Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Kada koristite kontrolor kompatibilnosti, možda ćete videti poruke koje određuju potencijalne gubitke funkcionalnosti kada sačuvate PowerPoint prezentaciju kao PowerPoint 97-2003 datoteku (.ppt). Ovaj dokument sadrži poruke koje generiše kontrolor kompatibilnosti. Informacije ispod svake poruke koristite da biste videli šta dovodi do pojavljivanja poruka i predloge za preduzimanje radnji.   

Da biste saznali kako da koristite kontrolor kompatibilnosti, pogledajte članak Korišćenje režima kompatibilnosti za rad sa različitim verzijama programa PowerPoint.

Postoje dve vrste poruka kontrolora kompatibilnosti:

 1. U uobičajenijem slučaju, izgubićete funkcionalnost uređivanja samo kada otvorite datoteku u starijoj verziji programa PowerPoint. Na primer, ako prezentaciju sa SmartArt grafika sačuvate u starijoj verziji PowerPoint formata, a zatim otvorite tu datoteku u nekim starijim verzijama programa PowerPoint, SmartArt grafika se menja u sliku. Međutim, ako ponovo otvorite datoteku u novijoj verziji programa PowerPoint bez uređivanja te SmartArt grafika slike, možete nastaviti da uređujete SmartArt grafika. Ove vrste poruka sadrže tekst „u starijim verzijama programa PowerPoint“.

 2. U drugim slučajevima ćete trajno izgubiti funkcionalnost uređivanja. Na primer, ako ste izmenili tekst čuvara mesta u prilagođenom rasporedu, taj tekst će biti trajno izgubljen.

Ne možete da uredite neki sadržaj iz novijih verzija PowerPoint u starijim verzijama PowerPoint. Na primer, oblici i tekst sa novim efektima konvertuju se u slike (rasterska slika) u nekim starijim verzijama programa PowerPoint da bi se uverili da izgledaju isto u prezentaciji. Kao rezultat toga, ne možete promeniti širinu linije, boju popune niti druge aspekte oblika i teksta. Takođe, animacije teksta neće biti prikazane tokom prezentacije nakon konvertovanja teksta u rastersku sliku.

Savet:   Ako želite da izmenite SmartArt grafika, oblik ili druge objekte u prezentaciji, sačuvajte kopiju PowerPoint prezentacije, a zatim sačuvajte kopiju kao PowerPoint 97-2003 datoteku (.ppt). Na ovaj način možete da promenite originalnu prezentaciju ako se SmartArt grafike, oblici ili drugi objekti konvertuju u slike kada prezentaciju sačuvate u formatu datoteke starije verzije.

Medijski klipovi koji su ugrađeni ili nadograđeni u PowerPoint 2010 ili novijim verzijama konvertuju se u sliku koju ne možete da uređujete u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

medijski klip koji je umetnut ili nadograđen u prezentaciji.

Ponovo umetnite medijski klip i koristite vezu ka datoteci umesto ugrađivanja.

Da bi se zadržao izgled oblika, neki efekti su konvertovani u slike koje se koriste kao popuna za oblik. I dalje možete uređivati sav tekst jer se on pojavljuje preko ovih slika.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: senka (unutrašnja), sjaj, kosina, umekšane ivice ili popuna prelivom boja.

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao izgled oblika, oblik i sav tekst unutar njega konvertuju se u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

tekst sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, senka (unutrašnja), sjaj, transformacija, 3-D rotacija, obrisi teksta ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte teksta.

Precrtani tekst, dvostruko precrtani tekst, kolone teksta, nivoi 6-9 uvlačenja teksta ili vertikalni tekst.

Uklonite ovakav tekst pomoću dugmadi u grupi Font ili Pasus na kartici Početak.

Oblik sa efektom odraza.

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao izgled grupisanih oblika, oni se konvertuju u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grupisane oblike sa jednim od sledećih efekata ili više njih primenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao izgled SmartArt grafike, ona se konvertuje u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

SmartArt grafiku.

SmartArt grafika se konvertuje u jedan objekat koji nije moguće uređivati u verzijama programa PowerPoint starijim od verzije Office PowerPoint 2007. Međutim, možete da razgrupišete SmartArt grafiku koju nakon toga možete da izmenite pomoću starijih verzija programa PowerPoint. Imajte na umu to da nakon konvertovanja SmartArt grafike u pojedinačne oblike, više neće biti dostupna funkcionalnost na karticama SmartArt alatke.

