Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Kako se pretražuje u programu Outlook

Polje za pretragu aplikacije Outlook je moćna alatka koja vam pomaže da pronađete poruke, kontakte, zadatke i stavke kalendara. 

Možete da otkucate nekoliko fraza u polju za pretragu na vrhu prozora aplikacije Outlook. Pored pretrage različitih reči i fraza, možete da koristite različite operatore, interpunkciju i ključne reči da biste suzili rezultate pretrage.

Da biste započeli pretragu, kliknite na polje Pretraga na vrhu prozora programa Outlook. Odmah će vam se prikazati Predlozi za pretragu. Ovi predlozi su zasnovani na vašoj istoriji pretrage i poruka. Svaka predložena pretraga sa ikonom sata sa leve strane vratiće sve poruke koje sadrže nisku za pretragu u temi, telu poruke, pa čak i u bilo kom prilogu iz sistema Microsoft 365.

Napomena: Outlook koristi ono što se naziva podudaranje prefiksa prilikom pretrage. Ako otkucate ray u polje za pretragu, Outlook će vratiti poruke koje sadrže ray, Ray, Raymond i rays, ali ne disarrayili tray. Takođe, pretraga tretira brojeve koji su povezani sa rečima (bez razmaka između reči i broja) kao deo reči. Pretraga termina „365“ NEĆE pronaći poruke koje sadrže „Microsoft365“.

Pored predloženih fraza, Outlook će vam prikazati i predloge koji će vam pomoći da pretražite poruke od kontakata kojima ste nedavno slali e-poštu. 

Osnove za pretragu

 • Kada otkucate reči u polju za pretragu, Outlook skenira e-poruke i različite tipove priloga u potrazi za tom reči ili frazom. Na primer, ako pretražite „projekat“ sa ili bez navodnika, Outlook će vratiti sve poruke koje sadrže reči „projekat“, „projekti“, „projektor“, „projektovanje“ itd. bilo gde u imenu pošiljaoca, temi, telu poruke ili prilozima.

 • Kada otkucate adresu e-pošte, na primer cheryl.parsons64@yahoo.com, Outlook vraća sve e-poruke koje sadrže tu e-adresu bilo gde u temi, telu poruke ili različitim tipovima priloga, kao i poruke sa te adrese e-pošte. Da biste ograničili rezultate pretrage na e-poruke sa adrese e-pošte, upišite od:cheryl.parsons64@yahoo.com u polje za pretragu.

 • Prilikom pretrage e-poruke prema redu za temu, pretraga će biti efikasnija ako pretražujete samo nekoliko reči u redu za temu. Na primer, da biste pronašli e-poruku sa temom Dnevni red sastanka o prolećnom planiranju 04/05/2021, potražite Prolećno planiranje ili Dnevni red sastanka.

 • Interpunkcija se zanemaruje u polju za pretragu. Unos termina „Sastanak o prolećnom planiranju“. isto je što i unos termina „Sastanak o prolećnom planiranju“.

 • Niske brojeva sa manje od pet cifara se zanemaruju. Ako želite da potražite „98101“, unos „9810“ neće vratiti nijedan rezultat.

 • Ako se poštansko sanduče hostuje u sistemu Exchange 2019 ili Exchange Online, niske brojeva koje počinju valutom (tj. USD 123456) gde pretraga na mreži koristi MAPI ograničenja (više informacija potražite ovde) može se pretražiti samo navođenjem valute i broja (USD123456), stavljanjem karaktera „NN“ ispred broja (NN123456) ili valute [razmaknica] i broja (USD 123456). Navođenje samog broja (123456) neće vratiti nijedan rezultat.

 • Da bi Outlook nastavio nesmetano da radi, vraća se samo prvih 1000 rezultata pretrage. Ako ova lista ne sadrži stavke koje tražite, pokušajte da izvršite određenju pretragu.

 • Pretraga termina koji sadrže više jezika može da vrati nedosledne rezultate.

Koristite ugrađenu filtere za pretragu programa Outlook

Outlook vam pruža nekoliko ugrađenih filtera za pretragu. Da biste koristili ugrađene filtere, kliknite u polje za pretragu. Prema vašim željama možete koristiti naprednu pretragu tako što ćete kliknuti na dugme filtera na desnoj strani polja za pretragu. Druga mogućnost je da se Outlook traka promeni tako da prikazuje karticu „Pretraga“, a vi ćete koristiti bilo koju od opcija u grupi „Sužavanje pretrage“ da biste suzili rezultate pretrage.

