Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije VARPA u programu Microsoft Excel.

Opis

Računa varijansu na osnovu ukupne populacije.

Sintaksa

VARPA(vrednost1, [vrednost2], ...)

Sintaksa funkcije VARPA ima sledeće argumente:

 • Vrednost1; vrednost2;…    Argument vrednost1 je obavezan, a naredne vrednosti su opcionalne. 1 do 255 argumenata koji odgovaraju populaciji.

Primedbe

 • Funkcija VARPA pretpostavlja da njeni argumenti predstavljaju celu populaciju. Ako podaci predstavljaju uzorak populacije, morate da izračunate varijansu koristeći funkciju VARP.

 • Argumenti mogu biti brojevi, imena, nizovi, reference koje sadrže brojeve, tekstualne reprezentacije brojeva ili logičke vrednosti u referenci, poput TRUE i FALSE.

 • Broje se logičke vrednosti i tekstualne reprezentacije brojeva koje direktno upišete u listu argumenata.

 • Argumenti koji sadrže TRUE imaju vrednost 1; argumenti koji sadrže tekst ili FALSE imaju vrednost 0 (nula).

 • Ako je argument neki niz ili referenca, koriste se samo vrednosti iz tog niza ili reference. Prazne ćelije i tekstualne vrednosti u nizu ili referenci se zanemaruju.

 • Greške prouzrokuju argumenti koji predstavljaju vrednosti grešaka ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve.

 • Koristite funkciju VARP ako ne želite da u referencu kao deo izračunavanja uključite logičke vrednosti i tekstualne reprezentacije brojeva.

 • Jednačina funkcije VARPA je:

  Jednačina

  gde je x srednja vrednost uzorka AVERAGE(vrednost1,vrednost2,...) a n je veličina uzorka.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Otpornost

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formula

Opis

Rezultat

=VARPA(A2:A11)

Odstupanje od otpornosti na lom svih alatki, pretpostavljajući da se proizvodi samo 10 alatki (čitava populacija).

678,84

=VAR(A2:A11)

Ovaj primer koristi funkciju VAR, koja pretpostavlja uzorak populacije i daje drugačiji rezultata.

754,27

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×