Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Ova datoteka je zasnovana na materijalu od dolenavedenih projekata (IP nezavisnih proizvođača). Originalna obaveštenja o autorskim pravima i licenca u okviru koje je Microsoft dobio tako treće lice IP-a, nalazi se ispod. Takve licence i obaveštenja se pružaju samo u informacionim potrebama. Microsoft licencira treće lice IP u okviru uslova licenciranja za Microsoft proizvod. Microsoft zadržava sva druga prava koja nisu izričito odobrena u okviru ovog ugovora, bez obzira na to da li će se ili na neki drugi način.

 • @microsoft/Load-themed-Stajls v 1.7.13 MIT licenci (https://github.com/Microsoft/Web-Build-Tools#readme) Copyright (c) Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Dozvola za MIT licenciranje ovim se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • @uifabric/ikone v 5.3.0 MIT licenci (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-REACT#readme) Office UI je reagovao na Copyright (c) Microsoft Corporation sva prava zadržana. Dozvola za MIT licenciranje ovim se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU. Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.ms/fabric-assets-license

 • @uifabric/Merge-Stajls v 5.8.0 mita (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-REACT#readme) Office UI je reagovao na Copyright (c) Microsoft Corporation sva prava zadržana. Dozvola za MIT licenciranje ovim se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU. Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.ms/fabric-assets-license

 • @uifabric/styling v 5.14.0 MIT licenci (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-REACT#readme) Office UI je reagovao na Copyright (c) Microsoft Corporation sva prava zadržana. Dozvola za MIT licenciranje ovim se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU. Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.ms/fabric-assets-license

 • @uifabric/uslužni program v 5.5.0 MIT licenci (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-REACT#readme) Office UI je reagovao na Copyright (c) Microsoft Corporation sva prava zadržana. Dozvola za MIT licenciranje ovim se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU. Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.ms/fabric-assets-license

 • Add-px-u-stil v 1.0.0 MIT licenci (https://github.com/Jam3/Add-px-to-style) za mit licenciranje Copyright (MIT) Copyright (c) 2015 Miko haapoja ovim se odobrava, besplatno, za bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • hitno v 2.0.6 MIT o 2.0.6 MIT licenci (https://github.com/kriskowal/ASAP#readme) Copyright (c) 2009 – 2014 saradnici. Sva prava zadržana. Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Babel-polifill v 6.23.0 MIT licenca (https://babeljs.io/) mit licenca Copyright (c) 2014-2017 Sebastian mckenzie <mailto: sebmck@gmail. CCOM> dozvola se ovim odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Core-js v 2.5.1 mita (https://github.com/zloirock/Core-js#readme) Copyright (c) 2014-2017 Denis Puškareva dozvola se odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i povezanih dokumentacije ("Software") bila da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Pravljenje-Class v 15.6.0 BSD-3-klauzula (https://Facebook.github.io/REACT/) BSD licenca za reagovanje Software Copyright © (c) 2013-sadašnji, Facebook, Inc. Sva prava zadržana. Redistribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi: * ponovo distribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeću disklaimer. * Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije. * Niti ime Facebook ili imena njegovih saradnika mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole. OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. U SVAKOM SLUČAJU, NOSILAC AUTORSKOG PRAVA ILI SARADNICI TREBA DA BUDU ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, UZORNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSAO), KAKO GOD DA JE IZAZVAN I NA BILO KOM TEORIJOM ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI PROIZILAZE IZ NEMARA ILI DRUGOG NAČINA KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE DOŠTEĆENJA. Dodatna pomoć za dodatnu pomoć za pomoć za usluge 2 "Software" znači softver za reagovanje na Facebook, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook") ovim se dodeljuje svakom primaocu softvera ("vi") stalni, širom sveta, bez kraljevske krvi, bez ekskluzivnog neopozivog (podleže ispravci odredbi dolenavedenih) licence u okviru bilo koje neophodne tvrdnje, da izvršite, koristite, prodajete, nudite da prodate, uvezete i u suprotnom prenesete softver. Za izbegavanje sumnje, nije odobrena licenca u okviru Rights Facebook u bilo kom zahtevu koji su kršenje (i) izmene softvera koje ste vi napravili ili bilo koje treće lice ili (II) softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugim tehnologijama. Licenca odobrena će se ukinuti, automatski i bez najave, ako ste (ili bilo koja od vaših podružnica, korporativne filijale ili agenti) inicirane direktno ili indirektno ili treba da preuzmu direktan finansijski interes u bilo koju tvrdnju za patent: (i) protiv Fejsbuka ili bilo koje od njegovih podružnica , tehnologija, proizvod ili usluga Facebook ili bilo koje od njegovih podružnica ili podružnica preduzeća ili (iii) protiv bilo koje stranke koje se odnose na softver. Bez obzira na prorete, ako je Facebook ili bilo koja od njegovih podružnica ili korporativnih podružnica, pravna tužba koja vam daje tužbu u kojoj se navodi na povredu patenta u vezi sa vama u prvoj instanci, a vi se pokazajuжi time što ćete podneti kontra tuћbu bez povreda patenta u toj tužbi protiv te stranke koja nije povezana sa softverom, licenca koja je ovde odobrena neće se okončati u okviru "Neophodna tvrdnja" je zahtev za patent u vlasništvu Facebook koji je neminovno kršenje putem samostalnog softvera. "Tvrdnja sa Patentiranjem" je bilo koja tužba ili neka druga akcija koja navodi direktnu, indirektnu ili Doprinosti nametanje

