Kreiranje novog predloška

Bilo da krećete od ugrađenog predloška ili ažurirate neki od svojih predložaka, ugrađene alatke programa Word pomažu vam da ažurirate predloške prema svojim potrebama. Da biste ažurirali predložak, otvorite datoteku, izvršite željene promene i sačuvajte predložak.

U programu Microsoft Word možete da kreirate predložak tako što ćete sačuvati dokument kao. dotx datoteku,. dot ili. dotm fie (tip datoteke. dotm vam omogućava da omogućite makroe u datoteci).

 1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori.

 2. Kliknite dvaput na ovaj računar. (U programu Word 2013 kliknite dvaput na stavku računar).

 3. Potražite fasciklu Prilagođeni Office predlošci koja se nalazi u okviru fascikle Moji dokumenti.

 4. Izaberite predložak i kliknite na dugme Otvori.

 5. Napravite željene promene, a zatim sačuvajte i zatvorite predložak.

Dodavanje kontrola sadržaja u predložak

Napravite fleksibilne predloške dodavanjem i konfigurisanjem kontrola sadržaja, kao što su kontrole obogaćenog teksta, slike, padajuće liste ili birači datuma.

Na primer, možete kreirati predložak koji uključuje padajuću listu. Ako omogućite uređivanje padajuće liste, druge osobe mogu da promene opcije liste da bi zadovoljile svoje potrebe.

Napomena:  Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument ili predložak koji je kreiran u starijoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, dokument morate da konvertujete u format datoteke Word 2013 tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Informacije > Konvertuj, a zatim izabrati stavku U redu. Kada konvertujete dokument ili predložak, sačuvajte ga.

Da biste mogli da dodate kontrole sadržaja, potrebno je da prikažete karticu Projektovanje.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Prilagodi traku.

 2. U okviru Prilagođavanje trake izaberite stavku Glavne kartice.

 3. Na listi potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

Uključivanje kartice „Projektant“ na traci programa Word

Dodavanje kontrola sadržaja

Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje, a zatim umetnite željene kontrole.

dugme za dizajn režima projektanta

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

U kontroli sadržaja obogaćenog teksta korisnici mogu oblikovati tekst kao podebljan ili kurziv i mogu otkucati više pasusa. Ako želite da ograničite šta korisnici dodaju, umetnite kontrolu sadržaja čistog teksta.

 1. U dokumentu kliknite na mesto gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja obogaćenog teksta kontrola obogaćenog teksta ili Kontrola sadržaja čistog teksta kontrola čistog teksta .

Umetanje kontrole slike
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola slike kontrola slike .

Umetanje kombinovanog okvira ili padajuće liste

U kombinovanom okviru korisnici mogu izabrati neku stavku sa liste izbora koju obezbedite ili mogu otkucati sopstvene informacije. Na padajućoj listi korisnici mogu samo odabrati stavku sa liste izbora.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja kombinovanog okvira kontrola kombinovanog okvira ili Kontrola sadržaja padajuće liste kontrola padajućeg menija .

 2. Izaberite kontrolu sadržaja i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 3. Da biste kreirali listu izbora, izaberite stavku Dodaj u okviru Svojstva kombinovanog okvira ili Svojstva padajuće liste.

 4. U polje Ime za prikaz upišite neku mogućnost, na primer Da, Ne ili Možda. Ponavljajte ovaj korak dok se u padajućoj listi ne nađu sve mogućnosti.

 5. Popunite sva ostala svojstva koja želite.

Napomena:  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj, korisnici neće moći ništa da izaberu.

Umetanje odabirača datuma
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu odabirača datuma.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja birača datuma kontrola birača datuma .

Umetanje polja za potvrdu
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu polja za potvrdu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu kontrola polja za potvrdu .

Umetanje kontrole galerije sastavnih blokova

Kontrole sastavnog bloka možete da koristite kada želite da osobe odaberu određeni blok teksta.

Na primer, kontrole sastavnog bloka su korisne ako podešavate predložak ugovora i treba da dodate drugačiji standardni tekst u zavisnosti od specifičnih zahteva ugovora. Možete da kreirate kontrole sadržaja obogaćenog teksta za svaku verziju predloženog teksta, a zatim možete da koristite kontrolu galerije sastavnih blokova kao kontejner za kontrole sadržaja obogaćenog teksta.

