Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

SmartArt grafiku koja koristi raspored Venovog dijagrama možete da napravite u programima Excel, Outlook, PowerPoint i Word. Venovi dijagrami su savršeni za ilustrovanje sličnosti i razlika između nekoliko različitih grupa ili koncepata.

Pregled Venovih dijagrama

Venov dijagram koristi krugove koji se preklapaju za ilustrovanje sličnosti, razlika i odnosa između koncepata, ideja, kategorija ili grupa. Sličnosti između grupa se predstavljaju u delovima krugova koji se preklapaju, dok se razlike predstavljaju u delovima krugova koji se ne preklapaju.

Venov dijagram

1 Svaka velika grupa predstavljena je jednom od krugova.

2 Svaka oblast koja se preklapa predstavlja sličnosti između dve velike grupe ili manjih grupa koje pripadaju dvema većim grupama.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  SmartArt u grupi „Ilustracije“ na kartici „Umetanje“

  Primer grupe Ilustracije na kartici Umetanje u programu PowerPoint 2013

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike izaberite stavku Odnos, izaberite raspored Venovog dijagrama (na primer, Osnovni Venov dijagram) i kliknite na dugme U redu.

  Raspored SmartArt grafike

Dodavanje teksta u glavne krugove

 1. Izaberite oblik u SmartArt grafici.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U oknu Tekst izaberite stavku [Tekst] i otkucajte tekst (ili izaberite znak za nabrajanje i otkucajte tekst).

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

  • Kliknite na krug u SmartArt grafici i otkucajte tekst.

  Napomena: Ako ne vidite okno Tekst, možete da ga otvorite tako što ćete kliknuti na kontrolu sa leve strane SmartArt grafike.

  Kontrola okna za tekst

Dodavanje teksta u delove krugova koji se preklapaju

Nije moguće dodati tekst u delove Venovog dijagrama koji se preklapaju iz okna za tekst. Umesto toga, možete da umetnete okvire za tekst i postavite ih preko oblasti koje se preklapaju.

U programima Excel, Outlook i Word:

 1. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst :

  • U programu Excel kliknite na dugme Okvir za tekst.

  • U programu Outlook kliknite na dugme Okvir za tekst i izaberite stavku Nacrtaj okvir za tekst.

  • U programu Word kliknite na dugme Okvir za tekst i u dnu galerije izaberite stavku Nacrtaj okvir za tekst.

 2. Zatim uradite sledeće:

  • Kliknite i prevucite u preklopljenom krugu. Nacrtajte okvir za tekst željene veličine.

  • Kliknite unutar okvira i kucajte da biste dodali tekst.

  • Da biste promenili boju pozadine iz bele u boju preklopljenog kruga, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  • U oknu Oblikovanje oblika, u okviru Popuna izaberite stavku Bez popune.

  • Da biste izbrisali linije oko okvira za tekst, izaberite okvir za tekst, u oknu Oblikovanje oblika izaberite stavku Linija, a zatim izaberite stavku Bez linije.

   Napomene: 

   • Da biste promenili poziciju okvira za tekst, kliknite na njega, a zatim kad se pokazivač pretvori u ukrštene strelice (Ukrštene strelice), prevucite taj okvir za tekst na željeno mesto.

   • Da biste oblikovali tekst u okviru za tekst, izaberite tekst i koristite opcije oblikovanja na kartici Početak u grupi Font.

U programu PowerPoint:

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst.

 2. Kliknite i prevucite u preklopljenom krugu. Nacrtajte okvir za tekst željene veličine.

 3. Kliknite unutar okvira i kucajte da biste dodali tekst.

 1. Kliknite na postojeći krug koji je najbliži mestu na koje želite da dodate novi krug.

 2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu pored dugmeta Dodaj oblik.

  Grupa „Kreiranje grafike“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste umetnuli krug iza izabranog kruga, koji će se preklapati sa izabranim krugom, izaberite stavku Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli krug ispred izabranog kruga, koji će se preklapati sa izabranim krugom, izaberite stavku Dodaj oblik pre.