Da bi se zadržao izgled tabele, ona se konvertuje u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

tabelu sa WordArt tekstom u ćelijama.

Uklonite efekte teksta.

Tabela sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, kosina ćelije, senka ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Ova poruka se pojavljuje kada obliku dodate efekat koji čini konvertovanu sliku većom od 30 megabajta (MB).

Poruka se pojavljuje jer oblik sadrži

Moguće rešenje

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao izgled grupisanih oblika, oni se konvertuju u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint i uklanjaju se svi efekti.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grupisane oblike sa jednim od sledećih efekata ili više njih primenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Možda ćete primiti ovu poruku ako prezentacija sadrži prilagođenu priručnu traku ili delove prilagođenog korisničkog interfejsa koji nisu podržani u verzijama programa PowerPoint starijim od verzije Office PowerPoint 2007 ili ako sadrži obe stavke. Te prilagođene funkcije neće biti dostupne u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Jedno ili više dugmadi specifičnih za ovu prezentaciju dodatih na priručnu traku.

prilagođeni interfejs.

Budući da se Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent u programu Office PowerPoint 2007 i PowerPoint 2010 u velikoj meri razlikuje od menija i traka sa alatkama u starijim verzijama programa PowerPoint, sva prilagođavanja izvršena u programu Office PowerPoint 2007 ili PowerPoint 2010 neće biti dostupna u starijim verzijama programa PowerPoint.

U starijim verzijama programa PowerPoint trakama sa alatkama i menijima možete dodati slične prilagođene komande.

U Microsoft Office Excel 2007 i novijim verzijama veličina radnog lista je 16.384 kolona sa 1.048.576 redova. Međutim, veličina radnog lista starijih verzija programa Excel je samo 256 kolona sa 65.536 redova. Podaci u ćelijama izvan ovog ograničenja kolone i reda biće izgubljeni u starijim verzijama programa Excel. Reference formule na podatke u ovoj oblasti vratiće #REF! grešku.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grafikon koji je kreiran iz podataka u ćelijama izvan ograničenja redova i kolona za izabrani format datoteke.

U Excel kontroloru kompatibilnosti kliknite na vezu Pronađi da biste pronašli ćelije i opsege koji se nalaze izvan ograničenja redova i kolona, izaberite ove redove i kolone, a zatim ih postavite unutar ograničenja kolona i redova ili na drugi radni list pomoću komandi Iseci i Nalepi.

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored sa jednom ActiveX kontrolom ili više njih kao PowerPoint 97-2003 prezentaciju (.ppt).

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

jednu ActiveX kontrolu ili više njih dodatih u prilagođeni raspored.

Ako prezentacija ne sadrži kôd, kliknite na dugme Nastavi. Kôd se zatim uklanja iz prezentacije.

Ako prezentacija sadrži kôd i želite da ga zadržite, kliknite na dugme Otkaži.

Napomene: 

 • Nije moguće sačuvati kôd povezan sa ActiveX kontrolama u prilagođenim rasporedima u formatima datoteka programa starijih od verzije PowerPoint 2007.

 • Da biste izbegli gubljenje ili oštećenje koda, sačuvajte datoteku kao datoteku prezentacije (.pptx).

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored sa prilagođenim tekstom za odziv.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

prilagođeni raspored sa prilagođenim tekstom za odziv.

PowerPoint automatski pretvara tekst odziva u tekst podrazumevanog čuvara mesta ili u okvir za tekst prilikom čuvanja prezentacije u formatu starije verzije.

Promenite čuvar mesta u okvir za tekst i otkucajte prilagođeni odziv u taj okvir za tekst.

Ova poruka se pojavljuje kada dodate efekat animacije čuvaru mesta u prilagođenom rasporedu.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

efekat animacije koji je dodat čuvaru mesta u prilagođenom rasporedu.

PowerPoint automatski pretvara čuvar mesta u podrazumevani čuvar mesta bez animacije prilikom čuvanja prezentacije u formatu starije verzije.

Promenite čuvar mesta u okvir za tekst ili oblik i primenite animaciju na njega.