Kontrolu sastavnog bloka možete koristiti i u obrascu.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja galerije sastavnih blokova kontrola galerije sastavnih blokova .

 3. Izaberite kontrolu sadržaja da biste je izabrali.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 5. Izaberite stavke Galerija i Kategorija za sastavne blokove za koje želite da postanu dostupni u kontroli sastavnog bloka.

Postavljanje ili promena svojstava kontrola sadržaja

 1. Izaberite kontrolu sadržaja i izaberite stavku Svojstva u grupi Kontrole.

  svojstva kontrole režima projektanta

 2. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li se kontrola sadržaja može izbrisati ili urediti kada neko koristi vaš predložak.

 3. Da biste zajedno sačuvali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta, izaberite kontrole ili tekst, a zatim izaberite stavku Grupiši u grupi Kontrole.

  dugme grupe režima projektanta

Na primer, možda imate tri pasusa za odricanje odgovornosti. Ako koristite komandu „Grupiši“ da biste grupisali tri pasusa, nije moguće urediti tri pasusa odricanja odgovornosti i oni se mogu izbrisati samo kao grupa.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Tekst uputstva može da poboljša upotrebljivost predloška koji kreirate. Podrazumevani tekst uputstva možete menjati u kontrolama sadržaja.

Uradite sledeće da biste podrazumevani tekst uputstva prilagodili korisnicima svog predloška:

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

  dugme za dizajn režima projektanta

 2. Izaberite kontrolu sadržaja u kojoj želite da korigujete tekst uputstva za čuvar mesta.

 3. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje da biste isključili funkciju za dizajniranje i sačuvali tekst uputstva.

Dodavanje zaštite predlošku

Možete da dodate zaštitu za pojedinačne kontrole sadržaja u predlošku da biste sprečili da neko izbriše ili uredi određenu kontrolu sadržaja ili grupu kontrola ili možete pomoći pri zaštiti svog sadržaja predloška pomoću lozinke.

Dodavanje zaštite za delove predloška
 1. Otvorite predložak kom želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja za koje želite da ograničite promene.

  Savet:  Da biste izabrali više kontrola, držite taster CTRL dok klikćete na kontrole.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  kontrole grupe režima projektanta

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 5. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u okviru Zaključavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće izbrisati kontrolu sadržaja koje omogućava uređivanje sadržaja kontrole, ali se sama kontrola ne može izbrisati iz predloška ili dokumenta koji je zasnovan na predlošku.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj koje vam omogućava brisanje kontrole, ali vam ne dozvoljava da uredite sadržaj u kontroli.

Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst ako je uključen. Na primer, ako često uključujete odricanje odgovornosti, možete obezbediti da tekst ostane isti i možete da izbrišete odricanje odgovornosti za dokumente koji ga ne zahtevaju.

Dodela lozinke predlošku

Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji znaju lozinku mogu da uklone zaštitu, uradite sledeće:

 1. Otvorite predložak kom želite da dodelite lozinku.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Zaštita kliknite na dugme Ograniči uređivanje.

 3. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 4. Otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

Važno:  Ako odaberete da ne koristite lozinku, svako može da promeni vaša ograničenja uređivanja.

Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne mešaju ove elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Kuća27. Lozinke treba da imaju najmanje 8 znakova. U principu, što je duža lozinka, to je bezbednija.

Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može vratiti. Lozinke koje zapišete treba da čuvate na bezbednoj lokaciji, daje od informacija koje lozinka štiti.

Predložak je tip dokumenta koji pravi svoju kopiju kada je otvorite.

Na primer, poslovni plan je uobičajen dokument koji se piše u programu Word. Umesto kreiranja strukture poslovnog plana od početka, možete da koristite predložak sa unapred definisanim rasporedom stranica, fontovima, marginama i stilovima. Sve što treba da uradite je da otvorite predložak i popunite tekst i informacije koje su specifične za vaš dokument. Kada dokument sačuvate kao. docx ili. docm, sačuvate dokument zasebno od predloška na kojem je zasnovan.

