Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije ATAN2 u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje arkus tangens ili inverzan tangens preciziranih x i y koordinata. Arkus tangens je ugao koji prava koja prolazi kroz koordinatni početak (0, 0) i tačku čije su koordinate (x_br, y_br), zahvata sa x-osom. Ugao je dat u radijanima, u intervalu od -pi do pi, ne uključujući -pi.

Sintaksa

ATAN2(x_br, y_br)

Sintaksa funkcije ATAN2 ima sledeće argumente:

  • X_br    Obavezno. X koordinata tačke.

  • Y_br    Obavezno. Y koordinata tačke.

Primedbe

  • Pozitivan rezultat predstavlja ugao orijentisan obrnuto smeru kretanja kazaljki na satu u odnosu na x-osu; negativan rezultat predstavlja ugao orijentisan u smeru kretanja kazaljki na satu.

  • ATAN2(a;b) jednako je ATAN(b/a), pri čemu a može u funkciji ATAN2 da ima vrednost 0.

  • Ako su x_num i y_num 0, ATAN2 vraća #DIV/0! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

  • Ako želite da arkus tangens izrazite u stepenima, pomnožite ga sa 180/PI( ) ili upotrebite funkciju DEGREES.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Formula

Opis

Rezultat

=ATAN2(1; 1)

Arkus tangens od tačke (1,1) u radijanima, pi/4

0,785398163

=ATAN2(-1; -1)

Arkus tangens od tačke (-1,-1) u radijanima, -3*pi/4

-2,35619449

=ATAN2(-1; -1)*180/PI()

Arkus tangens od tačke (-1,-1) u stepenima

-135

=DEGREES(ATAN2(-1; -1))

Arkus tangens od tačke 1,1 u stepenima

-135

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×