Kada primenite određene efekte animacije na oblike, a zatim sačuvate prezentaciju u formatu datoteke starije verzije programa PowerPoint, animacije možda neće biti vidljive. To je zato što je animacija povezana sa tekstom ili oblikom koji je pretvoren u sliku.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Mogu će rešenje

efekat animacije primenjen na oblik koji neće moći da se uređuje (na primer, SmartArt grafike).

PowerPoint automatski pretvara čuvar mesta u podrazumevani čuvar mesta bez animacije prilikom čuvanja prezentacije u formatu starije verzije.

Promenite objekat u animiranu sliku tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Izaberite oblik na slajdu.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na oblik i izaberite Sačuvaj kao sliku.

 3. Nakon čuvanja, na kartici Umetanje, u grupi Slike, kliknite na stavku Slika.

 4. Pronađite sliku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

 5. Primenite animaciju na sliku.

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži nepokrenutu ActiveX kontrola. Nepokrenuta ActiveX kontrola je kontrola koja nije omogućena. Više informacija o načinu omogućavanja ActiveX kontrola potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje postavki ActiveX kontrola u Office dokumentima.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

nepokrenutu ActiveX kontrolu.

 1. Na traci sa porukama kliknite na stavku Opcije. Pojaviće se dijalog „Bezbednost“ koji vam nudi opciju za omogućavanje ActiveX kontrole. To će pokrenuti ActiveX kontrolu. Informacije o tome kako da donesete bezbednu odluku u vezi sa nekom opcijom pre nego što kliknete na nju potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje postavki za ActiveX kontrole u Office datotekama.

 2. Ako i dalje vidite poruku nakon izvršavanja 1. koraka, izbrišite ActiveX kontrolu iz prezentacije.

Ovo upozorenje možete da dobijete ako se oznaka osetljivosti primeni da bi se klasifikovali podaci u dokumentu. Oznaku možete da vidite na statusnoj traci ili tako što ćete otići na karticu Početak > osetljivost.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Neke oznake osetljivosti primenjene na prezentaciju.

Ponovo primenite oznaku nakon čuvanja dokumenta pomoću Azure Information Protection klijenta.

Ostaće sve oznake sadržaja primenjene na dokument kao što su promene zaglavlja/podnožja/vodenog žiga.

Važno:  Office 2007 više nije podržan. Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradite odmah

Koristite kontrolor kompatibilnosti da biste identifikovali potencijalne gubitke funkcionalnosti kada sačuvate prezentaciju Microsoft Office PowerPoint 2007 u formatu datoteke starije verzije programa PowerPoint. Ovaj dokument sadrži poruke koje generiše kontrolor kompatibilnosti. Informacije ispod svake poruke koristite da biste videli šta dovodi do pojavljivanja poruka i predloge za preduzimanje radnji.

Postoje dva različita tipa poruka kontrolora kompatibilnosti.

U uobičajenijem slučaju, izgubićete funkcionalnost uređivanja samo pri otvaranju datoteke u starijoj verziji programa PowerPoint. Na primer, ako sačuvate prezentaciju sa SmartArt grafikom u starijoj verziji PowerPoint formata, a zatim otvorite tu datoteku u starijoj verziji programa PowerPoint, SmartArt grafika će biti promenjena u sliku. Međutim, ako ponovo otvorite datoteku u programu Office PowerPoint 2007, bez uređivanja slike SmartArt grafike, možete da nastavite sa uređivanjem SmartArt grafike. Ovi tipovi poruka u njima imaju "u starijim verzijama programa PowerPoint".

U drugom slučaju trajno ćete izgubiti funkcionalnost. Na primer, ako ste izmenili tekst čuvara mesta u prilagođenom rasporedu, taj tekst će biti trajno izgubljen.

Ne možete da uredite Office PowerPoint 2007 sadržaj u starijim verzijama programa PowerPoint. Na primer, oblici i tekst sa novim efektima konvertuju se u slike (rasterska slika) u starijim verzijama programa PowerPoint kako bi se osiguralo da izgledaju isto u prezentaciji. Kao rezultat toga, ne možete promeniti širinu linije, boju popune niti druge aspekte oblika i teksta. Takođe, kada se tekst pretvori u rastersku sliku, animacije na tom tekstu se neće prikazati tokom prezentacije.

