Kontrolor kompatibilnosti u programu PowerPoint

PowerPoint za Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Kada koristite kontrolor kompatibilnosti, možda ćete videti poruke koje određuju potencijalne gubitke funkcionalnosti kada sačuvate prezentaciju PowerPoint kao PowerPoint 97-2003 datoteku (. ppt). Ovaj dokument sadrži poruke koje generiše kontrolor kompatibilnosti. Informacije ispod svake poruke koristite da biste videli šta dovodi do pojavljivanja poruka i predloge za preduzimanje radnji.   

Da biste saznali kako da koristite kontrolor kompatibilnosti, pogledajte članak Korišćenje režima kompatibilnosti za rad sa verzijama programa PowerPoint.

Postoje dve vrste poruka kontrolora kompatibilnosti:

 1. U uobičajenijem slučaju, izgubićete uređivanje funkcionalnosti samo kada otvorite datoteku u starijoj verziji programa PowerPoint. Na primer, ako sačuvate prezentaciju sa SmartArt grafika na stariju verziju PowerPoint formata, a zatim otvorite tu datoteku u prethodnim verzijama programa PowerPoint, SmartArt grafika se menja u sliku. Međutim, ako ponovo otvorite datoteku u novijoj verziji PowerPoint bez uređivanja u toj SmartArt grafika slici, možete da nastavite sa uređivanjem SmartArt grafika. Ove vrste poruka sadrže tekst „u starijim verzijama programa PowerPoint“.

 2. U drugim slučajevima ćete trajno izgubiti funkcionalnost uređivanja. Na primer, ako ste izmenili tekst čuvara mesta u prilagođenom rasporedu, taj tekst će biti trajno izgubljen.

Ne možete da uredite neki sadržaj iz novije verzije PowerPoint u starijim verzijama PowerPoint. Na primer, oblici i tekst sa novim efektima konvertuju se u slike (rasterove) u prethodnim verzijama PowerPoint da bi se uverili da izgledaju isto u prezentaciji. Kao rezultat toga, ne možete promeniti širinu linije, boju popune niti druge aspekte oblika i teksta. Takođe, animacije teksta neće biti prikazane tokom prezentacije nakon konvertovanja teksta u rastersku sliku.

Savet:   Ako želite da izmenite SmartArt grafika, oblik ili druge objekte u prezentaciji, sačuvajte kopiju PowerPoint prezentacije, a zatim sačuvajte kopiju kao PowerPoint 97-2003 datoteku (. ppt). Ako to uradite, možete da izvršite promene na originalnoj prezentaciji ako se SmartArt grafike, oblici ili drugi objekti konvertuju u slike kada sačuvate prezentaciju u formatu datoteke starije verzije.

Medijski klipovi koji su ugrađeni ili nadograđeni u PowerPoint 2010 ili novije verzije konvertovani su u sliku koju ne možete da uredite u starijim verzijama PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

medijski klip koji je umetnut ili nadograđen u prezentaciji.

Ponovo umetnite medijski klip i koristite vezu ka datoteci umesto ugrađivanja.

Da bi se zadržao izgled oblika, neki efekti su konvertovani u slike koje se koriste kao popuna za oblik. I dalje možete uređivati sav tekst jer se on pojavljuje preko ovih slika.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: senka (unutrašnja), sjaj, kosina, umekšane ivice ili popuna prelivom boja.

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao izgled oblika, oblik i sav tekst unutar njega konvertuju se u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

tekst sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, senka (unutrašnja), sjaj, transformacija, 3-D rotacija, obrisi teksta ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte teksta.

Precrtani tekst, dvostruko precrtani tekst, kolone teksta, nivoi 6-9 uvlačenja teksta ili vertikalni tekst.

Uklonite ovakav tekst pomoću dugmadi u grupi Font ili Pasus na kartici Početak.

Oblik sa efektom odraza.

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao izgled grupisanih oblika, oni se konvertuju u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grupisane oblike sa jednim od sledećih efekata ili više njih primenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao izgled SmartArt grafike, ona se konvertuje u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

SmartArt grafiku.