U predlošku možete da obezbedite preporučene odeljke ili potreban tekst koji će drugi koristiti, kao i kontrole sadržaja kao što su unapred definisana padajuća lista ili specijalni logotip. Možete da dodate zaštitu u odeljak predloška ili da je primenjujete da biste zaštitili sadržaj predloška od promena.

Možete da pronađete Word predloške za većinu vrsta dokumenata na Office.com. Ako imate Internet vezu, izaberite karticu datoteka , kliknite na dugme novo, a zatim izaberite željenu kategoriju predloška. Možete i da kreirate sopstvene predloške.

Podrška za Office 2010 završila se 13. oktobra 2020.

Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradite odmah

Možete da počnete sa praznim dokumentom i sačuvate ga kao predložak ili možete da kreirate predložak zasnovan na postojećem dokumentu ili predlošku.

Započinjanje sa praznim predloškom

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. Izaberite stavku prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 3. Izvršite željene promene u postavkama margine, veličini stranice i orijentaciji, stilovima i drugim formatima.

  Možete da dodate i kontrole sadržaja kao što su birač datuma, tekst uputstva i grafike koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivamo na predlošku.

 4. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. Dajte novom predlošku datoteku, izaberite stavku Word predložak na listi Sačuvaj kao tip , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word predložak (. dotm) ili Word 97-2003 predložak (. dot datoteka).

 6. Zatvorite predložak.

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru dostupni predlošciizaberite stavku novo iz postojećeg.

 3. Izaberite predložak ili dokument koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Kreiraj novo.

 4. Izvršite željene promene u postavkama margine, veličini stranice i orijentaciji, stilovima i drugim formatima.

  Možete da dodate i kontrole sadržaja kao što su birač datuma, tekst uputstva i grafika koju želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivamo na predlošku.

 5. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

 6. Dajte novom predlošku datoteku, izaberite stavku Word predložak na listi Sačuvaj kao tip , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word predložak (. dotm) ili Word 97-2003 predložak (. dot datoteka).

 7. Zatvorite predložak.

Sastavni blokovi su delovi sadržaja koji se mogu ponovo koristiti ili drugi delovi dokumenta uskladišteni u galerijama kojima se uvek može pristupiti i koji se uvek mogu ponovo koristiti. Sastavne blokove možete i da sačuvate i distribuirate ih sa predlošcima.

Na primer, možete da kreirate predložak izveštaja koji obezbeđuje korisnicima predloška da biraju između dva tipa propratnog pisma kada kreiraju sopstveni izveštaj na osnovu vašeg predloška.

 1. Sačuvajte i zatvorite predložak koji ste dizajnirali baš onako kako želite i kojem želite da dodate sastavne blokove koje korisnici predloška mogu da biraju.

 2. Otvorite predložak.

  Otvorite predložak kojem želite da dodate opcije sastavnog bloka za korisnike predloška.

 3. Kreirajte sastavne blokove koje želite da obezbedite korisnicima predložaka.

  Kada popunjavate informacije u dijalogu Kreiranje novog sastavnog bloka , u polju Sačuvaj u proverite obavezno da kliknete na ime predloška.

 4. Distribuirajte predložak.

  Kada pošaljete ili učinite predložak dostupnim drugima, sastavni blokovi koje ste sačuvali pomoću predloška će biti dostupni u galerijama koje ste naveli.

Možete da ponudite fleksibilnost svima koji mogu da koriste vaš predložak dodavanjem i konfigurisanjem kontrola sadržaja, kao što su kontrole obogaćenog teksta, slike, padajuće liste ili popisani za datume.

Na primer, možete da obezbedite kolegu sa predloškom koji sadrži padajuću listu, ali vaš kolega želi da koristi drugačiji skupa opcija na padajućoj listi u dokumentu koji deli na osnovu predloška. Pošto ste dozvolili uređivanje na padajućoj listi kada ste dodali kontrolu sadržaja u predložak, kolega može brzo i lako da promeni predložak da bi zadovoljio svoje potrebe.

Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument ili predložak koji je kreiran u starijoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, morate da konvertujete dokument u Word 2010 format datoteke tako što ćete kliknuti na karticu datoteka , izabrati stavku informacije, kliknuti na dugme Konvertuj, a zatim kliknuti na dugme u redu. Kada konvertujete dokument ili predložak, sačuvajte ga.

Da biste dodali kontrole sadržaja, morate da prikažete karticu projektovanje.

Prikazivanje kartice „Projektovanje“

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 4. U okviru Prilagođavanje trake izaberite stavku Glavne kartice.

 5. Na listi potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

  Polje za potvrdu „Projektovanje“

Dodavanje kontrola sadržaja

Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje, a zatim umetnite željene kontrole.

Traka O14

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

U kontroli sadržaja obogaćenog teksta korisnici mogu oblikovati tekst kao podebljan ili kurziv i mogu otkucati više pasusa. Ako želite da ograničite šta korisnici dodaju, umetnite kontrolu sadržaja čistog teksta.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku kontrola Slika glavne trake programa Word sadržaja obogaćenog teksta ili Kontrola sadržaja čistog teksta Slika glavne trake programa Word .

Umetanje kontrole slike

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola slike.

  Kontrola sadržaja slike

Umetanje kombinovanog okvira ili padajuće liste

U kombinovanom okviru korisnici mogu izabrati neku stavku sa liste izbora koju obezbedite ili mogu otkucati sopstvene informacije. Na padajućoj listi korisnici mogu samo odabrati stavku sa liste izbora.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja kombinovanog okvira Slika dugmeta ili Kontrola sadržaja padajuće liste Slika glavne trake programa Word .

 2. Izaberite kontrolu sadržaja i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  Traka O14

 3. Da biste kreirali listu izbora, izaberite stavku Dodaj u okviru Svojstva kombinovanog okvira ili Svojstva padajuće liste.

 4. U polje Ime za prikaz upišite neku mogućnost, na primer Da, Ne ili Možda.

  Ponavljajte ovaj korak dok se u padajućoj listi ne nađu sve mogućnosti.

 5. Popunite sva ostala svojstva koja želite.

  Napomena:  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj, korisnici neće moći ništa da izaberu.

Umetanje odabirača datuma

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu birača datuma.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja birača datuma.

  Kontrola sadržaja birača datuma

Umetanje polja za potvrdu

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu polja za potvrdu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu.

  Kontrola sadržaja polja za potvrdu

Umetanje kontrole galerije sastavnih blokova

Kontrole sastavnog bloka možete da koristite kada želite da osobe odaberu određeni blok teksta.

Na primer, kontrole sastavnog bloka su korisne ako podešavate predložak ugovora i treba da dodate drugačiji standardni tekst u zavisnosti od specifičnih zahteva ugovora. Možete da kreirate kontrole sadržaja obogaćenog teksta za svaku verziju predloženog teksta, a zatim možete da koristite kontrolu galerije sastavnih blokova kao kontejner za kontrole sadržaja obogaćenog teksta.

Kontrolu sastavnog bloka možete koristiti i u obrascu.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici projektovanje, u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja galerije objekata.

  Kontrola sadržaja sastavnog bloka

 3. Izaberite kontrolu sadržaja da biste je izabrali.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 5. Izaberite stavke Galerija i Kategorija za sastavne blokove za koje želite da postanu dostupni u kontroli sastavnog bloka.

Postavljanje ili promena svojstava kontrola sadržaja

 1. Izaberite kontrolu sadržaja i izaberite stavku Svojstva u grupi Kontrole.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li se kontrola sadržaja može izbrisati ili urediti kada neko koristi vaš predložak.

 3. Da biste zadržali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta, izaberite kontrole ili tekst, a zatim izaberite stavku grupa u grupi kontrole .

  Na primer, možda imate tri pasusa za odricanje odgovornosti. Ako koristite komandu " grupa " za grupisanje tri pasusa, ne možete da uređujete tri pasusa i možete da ga izbrišete samo u grupi.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Tekst uputstva može da poboljša upotrebljivost predloška koji kreirate. Podrazumevani tekst uputstva možete menjati u kontrolama sadržaja.

