Korišćenje programa Microsoft Query za preuzimanje spoljnih podataka

Možete da koristite Microsoft Query da biste preuzeli podatke iz spoljnih izvora. Pomoću programa Microsoft Query da biste preuzeli podatke iz baza podataka i datoteka korporacije, ne morate ponovo da kucate podatke koje želite da analizirate u programu Excel. Takođe možete da osvežite Excel izveštaje i rezimite rezimee iz originalne izvorne baze podataka svaki put kada se baza podataka ažurira novim informacijama.

Pomoću programa Microsoft Query možete da se povežete sa spoljnim izvorima podataka, izaberete podatke iz tih spoljnih izvora, uvezete te podatke u radni list i osvežite podatke po potrebi da biste podatke radnog lista sinhronizovali sa podacima u spoljnim izvorima.

Tipovi baza podataka kojima možete da pristupite     Podatke možete da preuzmete iz nekoliko tipova baza podataka, uključujući Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server i Microsoft SQL Server OLAP Services. Podatke možete da preuzmete i iz Excel radnih svezaka i iz tekstualnih datoteka.

Microsoft Office pruža upravljačke programe koje možete koristiti za preuzimanje podataka iz sledećih izvora podataka:

 • Microsoft SQL Server Analysis Services (OLAP dobavljač usluga )

 • Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Sopstvenog

 • Baze podataka tekstualne datoteke

Takođe možete da koristite ODBC upravljačke programe ili upravljačke programe za izvore podataka od drugih proizvođača za preuzimanje informacija iz izvora podataka koji nisu navedeni ovde, uključujući druge tipove OLAP baza podataka. Informacije o instalaciji ODBC upravljačkog programa ili upravljačkog programa za izvor podataka koji nije naveden ovde potražite u dokumentaciji baze podataka ili se obratite prodavcu baze podataka.

Biranje podataka iz baze podataka     Podatke iz baze podataka preuzimate tako što kreirate upit, što je pitanje koje ćete pitati o podacima uskladištenim u spoljnoj bazi podataka. Na primer, ako su vaši podaci uskladišteni u Access bazi podataka, možda ćete želeti da znate cifre prodaje za određeni proizvod po regionima. Možete da preuzmete deo podataka tako što ćete izabrati samo podatke za proizvod i region koji želite da analizirate.

Pomoću programa Microsoft Query možete da izaberete kolone sa podacima koje želite i uvezete samo te podatke u Excel.

Ažuriranje radnog lista u jednoj operaciji     Kada imate spoljne podatke u Excel radnoj svesci, svaki put kada se baza podataka promeni, možete da osvežiti podatke da biste ažurirali analizu – bez ponovnog kreiranja izveštaja i grafikona rezimea. Na primer, možete da kreirate rezime mesečne prodaje i da ga osvežite svakog meseca kada se dođu novi podaci o prodaji.

Kako Microsoft Query koristi izvore podataka     Kada podesite izvor podataka za određenu bazu podataka, možete da je koristite svaki put kada želite da kreirate upit za izbor i preuzimanje podataka iz te baze podataka – bez potrebe da ponovo kucate sve informacije o vezi. Microsoft Query koristi izvor podataka za povezivanje sa spoljnom bazom podataka i za prikaz podataka koji su dostupni. Kada kreirate upit i vratite podatke u Excel, Microsoft Query pruža Excel radnoj svesci i informacije o upitu i izvoru podataka tako da možete ponovo da se povežete sa bazom podataka kada želite da osvežite podatke.

Dijagram načina na koji Query koristi izvore podataka

Korišćenje programa Microsoft Query za uvoz podataka     da biste uvezli spoljne podatke u Excel pomoću programa Microsoft Query, pratite ove osnovne korake, od kojih je svaki od njih opisan detaljnije u sledećim odeljcima.