SmartArt grafika se konvertuje u jedan objekat koji nije moguće uređivati u verzijama programa PowerPoint starijim od verzije Office PowerPoint 2007. Međutim, možete da razgrupišete SmartArt grafiku koju nakon toga možete da izmenite pomoću starijih verzija programa PowerPoint. Imajte na umu to da nakon konvertovanja SmartArt grafike u pojedinačne oblike, više neće biti dostupna funkcionalnost na karticama SmartArt alatke.

Da bi se zadržao izgled tabele, ona se konvertuje u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

tabelu sa WordArt tekstom u ćelijama.

Uklonite efekte teksta.

Tabela sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, kosina ćelije, senka ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Ova poruka se pojavljuje kada obliku dodate efekat koji čini konvertovanu sliku većom od 30 megabajta (MB).

Poruka se pojavljuje jer oblik sadrži

Moguće rešenje

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao izgled grupisanih oblika, oni se konvertuju u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint i uklanjaju se svi efekti.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grupisane oblike sa jednim od sledećih efekata ili više njih primenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Možda ćete primiti ovu poruku ako prezentacija sadrži prilagođenu priručnu traku ili delove prilagođenog korisničkog interfejsa koji nisu podržani u verzijama programa PowerPoint starijim od verzije Office PowerPoint 2007 ili ako sadrži obe stavke. Te prilagođene funkcije neće biti dostupne u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Jedno ili više dugmadi specifičnih za ovu prezentaciju dodatih na priručnu traku.

prilagođeni interfejs.

Budući da se Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent u programu Office PowerPoint 2007 i PowerPoint 2010 u velikoj meri razlikuje od menija i traka sa alatkama u starijim verzijama programa PowerPoint, sva prilagođavanja izvršena u programu Office PowerPoint 2007 ili PowerPoint 2010 neće biti dostupna u starijim verzijama programa PowerPoint.

U starijim verzijama programa PowerPoint trakama sa alatkama i menijima možete dodati slične prilagođene komande.

U Microsoft Office Excel 2007 i noviju verziju radnog lista nalazi se 16.384 kolona po 1.048.576 redovima. Međutim, veličina radnog lista starijih verzija programa Excel je samo 256 kolone od 65.536 redova. Podaci u ćelijama izvan ove kolone i ograničenja reda gube se u starijim verzijama programa Excel. Formule reference na podatke u ovom regionu će vratiti #REF! grešku.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grafikon koji je kreiran iz podataka u ćelijama izvan ograničenja redova i kolona za izabrani format datoteke.

U Excel kontroloru kompatibilnosti kliknite na vezu Pronađi da biste pronašli ćelije i opsege koji se nalaze izvan ograničenja redova i kolona, izaberite ove redove i kolone, a zatim ih postavite unutar ograničenja kolona i redova ili na drugi radni list pomoću komandi Iseci i Nalepi.

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored sa jednom ActiveX kontrolom ili više njih kao PowerPoint 97-2003 prezentaciju (.ppt).

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

jednu ActiveX kontrolu ili više njih dodatih u prilagođeni raspored.

Ako prezentacija ne sadrži kôd, kliknite na dugme Nastavi. Kôd se zatim uklanja iz prezentacije.

Ako prezentacija sadrži kôd i želite da ga zadržite, kliknite na dugme Otkaži.

Napomene: 

 • Nije moguće sačuvati kôd povezan sa ActiveX kontrolama u prilagođenim rasporedima u formatima datoteka programa starijih od verzije PowerPoint 2007.

 • Da biste izbegli gubljenje ili oštećenje koda, sačuvajte datoteku kao datoteku prezentacije (.pptx).

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored sa prilagođenim tekstom za odziv.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

prilagođeni raspored sa prilagođenim tekstom za odziv.

PowerPoint automatski pretvara tekst odziva u tekst podrazumevanog čuvara mesta ili u okvir za tekst prilikom čuvanja prezentacije u formatu starije verzije.

Promenite čuvar mesta u okvir za tekst i otkucajte prilagođeni odziv u taj okvir za tekst.

Ova poruka se pojavljuje kada dodate efekat animacije čuvaru mesta u prilagođenom rasporedu.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

efekat animacije koji je dodat čuvaru mesta u prilagođenom rasporedu.

PowerPoint automatski pretvara čuvar mesta u podrazumevani čuvar mesta bez animacije prilikom čuvanja prezentacije u formatu starije verzije.