 • dom-CSS v 2.1.0 mita (https://github.com/mattdesl/dom-CSS) za mit licenciranje Copyright (MIT) Copyright (c) 2014 meta Deslauriersa ovim se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • fbjs v 0.8.16 za dozvola (https://github.com/Facebook/fbjs#readme) mit licenca Copyright (c) 2013-sadašnju, Facebook, Inc. dodeljujem, besplatno, da bilo kojoj osobi Nabavljanje kopije ovog softvera i povezanih dokumentacije ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Datoteka sa kodom od redux Copyright za MIT licenciranje (MIT) Copyright (c) 2015-trenutni dan Abramov dozvola ovime je odobren, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver") mogla da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Datoteka sa kodom "zasnovan na es5-sheim primeni Copyright (C) 2009-2016 Kristopher Mihael Kovol i saradnici za saradnike ovim se odobrava, besplatno, da bilo kojoj osobi dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka (" softver "), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Datoteka sa kodom "na osnovu" Escape-HTML biblioteka * Copyright (c) 2012-2013 TJ Holowaychuk * Copyright (c) 2015 Andreas Lubbe * Copyright (c) 2015 Tiancheng "Timoti" Gu * * odobreno je, besplatno, za bilo koju odobijenu osobu * kopiju ovog softvera i povezanu dokumentaciju datoteke (* ' Software '), da bi se koristio softver bez ograničenja, uključujući * bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju objavljivanje, * distribucija, sublimerstvo i/ili prodaja kopija softvera i da biste * dozvolili osobama kojima je softver opremljen da to uradi, podleže * sledećim uslovima: * * gorenavedenih obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti * uključeni u sve kopije ili znatne delove softvera. * * SOFTVER JE OBEZBEРEN ' KAKO JESTE ', BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, * EKSPRES ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE * PRISTUPAKU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. * NI U JEDNOM DOGAĐAJU AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA MOGU BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU * TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI SA UGOVOROM, * TORT ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA * SOFTVEROM ILI POMOĆU DRUGIH RADNJI U SOFTVERU.

 • Datoteka sa kodom "zasnovan na Isrodstvu" Copyright (c) JS Foundation i drugih saradnika <https://js.foundation/> na osnovu Underscore.js, Copyright Jeremy Ashkenas, Dokumentartcloud i istraživač & novinara <http://underscorejs.org/> ovaj softver čine dobrovoljni prilozi koje su napravili mnogi pojedinci. Za tačan istorija doprinosa pogledajte istoriju revizije dostupnu na adresi https://github.com/lodash/lodash. Sledeća licenca važi za sve delove ovog softvera, osim kao što je dokumentovano ispod: = = = = dozvoli ovim odobrenim, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU. = = = = Copyright i srodna prava za probni kôd su u CC0. Probni kôd se definiše kao sve izvorne kodove prikazane u proze dokumentacije. CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/Zero/1.0/ = = = = datoteke koje se nalaze u direktorijumima node_modules i dobavljačima su spoljno održavale biblioteke koje koristi ovaj softver koji ima sopstvene licence; Preporučujemo da ih pročitate, jer im se uslovi mogu razlikovati po gorenavedenim uslovima.

