Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

U Word možete odabrati da nalepite tekst pomoću oblikovanja izvornog, odredišta ili samo čistog teksta. Ako uvek želite jednu od opcija, postavite je kao podrazumevanu za nalepeni tekst.

Podešavanje podrazumevanih opcija lepljenja

Podrazumevano Word čuva originalno oblikovanje kada nalepite sadržaj u dokument pomoću kombinacije tastera CTRL+V, dugme Nalepi ili kada kliknete desnim tasterom miša + Nalepi. Da biste promenili podrazumevanu vrednost, pratite ove korake.

 1. Izaberite stavku Opcije > opcije > napredno.

 2. U okviru Iseci, kopiraj i nalepikliknite na strelicu nadole da biste promenili postavku .

  • Lepljenje unutar istog dokumenta    Kada nalepite sadržaj u isti dokument iz kojeg ste kopirali sadržaj.

  • Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi    Kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog Word dokumenta.

  • Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi kada su definicije stilova neusaglašene    Kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog Word dokumenta, stil koji je dodeljen kopiranog teksta definisan je drugačije u dokumentu u koji se tekst nalepjuje.

  • Lepljenje iz drugih programa    Kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog programa, kao što je pregledač.

  Kopiranje – opcije lepljenja u programu Word

 3. Svaka postavka ima opcije koje možete da postavite:

  Zadrži u izvornom obliku
  Objedini oblikovanje
  Zadrži samo tekst

  Više informacija o ovim opcijama potražite u članku Nabavite željeni izgled.

 4. Izaberite stavku U redu.

Napomene: 

 • Takođe možete da izaberete stavku Postavi podrazumevano lepljenjaiz menija Opcije lepljenja Paste options button lepljenja.

 • Paste menu with set default paste selected

Promena opcija prilikom lepljenja sadržaja

Kada kopirate sadržaj iz oblikovanog izvora, kao što je veb stranica ili neki drugi Word dokument, možete da izaberete opcije u trenutku kada ga nalepite u dokument.

 1. Kliknite na mesto na kojem želite da nalepite sadržaj ili ga dodirnite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V, a zatim izaberite stavku Opcije lepljenja Paste options button.

 3. Hover over the buttons for a live review.

  Paste drop down with cursor hovering over text

 4. Izaberite opciju lepka za korišćenje.

Dugme Opcije lepljenja Paste options button vam da izaberete opcije oblikovanja i podrazumevano je uključeno. Ako ne vidite dugme, možda je isključeno. Pratite ove korake da biste ga uključili.

 1. Izaberite stavku Opcije > opcije > napredno.

 2. U odeljku Iseci, kopiraj i nalepi izaberite dugme Prikaži dugme "Opcije lepljenja" kada se sadržaj nalepi.

 3. Izaberite stavku U redu.

Ako je postavka dostupna, ali ne vidite dugme prilikom lepljanja, proverite da li lepite oblikovani sadržaj, a ne čisti tekst (kao iz programa NotePad.)

Kada kopirate tekst iz dokumenta Word, veb stranice ili dokumenta druge aplikacije i nalepite ga u Word dokument, možete da odaberete način oblikovanja teksta. Možete da zadržite originalno oblikovanje, objedinite sa odredišnim oblikovanjem ili da nalepite samo čisti tekst.

 • Zadrži u izvornom obliku (K)    Ova opcija zadržava oblikovanje koje je primenjeno na kopirani tekst. Definicije stila povezane sa kopiranim tekstom kopiraju se u odredišni dokument.

 • Objedini oblikovanje (M)    Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Slika (U)    Ova opcija je dostupna samo Microsoft 365 pretplati. Konvertuje tekst u sliku i lepi to. Tekst nije moguće promeniti, ali ga možete tretirati kao bilo koju drugu sliku ili sliku i koristiti efekte, ivice ili rotaciju. Kada se izabere ova opcija, odaberite opcije sa kartice Format slike.

 • Zadrži samo tekst (T)    Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Kada nalepite stavke iz liste sa znakovima za nabrajanje ili numeracije na drugu listu, možete da zadržite njihovo originalno oblikovanje ili niz ili da se mešate sa numeriranjem ili znakovima za nabrajanje odredišne liste.

Nalepite numerčene stavke da bi sekvenca nastavila    Odaberite stavku Nastavi listu (C) da bi umetnute stavke ostao u nizu na listi.

Zadrži originalni redosled na numerer izabranim stavkama    Odaberite stavku Nova lista (N) da bi umetnute stavke čuvale originalni redosled liste.

Nalepljivanje stavki sa znakovima za nabrajanje u numerisanu listu    Da biste sačuvali znake za nabrajanje, odaberite stavku Zadrži u izvornom obliku (K). Da biste konvertovanje znakova za nabrajanje u brojeve, odaberite stavku Objedini oblikovanje (M).

Nalepljivanje numerisanih stavki u listu sa znakovima za nabrajanje    Da biste zadržli originalne brojeve, odaberite stavku Ne objedini listu (D). Da biste konvertovanje brojeva u znake za nabrajanje, odaberite stavku Objedini listu (M).

Nalepi liste samo teksta    Znakovima za nabrajanje i brojevi se podrazumevano čuvaju kada nalepljujete samo tekst. Da biste isključili ovo ponašanje:

 1. Izaberite stavku Opcije > opcije > napredno.

 2. Obriši zadrži znake za nabrajanje i brojeve prilikom lepljanja teksta sa opcijom Zadrži samo tekst.

 3. Izaberite stavku U redu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×