Uradite sledeće da biste podrazumevani tekst uputstva prilagodili korisnicima svog predloška:

 1. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku režim dizajna.

  Traka O14

 2. Izaberite kontrolu sadržaja u kojoj želite da korigujete tekst uputstva za čuvar mesta.

 3. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

 4. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku režim dizajniranja da biste isključili funkciju dizajna i sačuvali tekst uputstva.

Možete da dodate zaštitu za pojedinačne kontrole sadržaja u predlošku da biste sprečili da neko izbriše ili uredi određenu kontrolu sadržaja ili grupu kontrola ili možete pomoći pri zaštiti svog sadržaja predloška pomoću lozinke.

Dodavanje zaštite za delove predloška

 1. Otvorite predložak kom želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja za koje želite da ograničite promene.

  Da biste izabrali više kontrola, držite pritisnut taster CTRL dok birate kontrole.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 5. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u okviru Zaključavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće izbrisati kontrolu sadržaja koje omogućava uređivanje sadržaja kontrole, ali se sama kontrola ne može izbrisati iz predloška ili dokumenta koji je zasnovan na predlošku.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj koje vam omogućava brisanje kontrole, ali vam ne dozvoljava da uredite sadržaj u kontroli.

   Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst ako je uključen. Na primer, ako često uključujete odricanje odgovornosti, možete obezbediti da tekst ostane isti i možete da izbrišete odricanje odgovornosti za dokumente koji ga ne zahtevaju.

Dodela lozinke predlošku

Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji znaju lozinku mogu da uklone zaštitu, uradite sledeće:

 1. Otvorite predložak kom želite da dodelite lozinku.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Zaštita kliknite na dugme Ograniči uređivanje.

 3. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 4. Otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

  Važno:  Ako odaberete da ne koristite lozinku, svako može da promeni vaša ograničenja uređivanja.

  Lozinke bi trebalo da sadrže 8 ili više znakova.

  Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može vratiti. Lozinke koje zapišete treba da čuvate na bezbednoj lokaciji, daje od informacija koje lozinka štiti.

Predložak je tip dokumenta koji pravi svoju kopiju kada je otvorite.

Na primer, poslovni plan je uobičajen dokument koji se piše u programu Word. Umesto kreiranja strukture poslovnog plana od početka, možete da koristite predložak sa unapred definisanim rasporedom stranica, fontovima, marginama i stilovima. Sve što treba da uradite je da otvorite predložak i popunite tekst i informacije koje su specifične za vaš dokument. Kada dokument sačuvate kao. docx ili. docm, sačuvate dokument zasebno od predloška na kojem je zasnovan.

U predlošku možete da obezbedite preporučene odeljke ili potreban tekst koji će drugi koristiti, kao i kontrole sadržaja kao što su unapred definisana padajuća lista ili specijalni logotip. Možete da dodate zaštitu u odeljak predloška ili da je primenjujete da biste zaštitili sadržaj predloška od promena.

Možete da pronađete Word predloške za većinu vrsta dokumenata na Office.com. Ako imate Internet vezu, izaberite karticu datoteka , kliknite na dugme novo, a zatim izaberite željenu kategoriju predloška. Možete i da kreirate sopstvene predloške.

Možete da počnete sa praznim dokumentom i sačuvate ga kao predložak ili možete da kreirate predložak zasnovan na postojećem dokumentu ili predlošku.

Započinjanje sa praznim predloškom

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

 2. Izaberite stavku prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 3. Izvršite željene promene u postavkama margine, veličini stranice i orijentaciji, stilovima i drugim formatima.

  Možete da dodate i tekst uputstva, kontrole sadržaja kao što su birač datuma i grafike koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivamo na predlošku.

 4. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. Dajte novom predlošku datoteku, izaberite stavku Word predložak na listi Sačuvaj kao tip , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word predložak (. dotm) ili Word 97-2003 predložak (. dot datoteka).

 6. Zatvorite predložak.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Otvorite željeni dokument.

 3. Izvršite promene koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivas na predlošku.

 4. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. Dajte novom predlošku datoteku, izaberite stavku Word predložak na listi Sačuvaj kao tip , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word predložak (. dotm) ili Word 97-2003 predložak (. dot datoteka).