 • Datoteka sa kodom "borrows iz" Modernizr Copyright (c) 2015 Modernizr autorske dozvole, ovim se odobrava, besplatno, na bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Datoteke sa kodom "zasnovano na" IEEE754 Copyright (c) 2008, Fair Oaks Labs, Inc. Sva prava zadržana. Redistribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi: * ponovo distribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeću disklaimer. * Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije. * Nijedno ime "Fair Oaks" Labs, Inc. niti imena njegovih saradnika mogu se koristiti za podršku ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole. OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE, ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

 • Ugovor o licenciranju sa softverom 2.3.1 BSD-3-(https://github.com/mridgway/Hoist-non-REACT-statics#readme) (BSD licenca) = 2015 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Inc. Sva prava zadržana. ----------------------------------------------------Redistribuciju i korišćenje ovog softvera u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi: * ponovo distribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeću disklaimer. * Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije. * Ni ime yahoo! Inc. niti imena saradnika YUI-ja mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole yahoo! Inc. ovaj softver PRUŽAJU vlasnici autorskih prava i saradnici "kao što je" i bilo kakve IZRIČITITE ili podrazumevane garancije, uključujući, ali ne ograničene na, podrazumevane garancije o mogućnostima prodaje i prikladnosti za određenu namenu se ODRIИU. VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE, ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

 • invariant v 2.2.2 BSD-3-licenca licence (https://github.com/zertosh/invariant#readme) invariant v 2.2.2 Copyright (c) 2016, Andres Suarez sva prava zadržana. Redistribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi: * ponovo distribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeću disklaimer. * Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije. * Ni ime nevarijante niti imena saradnika mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole. OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. U SVAKOM SLUČAJU, NOSILAC AUTORSKOG PRAVA ILI SARADNICI TREBA DA BUDU ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, UZORNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