Promenite čuvar mesta u okvir za tekst ili oblik i primenite animaciju na njega.

Kada primenite određene efekte animacije na oblike, a zatim sačuvate prezentaciju u formatu datoteke starije verzije programa PowerPoint, animacije možda neće biti vidljive. To je zato što je animacija povezana sa tekstom ili oblikom koji je pretvoren u sliku.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Mogu će rešenje

efekat animacije primenjen na oblik koji neće moći da se uređuje (na primer, SmartArt grafike).

PowerPoint automatski pretvara čuvar mesta u podrazumevani čuvar mesta bez animacije prilikom čuvanja prezentacije u formatu starije verzije.

Promenite objekat u animiranu sliku tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Izaberite oblik na slajdu.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na oblik i izaberite Sačuvaj kao sliku.

 3. Nakon čuvanja, na kartici Umetanje, u grupi Slike, kliknite na stavku Slika.

 4. Pronađite sliku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

 5. Primenite animaciju na sliku.

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži nepokrenutu ActiveX kontrola. Nepokrenuta ActiveX kontrola je kontrola koja nije omogućena. Više informacija o načinu omogućavanja ActiveX kontrola potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje postavki ActiveX kontrola u Office dokumentima.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

nepokrenutu ActiveX kontrolu.

 1. Na traci sa porukama kliknite na stavku Opcije. Pojaviće se dijalog „Bezbednost“ koji vam nudi opciju za omogućavanje ActiveX kontrole. To će pokrenuti ActiveX kontrolu. Informacije o tome kako da donesete bezbednu odluku u vezi sa nekom opcijom pre nego što kliknete na nju potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje postavki za ActiveX kontrole u Office datotekama.

 2. Ako i dalje vidite poruku nakon izvršavanja 1. koraka, izbrišite ActiveX kontrolu iz prezentacije.

Ovo upozorenje možete primiti ako se primeni oznaka poverljivosti da bi klasifikovao podatke u dokumentu. Možete da vidite nalepnicu na statusnoj traci ili da odete na matičnu > osetljivost.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Neke oznake osetljivosti koje se odnose na prezentaciju.

Ponovo prijavite oznaku nakon čuvanja dokumenta pomoću klijenta za zaštitu od Azure.

Sve oznake sadržaja primenjene na dokument kao što su Zaglavlje/podnožje/polja vodenog žiga ostaće.

Koristite kontrolor kompatibilnosti da biste identifikovali potencijalne gubitke funkcionalnosti kada sačuvate Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentaciju u formatu datoteke starije verzije programa PowerPoint. Ovaj dokument sadrži poruke koje generiše kontrolor kompatibilnosti. Informacije ispod svake poruke koristite da biste videli šta dovodi do pojavljivanja poruka i predloge za preduzimanje radnji.

Postoje dva različita tipa poruka kontrolora kompatibilnosti.

U uobičajenijem slučaju, izgubićete uređivanje funkcionalnosti samo kada otvorite datoteku u starijoj verziji programa PowerPoint. Na primer, ako sačuvate prezentaciju sa SmartArt grafikom u prethodnoj verziji programa PowerPoint, a zatim je otvorite u starijoj verziji programa PowerPoint, SmartArt grafika će biti promenjena u sliku. Međutim, ako ponovo otvorite datoteku u Office PowerPoint 2007, bez uređivanja sa tom SmartArt grafičkom slikom, možete da nastavite sa uređivanjem SmartArt grafike. Ovi tipovi poruka imaju "u starijim verzijama programa PowerPoint" u njima.

U drugom slučaju trajno ćete izgubiti funkcionalnost. Na primer, ako ste izmenili tekst čuvara mesta u prilagođenom rasporedu, taj tekst će biti trajno izgubljen.

Nije moguće urediti neke Office PowerPoint 2007 sadržaj u starijim verzijama programa PowerPoint. Na primer, oblici i tekst sa novim efektima konvertuju se u slike (rasterske mape) u starijim verzijama programa PowerPoint da bi se obezbedilo da izgledaju isto u prezentaciji. Kao rezultat toga, ne možete promeniti širinu linije, boju popune niti druge aspekte oblika i teksta. Takođe, kada se tekst pretvori u rastersku sliku, sve animacije na tekstu se neće prikazivaće tokom prezentacije.