Napomene: 

 • Kada želite da dodate krug u Venov dijagram, eksperimentišite sa dodavanjem oblika ispred ili iza izabranog kruga da biste dobili željeni položaj za novi krug.

 • Da biste dodali krug iz okna za tekst, kliknite na postojeći krug, pomerite pokazivač ispred ili iza teksta gde želite da dodate krug i pritisnite taster Enter.

 • Da biste izbrisali krug iz Venovog dijagrama, kliknite na krug koji želite da izbrišete i pritisnite taster Delete.

 • Da biste premestili krug, kliknite na krug i prevucite ga na novu lokaciju.

 • Da biste premeštali krug u veoma malim pomacima, držite pritisnut taster CTRL dok pritiskate tastere sa strelicama na tastaturi.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na Venov dijagram koji želite da promenite.

 2. U grupi Rasporedi, na kartici Dizajn, u okviru SmartArt alatke izaberite opciju rasporeda. Kad postavite pokazivač na opciju rasporeda, SmartArt grafika se menja i prikazuje pregled izgleda sa tim rasporedom. Izaberite željeni raspored.

  • Da biste prikazali odnose preklapanja u nizu, izaberite stavku Linearni Venov dijagram.

   Linearni Venov dijagram

  • Da biste prikazali odnose preklapanja sa naglaskom na rastu ili gradaciji, izaberite stavku Napakovani Venov dijagram.

   Napakovani Venov dijagram

  • Da biste prikazali odnose preklapanja i odnos sa centralnom idejom, izaberite stavku Radijalni Venov dijagram.

   Radijalni Venov dijagram

Da biste SmartArt grafici brzo dodali kvalitetno dizajniran izgled i doterali je, možete da promenite boje Venovog dijagrama. Takođe možete da dodate efekte, na primer sjaj, umekšane ivice ili 3-D efekte.

Na krugove u SmartArt grafici možete da primenite kombinacije boja koje su izvedene iz boje teme.

Izaberite SmartArt grafiku čiju boju želite da promenite.

 • Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Promena opcije „Boje“ u grupi „SmartArt stilovi“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku.

Savet: Kada postavite pokazivač iznad sličice, videćete kako SmartArt grafika izgleda s tim bojama.

Promena boje ili stila linije ivice kruga

 1. U SmartArt grafici kliknite desnim tasterom miša na ivicu kruga koju želite da promenite i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 2. U oknu Oblikovanje oblika kliknite na strelicu pored stavke Linija da biste otkrili sve opcije ako je to potrebno, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili boju ivice kruga, izaberite stavku Boja Slika dugmeta, a zatim izaberite boju koju želite.

  • Da biste promenili stil ivice kruga, izaberite željene stilove linija, na primer Prozirnost, Širina ili Tip crte.

Promena boje pozadine kruga u Venovom dijagramu

Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu kruga i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 2. U oknu Oblikovanje oblika, u okviru Puna popuna izaberite stavku Neprozirna.

 3. Izaberite stavku Slika dugmetaboje, a zatim izaberite boju koju želite.

  • Da biste promenili pozadinu u boju koja ne postoji u boje teme, izaberite stavku Još boja, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite sopstvenu boju. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće biti osvežene ukoliko kasnije promenite tema dokumenta.

  • Da biste povećali prozirnost oblika na dijagramu, pomerite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat prozirnosti može da bude u opsegu od 0% (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D rotacija, koje možete primeniti na krugove u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni izgled.

Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 • Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Grupa „SmartArt stilovi“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Kliknite na dugme Više Dugme „Još“ da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Napomena: Kada postavite pokazivač iznad neke od sličica, videćete kako odgovarajući SmartArt stil menja izgled SmartArt grafike.

Savet: Ako koristite PowerPoint 2013 ili PowerPoint 2016, možete da animirate Venov dijagram da biste naglasili svaki krug. Dodatne informacije potražite u članku Animiranje SmartArt grafike.