Polje za pretragu možete da pronađete na vrhu ekrana bez obzira na to da li koristite pojednostavljenu traku ili klasičnu traku.

Korišćenje polja za pretragu na vrhu ekrana sa pojednostavljenom trakom

Korišćenje polja za pretragu na vrhu ekrana sa klasičnom trakom

Korišćenje napredne pretrage u programu Outlook

Referentne tabele sa pretragama

Sledeća tabela prikazuje primere pretraga koji će vam možda biti korisni. Pored ovih primera, možete da koristite AND, NOT, OR,<, >, = i druge operatore da biste suzili pretragu. Operatori moraju da se pišu velikim slovima.

Otkucajte ovo

Da biste pronašli ovo

boba

Stavke koje sadrže boba, bobanBoba, BOBAN, Boban, ili bilo koju drugu kombinaciju velikih i malih slova. Funkcija „Trenutna pretraga“ ne razlikuje velika i mala slova. Na ovaj način se NEĆE pronaći stavke koje sadrže abcBOBANdef ili 123boban.

boba matić

Stavke koje sadrže boban, zajedno sa svim varijacijama navedenim u prethodnom redu ili marić, zajedno sa svim drugim rečima koje sadrže marić, ali ne nužno tim redosledom.

boban AND matić

Stavke koje sadrže boban i matić, ali ne obavezno tim redosledom. Obratite pažnju na to da logički operatori kao što su AND, NOT i OR moraju da se pišu velikim slovima.

boban NOT matić

Stavke koje sadrže boban, kao i sve varijante navedene u prvom redu tabele, ali ne i matić.

boban OR matić

Stavke koje sadrže boban, kao i sve varijante navedene u prvom redu tabele, matić ili i jedno i drugo.

„boba“

Stavke koje sadrže frazu boba, ali i ne varijante kao što su boban ili bojan. Da biste potražili tačnu frazu, morate da koristite znake navoda.

from:„boban matić“

Stavke koje je poslao boban matić. Obratite pažnju na to da se koriste dvostruki navodnici kako bi rezultati pretrage odgovarali tačno frazi navedenoj u navodnicima.

Možete i da otkucate from: a zatim prvih nekoliko slova imena kontakta i Outlook će vam predložiti listu kontakata među kojima možete da izaberete neki.

from:“boban matić“ about:“izveštaj o statusu“

Stavke koje je poslao boban matić u kojima se u redu za temu, telu ili sadržaju priloga nalazi fraza izveštaj o statusu. Obratite pažnju na to da se koriste dvostruki navodnici kako bi rezultati pretrage odgovarali tačno frazi navedenoj u navodnicima.

hasattachment:yes

Stavke koje imaju priloge. Iste rezultate dobićete i ako upotrebite hasattachment:true

attachments:prezentacija.pptx

Stavke koje imaju priloge po imenu prezentacija.pptx ili prilog koji sadrži prezentacija.pptx u svom sadržaju.

subject:„boban matić“

Stavke čija tema sadrži frazu boban matić.

cc:„boban matić“

Stavke u kojima se ime za prikaz boban matić nalazi u redu Cc.

cc:bobanmatic@contoso.com

Stavke u kojima se u redu Cc nalazi e-adresa bobanmatic@contoso.com.

bcc:boban

Stavke u kojima se u redu Bcc nalazi boban.

kategorija: crvena (red)

Stavke koje sadrže ime kategorije koje uključuje reč „crvena“ (red). Na primer „Crvena kategorija“ ili „Ponovi radnju“ (Redo) ili „Redundantno“ (Redundant).

messagesize:<10 KB

Stavke manje od 10 kilobajta. Obratite pažnju na to da se koristi operator poređenja „manje od“ (<).

messagesize:>5 MB

Stavke veće od 5 megabajta. Obratite pažnju na to da se koristi operator poređenja „veće od“ (>).

due:last week

Stavke označene zastavicom za praćenje do krajnjeg roka.

messagesize:tiny

Stavke manje od 10 kilobajta

messagesize:small

Stavke veličine između 10 i 25 kilobajta

messagesize:medium

Stavke veličine između 25 i 100 kilobajta

messagesize:large

Stavke veličine između 100 i 500 kilobajta

messagesize:verylarge

Stavke veličine između 500 kilobajta i 1 megabajt

followupflag:follow up

Stavke označene zastavicom „Praćenje“.

messagesize:enormous

Stavke veće od 5 megabajta

hasflag:true

Stavke označene zastavicom za praćenje.

od:bobi (primljeno:07.01.21. ILI primljeno:08.01.21)

Stavke od pošiljaoca bobi koje su stigle 07.01.21. ili 08.01.21. Obratite pažnju na korišćenje zagrada za grupisanje datuma.

primljeno:1.15.2021.

