Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Recimo da želite da saznate najuobičajeniji broj vrsta ptica na uzorku broja ptice na kritičnom močvku tokom perioda od 30 godina ili želite da saznate broj telefonskih poziva koji se najčešće javljaju u telefonskom centru za podršku tokom časova kada nema inspekcije. Koristite funkciju MODE da biste izračunali režim grupe brojeva.

MODE daje vrednost koja se najčešće javlja ili se ponavlja u nizu ili opsegu podataka.

Važno: Ova funkcija je zamenjena jednom ili više novih funkcija koje mogu da obezbede poboljšanu preciznost i čija imena bolje odražavaju njihovu upotrebu. Iako je ova funkcija i dalje dostupna za kompatibilnost sa prethodnim verzijama, trebalo bi da razmotrite upotrebu novih funkcija od sada zato što ova funkcija možda neće biti dostupna u budućim verzijama programa Excel.

Više informacija o novim funkcijama potražite u člancima Funkcija MODE.MULT i Funkcija MODE.SNGL.

Sintaksa

MODE(broj1,[broj2],...)

Sintaksa funkcije MODE ima sledeće argumente:

  • Broj1     Obavezno. Argument prvog broja za koji želite da izračunate režim.

  • Broj2,...     Opcionalno. Numerički argumenti od 1 do 255 za koje želite da izračunate modus. Možete da koristite i jedan niz ili referencu na niz umesto argumenata razdvojenih zarezima.

Primedbe

  • Argumenti mogu da budu brojevi ili imena, nizovi ili reference koje sadrže brojeve.

  • Ako je argument niza ili reference sadrži tekst, logičke vrednosti ili prazne ćelije, te vrednosti se zanemaruju. Međutim, ćelije sa vrednošću nula su uključene.

  • Argumenti sa vrednošću greške ili tekst koji ne može da se prevede u brojeve dovode do pojave grešaka.

  • Ako skup podataka ne sadrži duplirane tačke podataka, funkcija MODE daje vrednost greške #N/A.

Funkcija MODE meri centralnu tendenciju, koja predstavlja centralno mesto grupe brojeva u statističkoj raspodeli. Tri najčešće mere centralne tendencije jesu:

  • Prosek     daje aritmetičku sredinu, a izračunava se tako što se zbir brojeva iz neke grupe podeli sa njihovim ukupnim brojem. Na primer, aritmetička sredina brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 30 podeljeno sa 6, tj. 5.

  • Medijana     daje središnji broj grupe brojeva, što znači da polovina brojeva ima vrednosti koje su veće od srednje, a polovina ima vrednosti koje su manje od nje. Na primer, srednja vrednost brojeva 2, 3, 3, 5, 7, i 10 je broj 4.

  • Modus     tj. broj koji se najčešće javlja u grupi brojeva. Na primer, modus brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je broj 3.

Ove tri mere centralne tendencije imaju jednaku vrednost za simetričnu raspodelu brojeva u grupi. Za asimetričnu raspodelu brojeva u grupi one mogu biti različite.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

5,6

4

4

3

2

4

Formula

Opis

Rezultat

=MODE(A2:A7)

Modus ili broj koji se najčešće ponavlja od gorenavedenih

4

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×