Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije NPER u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje broj perioda za investiciju na osnovu periodičnih, konstantnih isplata i konstantne kamatne stope.

Sintaksa

NPER(stopa,rata,sad_vr,[bud_vr],[tip])

Za potpun opis argumenata funkcije NPER i više informacija o funkcijama anuiteta, pogledajte PV.

Sintaksa funkcije NPER ima sledeće argumente:

  • Stopa    Obavezno. Kamatna stopa za određeni period.

  • Rata    Obavezno. Rata plaćena za svaki period koja se ne može menjati tokom godišnjeg perioda. Argument rata obično sadrži glavnicu i kamatu, ali ne i druge provizije i naknade.

  • Sad_vr    Obavezno. Sadašnja vrednost odnosno ukupan iznos trenutne vrednosti svih budućih isplata.

  • Bud_vr    Opcionalno. Buduća vrednost ili gotovinski ekvivalent koji želite da ostvarite nakon otplate poslednje rate. Ako je argument bud_vr izostavljen, pretpostavlja se da je 0 (na primer, buduća vrednost kredita je 0).

  • Tip    Opcionalno. Broj 0 ili 1 i pokazuje kada dospevaju plaćanja.

Postavite argument tip na

Ako plaćanja dospevaju

0 ili ga izostavite

Na kraju perioda

1

Na početku perioda

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

Opis

0,12

Godišnja kamatna stopa

-100

Plaćanje u svakom periodu

-1000

Sadašnja vrednost

10000

Buduća vrednost

1

Plaćanje dospeva na početku perioda (pogledajte prethodno)

Formula

Opis

Trenutni rezultat

=NPER(A2/12, A3, A4, A5, 1)

Periodi za investiranje pod gorenavedenim uslovima

59,6738657

=NPER(A2/12, A3, A4, A5)

Periodi za investiranje pod gorenavedenim uslovima, osim plaćanja na početku perioda

60,0821229

=NPER(A2/12, A3, A4)

Periodi za investiranje pod gorenavedenim uslovima, osim kada je buduća vrednost 0

-9,57859404

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×