Savet: Ako želite da izmenite SmartArt grafiku, oblik ili druge objekte u Office PowerPoint 2007 prezentaciji, sačuvajte kopiju Office PowerPoint 2007 prezentacije, a zatim je sačuvajte kao PowerPoint 97-2003 datoteku. Ako to uradite, možete da izvršite promene na originalnoj Office PowerPoint 2007 prezentaciji ako se SmartArt grafike, oblici ili drugi objekti konvertuju u slike kada sačuvate prezentaciju u formatu datoteke starije verzije.

Da bi se zadržao izgled oblika, neki efekti su konvertovani u slike koje se koriste kao popuna za oblik. I dalje možete uređivati sav tekst jer se on pojavljuje preko ovih slika.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklanjanje efekata ili popune prelivom boja.

Da bi se zadržao izgled oblika, oblik i sav tekst unutar njega konvertuju se u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Tekst sa jednim ili više sledećih efekata: Reflekcija, sjaja, svetala, senka (unutrašnja ili perspektiva), ispravnost transformacije, 3-D rotacija, prikaz teksta ili popune (preliv, slika i naznaci).

Uklanjanje efekta teksta, prikaza strukture ili popune.

Precrtani tekst, dvostruko precrtani tekst, kolone teksta, nivoi 6-9 uvlačenja teksta ili vertikalni tekst.

Uklonite ovakav tekst pomoću dugmadi u grupi Font ili Pasus na kartici Početak.

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklanjanje efekata ili popune prelivom boja.

Da bi se zadržao izgled grupisanih oblika, oni se konvertuju u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grupisane oblike sa jednim od sledećih efekata ili više njih primenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklanjanje 3-D efekta.

Da bi se zadržao izgled SmartArt grafike, ona se konvertuje u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

SmartArt grafiku.

SmartArt grafika se konvertuje u jedan objekat koji nije moguće uređivati u verzijama programa PowerPoint starijim od verzije Office PowerPoint 2007. Međutim, SmartArt grafiku možete da konvertujete u pojedinačne oblikekoji se mogu izmeniti pomoću starijih verzija programa PowerPoint. Imajte u vidu da kada konvertujete SmartArt grafiku u pojedinačne oblike, funkcionalnost tabulatorskih alatki više nije dostupna.

Da biste zadržali izgled tabele, tabela se konvertuje u sliku koju ne možete da uredite u starijoj verziji programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

tabelu sa WordArt tekstom u ćelijama.

Uklonite WordArt stil.

Tabela sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, kosina ćelije, senka ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Ova poruka se pojavljuje kada obliku dodate efekat koji čini konvertovanu sliku većom od 30 megabajta (MB).

Poruka se pojavljuje jer oblik sadrži

Rešenje o pokušaju

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklanjanje efekata ili popune prelivom boja.

Da bi se zadržao izgled grupisanih oblika, oni se konvertuju u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint i uklanjaju se svi efekti.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grupisane oblike sa jednim od sledećih efekata ili više njih primenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklanjanje 3-D efekta.

Možda ćete primiti ovu poruku ako prezentacija sadrži prilagođenu priručnu traku ili delove prilagođenog korisničkog interfejsa koji nisu podržani u verzijama programa PowerPoint starijim od verzije Office PowerPoint 2007 ili ako sadrži obe stavke. Te prilagođene funkcije neće biti dostupne u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Jedno ili više dugmadi specifičnih za ovu prezentaciju dodatih na priručnu traku.

prilagođeni interfejs.

Pošto se Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent u Office PowerPoint 2007 veoma razlikuje od menija i traka sa alatkama u starijim verzijama programa PowerPoint, sva prilagođavanja koja su napravljena u Office PowerPoint 2007 nisu dostupna u starijim verzijama programa PowerPoint.

U starijim verzijama programa PowerPoint trakama sa alatkama i menijima možete dodati slične prilagođene komande.

