Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Kreirajte SmartArt grafika biste brzo i lako vizuelno predstavili svoje informacije. Možete da odaberete neki od mnogobrojnih različitih rasporeda kako biste efikasno preneli poruku ili ideje. SmartArt grafike mogu da se kreiraju u Excel, Outlook, PowerPoint i Word, a mogu da se koriste u celom Office.

Pregled informacija o SmartArt grafike, uključujući stavke koje treba razmotriti za izbor najbolje grafike i tipa rasporeda kako biste prikazali podatke ili preneli koncept, pogledajte izbor SmartArt grafike.

Umetanje SmartArt grafike i dodavanje teksta u nju

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  „SmartArt“ na kartici „Umetanje“

 2. U dijalogu Izbor SmartArt grafike izaberite željeni tip i raspored.

 3. Unesite tekst tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako se okno „Tekst“ ne vidi, kliknite na kontrolu strelice na levoj strani SmartArt grafike.

   • Da biste dodali tekst poput naslova na proizvoljno mesto blizu SmartArt grafike ili na vrhu nje, na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Okvir za Tekst da umetnete okvir za tekst. Ako želite da se u okviru za tekst pojavi samo tekst, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst, kliknite na dugme Oblikovanje oblika ili Oblikuj okvir za tekst, a zatim postavite okvir za tekst tako da nema boju pozadine niti ivice.

  • Kliknite u okvir u SmartArt grafici i otkucajte tekst. Najbolji rezultati se postižu ukoliko koristite ovu opciju kada dodate sva željena polja.

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Izaberite SmartArt grafiku u koju želite da dodate drugi oblik.

 2. Kliknite na postojeći oblik koji se nalazi najbliže mestu na koje želite da dodate novi oblik.

 3. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu pored dugmeta Dodaj oblik.

  Dugme „Dodaj oblik“ u grupi „Kreiranje grafike“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste drugi umetnuli oblik posle izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli drugi oblik pre izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

Napomene: 

 • Da biste dodali oblik iz okna za tekst, kliknite na postojeći oblik, pomerite kursor ispred ili iza teksta gde želite da dodate oblik i pritisnite taster ENTER.

 • Da biste izbrisali oblik iz SmartArt grafike, kliknite na oblik koji želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE. Da biste izbrisali celu SmartArt grafiku, kliknite na njenu ivicu i pritisnite taster DELETE.

 • Da biste dodali oblik kao što je oblačić ili linija, pogledajte članak Dodavanje oblika.

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Na oblike u SmartArt grafici možete da primenite varijacije boja izvedene iz usluge boje teme.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Dugme „Promeni boje“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Primena SmartArt stila na SmartArt grafiku

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na oblike u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Da biste videli više SmartArt stilova, kliknite na dugme Još u Dugme „Još“.

Umetanje SmartArt grafika dodavanje teksta na njega

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Umetanje SmartArt grafike sa trake

 2. U meniju tipova koji se pojavljuju postavite pokazivač na tip koji želite, a zatim izaberite raspored.

 3. Unesite tekst tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa drugog mesta ili iz drugog programa, kliknite na čuvar mesta [Tekst] u oknu za tekst, a zatim nalepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako se okno Tekst ne vidi, kliknite na kontrolu strelice na levoj strani okna SmartArt grafika.

   • Da biste dodali tekst kao što je naslov, na proizbijani položaj blizu ili na vrhu SmartArt grafika , na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst da biste umetnuli okvir za tekst. Ako želite da se u okviru za tekst pojavi samo tekst, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst, kliknite na dugme Oblikovanje oblika ili Oblikuj okvir za tekst, a zatim postavite okvir za tekst tako da nema boju pozadine niti ivice.

  • Kliknite na polje u polju SmartArt grafika, a zatim otkucajte tekst. Najbolji rezultati se postižu ukoliko koristite ovu opciju kada dodate sva željena polja.

