Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Bilo da počinjete od Microsoft predloška ili ažurirate neki od svojih predložaka, ugrađene Word alatke vam pomažu da ažurirate predloške prema svojim potrebama. Da biste ažurirali predložak, otvorite datoteku, izvršite željene promene i sačuvajte predložak.

U programu Microsoft Word možete da kreirate predložak tako što ćete sačuvati dokument kao .dotx datoteku, .dot datoteku ili .dotm fie (tip datoteke .dotm vam omogućava da omogućite makroe u datoteci).

 1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori.

 2. Kliknite dvaput na stavku Ovaj računar. (U Word 2013 kliknite dvaput na stavku Računar).

 3. Potražite fasciklu Prilagođeni Office predlošci koja se nalazi u okviru fascikle Moji dokumenti.

 4. Izaberite predložak i kliknite na dugme Otvori.

 5. Napravite željene promene, a zatim sačuvajte i zatvorite predložak.

Dodavanje kontrola sadržaja u predložak

Napravite fleksibilne predloške dodavanjem i konfigurisanjem kontrola sadržaja, kao što su kontrole obogaćenog teksta, slike, padajuće liste ili birači datuma.

Na primer, možete kreirati predložak koji uključuje padajuću listu. Ako omogućite uređivanje padajuće liste, druge osobe mogu da promene opcije liste da bi zadovoljile svoje potrebe.

Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument ili predložak koji je kreiran u starijoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, dokument morate da konvertujete u format datoteke Word 2013 tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Informacije > Konvertuj, a zatim izabrati stavku U redu. Kada konvertujete dokument ili predložak, sačuvajte ga.

Da biste mogli da dodate kontrole sadržaja, potrebno je da prikažete karticu Projektovanje.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Prilagodi traku.

 2. U okviru Prilagođavanje trake izaberite stavku Glavne kartice.

 3. Na listi potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

Uključivanje kartice „Projektant“ na traci programa Word

Dodavanje kontrola sadržaja

Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje, a zatim umetnite željene kontrole.

dugme za dizajn režima projektanta

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

U kontroli sadržaja obogaćenog teksta korisnici mogu oblikovati tekst kao podebljan ili kurziv i mogu otkucati više pasusa. Ako želite da ograničite šta korisnici dodaju, umetnite kontrolu sadržaja čistog teksta.

 1. U dokumentu kliknite na mesto gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja obogaćenog kontrola obogaćenog teksta ili kontrola sadržaja čistog kontrola čistog teksta.

Umetanje kontrole slike
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola slike kontrola slike.

Umetanje kombinovanog okvira ili padajuće liste

U kombinovanom okviru korisnici mogu izabrati neku stavku sa liste izbora koju obezbedite ili mogu otkucati sopstvene informacije. Na padajućoj listi korisnici mogu samo odabrati stavku sa liste izbora.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja kombinovanog okvira kontrola kombinovanog okvira ili Kontrola sadržaja padajuće liste kontrola padajućeg menija.

 2. Izaberite kontrolu sadržaja i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 3. Da biste kreirali listu izbora, izaberite stavku Dodaj u okviru Svojstva kombinovanog okvira ili Svojstva padajuće liste.

 4. U polje Ime za prikaz upišite neku mogućnost, na primer Da, Ne ili Možda. Ponavljajte ovaj korak dok se u padajućoj listi ne nađu sve mogućnosti.

 5. Popunite sva ostala svojstva koja želite.

Napomena:  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj, korisnici neće moći ništa da izaberu.

Umetanje odabirača datuma
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu odabirača datuma.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja birača datuma kontrola birača datuma.

Umetanje polja za potvrdu
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu polja za potvrdu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu kontrola polja za potvrdu.

Umetanje kontrole galerije sastavnih blokova

Kontrole sastavnog bloka možete da koristite kada želite da osobe odaberu određeni blok teksta.

Na primer, kontrole sastavnog bloka su korisne ako podešavate predložak ugovora i treba da dodate drugačiji standardni tekst u zavisnosti od specifičnih zahteva ugovora. Možete da kreirate kontrole sadržaja obogaćenog teksta za svaku verziju predloženog teksta, a zatim možete da koristite kontrolu galerije sastavnih blokova kao kontejner za kontrole sadržaja obogaćenog teksta.