 6. Zatvorite predložak.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

 2. U okviru Predlošci kliknite na Nova od postojeće.

 3. Kliknite na predložak koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Kreiraj novo.

 4. Izvršite željene promene u postavkama margine, veličini stranice i orijentaciji, stilovima i drugim formatima.

  Možete da dodate i tekst uputstva, kontrole sadržaja kao što su birač datuma i grafiku koju želite da prikažete u svim novim dokumentima koje zasnivamo na predlošku.

 5. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 6. Dajte novom predlošku datoteku, izaberite stavku Word predložak u polju Sačuvaj kao tip , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word predložak (. dotm) ili Word 97-2003 predložak (. dot datoteka).

 7. Zatvorite predložak.

Možete da ponudite fleksibilnost svima koji mogu da koriste vaš predložak dodavanjem i konfigurisanjem kontrola sadržaja, kao što su kontrole obogaćenog teksta, slike, padajuće liste ili popisani za datume.

Na primer, možete da obezbedite kolegu sa predloškom koji sadrži padajuću listu, ali vaš kolega želi da koristi drugačiji skupa opcija na padajućoj listi u dokumentu koji deli na osnovu predloška. Pošto ste dozvolili uređivanje na padajućoj listi kada ste dodali kontrolu sadržaja u predložak, kolega može brzo i lako da promeni predložak da bi zadovoljio svoje potrebe.

Dodavanje kontrola sadržaja

Napomena: Možete da dodate i kontrole sadržaja u dokumente.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Word opcije.

 2. Izaberite stavku Popularno.

 3. Potvrdite izbor Prikaži karticu „Projektovanje“ u glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 4. Otvorite predložak u koji želite da dodate kontrole sadržaja, a zatim kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 5. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na kontrolu sadržaja koju želite da dodate u dokument ili predložak.

  Na primer, možete da izaberete obogaćeni tekst da biste umetnuli kontrolu obogaćenog teksta koja se pojavljuje u bilo kom dokumentu koji se kreira pomoću predloška.

  Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument koji je kreiran u starijoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, morate da konvertujete dokument u Word 2007 format datoteke tako što ćete kliknuti na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izabrati stavku Konvertuj, a zatim kliknuti na dugme u redu. Kada konvertujete dokument, sačuvajte ga.

 6. Izaberite kontrolu sadržaja i izaberite stavku Svojstva u grupi Kontrole.

 7. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li se kontrola sadržaja može izbrisati ili urediti kada neko koristi vaš predložak.

 8. Da biste zadržali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta, izaberite kontrole ili tekst, a zatim izaberite stavku grupa u grupi kontrole .

  Na primer, možda imate tri pasusa za odricanje odgovornosti. Ako koristite komandu " grupa " za grupisanje tri pasusa, ne možete da uređujete tri pasusa i možete da ga izbrišete samo u grupi.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Ponekad je korisno da prikažete uputstva čuvara mesta kako biste popunili određenu kontrolu sadržaja koju ste dodali u predložak. Uputstva se zamenjuju sadržajem kada neko koristi predložak.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

 2. Ako niste već dodali kontrolu sadržaja u dokument, kliknite na mesto gde želite da se kontrola pojavi, a zatim kliknite na kontrolu.

  Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument kreiran u starijoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, morate da konvertujete dokument u Word 2007 format datoteke tako što ćete kliknuti na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izabrati stavku Konvertuj, a zatim kliknuti na dugme u redu. Kada konvertujete dokument, sačuvajte ga.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

 4. Kliknite na kontrolu sadržaja kojoj želite da dodate tekst čuvara mesta.

 5. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

  Ako dodate kontrolu sadržaja okvira za tekst i želite da tekst čuvara mesta nestane kada neko upiše svoj tekst, u grupi kontrole kliknite na dugme Svojstva, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Ukloni kontrolu sadržaja kada se sadržaj Uredi .

