu koristiti kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji bar jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 2. Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više skupova kriterijuma, gde svaki skup sadrži kriterijume za jednu kolonu, stavite više kolona ispod istog zaglavlja kolone. Koristeći primer, unesite:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  Prodaja

  >6000

  <6500

  <500

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. Koristeći primer, kliknite na neku ćeliju u opsegu liste A6:C10.

 4. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Napredno.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali opseg liste sakrivanjem redova koji ne ispunjavaju kriterijume, izaberite stavku Filtriraj listu, na licu mesta.

  • Da biste filtrirali opseg liste kopiranjem redova koji zadovoljavaju kriterijume u drugu oblast radnog lista, izaberite stavku Kopiraj na drugu lokaciju, izaberite polje Kopiraj u, a zatim kliknite na gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet: Kada kopirate filtrirane redove na drugu lokaciju, možete da navedete koje kolone će biti uključene u operaciji kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake kolona za željene kolone u prvi red oblasti gde planirate da nalepite filtrirane redove. Kada filtrirate, unesite referencu do kopiranih oznaka kolona u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će onda uključivati samo kolone za koje ste kopirali oznake.

 6. U polju Opseg kriterijuma unesite referencu do opsega kriterijuma, uključujući oznake kriterijuma. Koristeći primer, unesite $A$1:$D$3.

  Da biste premestili dijalog Napredni filter izvan puta privremeno dok izaberete opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. Za primer, filtrirani rezultat za opseg liste je:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  Meso

  Davolio

  450 din

  proizvod

  Petrović

  6.328 din.

Više skupova kriterijuma, više kolona u svakom skupu

Bulova algebra:    ( (Prodavac = "Davolić" AND Prodaja > 3000) OR (Prodavac = "Petrović" AND Prodaja > 1500) )

 1. Iznad opsega liste umetnite bar tri prazna reda koji se mogu koristiti kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji bar jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 2. Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više skupova kriterijuma, gde svaki skup sadrži kriterijume za više kolona, sve skupove kriterijuma otkucajte u zasebnim kolonama i redovima. Koristeći primer, unesite:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Davolić"

  >3000

  ="=Petrović"

  >1500

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. Koristeći primer, kliknite na neku ćeliju u opsegu liste A6:C10.

 4. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Napredno.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali opseg liste sakrivanjem redova koji ne ispunjavaju kriterijume, izaberite stavku Filtriraj listu, na licu mesta.

  • Da biste filtrirali opseg liste kopiranjem redova koji zadovoljavaju kriterijume u drugu oblast radnog lista, izaberite stavku Kopiraj na drugu lokaciju, izaberite polje Kopiraj u, a zatim kliknite na gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet    Kada kopirate filtrirane redove na drugu lokaciju, možete da navedete koje kolone će biti uključene u operaciji kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake kolona za željene kolone u prvi red oblasti gde planirate da nalepite filtrirane redove. Kada filtrirate, unesite referencu do kopiranih oznaka kolona u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će onda uključivati samo kolone za koje ste kopirali oznake.

 6. U polju Opseg kriterijuma unesite referencu do opsega kriterijuma, uključujući oznake kriterijuma. Ako koristite ovaj primer, unesite $A $1: $C LVT 3.To premestite dijalog Napredni filter izvan puta privremeno dok ne izaberete opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. Za primer, filtrirani rezultat za opseg liste bio bi:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  proizvod

  Petrović

  6.328 din.

  Proizvod

  Davolić

  6.544 din.

Kriterijumi džokera

Bulova algebra:    Prodavac = ime sa „e“ kao drugo slovo

 1. Da biste pronašli tekstualne vrednosti koje dele neke znakove, uradite sledeće:

  • Da biste u koloni pronašli redove sa tekstualnim vrednostima koji počinju nekim znacima, otkucajte te znakove bez znaka jednakosti (=). Na primer, ako kao kriterijum upišete tekst Dav, Excel će pronaći „Davolić“, „David“ i „Davinić“.

  • Koristite džoker znak.

   Upotrebite

   Za pronalaženje

   ? (znak pitanja)

   Bilo koji pojedinačni
   znak Na primer, sm? th pronalazi "Smith" i "mit"

   * (zvezdica)

   Bilo koji broj znakova
   Na primer, * istok pronalazi "severoistok" i "jugoistočno"

   ~ (znak tilda) iza kojeg stoji ?, * ili ~

   Znak pitanja, zvezdicu ili znak tilda
   Na primer, fy91 ~? pronalazi „fy91?“

 2. Iznad opsega liste umetnite bar tri prazna reda koji se mogu koristiti kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji bar jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 3. U redovima ispod oznaka kolona otkucajte kriterijume koje želite da se koriste za podudaranje. Koristeći primer, unesite:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Me*"

  ="=?e*"

 4. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. Koristeći primer, kliknite na neku ćeliju u opsegu liste A6:C10.

 5. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Napredno.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali opseg liste sakrivanjem redova koji ne ispunjavaju kriterijume, izaberite stavku Filtriraj listu, na licu mesta

  • Da biste filtrirali opseg liste kopiranjem redova koji zadovoljavaju kriterijume u drugu oblast radnog lista, izaberite stavku Kopiraj na drugu lokaciju, izaberite polje Kopiraj u, a zatim kliknite na gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet: Kada kopirate filtrirane redove na drugu lokaciju, možete da navedete koje kolone će biti uključene u operaciji kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake kolona za željene kolone u prvi red oblasti gde planirate da nalepite filtrirane redove. Kada filtrirate, unesite referencu do kopiranih oznaka kolona u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će onda uključivati samo kolone za koje ste kopirali oznake.

 7. U polju Opseg kriterijuma unesite referencu do opsega kriterijuma, uključujući oznake kriterijuma. Koristeći primer, unesite $A$1:$B$3.

  Da biste premestili dijalog Napredni filter izvan puta privremeno dok izaberete opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 8. Za primer, filtrirani rezultat za opseg liste je:

  Tip

  Prodavac

  Prodaja

  Alkoholna i bezalkoholna pića

  Jovanović

  5122 din

  Meso

  Davolić

  450 din

  proizvod

  Petrović

  6.328 din.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×