Možete da imate razgovore putem razmene trenutnih poruka sa jednim ili više kontakata.

Šta želite da uradite?

Slanje trenutne poruke jednom kontaktu

Da biste poslali trenutnu poruku, uradite sledeće:

 1. Dodirnite stavku Kontakti i na kartici Lync počnite da kucate ime osobe u polju za pretragu. Rezultati će se pojaviti ispod polja.

 2. Kada pronađete kontakt koji tražite, dodirnite ime osobe i na ekranu Kartica dodirnite ikonu Trenutna poruka i počnite da kucate poruku.

Slanje trenutne poruke većem broju kontakata

Da biste poslali trenutnu poruku distribuciji ili grupi kontakata, uradite sledeće:

 1. Dodirnite stavku Kontakti i na kartici Lync na spisku kontakata dodirnite ikonu desno od imena grupe.

 2. Na ekranu Kartica dodirnite ikonu Trenutna poruka i počnite da kucate poruku.

Prijem trenutne poruke

Kada vam neko pošalje trenutnu poruku, na vrhu ekrana se pojavljuje obaveštenje o trenutnoj poruci. Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste prihvatili pozivnicu, dodirnite obaveštenje.

 • Da biste ignorisali poziv, dodirnite dugme Zatvori .

Pozivanje drugih osoba u razgovor

Tokom razgovora preko trenutnih poruka pozovite nekoga novog tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Da biste pozvali nekoga u razgovor putem trenutnih poruka, na ekranu Razgovor dodirnite ikonu Radnje, a zatim dodirnite pozovi druge.

 2. Na ekranu Kontakti izaberite ili potražite kontakt koji želite da pozovete u razgovor.

Prebacivanje između razgovora putem trenutnih poruka

 • Da biste se prebacivali između razgovora, dodirnite stavku Ćaskanja, a zatim na ekranu Ćaskanja dodirnite razgovor na koji želite da odgovorite.

Eskalacije trenutne poruke u poziv

Eskalirajte razgovor preko trenutnih poruka u poziv tako što ćete uraditi sledeće:

 • U razgovoru putem trenutnih poruka, na ekranu Razgovor dodirnite ikonu Radnje, a zatim dodirnite stavku Pozovi <kontakt>.

Pronalaženje nedavnih ili propuštenih razgovora

Kada propustite razgovor, kartica Ćaskanja će prikazati propušteni razgovor.

 1. Da biste prikazali propuštene ili nedavne razgovore , dodirnite stavku Ćaskanja i prikazuje se lista nedavnih i propuštenih razgovora.

 2. Dodirnite razgovor da biste odgovorili na njega.

Završavanje razgovora

Kada završite razgovor preko trenutnih poruka, uradite nešto od sledećeg:

 • Na ekranu Razgovor dodirnite ikonu Radnje , a zatim dodirnite stavku Izbriši razgovor.

 • Dodirnite stavku Ćaskanja, dodirnite stavku Uredi, a zatim dodirnite razgovor koji želite da izbrišete i dodirnite stavku Izbriši. Možete i da dodirnete stavku Izaberi sve, a zatim stavku Izbriši.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×