Čuvanje i distribucija sastavnih blokova pomoću predloška

Sastavni blokovi su delovi sadržaja koji se mogu ponovo koristiti ili drugi delovi dokumenta uskladišteni u galerijama kojima se uvek može pristupiti i koji se uvek mogu ponovo koristiti. Sastavne blokove možete i da sačuvate i distribuirate ih sa predlošcima. Na primer, možete da kreirate predložak izveštaja koji obezbeđuje korisnicima predloška da biraju između dva tipa propratnog pisma kada kreiraju sopstveni izveštaj na osnovu vašeg predloška.

 1. Sačuvajte i zatvorite predložak koji ste dizajnirali baš onako kako želite i kojem želite da dodate sastavne blokove koje korisnici predloška mogu da biraju.

 2. Otvorite predložak.

  Otvorite predložak kojem želite da dodate opcije sastavnog bloka za korisnike predloška.

 3. Kreirajte sastavne blokove koje želite da obezbedite korisnicima predložaka.

  Kada popunjavate informacije u dijalogu Kreiranje novog sastavnog bloka , u polju Sačuvaj u proverite obavezno da kliknete na ime predloška.

 4. Distribuirajte predložak.

  Kada pošaljete ili učinite predložak dostupnim drugima, sastavni blokovi koje ste sačuvali pomoću predloška će biti dostupni u galerijama koje ste naveli.

Možete da dodate zaštitu za pojedinačne kontrole sadržaja u predlošku da biste sprečili da neko izbriše ili uredi određenu kontrolu sadržaja ili grupu kontrola ili možete pomoći pri zaštiti svog sadržaja predloška pomoću lozinke.

Dodavanje zaštite za delove predloška

 1. Otvorite predložak kom želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja ili grupu kontrola na koje želite da ograničite promene.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 4. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u okviru Zaključavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće izbrisati kontrolu sadržaja koje omogućava uređivanje sadržaja kontrole, ali se sama kontrola ne može izbrisati iz predloška ili dokumenta koji je zasnovan na predlošku.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj koje vam omogućava brisanje kontrole, ali vam ne dozvoljava da uredite sadržaj u kontroli.

   Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst ako je uključen. Na primer, ako često uključujete odricanje odgovornosti, možete obezbediti da tekst ostane isti i možete da izbrišete odricanje odgovornosti za dokumente koji ga ne zahtevaju.

Dodavanje zaštite svim sadržajem predloška

 1. Otvorite predložak koji želite da zaštitite od promena.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Zaštita izaberite stavku Zaštiti dokument, a zatim izaberite stavku Ograniči oblikovanje i uređivanje.

 3. U oknu zadatka Zaštiti dokument, u okviru Ograničenja uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli samo ovaj tip uređivanja u dokumentu.

 4. Na listi ograničenja uređivanja izaberite ograničenja koja želite.

 5. Da biste odabrali dodatne opcije ograničenja, na primer ko može da čita ili promeni dokument, kliknite na dugme Ograničavanje dozvole.

  Opcije ograničenja su podešavanje datuma isteka za dokument i omogućavanje korisniku da kopira sadržaj.

 6. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 7. Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji je znaju mogu da uklone zaštitu, otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

  Važno: Ako izaberete da ne koristite lozinku, svako će moći da promeni ograničenja uređivanja.

Na primer, poslovni plan je zajednički dokument napisan u programu Word. Umesto kreiranja strukture poslovnog plana od početka, možete da koristite predložak sa unapred definisanim rasporedom stranica, fontovima, marginama i stilovima. Sve što treba da uradite je da otvorite predložak i popunite tekst i informacije koje su specifične za vaš dokument. Kada dokument sačuvate kao. docx ili. docm, sačuvate dokument zasebno od predloška na kojem je zasnovan.

Predlošci su identiиno kao dokumenti kako biste mogli da obezbedite preporučene odeljke ili potreban tekst koji će drugi koristiti, kao i kontrole sadržaja kao što su unapred definisana padajuća lista ili specijalni logotip. Možete da dodate zaštitu u odeljak predloška ili da je primenjujete da biste zaštitili sadržaj predloška od promena.

Možete da pronađete Word predloške za većinu vrsta dokumenata na lokaciji Microsoft Office Online. Ako imate Internet vezu, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izaberite stavku novo, a zatim izaberite željenu kategoriju predloška. Alternativno, možete da kreirate sopstvene predloške.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×