Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Bilo da počinjete od Microsoft predloška ili ažurirate neki od svojih predložaka, ugrađene Word alatke vam pomažu da ažurirate predloške prema svojim potrebama. Da biste ažurirali predložak, otvorite datoteku, izvršite željene promene i sačuvajte predložak.

U programu Microsoft Word možete da kreirate predložak tako što ćete sačuvati dokument kao .dotx datoteku, .dot datoteku ili .dotm fie (tip datoteke .dotm vam omogućava da omogućite makroe u datoteci).

 1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori.

 2. Kliknite dvaput na stavku Ovaj računar. (U Word 2013 kliknite dvaput na stavku Računar).

 3. Potražite fasciklu Prilagođeni Office predlošci koja se nalazi u okviru fascikle Moji dokumenti.

 4. Izaberite predložak i kliknite na dugme Otvori.

 5. Napravite željene promene, a zatim sačuvajte i zatvorite predložak.

Dodavanje kontrola sadržaja u predložak

Napravite fleksibilne predloške dodavanjem i konfigurisanjem kontrola sadržaja, kao što su kontrole obogaćenog teksta, slike, padajuće liste ili birači datuma.

Na primer, možete kreirati predložak koji uključuje padajuću listu. Ako omogućite uređivanje padajuće liste, druge osobe mogu da promene opcije liste da bi zadovoljile svoje potrebe.

Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument ili predložak koji je kreiran u starijoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, dokument morate da konvertujete u format datoteke Word 2013 tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Informacije > Konvertuj, a zatim izabrati stavku U redu. Kada konvertujete dokument ili predložak, sačuvajte ga.

Da biste mogli da dodate kontrole sadržaja, potrebno je da prikažete karticu Projektovanje.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Prilagodi traku.

 2. U okviru Prilagođavanje trake izaberite stavku Glavne kartice.

 3. Na listi potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

Uključivanje kartice „Projektant“ na traci programa Word

Dodavanje kontrola sadržaja

Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje, a zatim umetnite željene kontrole.

dugme za dizajn režima projektanta

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

U kontroli sadržaja obogaćenog teksta korisnici mogu oblikovati tekst kao podebljan ili kurziv i mogu otkucati više pasusa. Ako želite da ograničite šta korisnici dodaju, umetnite kontrolu sadržaja čistog teksta.

 1. U dokumentu kliknite na mesto gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja obogaćenog kontrola obogaćenog teksta ili kontrola sadržaja čistog kontrola čistog teksta.

Umetanje kontrole slike

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola slike kontrola slike.

Umetanje kombinovanog okvira ili padajuće liste

U kombinovanom okviru korisnici mogu izabrati neku stavku sa liste izbora koju obezbedite ili mogu otkucati sopstvene informacije. Na padajućoj listi korisnici mogu samo odabrati stavku sa liste izbora.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja kombinovanog okvira kontrola kombinovanog okvira ili Kontrola sadržaja padajuće liste kontrola padajućeg menija.

 2. Izaberite kontrolu sadržaja i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 3. Da biste kreirali listu izbora, izaberite stavku Dodaj u okviru Svojstva kombinovanog okvira ili Svojstva padajuće liste.

 4. U polje Ime za prikaz upišite neku mogućnost, na primer Da, Ne ili Možda. Ponavljajte ovaj korak dok se u padajućoj listi ne nađu sve mogućnosti.

 5. Popunite sva ostala svojstva koja želite.

Napomena:  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj, korisnici neće moći ništa da izaberu.

Umetanje odabirača datuma

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu odabirača datuma.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja birača datuma kontrola birača datuma.

Umetanje polja za potvrdu

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu polja za potvrdu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu kontrola polja za potvrdu.

Umetanje kontrole galerije sastavnih blokova

Kontrole sastavnog bloka možete da koristite kada želite da osobe odaberu određeni blok teksta.

Na primer, kontrole sastavnog bloka su korisne ako podešavate predložak ugovora i treba da dodate drugačiji standardni tekst u zavisnosti od specifičnih zahteva ugovora. Možete da kreirate kontrole sadržaja obogaćenog teksta za svaku verziju predloženog teksta, a zatim možete da koristite kontrolu galerije sastavnih blokova kao kontejner za kontrole sadržaja obogaćenog teksta.

Kontrolu sastavnog bloka možete koristiti i u obrascu.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja galerije sastavnih blokova kontrola galerije sastavnih blokova.