Kontrolu sastavnog bloka možete koristiti i u obrascu.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja galerije sastavnih blokova kontrola galerije sastavnih blokova.

 3. Izaberite kontrolu sadržaja da biste je izabrali.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 5. Izaberite stavke Galerija i Kategorija za sastavne blokove za koje želite da postanu dostupni u kontroli sastavnog bloka.

Postavljanje ili promena svojstava kontrola sadržaja

 1. Izaberite kontrolu sadržaja i izaberite stavku Svojstva u grupi Kontrole.

  svojstva kontrole režima projektanta

 2. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li se kontrola sadržaja može izbrisati ili urediti kada neko koristi vaš predložak.

 3. Da biste zajedno sačuvali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta, izaberite kontrole ili tekst, a zatim izaberite stavku Grupiši u grupi Kontrole.

  dugme grupe režima projektanta

Na primer, možda imate tri pasusa za odricanje odgovornosti. Ako koristite komandu „Grupiši“ da biste grupisali tri pasusa, nije moguće urediti tri pasusa odricanja odgovornosti i oni se mogu izbrisati samo kao grupa.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Tekst uputstva može da poboljša upotrebljivost predloška koji kreirate. Podrazumevani tekst uputstva možete menjati u kontrolama sadržaja.

Uradite sledeće da biste podrazumevani tekst uputstva prilagodili korisnicima svog predloška:

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

  dugme za dizajn režima projektanta

 2. Izaberite kontrolu sadržaja u kojoj želite da korigujete tekst uputstva za čuvar mesta.

 3. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje da biste isključili funkciju za dizajniranje i sačuvali tekst uputstva.

Dodavanje zaštite predlošku

Možete da dodate zaštitu za pojedinačne kontrole sadržaja u predlošku da biste sprečili da neko izbriše ili uredi određenu kontrolu sadržaja ili grupu kontrola ili možete pomoći pri zaštiti svog sadržaja predloška pomoću lozinke.

Dodavanje zaštite za delove predloška
 1. Otvorite predložak kom želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja za koje želite da ograničite promene.

  Savet:  Da biste izabrali više kontrola, držite taster CTRL dok klikćete na kontrole.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  kontrole grupe režima projektanta

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 5. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u okviru Zaključavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće izbrisati kontrolu sadržaja koje omogućava uređivanje sadržaja kontrole, ali se sama kontrola ne može izbrisati iz predloška ili dokumenta koji je zasnovan na predlošku.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj koje vam omogućava brisanje kontrole, ali vam ne dozvoljava da uredite sadržaj u kontroli.

Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst ako je uključen. Na primer, ako često uključujete odricanje odgovornosti, možete obezbediti da tekst ostane isti i možete da izbrišete odricanje odgovornosti za dokumente koji ga ne zahtevaju.

Dodela lozinke predlošku

Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji znaju lozinku mogu da uklone zaštitu, uradite sledeće:

 1. Otvorite predložak kom želite da dodelite lozinku.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Zaštita kliknite na dugme Ograniči uređivanje.

 3. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 4. Otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

Važno: Ako odaberete da ne koristite lozinku, svako može da promeni vaša ograničenja uređivanja.

Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne mešaju ove elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Kuća27. Lozinke treba da imaju najmanje 8 znakova. U principu, što je duža lozinka, to je bezbednija.

Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može vratiti. Lozinke koje zapišete treba da čuvate na bezbednoj lokaciji, daje od informacija koje lozinka štiti.

Predložak je tip dokumenta koji kreira samu kopiju kada je otvorite.

Na primer, poslovni plan je uobičajeni dokument koji je napisan u Word. Umesto kreiranja strukture poslovnog plana od početka, možete da koristite predložak sa unapred definisanim rasporedom na stranici, fontovima, marginama i stilovima. Sve što treba da uradite jeste da otvorite predložak i popunite tekst i informacije koje su specifične za dokument. Kada sačuvate dokument kao .docx ili .docm datoteku, dokument čuvate odvojeno od predloška na kojem je zasnovan.