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Kliknite na SmartArt grafika u koju želite da dodate još jedan oblik.

 2. Kliknite na postojeći oblik koji se nalazi najbliže mestu na koje želite da dodate novi oblik.

 3. Na kartici SmartArt dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu pored stavke Dodaj oblik.

  Dodavanje oblika SmartArt grafici

  Ako ne vidite karticu SmartArt dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafika. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafika biste otvorili karticu SmartArt dizajn.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste drugi umetnuli oblik posle izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli drugi oblik pre izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

Napomene: 

 • Da biste dodali oblik dok koristite okno za tekst, kliknite na postojeći oblik, pomerite kursor ispred ili posle teksta gde želite da dodate oblik, a zatim pritisnite taster ENTER.

 • Da biste izbrisali oblik iz SmartArt grafika, kliknite na oblik koji želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE. Da biste izbrisali SmartArt grafika, kliknite na ivicu SmartArt grafika, a zatim pritisnite taster DELETE.

 • Da biste dodali oblik kao što je oblačić ili linija, pogledajte članak Dodavanje oblika.

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Na oblike u vašoj SmartArt grafika možete da primenite varijacije boja koje su boje teme iz oblika #x1.

 1. Kliknite na karticu SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Promena boja SmartArt grafike

  Ako ne vidite karticu SmartArt dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafika. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafika biste otvorili karticu SmartArt dizajn.

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Primena SmartArt stila na SmartArt grafika

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata kao što su stil linije, kosin ili 3-D, koje možete primeniti na oblike u programu SmartArt grafika da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Kliknite na karticu SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite stavku SmartArt stil koji želite.

  Da biste videli još SmartArt stilova, kliknite na dugme Još.

  Kliknite na strelicu koja upućuje nadole da biste videli više opcija stila SmartArt grafike

Umetanje SmartArt grafika dodavanje teksta na njega

 1. U meniju Umetanje izaberite stavku SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt na traci, u grupi Umetanje SmartArt grafike izaberite tip grafike koji želite(Lista,Proces itd.), a zatim izaberite raspored.

 3. Unesite tekst tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa drugog mesta ili iz drugog programa, kliknite na čuvar mesta [Tekst] u oknu za tekst, a zatim nalepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako se okno Tekst ne vidi, kliknite na kontrolu uređivača na levoj strani okna SmartArt grafika.

   • Da biste dodali tekst kao što je naslov, na proizbijani položaj blizu ili na vrhu SmartArt grafika , na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst da biste umetnuli okvir za tekst. Ako želite da se u okviru za tekst pojavi samo tekst, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst, kliknite na dugme Oblikovanje oblika ili Oblikuj okvir za tekst, a zatim postavite okvir za tekst tako da nema boju pozadine niti ivice.

  • Kliknite na polje u polju SmartArt grafika, a zatim otkucajte tekst. Najbolji rezultati se postižu ukoliko koristite ovu opciju kada dodate sva željena polja.

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Kliknite na SmartArt grafika u koju želite da dodate još jedan oblik.

 2. Pritisnite taster Control i kliknite na postojeći oblik koji je najbliži mestu na koje želite da dodate novi oblik.

 3. U priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Dodajoblik, a zatim izaberite željenu opciju umetanja:

  • Da biste drugi umetnuli oblik posle izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli drugi oblik pre izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

  Napomene: 

  • Da biste dodali oblik dok koristite okno za tekst, kliknite na postojeći oblik, pomerite kursor ispred ili posle teksta gde želite da dodate oblik, a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Da biste izbrisali oblik iz SmartArt grafika, kliknite na oblik koji želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE. Da biste izbrisali SmartArt grafika, kliknite na ivicu SmartArt grafika, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Da biste dodali oblik kao što je oblačić ili linija, pogledajte članak Dodavanje oblika.

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Na oblike u programu SmartArt grafika primenite varijacije boja koje su boje teme iz oblika #x1.