 • Reagujte Software BSD licenci Copyright (c) 2013-15, Facebook, Inc. Sva prava zadržana. Redistribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi: * ponovo distribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeću disklaimer. * Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije. * Niti ime Facebook ili imena njegovih saradnika mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole. OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. U SVAKOM SLUČAJU, NOSILAC AUTORSKOG PRAVA ILI SARADNICI TREBA DA BUDU ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, UZORNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. Dodatna pomoć za dodatnu pomoć za pomoć za usluge 2 "Software" znači softver za fbjs koji distribuira Facebook, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook") ovim se dodeljuje svakom primaocu softvera ("vi") stalni, širom sveta, bez kraljevske krvi, bez ekskluzivnog neopozivog (podleže ispravci odredbi dolenavedenih) licence u okviru bilo koje neophodne tvrdnje, da izvršite, koristite, prodajete, nudite da prodate, uvezete i u suprotnom prenesete softver. Za izbegavanje sumnje, nije odobrena licenca u okviru Rights Facebook u bilo kom zahtevu koji su kršenje (i) izmene softvera koje ste vi napravili ili bilo koje treće lice ili (II) softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugim tehnologijama. Licenca odobrena će se ukinuti, automatski i bez najave, ako ste (ili bilo koja od vaših podružnica, korporativne filijale ili agenti) inicirane direktno ili indirektno ili treba da preuzmu direktan finansijski interes u bilo koju tvrdnju za patent: (i) protiv Fejsbuka ili bilo koje od njegovih podružnica , tehnologija, proizvod ili usluga Facebook ili bilo koje od njegovih podružnica ili podružnica preduzeća ili (iii) protiv bilo koje stranke koje se odnose na softver. Bez obzira na prorete, ako je Facebook ili bilo koja od njegovih podružnica ili korporativnih podružnica, pravna tužba koja vam daje tužbu u kojoj se navodi na povredu patenta u vezi sa vama u prvoj instanci, a vi se pokazajuжi time što ćete podneti kontra tuћbu bez povreda patenta u toj tužbi protiv te stranke koja nije povezana sa softverom, licenca koja je ovde odobrena neće se okončati u okviru "Neophodna tvrdnja" je zahtev za patent u vlasništvu Facebook koji je neminovno kršenje putem samostalnog softvera. "Tvrdnja sa Patentiranjem" je bilo koja tužba ili neka druga akcija koja navodi direktnu, indirektnu ili Doprinosti nametanje Dodatna pomoć za dodatnu pomoć za pomoć za usluge 2 "Software" znači softver za reagovanje na Facebook, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook") ovim se dodeljuje svakom primaocu softvera ("vi") stalni, širom sveta, bez kraljevske krvi, bez ekskluzivnog neopozivog (podleže ispravci odredbi dolenavedenih) licence u okviru bilo koje neophodne tvrdnje, da izvršite, koristite, prodajete, nudite da prodate, uvezete i u suprotnom prenesete softver. Za izbegavanje sumnje, nije odobrena licenca u okviru Rights Facebook u bilo kom zahtevu koji su kršenje (i) izmene softvera koje ste vi napravili ili bilo koje treće lice ili (II) softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugim tehnologijama. Licenca odobrena će se ukinuti, automatski i bez najave, ako ste (ili bilo koja od vaših podružnica, korporativne filijale ili agenti) inicirane direktno ili indirektno ili treba da preuzmu direktan finansijski interes u bilo koju tvrdnju za patent: (i) protiv Fejsbuka ili bilo koje od njegovih podružnica , tehnologija, proizvod ili usluga Facebook ili bilo koje od njegovih podružnica ili podružnica preduzeća ili (iii) protiv bilo koje stranke koje se odnose na softver. Bez obzira na prorete, ako je Facebook ili bilo koja od njegovih podružnica ili korporativnih podružnica, pravna tužba koja vam daje tužbu u kojoj se navodi na povredu patenta u vezi sa vama u prvoj instanci, a vi se pokazajuжi time što ćete podneti kontra tuћbu bez povreda patenta u toj tužbi protiv te stranke koja nije povezana sa softverom, licenca koja je ovde odobrena neće se okončati u okviru "Neophodna tvrdnja" je zahtev za patent u vlasništvu Facebook koji je neminovno kršenje putem samostalnog softvera. "Tvrdnja sa Patentiranjem" je bilo koja tužba ili neka druga akcija koja navodi direktnu, indirektnu ili Doprinosti nametanje

 • lotre-es v 4.17.4 MIT licenca (https://lodash.com/Custom-builds) fondacija za autorstvo za Copyright i druge saradnike <https://JS.Foundation/> na osnovu Underscore.js, Copyright Jeremy Ashkenas, dokumentartcloud i & reporteri novinara <http://underscorejs.org/> ovaj softver čine dobrovoljni prilozi koje su napravili mnogi pojedinci. Za tačan istorija doprinosa pogledajte istoriju revizije dostupnu na adresi https://github.com/lodash/lodash. Sledeća licenca važi za sve delove ovog softvera, osim kao što je dokumentovano ispod: = = = = dozvoli ovim odobrenim, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU. = = = = Copyright i srodna prava za probni kôd su u CC0. Probni kôd se definiše kao sve izvorne kodove prikazane u proze dokumentacije. CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/Zero/1.0/ = = = = datoteke koje se nalaze u direktorijumima node_modules i dobavljačima su spoljno održavale biblioteke koje koristi ovaj softver koji ima sopstvene licence; Preporučujemo da ih pročitate, jer im se uslovi mogu razlikovati po gorenavedenim uslovima.