U predlošku možete obezbediti preporučene odeljke ili potreban tekst koji drugi mogu da koriste, kao i kontrole sadržaja kao što je unapred definisana padajuća lista ili specijalni logotip. Možete da dodate zaštitu odeljku predloška ili da primenite lozinku na predložak da biste zaštitili sadržaj predloška od promena.

Možete da pronađete Word za većinu vrsta dokumenata na Office.com. Ako imate internet vezu, izaberite karticu Datoteka , kliknite na dugme Novo, a zatim izaberite željenu kategoriju predloška. Takođe možete da kreirate sopstvene predloške.

Možete početi sa praznim dokumentom i sačuvati ga kao predložak ili možete kreirati predložak koji je zasnovan na postojećem dokumentu ili predlošku.

Započinjanje sa praznim predloškom

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 3. Izvršite željene promene u postavkama margina, veličini i položaju stranice, stilovima i drugim formatima.

  Možete da dodate i kontrole sadržaja kao što su birač datuma, tekst uputstva i grafika koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivate na predlošku.

 4. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. Dajte novom predlošku ime datoteke, izaberite stavku Word sa liste Sačuvaj kao tip, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word Macro-Enabled predložak (.dotm datoteka) ili Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 6. Zatvorite predložak.

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Dostupni predlošciizaberite stavku Novo iz postojećih.

 3. Kliknite na predložak ili dokument koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim izaberite stavku Kreiraj novo.

 4. Izvršite željene promene u postavkama margina, veličini stranice i položaju, stilovima i drugim formatima.

  Možete da dodate i kontrole sadržaja kao što su birač datuma, tekst uputstva i grafika koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivate na predlošku.

 5. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

 6. Dajte novom predlošku ime datoteke, izaberite stavku Word sa liste Sačuvaj kao tip, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word Macro-Enabled predložak (.dotm datoteka) ili Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 7. Zatvorite predložak.

Sastavni blokovi su delovi sadržaja koji se mogu ponovo koristiti ili drugi delovi dokumenta uskladišteni u galerijama kojima se uvek može pristupiti i koji se uvek mogu ponovo koristiti. Sastavne blokove možete i da sačuvate i distribuirate ih sa predlošcima.

Na primer, možete da kreirate predložak izveštaja koji obezbeđuje korisnicima predloška da biraju između dva tipa propratnog pisma kada kreiraju sopstveni izveštaj na osnovu vašeg predloška.

 1. Sačuvajte i zatvorite predložak koji ste dizajnirali baš onako kako želite i u koji želite da dodate sastavne blokove koje korisnici predloška mogu da odaberu.

 2. Otvorite predložak.

  Nastavite da otvarate predložak kojem želite da dodate opcije sastavnog bloka za korisnike predložaka.

 3. Kreirajte sastavne blokove koje želite da obezbedite korisnicima predloška.

  Kada popunite informacije u dijalogu Kreiranje novog sastavnog bloka, u polju Sačuvaj u obavezno kliknite na ime predloška.

 4. Distribuirajte predložak.

  Kada pošaljete predložak ili ga učinite dostupnim drugim osobama, sastavni blokovi koje ste sačuvali sa predloškom biće dostupni u galerijama koje ste naveli.

Možete da ponudite fleksibilnost svima koji mogu da koriste vaš predložak tako što ćete dodati i konfigurisanje kontrola sadržaja, kao što su kontrole obogaćenog teksta, slike, padajuće liste ili birači datuma.

Na primer, možete kolegi dati predložak koji uključuje padajuću listu, ali vaš kolega želi da koristi drugačiji skup opcija u padajućoj listi u dokumentu koji distribuirate na osnovu vašeg predloška. Pošto ste dozvolili uređivanje na padajućoj listi kada ste dodali kontrolu sadržaja u predložak, vaš kolega može brzo i lako da promeni predložak u skladu sa svojim potrebama.

Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument ili predložak koji je kreiran u starijoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, dokument morate da konvertujete u format datoteke Word 2010 tako što ćete izabrati karticu Datoteka, kliknuti na informacije, izabrati stavku Konvertuj, a zatim kliknuti na dugme U redu. Kada konvertujete dokument ili predložak, sačuvajte ga.

