Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije HARMEAN u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje harmonijsku sredinu grupe podataka. Harmonijska sredina predstavlja recipročnu vrednost aritmetičke sredine recipročnih brojeva.

Sintaksa

HARMEAN(broj1, [broj2], ...)

Sintaksa funkcije HARMEAN ima sledeće argumente:

  • Broj1, broj2, ...    Argument broj1 je obavezan, a naredni brojevi su opcionalni. Argumenti od 1 do 255 za koje želite da izračunate srednju vrednost. Takođe možete da koristite jedan niz ili referencu na niz umesto argumenata razdvojenih zarezima.

Primedbe

  • Harmonijska sredina vrednost je uvek manja od geometrijske sredine, a geometrijska sredina je uvek manja od aritmetičke sredine.

  • Argumenti mogu da budu brojevi, imena, nizovi ili reference koje sadrže brojeve.

  • Broje se logičke vrednosti i tekstualne reprezentacije brojeva koje direktno upišete u listu argumenata.

  • Ako argument tipa niza ili reference sadrži tekst, logičke vrednosti ili prazne ćelije, ove vrednosti će biti zanemarene dok će ćelije sa vrednošću nula biti uključene u izračunavanje.

  • Greške prouzrokuju argumenti koji predstavljaju vrednosti grešaka ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve.

  • Ako bilo koja tačka podataka ≤ 0, HARMEAN #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

  • Jednačina za harmonijsku sredinu je:

    Jednačina

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

4

5

8

7

11

4

3

Formula

Opis

Rezultat

=HARMEAN(A2:A8)

Harmonijska srednja vrednost skupa podataka sadržanih u opsegu ćelija A2:A8.

5,028376

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×