Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije MEDIAN u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje medijanu datih brojeva. Medijana je broj u sredini grupe brojeva.

Sintaksa

MEDIAN(broj1, [broj2], ...)

Sintaksa funkcije MEDIAN ima sledeće argumente:

  • Broj1, broj2, ...    Argument broj1 je obavezan, a naredni brojevi su opcionalni. Najmanje 1, a najviše 255 brojeva za koje želite medijanu.

Primedbe

  • Ako u skupu postoji jednak broj brojeva, funkcija MEDIAN izračunava prosek dva broja u sredini. Pogledajte drugu formulu u primeru.

  • Argumenti mogu da budu brojevi ili imena, nizovi ili reference koje sadrže brojeve.

  • Broje se logičke vrednosti i tekstualne reprezentacije brojeva koje direktno upišete u listu argumenata.

  • Ako argument tipa niza ili reference sadrži tekst, logičke vrednosti ili prazne ćelije, ove vrednosti će biti zanemarene dok će ćelije sa vrednošću nula biti uključene u izračunavanje.

  • Argumenti sa vrednošću greške ili tekst koji ne može da se prevede u brojeve dovode do pojave grešaka.

Napomena: Funkcija MEDIAN meri centralnu tendenciju, koja predstavlja centralno mesto grupe brojeva u statističkoj raspodeli. Tri najčešće mere centralne tendencije jesu:

  • Prosek     daje aritmetičku sredinu, a izračunava se tako što se zbir brojeva iz neke grupe podeli sa njihovim ukupnim brojem. Na primer, aritmetička sredina brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 30 podeljeno sa 6, tj. 5.

  • Medijana     daje središnji broj grupe brojeva, što znači da polovina brojeva ima vrednosti koje su veće od srednje, a polovina ima vrednosti koje su manje od nje. Na primer, srednja vrednost brojeva 2, 3, 3, 5, 7, i 10 je broj 4.

  • Modus     tj. broj koji se najčešće javlja u grupi brojeva. Na primer, modus brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je broj 3.

Ove tri mere centralne tendencije imaju jednaku vrednost za simetričnu raspodelu brojeva u grupi. Za asimetričnu raspodelu brojeva u grupi one mogu biti različite.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

1

2

3

4

5

6

Formula

Opis

Rezultat

=MEDIAN(A2:A6)

Medijana 5 brojeva u opsegu A2:A6. Pošto ima 5 vrednosti, treća je medijana.

3

=MEDIAN(A2:A7)

Medijana 6 brojeva u opsegu A2:A7. Pošto ima šest brojeva, medijana je u sredini između trećeg i četvrtog broja.

3,5

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×