Savet: Ako želite da izmenite SmartArt grafiku, oblik ili druge objekte u Office PowerPoint 2007 prezentaciji, sačuvajte kopiju Office PowerPoint 2007 prezentacije, a zatim sačuvajte kopiju kao PowerPoint 97-2003 datoteku. Na taj način možete da promenite originalnu Office PowerPoint 2007 prezentaciju ako se SmartArt grafike, oblici ili drugi objekti konvertuju u slike kada sačuvate prezentaciju u formatu datoteke starije verzije.

Da bi se zadržao izgled oblika, neki efekti su konvertovani u slike koje se koriste kao popuna za oblik. I dalje možete uređivati sav tekst jer se on pojavljuje preko ovih slika.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte ili popunu prelivom boja.

Da bi se zadržao izgled oblika, oblik i sav tekst unutar njega konvertuju se u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Tekst sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosinom, senkom (unutrašnjom ili perspektivom), presudnom transformacijom, 3-D rotacijom, obrisima teksta ili popunama (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekat teksta, prikaz strukture ili popunu.

Precrtani tekst, dvostruko precrtani tekst, kolone teksta, nivoi 6-9 uvlačenja teksta ili vertikalni tekst.

Uklonite ovakav tekst pomoću dugmadi u grupi Font ili Pasus na kartici Početak.

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte ili popunu prelivom boja.

Da bi se zadržao izgled grupisanih oblika, oni se konvertuju u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grupisane oblike sa jednim od sledećih efekata ili više njih primenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite 3-D efekat.

Da bi se zadržao izgled SmartArt grafike, ona se konvertuje u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

SmartArt grafiku.

SmartArt grafika se konvertuje u jedan objekat koji nije moguće uređivati u verzijama programa PowerPoint starijim od verzije Office PowerPoint 2007. Međutim, SmartArt grafiku možete da konvertujete u pojedinačne oblike, koje zatim možete izmeniti pomoću starijih verzija programa PowerPoint. Imajte na umu da kada konvertujete SmartArt grafiku u pojedinačne oblike, više neće biti dostupna funkcionalnost na karticama SmartArt alatke.

Da bi se zadržao izgled tabele, tabela se konvertuje u sliku koju ne možete da uređujete u starijoj verziji programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

tabelu sa WordArt tekstom u ćelijama.

Uklonite WordArt stil.

Tabela sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, kosina ćelije, senka ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte.

Ova poruka se pojavljuje kada obliku dodate efekat koji čini konvertovanu sliku većom od 30 megabajta (MB).

Poruka se pojavljuje jer oblik sadrži

Rešenje t o isprobano

oblik sa jednim od sledećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite efekte ili popunu prelivom boja.

Da bi se zadržao izgled grupisanih oblika, oni se konvertuju u sliku koju nije moguće uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint i uklanjaju se svi efekti.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

grupisane oblike sa jednim od sledećih efekata ili više njih primenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, kosina, umekšane ivice, 3-D rotacija ili popune (prelivom boja, slikom i teksturom).

Uklonite 3-D efekat.

Možda ćete primiti ovu poruku ako prezentacija sadrži prilagođenu priručnu traku ili delove prilagođenog korisničkog interfejsa koji nisu podržani u verzijama programa PowerPoint starijim od verzije Office PowerPoint 2007 ili ako sadrži obe stavke. Te prilagođene funkcije neće biti dostupne u starijim verzijama programa PowerPoint.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Jedno ili više dugmadi specifičnih za ovu prezentaciju dodatih na priručnu traku.

prilagođeni interfejs.

Pošto se Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent u programu Office PowerPoint 2007 veoma razlikuje od menija i traka sa alatkama u starijim verzijama programa PowerPoint, sva prilagođavanja napravljena u programu Office PowerPoint 2007 nisu dostupna u starijim verzijama programa PowerPoint.

U starijim verzijama programa PowerPoint trakama sa alatkama i menijima možete dodati slične prilagođene komande.

U Microsoft Office Excel 2007, veličina radnog lista je 16.384 kolona sa 1.048.576 redova, ali veličina radnog lista starijih verzija programa Excel je samo 256 kolona sa 65.536 redova. Podaci u ćelijama izvan ovog ograničenja kolone i reda biće izgubljeni u starijim verzijama programa Excel. Reference formule na podatke u ovoj oblasti vratiće #REF! grešku.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Grafikon kreiran od podataka u ćelijama izvan ograničenja broja redova i kolona za izabrani format datoteke.