Da biste dodali kontrole sadržaja, morate da prikažete karticu Projektovanje.

Prikazivanje kartice „Projektovanje“

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 4. U okviru Prilagođavanje trake izaberite stavku Glavne kartice.

 5. Na listi potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

  Polje za potvrdu „Projektovanje“

Dodavanje kontrola sadržaja

Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje, a zatim umetnite željene kontrole.

Traka O14

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

U kontroli sadržaja obogaćenog teksta korisnici mogu oblikovati tekst kao podebljan ili kurziv i mogu otkucati više pasusa. Ako želite da ograničite šta korisnici dodaju, umetnite kontrolu sadržaja čistog teksta.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja obogaćenog Slika glavne trake programa Word ili kontrola sadržaja čistog Slika glavne trake programa Word.

Umetanje kontrole slike

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola slike.

  Kontrola sadržaja slike

Umetanje kombinovanog okvira ili padajuće liste

U kombinovanom okviru korisnici mogu izabrati neku stavku sa liste izbora koju obezbedite ili mogu otkucati sopstvene informacije. Na padajućoj listi korisnici mogu samo odabrati stavku sa liste izbora.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja kombinovanog okvira Slika dugmeta ili Kontrola sadržaja padajuće liste Slika glavne trake programa Word.

 2. Izaberite kontrolu sadržaja i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  Traka O14

 3. Da biste kreirali listu izbora, izaberite stavku Dodaj u okviru Svojstva kombinovanog okvira ili Svojstva padajuće liste.

 4. U polje Ime za prikaz upišite neku mogućnost, na primer Da, Ne ili Možda.

  Ponavljajte ovaj korak dok se u padajućoj listi ne nađu sve mogućnosti.

 5. Popunite sva ostala svojstva koja želite.

  Napomena:  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj, korisnici neće moći ništa da izaberu.

Umetanje odabirača datuma

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu birača datuma.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja birača datuma.

  Kontrola sadržaja birača datuma

Umetanje polja za potvrdu

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu polja za potvrdu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu.

  Kontrola sadržaja polja za potvrdu

Umetanje kontrole galerije sastavnih blokova

Kontrole sastavnog bloka možete da koristite kada želite da osobe odaberu određeni blok teksta.

Na primer, kontrole sastavnog bloka su korisne ako podešavate predložak ugovora i treba da dodate drugačiji standardni tekst u zavisnosti od specifičnih zahteva ugovora. Možete da kreirate kontrole sadržaja obogaćenog teksta za svaku verziju predloženog teksta, a zatim možete da koristite kontrolu galerije sastavnih blokova kao kontejner za kontrole sadržaja obogaćenog teksta.

Kontrolu sastavnog bloka možete koristiti i u obrascu.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja galerije sastavnih blokova.

  Kontrola sadržaja sastavnog bloka

 3. Izaberite kontrolu sadržaja da biste je izabrali.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 5. Izaberite stavke Galerija i Kategorija za sastavne blokove za koje želite da postanu dostupni u kontroli sastavnog bloka.

Postavljanje ili promena svojstava kontrola sadržaja

 1. Izaberite kontrolu sadržaja i izaberite stavku Svojstva u grupi Kontrole.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li se kontrola sadržaja može izbrisati ili urediti kada neko koristi vaš predložak.

 3. Da biste zadržali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta zajedno, izaberite kontrole ili tekst, a zatim izaberite stavku Grupiši u grupi Kontrole.

  Na primer, možda imate tri pasusa za odricanje odgovornosti. Ako koristite komandu Grupiši da biste grupisali tri pasusa, nije moguće urediti tri pasusa odricanja odgovornosti i može se izbrisati samo kao grupa.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Tekst uputstva može da poboljša upotrebljivost predloška koji kreirate. Podrazumevani tekst uputstva možete menjati u kontrolama sadržaja.

Uradite sledeće da biste podrazumevani tekst uputstva prilagodili korisnicima svog predloška:

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

  Traka O14

 2. Izaberite kontrolu sadržaja u kojoj želite da korigujete tekst uputstva za čuvar mesta.

 3. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje da biste isključili funkciju za dizajniranje i sačuvali tekst uputstva.