 3. Izaberite kontrolu sadržaja da biste je izabrali.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 5. Izaberite stavke Galerija i Kategorija za sastavne blokove za koje želite da postanu dostupni u kontroli sastavnog bloka.

Postavljanje ili promena svojstava kontrola sadržaja

 1. Izaberite kontrolu sadržaja i izaberite stavku Svojstva u grupi Kontrole.

  svojstva kontrole režima projektanta

 2. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li se kontrola sadržaja može izbrisati ili urediti kada neko koristi vaš predložak.

 3. Da biste zajedno sačuvali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta, izaberite kontrole ili tekst, a zatim izaberite stavku Grupiši u grupi Kontrole.

  dugme grupe režima projektanta

Na primer, možda imate tri pasusa za odricanje odgovornosti. Ako koristite komandu „Grupiši“ da biste grupisali tri pasusa, nije moguće urediti tri pasusa odricanja odgovornosti i oni se mogu izbrisati samo kao grupa.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Tekst uputstva može da poboljša upotrebljivost predloška koji kreirate. Podrazumevani tekst uputstva možete menjati u kontrolama sadržaja.

Uradite sledeće da biste podrazumevani tekst uputstva prilagodili korisnicima svog predloška:

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

  dugme za dizajn režima projektanta

 2. Izaberite kontrolu sadržaja u kojoj želite da korigujete tekst uputstva za čuvar mesta.

 3. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje da biste isključili funkciju za dizajniranje i sačuvali tekst uputstva.

Dodavanje zaštite predlošku

Možete da dodate zaštitu za pojedinačne kontrole sadržaja u predlošku da biste sprečili da neko izbriše ili uredi određenu kontrolu sadržaja ili grupu kontrola ili možete pomoći pri zaštiti svog sadržaja predloška pomoću lozinke.

Dodavanje zaštite za delove predloška

 1. Otvorite predložak kom želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja za koje želite da ograničite promene.

  Savet:  Da biste izabrali više kontrola, držite taster CTRL dok klikćete na kontrole.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  kontrole grupe režima projektanta

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 5. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u okviru Zaključavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće izbrisati kontrolu sadržaja koje omogućava uređivanje sadržaja kontrole, ali se sama kontrola ne može izbrisati iz predloška ili dokumenta koji je zasnovan na predlošku.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj koje vam omogućava brisanje kontrole, ali vam ne dozvoljava da uredite sadržaj u kontroli.

Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst ako je uključen. Na primer, ako često uključujete odricanje odgovornosti, možete obezbediti da tekst ostane isti i možete da izbrišete odricanje odgovornosti za dokumente koji ga ne zahtevaju.

Dodela lozinke predlošku

Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji znaju lozinku mogu da uklone zaštitu, uradite sledeće:

 1. Otvorite predložak kom želite da dodelite lozinku.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Zaštita kliknite na dugme Ograniči uređivanje.

 3. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 4. Otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

Važno: Ako odaberete da ne koristite lozinku, svako može da promeni vaša ograničenja uređivanja.

Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne kombinuju te elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Kuća27. Lozinke treba da imaju najmanje 8 znakova. U principu, što je duža lozinka, to je bezbednija.

Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može vratiti. Lozinke koje zapišete treba da čuvate na bezbednoj lokaciji, daje od informacija koje lozinka štiti.

Predložak je tip dokumenta koji kreira samu kopiju kada je otvorite.

Na primer, poslovni plan je uobičajeni dokument koji je napisan u Word. Umesto kreiranja strukture poslovnog plana od početka, možete da koristite predložak sa unapred definisanim rasporedom na stranici, fontovima, marginama i stilovima. Sve što treba da uradite jeste da otvorite predložak i popunite tekst i informacije koje su specifične za dokument. Kada sačuvate dokument kao .docx ili .docm datoteku, dokument čuvate odvojeno od predloška na kojem je zasnovan.

U predlošku možete obezbediti preporučene odeljke ili potreban tekst koji drugi mogu da koriste, kao i kontrole sadržaja kao što je unapred definisana padajuća lista ili specijalni logotip. Možete da dodate zaštitu odeljku predloška ili da primenite lozinku na predložak da biste zaštitili sadržaj predloška od promena.

Možete da pronađete Word za većinu vrsta dokumenata na Office.com. Ako imate internet vezu, izaberite karticu Datoteka , kliknite na dugme Novo, a zatim izaberite željenu kategoriju predloška. Takođe možete da kreirate sopstvene predloške.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×