U Office Excel 2007 kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije i opsege koji se nalaze izvan ograničenja redova i kolona, izaberite ih, a zatim ih postavite unutar ograničenja kolona i redova ili na drugi list pomoću komandi Iseci i Nalepi.

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate Office PowerPoint 2007 koja sadrži prilagođeni raspored sa jednom ActiveX kontrolom ili više njih kao PowerPoint 97-2003 prezentaciju (.ppt).

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Neke ActiveX kontrole su dodate u prilagođeni raspored.

Ako prezentacija ne sadrži kôd, kliknite na dugme Nastavi.

Ako prezentacija sadrži kôd, kliknite na dugme Otkaži.

Napomene: 

 • U Office PowerPoint 2007 nije moguće sačuvati kôd povezan sa ActiveX kontrolama u prilagođenim rasporedima u starijim PowerPoint formatima datoteka.

 • Da biste izbegli gubitak ili oštećen kôd, sačuvajte datoteku kao datoteku PowerPoint 2007 prezentacije (.pptx).

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored sa prilagođenim tekstom za odziv.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

prilagođeni raspored sa prilagođenim tekstom za odziv.

Izbrišite prilagođeni tekst upita iz prilagođenog rasporeda.

U prikazu Master slajda izaberite prilagođeni tekst unutar čuvara mesta, a zatim ga izbrišite. Podrazumevani tekst čuvara mesta vratiće se kada se prilagođeni tekst izbriše.

Ova poruka se pojavljuje kada dodate efekat animacije čuvaru mesta u prilagođenom rasporedu.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

efekat animacije koji je dodat čuvaru mesta u prilagođenom rasporedu.

Izbrišite efekat animacije iz čuvara mesta tako što ćete uraditi sledeće:

 1. U prikazu Master slajda izaberite čuvar mesta.

 2. Na kartici Animacije , u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

 3. U dijalogu Prilagođena animacija okno zadataka stavku Ukloni.

Kada primenite određene efekte animacije na oblike, a zatim sačuvate prezentaciju u formatu datoteke starije verzije programa PowerPoint, animacije možda neće biti viđene. To je zato što je animacija na tekstu ili obliku koji je pretovljen u sliku.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Efekat animacije primenjen na oblik koji neće moći da se upiše.

Izbrišite animaciju tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Izaberite oblik koji sadrži animaciju koju želite da izbrišete.

 2. Na kartici Animacije , u grupi Animacije , na listi Animiranje izaberite stavku Bez animacije.

Ova poruka se pojavljuje kada sačuvate prezentaciju koja sadrži nepokrenutu ActiveX kontrola. Nepokrenuta ActiveX kontrola je kontrola koja nije omogućena. Više informacija o omogućavanju ActiveX kontrola potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje ActiveX kontrola u Office dokumentima.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

nepokrenutu ActiveX kontrolu.

 1. Na traci sa porukama kliknite na stavku Opcije. Pojaviće se dijalog "Bezbednost" koji vam pruža opciju da omogućite Active X kontrolu. To će pokrenuti ActiveX kontrolu. Informacije o tome kako da donesete bezbednu odluku pre nego što kliknete na opciju potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje postavki za ActiveX kontrole u Office datotekama.

 2. Ako i dalje vidite poruku nakon 1. koraka, izbrišite ActiveX kontrolu iz prezentacije.

Ovo upozorenje možete da dobijete ako se oznaka osetljivosti primeni da bi se klasifikovali podaci u dokumentu. Oznaku možete da vidite na statusnoj traci ili tako što ćete otići na karticu Početak > osetljivost.

Poruka se pojavljuje jer vaša prezentacija sadrži

Moguće rešenje

Neke oznake osetljivosti primenjene na prezentaciju.

Ponovo primenite oznaku nakon čuvanja dokumenta pomoću Azure Information Protection klijenta.

Ostaće sve oznake sadržaja primenjene na dokument kao što su promene zaglavlja/podnožja/vodenog žiga.

Srodne teme

Otvaranje prezentacije kreirane u drugoj verziji programa PowerPoint

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×