Možete da dodate zaštitu za pojedinačne kontrole sadržaja u predlošku da biste sprečili da neko izbriše ili uredi određenu kontrolu sadržaja ili grupu kontrola ili možete pomoći pri zaštiti svog sadržaja predloška pomoću lozinke.

Dodavanje zaštite za delove predloška

 1. Otvorite predložak kom želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja za koje želite da ograničite promene.

  Da biste izabrali više kontrola, držite pritisnut taster CTRL dok birate kontrole.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 5. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u okviru Zaključavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće izbrisati kontrolu sadržaja koje omogućava uređivanje sadržaja kontrole, ali se sama kontrola ne može izbrisati iz predloška ili dokumenta koji je zasnovan na predlošku.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj koje vam omogućava brisanje kontrole, ali vam ne dozvoljava da uredite sadržaj u kontroli.

   Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst ako je uključen. Na primer, ako često uključujete odricanje odgovornosti, možete obezbediti da tekst ostane isti i možete da izbrišete odricanje odgovornosti za dokumente koji ga ne zahtevaju.

Dodela lozinke predlošku

Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji znaju lozinku mogu da uklone zaštitu, uradite sledeće:

 1. Otvorite predložak kom želite da dodelite lozinku.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Zaštita kliknite na dugme Ograniči uređivanje.

 3. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 4. Otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

  Važno:  Ako odaberete da ne koristite lozinku, svako može da promeni vaša ograničenja uređivanja.

  Lozinke bi trebalo da sadrže 8 ili više znakova.

  Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može vratiti. Lozinke koje zapišete treba da čuvate na bezbednoj lokaciji, daje od informacija koje lozinka štiti.

Predložak je tip dokumenta koji kreira samu kopiju kada je otvorite.

Na primer, poslovni plan je uobičajeni dokument koji je napisan u Word. Umesto kreiranja strukture poslovnog plana od početka, možete da koristite predložak sa unapred definisanim rasporedom na stranici, fontovima, marginama i stilovima. Sve što treba da uradite jeste da otvorite predložak i popunite tekst i informacije koje su specifične za dokument. Kada sačuvate dokument kao .docx ili .docm datoteku, dokument čuvate odvojeno od predloška na kojem je zasnovan.

U predlošku možete obezbediti preporučene odeljke ili potreban tekst koji drugi mogu da koriste, kao i kontrole sadržaja kao što je unapred definisana padajuća lista ili specijalni logotip. Možete da dodate zaštitu odeljku predloška ili da primenite lozinku na predložak da biste zaštitili sadržaj predloška od promena.

Možete da pronađete Word za većinu vrsta dokumenata na Office.com. Ako imate internet vezu, izaberite karticu Datoteka , kliknite na dugme Novo, a zatim izaberite željenu kategoriju predloška. Takođe možete da kreirate sopstvene predloške.

Važno:  Office 2007 više nije podržan. Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradite odmah

Možete početi sa praznim dokumentom i sačuvati ga kao predložak ili možete kreirati predložak koji je zasnovan na postojećem dokumentu ili predlošku.

Započinjanje sa praznim predloškom

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Novo.

 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 3. Izvršite željene promene u postavkama margina, veličini i položaju stranice, stilovima i drugim formatima.

  Možete da dodate i tekst uputstva, kontrole sadržaja kao što je birač datuma i grafike koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivate na predlošku.

 4. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. Dajte novom predlošku ime datoteke, izaberite stavku Word sa liste Sačuvaj kao tip, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word Macro-Enabled predložak (.dotm datoteka) ili Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 6. Zatvorite predložak.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Otvorite željeni dokument.

 3. Izvršite promene koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje ste zasnili na predlošku.

 4. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. Dajte novom predlošku ime datoteke, izaberite stavku Word sa liste Sačuvaj kao tip, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word Macro-Enabled predložak (.dotm datoteka) ili Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 6. Zatvorite predložak.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Novo.