Šta je to izvor podataka?     Izvor podataka je uskladišteni skupa informacija koja omogućava programu Excel i Microsoft Query da se povežu sa spoljnom bazom podataka. Kada koristite Microsoft Query da biste podesili izvor podataka, date izvoru podataka ime, a zatim navedete ime i lokaciju baze podataka ili servera, tip baze podataka i informacije o vašoj prijavi i lozinci. Informacije takođe uključuju ime OBDC upravljačkog programa ili upravljačkog programa za izvor podataka, što je program koji pravi veze sa određenim tipom baze podataka.

Da biste podesili izvor podataka pomoću programa Microsoft Query:

 1. Na kartici Podaci , u grupi Uzmi spoljne podatke izaberite stavku iz drugih izvora, a zatim izaberite stavku iz programa Microsoft Query.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste naveli izvor podataka za bazu podataka, tekstualnu datoteku ili Excel radnu svesku, izaberite karticu baze podataka .

  • Da biste naveli OLAP kocke izvor podataka, kliknite na karticu OLAP kocke . Ova kartica je dostupna samo ako ste pokrenuli Microsoft Query iz programa Excel.

 3. Kliknite dvaput <novi izvor podataka>.

  – ili –

  Kliknite <novi izvor podataka>, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Prikazuje se dijalog Kreiranje novog izvora podataka .

 4. U odeljku 1 otkucajte ime da biste identifikovali izvor podataka.

 5. U odeljku 2 izaberite upravljački program za tip baze podataka koju koristite kao izvor podataka.

  Napomene: 

  • Ako spoljnu bazu podataka koju želite da pristupite ne podržavaju ODBC upravljačke programe koji su instalirani pomoću programa Microsoft Query, treba da nabavite i instalirate ODBC upravljački program kompatibilan sa sistemom Microsoft Office iz nezavisnog proizvođača, kao što je proizvođač pod. Obratite se prodavcu baze podataka za uputstva za instalaciju.

  • OLAP baze podataka ne zahtevaju ODBC upravljačke programe. Kada instalirate Microsoft Query, upravljački programi se instaliraju za baze podataka koje su kreirane pomoću Microsoft SQL Server Analysis Services. Da biste se povezali sa drugim OLAP bazama podataka, morate da instalirate upravljački program za izvor podataka i klijentski softver.

 6. Kliknite na dugme Poveži, a zatim obezbedite informacije koje su potrebne za povezivanje sa izvorom podataka. Za baze podataka, Excel radne sveske i tekstualne datoteke, informacije koje pružite zavise od tipa izvora podataka koji ste izabrali. Možda će vam biti zatraženo da obezbedite ime za prijavljivanje, lozinku, verziju baze podataka koju koristite, lokaciju baze podataka ili druge informacije specifične za tip baze podataka.

  Važno: 

  • Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne kombinuju ove elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: House27. Lozinke treba da sadrže 8 ili više znakova. Bolja je fraza za prolaz od 14 ili više znakova.

  • Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može preuzeti. Uskladištite lozinke tako što ćete ih zapisati na bezbednom mestu odvojeno od informacija koje one štite.

 7. Kada unesete potrebne informacije, kliknite na dugme u redu ili se Završi da biste se vratili u dijalog Kreiranje novog izvora podataka .

 8. Ako baza podataka ima tabele i želite da se određena tabela automatski automatski nalazi u čarobnjaku za upite, kliknite na polje za 4.

 9. Ako ne želite da otkucate ime i lozinku za prijavljivanje kada koristite izvor podataka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj moj korisnički ID i lozinku u definiciji izvora podataka . Sačuvana lozinka nije šifrovana. Ako polje za potvrdu nije dostupno, pročitajte članak administrator baze podataka da biste utvrdili da li ova opcija može da bude dostupna.

  Napomena o bezbednosti: Izbegavajte čuvanje informacija o prijavljivanju prilikom povezivanja sa izvorima podataka. Ove informacije mogu da se skladište kao čisti tekst, a zlonamerni korisnik može da pristupi informacijama kako bi ugrozio bezbednost izvora podataka.