 • Object – dodeli v 4.1.1 MIT licenciranje (https://github.com/sindresorhus/Object-Assign) za mit licenciranje Copyright (MIT) Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com) ovim se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Office-UI-IT-IT-Soft 5.8.2 MIT licenca (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-REACT#readme) Office UI je reagovao na Copyright (c) Microsoft Corporation sva prava zadržana. Dozvola za MIT licenciranje ovim se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU. Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.MS/Fabric-assets-License. Ugovor o licenciranju za Microsoft fabričke resurse vam se zahvaljuje na interesu za razvijanje i druge Microsoft 365 krajnje tačke. Ovaj ugovor je između vas (' Developer ') i Microsoft Corporation (' Microsoft ') i upravlja vašim korišćenjem osnovnih sredstava (definisano ispod) ("ugovor"). Preuzimanjem osnovnih sredstava iz CDN-a, predstavljate i garantujete korporaciji Microsoft da imate ovlašćanje da prihvatite ovaj ugovor u ime sebe, preduzeća i/ili drugog entiteta, kao što je to primenljivo. 1. Licence i uputstva za materijal. Stipendija za licencu. Microsoft odobrava Developer, neekskluzivnu, ograničenom, svetsku, nesastavnu, svetsku, nedodelljivu, neprenosivu, besplatnu licencu, koja ne može da se prenosiva, da bi koristila fabričke materijale samo u cilju razvoja za Office i druge Microsoft 365 krajnjih tačaka, uključujući, ali ne i ograničene na, Office programske dodatke, SharePoint aplikacije i prilagođeneMicrosoft 365 aplikacije. Za izbegavanje sumnje, imovina se ne koristi za marketinške svrhe. "Osnovna sredstva" znači (1) Segoe font porodica koja se nalazi na adresi https://Dev.Office.com/Fabric#/styles/typography; (2) Office ikone koje se nalaze na https://Dev.Office.com/Fabric#/styles/icons; i (3) Microsoft žigovi, simboli, znakovi itd. locirani na http://Dev.Office.com/Fabric#/styles/brand-icons (' žigovi '). Microsoft rezerviše sva prava koja se ne dodeljuju ovde. Developer ne može da koristi žigove u ime bilo kog proizvoda, usluge ili na bilo koji način koji bi izazvao zbunjenost u pogledu toga da li je proizvod ili usluga projektant Microsoft proizvod, a Microsoft može da povuče ovu licencu u bilo kom trenutku. b. Smernice za brend. Licenca za licencu u okviru odeljka 1 (a) je uslovljena sastavkom programera sa uputstvima za brend koji se nalazi na http://dev.office.com/Modules/DevOffice.Fabric/dist/files/OfficeBrandGuide_16Sep2016.pdf. c. Vlasništvo sadržaja partnera. Projektant priznaje da je Microsoft vlasništvo nad fabrikom imovine i sve povezane dobre volje i da Microsoft zadržava dobro, zvanje i interesovanje za i za osnovna sredstva. Developer neće koristiti imovinu na bilo koji način koji će se smanjiti ili na drugi način oštetiti dobre volje korporacije Microsoft u materijalima. Developer se slaže da biste ispravile sve navedene pogrešno Korišćenje osnovnih sredstava na osnovu dobijanja pismenog obaveštenja od korporacije Microsoft. 2. Izjave i garancije. Microsoft predstavlja i garantuje da ima ovlašćenja i prava da ovlašćene dozvole. 3. Razna. Nadležnost/izbor zakona. Sporazumom će se upravljati zakonima države Vašington, a strane će pristati na isključenu nadležnost i mesta u saveznim sudovima na drћavnom sudu, u Vašingtonu. Ako ne postoji jurisdikcija federalne materije, stranke se slažu sa isključivom jurisdikcijom i sudom u Vrhovnom sudu kralja okruga Vašington. b. Naknade za advokate. Ako Microsoft ili partner zapošljava advokate koji će sprovoditi sva prava iz ovog ugovora ili u vezi sa ovim ugovorom, stranka koja preovladava imaće pravo da povrati naknade za razumne advokate, troškove i druge troškove, uključujući troškove i naknade koje su se nailaze na žalbu ili u stečaju ili sličnu radnju. c. Ceo ugovor. Ovaj ugovor je celokupan ugovor između stranaka u vezi sa temom. On zamenjuje sve prethodne sporazume, komunikacije i izjave između stranaka u vezi sa temom.