 2. U okviru Predlošci kliknite na Nova od postojeće.

 3. Kliknite na predložak koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim izaberite stavku Kreiraj novo.

 4. Izvršite željene promene u postavkama margina, veličini stranice i položaju, stilovima i drugim formatima.

  Možete da dodate i tekst uputstva, kontrole sadržaja kao što je birač datuma i grafike koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivate na predlošku.

 5. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 6. Dajte novom predlošku ime datoteke, izaberite stavku Word u polju Sačuvaj kao tip, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao Word Macro-Enabled predložak (.dotm datoteka) ili Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 7. Zatvorite predložak.

Možete da ponudite fleksibilnost svima koji mogu da koriste vaš predložak tako što ćete dodati i konfigurisanje kontrola sadržaja, kao što su kontrole obogaćenog teksta, slike, padajuće liste ili birači datuma.

Na primer, možete kolegi dati predložak koji uključuje padajuću listu, ali vaš kolega želi da koristi drugačiji skup opcija u padajućoj listi u dokumentu koji distribuirate na osnovu vašeg predloška. Pošto ste dozvolili uređivanje na padajućoj listi kada ste dodali kontrolu sadržaja u predložak, vaš kolega može brzo i lako da promeni predložak u skladu sa svojim potrebama.

Dodavanje kontrola sadržaja

Napomena: Možete i da dodate kontrole sadržaja u dokumente.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Izaberite stavku Popularno.

 3. Potvrdite izbor Prikaži karticu „Projektovanje“ u glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 4. Otvorite predložak kojem želite da dodate kontrole sadržaja, a zatim kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 5. Na kartici Projektovanje , u grupi Kontrole izaberite kontrolu sadržaja koju želite da dodate u dokument ili predložak.

  Na primer, možete da izaberete stavku Obogaćeni tekst da biste umetnuli kontrolu obogaćenog teksta koja će se pojaviti u bilo kom dokumentu koji je kreiran pomoću predloška.

  Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument koji je kreiran u starijoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, dokument morate da konvertujete u Word 2007 datoteke tako što ćete kliknuti na dugme Microsoft Office Slika dugmetai izabrati stavku Konvertuj , a zatim kliknuti na dugme U redu. Kada konvertujete dokument, sačuvajte ga.

 6. Izaberite kontrolu sadržaja i izaberite stavku Svojstva u grupi Kontrole.

 7. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li se kontrola sadržaja može izbrisati ili urediti kada neko koristi vaš predložak.

 8. Da biste zadržali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta zajedno, izaberite kontrole ili tekst, a zatim izaberite stavku Grupiši u grupi Kontrole.

  Na primer, možda imate tri pasusa za odricanje odgovornosti. Ako koristite komandu Grupiši da biste grupisali tri pasusa, nije moguće urediti tri pasusa odricanja odgovornosti i može se izbrisati samo kao grupa.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Ponekad je korisno uključiti uputstva čuvara mesta za popunjavanje određene kontrole sadržaja koju ste dodali u predložak. Uputstva se zamenjuju sadržajem kada neko koristi predložak.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

 2. Ako još niste dodali kontrolu sadržaja u dokument, kliknite na mesto gde želite da se kontrola pojavi, a zatim kliknite na kontrolu.

  Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument kreiran u starijoj verziji Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, dokument morate da konvertujete u Word 2007 datoteke tako što ćete kliknuti na dugme Microsoft Office Slika dugmetai izabrati stavku Konvertuj , a zatim kliknuti na dugme U redu. Kada konvertujete dokument, sačuvajte ga.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

 4. Kliknite na kontrolu sadržaja kojoj želite da dodate tekst čuvara mesta.

 5. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

  Ako dodate kontrolu sadržaja okvira za tekst i želite da tekst čuvara mesta nestane kada neko ukuca svoj tekst, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Ukloni kontrolu sadržaja kada se sadržaj uređuje.

Čuvanje i distribuiranje sastavnih blokova pomoću predloška

Sastavni blokovi su delovi sadržaja koji se mogu ponovo koristiti ili drugi delovi dokumenta uskladišteni u galerijama kojima se uvek može pristupiti i koji se uvek mogu ponovo koristiti. Sastavne blokove možete i da sačuvate i distribuirate ih sa predlošcima. Na primer, možete da kreirate predložak izveštaja koji obezbeđuje korisnicima predloška da biraju između dva tipa propratnog pisma kada kreiraju sopstveni izveštaj na osnovu vašeg predloška.