Stavke koje su stigle 15.01.2021.

primljeno:„ove sedmice“

Stavke koje su stigle ove sedmice. Obratite pažnju na korišćenje navodnika prilikom pretraživanja datuma sa više reči.

 • Relativni datumi  Na primer: danas, juče

 • Relativni datumi sa više reči  Na primer: ove sedmice, prošle sedmice, prošlog meseca, prošle godine

Napomene: 

 • Počevši od verzije 16.0.14314 programa Outlook za Windows, alat za preciznije pretraživanje primljene pošte koristi tehnologiju Microsoft Search za lakše pronalaženje pošte izvan lokalnog prozora za sinhronizaciju. Možda ćete primetiti male razlike u ponašanju.

 • Podrška je obustavljena za dane u sedmici i mesece poimenice, npr. utorak, mart, itd.

to:boban

Stavke koje ste poslali bobanu kad pretražujete fasciklu Poslate stavke.

read:no

Stavke koje nisu pročitane. Iste rezultate dobićete i ako upotrebite read:false.

subject:status received:May

Stavke primljene od bilo koga tokom meseca maja (bilo koje godine) čija tema sadrži status.

Pretrage kalendara

Sledeće pretrage daju odgovarajuće rezultate samo kada se obavljaju iz fascikle „Kalendar“.

Otkucajte ovo

Da biste pronašli ovo

startdate:next week subject:status

  Kalendarske stavke za sledeću sedmicu čija tema sadrži status.

is:recurring

Kalendarske stavke koje se ponavljaju.

organizer:boban

Kalendarske stavke kojima je organizator boban.

Pretrage kontakata

Sledeće pretrage daju odgovarajuće rezultate samo kada se obavljaju iz fascikle „Kontakti“.

Otkucajte ovo

Da biste pronašli ovo

firstname:boban

Kontakti koji u polju „Ime“ sadrže boban.

lastname:matić

Kontakti koji u polju „Prezime“ sadrže matić.

nickname:boban

Kontakti koji u polju „Nadimak“ sadrže boban.

jobtitle:lekar

Kontakti koji u polju „Radno mesto“ sadrže lekar.

businessphone:555-0100

Kontakti koji u polju „Telefon na poslu“ sadrže 555-0100.

homephone:555-0100

Kontakti koji u polju „Telefon kod kuće“ sadrže 555-0100.

mobilephone:555-0100

Kontakti koji u polju „Mobilni telefon“ sadrže 555-0100.

businessfax:555-0100

Kontakti koji u polju „Faks na poslu“ sadrže 555-0100.

businessaddress:(Glavna ulica 45, Bačka Topola, 22300)

Kontakti koji u polju „Adresa na poslu“ sadrže Glavna ulica 45, Bačka Topola, 22300. Obratite pažnju na to da je adresa navedena u zagradi.

homeaddress:(Glavna ulica 45, Bačka Topola, 22300)

Kontakti koji u polju „Kućna adresa“ sadrže Glavna ulica 45, Bačka Topola, 22300. Obratite pažnju na to da je adresa navedena u zagradi.

businesscity:Bačka Topola

Kontakti koji u polju „Grad (posao)“ sadrže Bačka Topola.

businesspostalcode:98052

Kontakti koji u polju „Poštanski broj (posao)“ sadrže 98052.

street:(Glavna ulica 45)

Kontakti koji u polju „Adresa na poslu: ulica“ sadrže „Glavna ulica 45“. Obratite pažnju na to da je adresa navedena u zagradi.

homestreet:(Glavna ulica 45)

Kontakti koji u polju „Kućna adresa: ulica“ sadrže „Glavna ulica 45“. Obratite pažnju na to da je adresa navedena u zagradi.

birthday:04.06.1960.

Kontakti koji u polju „Rođendan“ sadrže 04.06.1960..

webpage:www.contoso.com

Kontakti koji u polju „Adresa veb stranice“ sadrže www.contoso.com.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×