 • performans--Now v 2.1.0 MIT licenci (https://github.com/Meryn/Performance-Now) Copyright (c) 2013 Braveg1rl dozvola ovim se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Funkcija prefiks v 2.0.1 MIT licenci (https://github.com/mattdesl/Prefix-style) za mit licenciranje Copyright (for) Copyright (c) 2014 meta Deslauriersa ovim se odobrava, besplatno, za bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), da bi se postupala po softveru bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • proces v 0.11.10 MIT licence (https://github.com/shtylman/node-process#readme) (MIT licenca) Copyright (c) 2013 roman Stitilman <mailto:shtylman@gmail.com> dozvola se ovim odobrava, besplatno, na bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("Software"), da bi se postupala po softveru bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER JE OBEZBEĐENA ' KAO ŠTO JE ', BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • obećajte v 7.3.1 MIT licenciranje (https://github.com/then/promise#readme) Copyright (c) 2014 Forbes Lindesay dozvola se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Prop-tipovi v 15.6.0 MIT licenci (https://Facebook.github.io/REACT/) mit licenca Copyright (c) 2013-trenutne, Facebook, Inc. pristup se odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Raf v 3.4.0 MIT licenca (https://github.com/chrisdickinson/RAF#readme) Copyright (c) 2017 Chris Dickinson <mailto:Chris@neversaw.us> dozvolu se odobrava, besplatno, na bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • reagujete na v 15.6.2 MIT licenci (https://Facebook.github.io/REACT/) mit licenca Copyright (c) 2013-sadašnju, Facebook, Inc. dodeljujem vam, besplatno, da bilo kojoj osobi nabavljate kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da bi se pokrenuo softver bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • reagirati – prilagođene trake za pomeranje v 4.2.1 MIT licenci (https://github.com/Malte-Wessel/REACT-Custom-scrollbars) za mit licenciranje Copyright (MIT) Copyright (c) 2015 reagiram – kartica "prilagođene linije za pomeranje" je odobreno, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljena kopija ovog softvera i povezanih dokumentacije ("softver"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • reagirati v 15.6.1 BSD-3-licenca licence (https://Facebook.github.io/REACT/) Copyright (c) 2013-sadašnji, Facebook, Inc. Sva prava zadržana. Redistribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi: * ponovo distribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeću disklaimer. * Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije. * Niti ime Facebook ili imena njegovih saradnika mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole. OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. U SVAKOM SLUČAJU, NOSILAC AUTORSKOG PRAVA ILI SARADNICI TREBA DA BUDU ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, UZORNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. Dodatna pomoć za dodatnu pomoć za pomoć za usluge 2 "Software" znači softver za reagovanje na Facebook, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook") ovim se dodeljuje svakom primaocu softvera ("vi") stalni, širom sveta, bez kraljevske krvi, bez ekskluzivnog neopozivog (podleže ispravci odredbi dolenavedenih) licence u okviru bilo koje neophodne tvrdnje, da izvršite, koristite, prodajete, nudite da prodate, uvezete i u suprotnom prenesete softver. Za izbegavanje sumnje, nije odobrena licenca u okviru Rights Facebook u bilo kom zahtevu koji su kršenje (i) izmene softvera koje ste vi napravili ili bilo koje treće lice ili (II) softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugim tehnologijama. Licenca odobrena će se ukinuti, automatski i bez najave, ako ste (ili bilo koja od vaših podružnica, korporativne filijale ili agenti) inicirane direktno ili indirektno ili treba da preuzmu direktan finansijski interes u bilo koju tvrdnju za patent: (i) protiv Fejsbuka ili bilo koje od njegovih podružnica , tehnologija, proizvod ili usluga Facebook ili bilo koje od njegovih podružnica ili podružnica preduzeća ili (iii) protiv bilo koje stranke koje se odnose na softver. Bez obzira na prorete, ako je Facebook ili bilo koja od njegovih podružnica ili korporativnih podružnica, pravna tužba koja vam daje tužbu u kojoj se navodi na povredu patenta u vezi sa vama u prvoj instanci, a vi se pokazajuжi time što ćete podneti kontra tuћbu bez povreda patenta u toj tužbi protiv te stranke koja nije povezana sa softverom, licenca koja je ovde odobrena neće se okončati u okviru "Neophodna tvrdnja" je zahtev za patent u vlasništvu Facebook koji je neminovno kršenje putem samostalnog softvera. "Tvrdnja sa Patentiranjem" je bilo koja tužba ili neka druga akcija koja navodi direktnu, indirektnu ili Doprinosti nametanje

