Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije PRODUCT u programu Microsoft Excel.

Opis

Funkcija PRODUCT množi sve brojeve koji su dati kao argumenti i daje proizvod. Na primer, ako ćelija A1 i A2 sadrže brojeve, možete da koristite formulu =PRODUCT(A1, A2) da biste pomnožili ta dva broja zajedno. Možete da izvršite istu operaciju tako što ćete koristiti matematički operator za množenje (*), na primer, = A1 * A2.

Funkcija PRODUCT je korisna kada je potrebno da pomnožite veći broj ćelija zajedno. Na primer, formula =PRODUCT(a1: a3, C1: C3) predstavlja ekvivalent za = A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Sintaksa

PRODUCT(broj1, [broj2], ...)

Sintaksa funkcije PRODUCT ima sledeće argumente:

  • broj1    Obavezno. Prvi broj ili opseg koji želite da pomnožite.

  • broj2, ...    Opcionalno. Dodatni brojevi ili opsezi koje želite da pomnožite, najviše do 255 argumenata.

Napomena: Ako argument predstavlja niz ili referencu, množe se samo brojevi iz niza ili reference. Zanemaruju se prazne ćelije, logičke vrednosti, tekst u nizu ili referenci.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

5

15

30

Formula

Opis

Rezultat

=PRODUCT(A2:A4)

Množi brojeve u ćelijama od A2 do A4.

2250

=PRODUCT(A2:A4; 2)

Množi brojeve u ćelijama od A2 do A4, a zatim rezultat množi brojem 2.

4500

=A2*A3*A4

Množi brojeve u ćelijama od A2 do A4 korišćenjem matematičkih operatora umesto funkcije PRODUCT.

2250

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×