Kada dovršite ove korake, ime izvora podataka se pojavljuje u dijalogu Izbor izvora podataka .

Korišćenje čarobnjaka za upite za većinu upita     Čarobnjak za upite olakšava izbor i okupi podatke iz raznih tabela i polja u bazi podataka. Pomoću čarobnjaka za upite možete da izaberete tabele i polja koja želite da dodate. Unutrašnji spoj (operacija upita koja precizira da se redovi iz dve tabele kombinovane na osnovu identičnih vrednosti polja) automatski kreira kada čarobnjak prepozna polje primarnog ključa u jednoj tabeli i polje sa istim imenom u drugoj tabeli.

Možete da koristite i čarobnjak da biste sortirali skupu rezultati i izvršili jednostavno filtriranje. U konačnom koracima čarobnjaka možete odabrati da vratite podatke u Excel ili da dodatno usavršite upit u programu Microsoft Query. Kada kreirate upit, možete da ga pokrećete u programu Excel ili u programu Microsoft Query.

Da biste pokrenuli čarobnjak za upite, izvršite sledeće korake.

 1. Na kartici Podaci , u grupi Uzmi spoljne podatke izaberite stavku iz drugih izvora, a zatim izaberite stavku iz programa Microsoft Query.

 2. U dijalogu Izbor izvora podataka uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Korišćenje čarobnjaka za upite za kreiranje/uređivanje upita .

 3. Kliknite dvaput na izvor podataka koji želite da koristite.

  – ili –

  Izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

Rad direktno u programu Microsoft Query za druge tipove upita     Ako želite da kreirate složeniji upit od čarobnjaka za upite, možete direktno da radite u programu Microsoft Query. Možete da koristite Microsoft Query da biste prikazali i promenili upite koje ste započeli da kreirate u čarobnjaku za upite ili možete da kreirate nove upite bez korišćenja čarobnjaka. Radite direktno u programu Microsoft Query kada želite da kreirate upite koji rade sledeće:

 • Izbor određenih podataka iz polja     U velikoj bazi podataka možda ćete želeti da odaberete neke podatke u polju i izostavite podatke koji vam nisu potrebni. Na primer, ako su vam potrebni podaci za dva proizvoda u polju koje sadrže informacije za mnoge proizvode, možete da koristite kriterijum da biste izabrali podatke za samo dva proizvoda koja želite.

 • Preuzimanje podataka na osnovu raznih kriterijuma svaki put kada pokrećete upit     Ako treba da kreirate isti Excel izveštaj ili rezime za nekoliko oblasti u istim spoljnim podacima – kao što je odvojeni izveštaj o prodaji za svaki region – možete da kreirate parametarski upit. Kada pokrećete parametarski upit, bićete upitani za vrednost koju treba da koristite kao kriterijum kada upit izabere zapise. Na primer, parametarski upit može da vas zatraži da unesete određenu oblast i možete ponovo da ga koristite za kreiranje regionalnih izveštaja o prodaji.

 • Spajanje podataka na razne načine     Unutrašnji spojevi koje kreira čarobnjak za upite kreiraju se najčešći tip spajanja koja se koristi u kreiranju upita. Međutim, ponekad želite da koristite drugačiji tip pridruživanja. Na primer, ako imate tabelu sa informacijama o prodaji proizvoda i tabelu sa informacijama o klijentu, unutrašnji spoj (tip koji je kreirao čarobnjak za upite) će sprečiti preuzimanje zapisa klijenata za klijente koji nisu napravili kupovinu. Pomoću programa Microsoft Query možete da pridružite ove tabele tako da se preuzimaju svi zapisi o kupcu, zajedno sa podacima o prodaji za one klijente koji su kupovali.

Da biste pokrenuli Microsoft Query, izvršite sledeće korake.

 1. Na kartici Podaci , u grupi Uzmi spoljne podatke izaberite stavku iz drugih izvora, a zatim izaberite stavku iz programa Microsoft Query.