 1. Sačuvajte i zatvorite predložak koji ste dizajnirali baš onako kako želite i u koji želite da dodate sastavne blokove koje korisnici predloška mogu da odaberu.

 2. Otvorite predložak.

  Nastavite da otvarate predložak kojem želite da dodate opcije sastavnog bloka za korisnike predložaka.

 3. Kreirajte sastavne blokove koje želite da obezbedite korisnicima predloška.

  Kada popunite informacije u dijalogu Kreiranje novog sastavnog bloka, u polju Sačuvaj u obavezno kliknite na ime predloška.

 4. Distribuirajte predložak.

  Kada pošaljete predložak ili ga učinite dostupnim drugim osobama, sastavni blokovi koje ste sačuvali sa predloškom biće dostupni u galerijama koje ste naveli.

Možete da dodate zaštitu za pojedinačne kontrole sadržaja u predlošku da biste sprečili da neko izbriše ili uredi određenu kontrolu sadržaja ili grupu kontrola ili možete pomoći pri zaštiti svog sadržaja predloška pomoću lozinke.

Dodavanje zaštite za delove predloška

 1. Otvorite predložak kom želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja ili grupu kontrola na koje želite da ograničite promene.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 4. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u okviru Zaključavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće izbrisati kontrolu sadržaja koje omogućava uređivanje sadržaja kontrole, ali se sama kontrola ne može izbrisati iz predloška ili dokumenta koji je zasnovan na predlošku.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj koje vam omogućava brisanje kontrole, ali vam ne dozvoljava da uredite sadržaj u kontroli.

   Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst ako je uključen. Na primer, ako često uključujete odricanje odgovornosti, možete obezbediti da tekst ostane isti i možete da izbrišete odricanje odgovornosti za dokumente koji ga ne zahtevaju.

Dodavanje zaštite za sav sadržaj predloška

 1. Otvorite predložak koji želite da zaštitite od promena.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Zaštita izaberite stavku Zaštiti dokument, a zatim izaberite stavku Ograniči oblikovanje i uređivanje.

 3. U oknu zadatka Zaštiti dokument, u okviru Ograničenja uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli samo ovaj tip uređivanja u dokumentu.

 4. Na listi ograničenja uređivanja izaberite željena ograničenja.

 5. Da biste odabrali dodatne opcije ograničenja, kao što je ko može da čita ili menja dokument, izaberite stavku Ograniči dozvolu.

  Opcije ograničenja obuhvataju podešavanje datuma isteka dokumenta i omogućavanje korisnicima da kopiraju sadržaj.

 6. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 7. Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji je znaju mogu da uklone zaštitu, otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

  Važno: Ako izaberete da ne koristite lozinku, svako će moći da promeni ograničenja uređivanja.

Na primer, poslovni plan je uobičajeni dokument napisan u programu Word. Umesto kreiranja strukture poslovnog plana od početka, možete da koristite predložak sa unapred definisanim rasporedom na stranici, fontovima, marginama i stilovima. Sve što treba da uradite jeste da otvorite predložak i popunite tekst i informacije koje su specifične za dokument. Kada sačuvate dokument kao .docx ili .docm datoteku, dokument čuvate odvojeno od predloška na kojem je zasnovan.

Predlošci su potpuno isti kao dokumenti u koje možete da obezbedite preporučene odeljke ili potreban tekst koji drugi mogu da koriste, kao i kontrole sadržaja kao što su unapred definisana padajuća lista ili specijalni logotip. Možete da dodate zaštitu odeljku predloška ili da primenite lozinku na predložak da biste zaštitili sadržaj predloška od promena.

Možete da pronađete Word za većinu vrsta dokumenata na lokaciji Microsoft Office Online. Ako imate internet vezu, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmetastavku Novo, a zatim izaberite željenu kategoriju predloška. Druga mogućnost je da kreirate sopstvene predloške.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×