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt, u grupi Stilovi SmartArt grafike izaberite stavku Boje.

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Primena SmartArt stila na SmartArt grafika

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata kao što su stil linije, kosin ili 3-D, koje možete primeniti na oblike u programu SmartArt grafika da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt, u grupi Stilovi SmartArt grafike izaberite stavku SmartArt stil koji želite.

  Da biste videli još SmartArt stilova, kliknite na dugme Još.

  Kliknite na strelicu koja upućuje nadole da biste videli više opcija stila SmartArt grafike

U PowerPoint za veb, možete da dodate i uredite SmartArt grafike.

Umetanje SmartArt grafike i dodavanje teksta u nju

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku SmartArt.

  On the Insert tab, select SmartArt

 2. U padajućem meniju izaberite raspored koji želite.

  Grafika se umeće na slajd. Uređivač teksta se pojavljuje sa leve strane grafike. Svaka stavka znaka za nabrajanje u uređivaču odgovara jednoj stavci na grafici.

  Dodavanje teksta u SmartArt grafiku u njenom uređivaču teksta sa leve strane
 3. Da biste uneli tekst, kliknite na znak za nabrajanje u uređivaču teksta, a zatim otkucajte tekst ili nalepite tekst koji ste kopirali sa drugog mesta.

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

Oblike dodajete u uređivač teksta tako što pritiskate taster Enter da biste dodali još jednu stavku znaka za nabrajanje.

Oblike možete da izbrišete u uređivaču teksta tako što ćete prešti na stavku sa znakovima za nabrajanje koju želite da uklonite.

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Na oblike u programu SmartArt grafika možete da primenite varijacije boja (koje su boje teme iz prezentacije ).

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na traci, u okviru Stavke SmartArt alatkeizaberite stavku Promeni boje.

  U okviru Stavke SmartArt alatke izaberite stavku Promeni boje da biste otvorili galeriju boja

 3. U meniju koji se pojavi izaberite varijantu boje koju želite.

Primena SmartArt stila na grafiku

SmartArt stil je kombinacija efekata, kao što su stil linije, kosin ili 3-D, koje možete primeniti na oblike u SmartArt grafika da biste kreirali profesionalni izgled.

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na traci, u okviru Stavke SmartArt alatkeizaberite stavku Stilovi.

  U okviru stavke SmartArt alatke izaberite strelicu "Još stilova" da biste otvorili galeriju SmartArt stilova

 3. U meniju koji se pojavi izaberite stil koji želite.

  Postavite pokazivač miša na bilo koju opciju da biste videli ime opisa za opciju.

Obrnuti redosled oblika na grafici

Oblici na grafici su podrazumevano uređeni sleva na desno (ili u smeru kazaljke na satu ako je grafika kružna). 

Da biste obrnuli redosled oblika:

 1. Izaberite grafiku.

 2. Na traci, u okviru Stavke SmartArt alatke izaberitestavku Desno nalevo.

Promena nivoa liste stavke

Okno za tekst funkcioniše kao prikaz strukture ili lista sa znakovima za nabrajanje koja informacije direktno mapira u SmartArt grafika. Svaka SmartArt grafika definiše sopstveno mapiranje između znakova za nabrajanje u uređivaču teksta i skupa oblika u programu SmartArt grafika.

Da biste uvucili red u oknu za tekst, izaberite liniju koju želite da uvučete, a zatim u okviru SmartArtalatke, na kartici Dizajn izaberite stavku Snimci.

Da biste smanjili nivo liste, izaberite red koji želite da uvučete, a zatim kliknite na dugme Podiži (ili pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab).

Saveti

 • Da biste SmartArt grafika veličinu čitave stranice , kliknite na ivicu SmartArt grafika, a zatim prevlačite regulatore veličine ka unutra ili izlazu sve dok SmartArt grafika ne bude željene veličine.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×