 2. U dijalogu Izbor izvora podataka uverite se da je polje za potvrdu Korišćenje čarobnjaka za upite za kreiranje/uređivanje upita čisto.

 3. Kliknite dvaput na izvor podataka koji želite da koristite.

  – ili –

  Izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

Ponovno korišćenje i deljenje upita     U čarobnjaku za upite i programu Microsoft Query možete da sačuvate upite kao. dqy datoteku koju možete da izmenite, ponovo koristite i delite. Excel može direktno da otvori. dqy datoteke, što vama ili drugim korisnicima omogućava da kreirate dodatne opsege spoljnih podataka iz istog upita.

Da biste sačuvali sačuvani upit iz programa Excel:

 1. Na kartici Podaci , u grupi Uzmi spoljne podatke izaberite stavku iz drugih izvora, a zatim izaberite stavku iz programa Microsoft Query. Prikazuje se dijalog Izbor izvora podataka .

 2. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite karticu upiti .

 3. Kliknite dvaput na sačuvani upit koji želite da otvorite. Upit se prikazuje u programu Microsoft Query.

Ako želite da otvorite sačuvani upit i Microsoft Query je već otvoren, Izaberite meni Microsoft Query, a zatim kliknite na dugme Otvori.

Ako kliknete dvaput na. dqy datoteku, Excel se otvara, pokreće upit, a zatim rezultate umeće u novi radni list.

Ako želite da delite Excel rezime ili izveštaj koji je zasnovan na spoljnim podacima, možete da date drugim korisnicima radnu svesku koja sadrži opseg spoljnih podataka ili možete da kreirate predložak. Predložak vam omogućava da sačuvate rezime ili izveštaj bez čuvanja spoljnih podataka tako da je datoteka manja. Spoljni podaci se preuzimaju kada korisnik otvori predložak izveštaja.

Kada kreirate upit u čarobnjaku za upite ili u programu Microsoft Query, možete da vratite podatke na Excel radni list. Podaci zatim postaju opseg spoljnih podataka ili izveštaj izvedene tabele koje možete da oblikujete i osvežite.

Oblikovanje preuzetih podataka     U programu Excel možete da koristite alatke kao što su grafikoni ili automatske međuvrednosti da biste predstavili i rezimirali podatke preuzete pomoću programa Microsoft Query. Možete da oblikujete podatke i oblikovanje se zadržava kada osvežite spoljne podatke. Možete da koristite sopstvene oznake kolona umesto imena polja i da dodate brojeve reda automatski.

Excel može automatski da oblikuje nove podatke koje otkucate na kraju opsega da bi se podudarao sa prethodnim redovima. Excel takođe može da kopira formule koje se ponavljaju u prethodnim redovima i proširuje ih na dodatne redove.

Napomena: Da bi se proširili na nove redove u opsegu, formati i formule moraju da se pojave u najmanje tri od pet prethodnih redova.

Možete uključiti ovu opciju (ili ponovo isključeno) u bilo kom trenutku:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

  U Excel 2007: Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izaberite stavku Excel opcije, a zatim izaberite kategoriju Više opcija .

 2. U odeljku Opcije uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Proširivanje formata opsega podataka i formule . Da biste ponovo isključili automatsko oblikovanje podataka, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

Osvežavanje spoljnih podataka     Kada osvežite spoljne podatke, pokrećete upit da biste preuzeli nove ili promenjene podatke koji se podudaraju sa vašim specifikacijama. Možete da osvežite upit u programima Microsoft Query i Excel. Excel pruža nekoliko opcija za osvežavanje upita, uključujući Osvežavanje podataka svaki put kada otvorite radnu svesku i automatski je osvežite u određenim vremenskim intervalima. Možete da nastavite da radite u programu Excel dok se podaci osvežavaju, a možete i da potvrdite status dok se podaci osvežavaju. Više informacija potražite u članku osvežavanje spoljnih podataka za povezivanje u programu Excel.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×