Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije AVERAGEIF  u programu Microsoft Excel.

Opis

Rezultat ove funkcije je prosečna vrednost (aritmetička sredina) svih ćelija u opsegu koje zadovoljavaju date kriterijume.

Sintaksa

AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Sintaksa funkcije AVERAGEIF ima sledeće argumente:

 • Opseg    Obavezno. Skup ćelija na koji se primenjuje funkcija za izračunavanje prosečne vrednosti i koji obuhvata brojeve ili imena, nizove ili reference koje sadrže brojeve.

 • Kriterijumi    Obavezno. Kriterijumi u obliku broja, izraza, reference na ćeliju ili teksta pomoću kojih se definiše na koje ćelije se primenjuje funkcija za izračunavanje prosečne vrednosti. Na primer, kriterijumi mogu biti izraženi vrednostima 32, "32", ">32", "jabuke" ili B4.

 • Prosečni_opseg    Opcionalno. Stvarni skup ćelija na koje će se primenjivati funkcija za izračunavanje prosečne vrednosti. Ako se izostavi, koristi se opseg.

Primedbe

 • Ćelije u opsegu koje sadrže vrednosti TRUE ili FALSE se zanemaruju.

 • Ako je ćelija u prosečnom_opsegu prazna, funkcija AVERAGEIF je zanemaruje.

 • Ako je opseg prazan ili predstavlja tekstualnu vrednost, AVERAGEIF daje #DIV0! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

 • Ako je ćelija u kriterijumu prazna, funkcija AVERAGEIF tretira je kao da ima vrednost 0.

 • Ako nijedna ćelija u opsegu ne ispunjava kriterijume, AVERAGEIF daje #DIV/0! #DIV/0!.

 • U kriterijumu možete da koristite džoker znakove, znak pitanja (?) i zvezdicu (*). Znak pitanja zamenjuje bilo koji znak, a zvezdica bilo koji niz znakova. Ako želite da pronađete pravi znak pitanja ili zvezdicu, upišite znak tilda (~) ispred tog znaka.

 • Prosečni_opseg ne mora da ima istu veličinu i oblik kao opseg. Ćelije za koje se zapravo računa prosečna vrednost određuju se pomoću gornje leve ćelije u prosečnom_opsegu koja predstavlja početnu ćeliju, a zatim se uključuju ćelije koje, po veličini i obliku, odgovaraju opsegu. Na primer:

Ako je opseg

A prosečni_opseg je

Ćelije za koje se vrši izračunavanje jesu

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Napomena: Funkcija AVERAGEIF meri centralnu tendenciju, koja predstavlja centralno mesto grupe brojeva u statističkoj raspodeli. Tri najčešće mere centralne tendencije jesu:

 • Prosek     daje aritmetičku sredinu, a izračunava se tako što se zbir brojeva iz neke grupe podeli sa njihovim ukupnim brojem. Na primer, aritmetička sredina brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 30 podeljeno sa 6, tj. 5.

 • Medijana     daje središnji broj grupe brojeva, što znači da polovina brojeva ima vrednosti koje su veće od srednje, a polovina ima vrednosti koje su manje od nje. Na primer, srednja vrednost brojeva 2, 3, 3, 5, 7, i 10 je broj 4.

 • Modus     tj. broj koji se najčešće javlja u grupi brojeva. Na primer, modus brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je broj 3.

Ove tri mere centralne tendencije imaju jednaku vrednost za simetričnu raspodelu brojeva u grupi. Za asimetričnu raspodelu brojeva u grupi one mogu biti različite.

Primeri

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Vrednost proizvoda

Provizija

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Formula

Opis

Rezultat

=AVERAGEIF(B2:B5;"<23000")

Srednja vrednost svih provizija manjih od 23000. Tri od četiri vrednosti provizije ispunjavaju ovaj uslov i njihov zbir iznosi 42.000.

14000

=AVERAGEIF(A2:A5,"<250000")

Srednja vrednost svih vrednosti imovine manjih od 25.0000. Dve od četiri vrednosti imovine ispunjavaju ovaj uslov i njihov zbir iznosi 300.000.

150000

=AVERAGEIF(A2:A5;"<95000")

Srednja vrednost svih vrednosti imovine manjih od 95.000. Zato što nijedna vrednost imovine ne ispunjava ovaj uslov, funkcija AVERAGEIF će dati vrednost greške #DIV/0! jer pokušava da podeli vrednost sa brojem 0.

#DIV/0!

=AVERAGEIF(A2:A5;">250.000";B2:B5)

Srednja vrednost svih provizija sa vrednošću imovine većom od 250.000. Dve vrednosti provizije ispunjavaju ovaj uslov i njihov zbir iznosi 49.000.

24500

Primer 2

Oblast

Zarade (u hiljadama)

Istok

45678

Zapad

23789

Sever

-4789

Južni (nova kancelarija)

0

Centralni

9678

Formula

Opis

Rezultat

=AVERAGEIF(A2:A6;"=*zapadni";B2:B6)

Srednja vrednost svih zarada za zapadni i centralni region

16.733,5

=AVERAGEIF(A2:A6;"<>*(nova kancelarija)";B2:B6)

Srednja vrednost svih zarada za sve regione osim novh kancelarija.

18589

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×