 • reagovanje-redux v 5.0.6 MIT licenca (https://github.com/gaearon/REACT-redux) za mit licenca (MIT) Copyright (c) 2015-trenutni dan Abramov dozvola ovim odobrenim, besplatno, bilo kojoj osobi po kojoj se nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("Software"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • redux v 3.7.2 MIT licenca (http://redux.js. org/) "mit licenca" Copyright (c) 2015-trenutni dan Abramov dozvola ovim odobrenim, besplatno, bilo kojoj osobi po kojoj se nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("Software"), za rad sa softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • redux-thperson v 2.2.0 MIT licenca (https://github.com/gaearon/redux-thunk) "mit licenca (MIT) Copyright" (c) 2015 dan Abramov dozvola ovime je odobren, besplatno, bilo kojoj osobi po kojoj se nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), za deljenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • ponovo agregat-Runtime v 0.10.3 MIT licenca MIT licenca Copyright (c) 2014-trenutne, Facebook, Inc. dozvola se ovim odobrava, besplatno, na bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • Promena veličine – pregled i polifill v 1.4.2 MIT licenca (https://github.com/que-etc/Resize-Observer-polyfill) za mit licenciranje Copyright (c) 2016 Denis Rul odobrava se besplatno, za bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver") koji će se baviti softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "" KAO ", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOSTI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • simbol – observable v 1.0.4 MIT licenciranje (https://github.com/blesh/Symbol-observable#readme) za mit licenciranje Copyright (MIT) Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (Sindresorhus.com) Copyright (c) Ben lesh <Ben@benlesh.com> dozvola se ovim odobrava, besplatno, da biste bilo kojoj osobi pribavili kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da bi se koristio bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podpozivanje i/ili prodaja kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima: gorenavedenom obaveštenjem o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • u-case za slučaj v 1.0.0 MIT licenci (https://github.com/ianstormtaylor/to-Camel-case) za mit licenciranje Copyright (MIT) Copyright (c) 2016, ova dozvola za and of Storm Taylor se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavlja kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za razmenu softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • u-ne-slučaju v 1.0.2 MIT licenci (https://github.com/ianstormtaylor/to-no-case#readme) za mit licenciranje (MIT) Copyright (c) 2016, ova dozvola za and Storm Taylor se odobrava, besplatno, na bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), da bi se postupala po softveru bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • u-Space-case v 1.0.0 MIT licenci (https://github.com/ianstormtaylor/to-Space-case) na MIT licenci (MIT) Copyright (c) 2016, ova dozvola za and of Storm Taylor se odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • tslib v 1.8.0 Apache-2,0 licenca (http://typescriptlang.org/) Copyright () Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Licencirana u okviru licence Apache, verzija 2,0 ("licenca"); Ne smete da koristite ovu datoteku osim u skladu sa licencom. Možete da nabavite kopiju licence na adresi http://www.Apache.org/licenses/LICENSE-2.0 , osim ako nije potrebno važećim zakonom ili što je dogovoreno sa pisanjem, softver koji se deli ispod licence se distribuira na osnovu "kao što je", bez garancija ili uslova za bilo koju vrstu, ili ekspresno ili implicitno. U okviru licence pogledajte licencu za određene dozvole za upravljanje jezicima i ograničenja.

 • Ua-Parser-js v 0.7.17 MIT licenca (http://github.com/faisalman/ua-Parser-js) Copyright (c) 2012-2016 Faisal salman <<Fyzlman@gmail.com>> dozvola se ovim odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi da dobije kopiju ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • UUID v 3.3.2 mita licenci (https://github.com/kelektiv/node-UUID#readme) za mit licenciranje (MIT) Copyright (c) 2010-2016 Robert Kiefferu i drugim saradnicima za saradnike ovim se odobrava, besplatno, na bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("softver"), da bi se postupala po softveru bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

 • webpack v 3.8.1 MIT licenca (https://github.com/webpack/webpack) fond za autorska prava i druge dozvole za saradnike ovim se odobrava, besplatno, na bilo koju osobu da dobije kopiju ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("Software"), da bi se postupala po softveru bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, raspodelu, sapozivanje i/ili prodaju kopija softvera i za dozvoljavanje osobama na koje je softver opremljen da to urade, podležu sledećim uslovima: gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključeni u sve primerke ili znatne delove softvera. SOFTVER JE OBEZBEĐENA ' KAO ŠTO JE ', BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×