U Microsoft Office Excel 2007, veličina radnog lista je 16.384 kolone po 1.048.576 redovima, ali veličina radnog lista starijih verzija programa Excel je samo 256 kolona od 65.536 redova. Podaci u ćelijama izvan ove kolone i ograničenja reda gube se u starijim verzijama programa Excel. Formule reference na podatke u ovom regionu će vratiti #REF! grešku.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Grafikon kreiran od podataka u ćelijama izvan ograničenja reda i kolone izabranog formata datoteke.

U kontroloru kompatibilnosti Office Excel 2007 kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije i opsege koji se nalaze izvan ograničenja reda i kolone, izaberite ih, a zatim ih smestite unutar ograničenja kolone i reda ili na drugi listu pomoću komandi isecanja i lepljenja .

Kada sačuvate Office PowerPoint 2007 prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored sa jednom ili više ActiveX kontrola kao PowerPoint 97-2003 prezentacija (. ppt), ova poruka se pojavljuje.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Neke ActiveX kontrole dodate u prilagođeni raspored.

Ako prezentacija ne sadrži kôd, kliknite na dugme Nastavi.

Ako prezentacija uključuje kôd, kliknite na dugme Otkaži.

Napomene: 

 • U Office PowerPoint 2007 ne možete da sačuvate kôd koji je povezan sa ActiveX kontrolama u prilagođenim rasporedima u starije PowerPoint formate datoteka.

 • Da biste izbegli gubitak ili korumpiranu šifru, sačuvajte datoteku kao PowerPoint 2007 datoteku prezentacije (. pptx).

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored sa prilagođenim tekstom za odziv.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

prilagođeni raspored sa prilagođenim tekstom za odziv.

Brisanje prilagođenog teksta odziva iz prilagođenog rasporeda.

U prikazu master slajda izaberite prilagođeni tekst unutar čuvara mesta, a zatim ga izbrišite. Podrazumevani tekst čuvara mesta će se vratiti kada prilagođeni tekst bude izbrisan.

Ova poruka se pojavljuje kada dodate efekat animacije čuvaru mesta u prilagođenom rasporedu.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

efekat animacije koji je dodat čuvaru mesta u prilagođenom rasporedu.

Izbrišite efekat animacije iz čuvara mesta tako što ćete uraditi sledeće:

 1. U prikazu master slajda izaberite čuvar mesta.

 2. Na kartici animacije , u grupi animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

 3. Uokno zadatakaPrilagođena animacija izaberite stavku Ukloni.

Kada oblikujete oblike animacije, a zatim sačuvate prezentaciju u formatu datoteke starije verzije programa PowerPoint, animacije se možda neće videti. To je zato što se animacija nalazi na tekstu ili obliku koji je pretvoren u sliku.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Efekat animacije koji se primenjuje na oblik koji će postati neomogućivi.

Izbrišite animaciju tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Kliknite na oblik koji sadrži animaciju koju želite da izbrišete.

 2. Na kartici animacije , u grupi animacije , izaberite stavku bez animacije.

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži nepokrenutu ActiveX kontrola. Nepokrenuta ActiveX kontrola je kontrola koja nije omogućena. Više informacija o omogućavanju ActiveX kontrola potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje ActiveX kontrola u Office dokumentima.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

nepokrenutu ActiveX kontrolu.

 1. Na traci sa porukama kliknite na stavku Opcije. Pojaviće se dijalog bezbednost koji pruža opciju za omogućavanje aktivne X kontrole. To će pokrenuti ActiveX kontrolu. Informacije o tome kako da donesete bezbednu odluku pre nego što izaberete opciju potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje ActiveX postavki u Office datotekama.

 2. Ako i dalje budete videli poruku nakon izvršavanja prvog koraka, izbrišite ActiveX kontrolu iz prezentacije.

Ovo upozorenje možete primiti ako se primeni oznaka poverljivosti da bi klasifikovao podatke u dokumentu. Možete da vidite nalepnicu na statusnoj traci ili da odete na matičnu > osetljivost.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Neke oznake osetljivosti koje se odnose na prezentaciju.

Ponovo prijavite oznaku nakon čuvanja dokumenta pomoću klijenta za zaštitu od Azure.

Sve oznake sadržaja primenjene na dokument kao što su Zaglavlje/podnožje/polja vodenog žiga ostaće.

Srodne teme

Otvaranje prezentacije kreirane u drugoj verziji programa PowerPoint

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×