Takođe pogledajte

Izbor SmartArt grafike

Saznajte više o SmartArt grafikama

Dodavanje oblika

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Grupa „Oblici“ na kartici „Umetanje“.

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike izaberite stavku Odnos, izaberite raspored Venovog dijagrama (na primer, Osnovni Venov dijagram) i kliknite na dugme U redu.

Dodavanje teksta u glavne krugove

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. U okviru stavke SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Pravljenje grafike izaberite stavku Okvir za tekst.

  Grupa „Kreiranje grafike“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“ Ako ne vidite stavku SmartArt alatke ili karticu Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda bi trebalo da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

 4. Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

 5. Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

 6. Kliknite na krug u SmartArt grafici i otkucajte tekst.

 7. U okviru za tekst, u okviru stavke Otkucajte svoj tekst ovde izaberite znak za nabrajanje i otkucajte tekst.

Napomena: Okvir za tekst možete da otvorite i tako što ćete kliknuti na kontrolu.

kontrola okna za tekst

Dodavanje teksta u delove krugova koji se preklapaju

Nije moguće dodati tekst u delove Venovog dijagrama koji se preklapaju iz okna za tekst. Umesto toga, možete da umetnete okvire za tekst i postavite ih preko oblasti koje se preklapaju.

Da biste umetnuli okvir za tekst, uradite sledeće:

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst.

 2. Prevucite da biste nacrtali okvir za tekst.

 3. Izaberite okvir za tekst i otkucajte tekst.

 4. Postavite okvir za tekst preko oblasti krugova koje se preklapaju.

 1. Izaberite SmartArt grafiku kojoj želite da dodate još jedan krug.

 2. Kliknite na postojeći krug koji je najbliži mestu na koje želite da dodate novi krug.

 3. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu pored dugmeta Dodaj oblik.

  Grupa „Kreiranje grafike“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste umetnuli krug iza izabranog kruga, koji će se preklapati sa izabranim krugom, izaberite stavku Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli krug ispred izabranog kruga, koji će se preklapati sa izabranim krugom, izaberite stavku Dodaj oblik pre.

 • Kada želite da dodate krug u Venov dijagram, eksperimentišite sa dodavanjem oblika ispred ili iza izabranog kruga da biste dobili željeni položaj za novi krug.

 • Da biste dodali krug iz okvira za tekst, kliknite na postojeći krug, pomerite pokazivač ispred ili iza teksta gde želite da dodate krug i pritisnite taster ENTER.

 • Da biste izbrisali krug sa Venovog dijagrama, kliknite na krug koji želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE.

 • Da biste premestili krug, kliknite na krug i prevucite ga na novu lokaciju.

 • Da biste premeštali krug u veoma malim pomacima, držite pritisnut taster CTRL dok pritiskate tastere sa strelicama na tastaturi.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na Venov dijagram koji želite da promenite, a zatim izaberite stavku Promeni raspored.

 2. U dijalogu Izbor SmartArt grafike, u levom oknu izaberite stavku Relacija, a u desnom oknu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali odnose preklapanja u nizu, izaberite stavku Linearni Venov dijagram.

   Linearni Venov dijagram

  • Da biste prikazali odnose preklapanja sa naglaskom na rastu ili gradaciji, izaberite stavku Napakovani Venov dijagram.

   Napakovani Venov dijagram

  • Da biste prikazali odnose preklapanja i odnos sa centralnom idejom, izaberite stavku Radijalni Venov dijagram.

Napomena: Raspored SmartArt grafike možete da promenite i tako što ćete kliknuti na opciju rasporeda u grupi Rasporedi, na kartici Dizajn, u okviru stavke SmartArt alatke. Kada postavite pokazivač na opciju rasporeda, SmartArt grafika se menja i prikazuje pregled izgleda sa tim rasporedom.

Da biste SmartArt grafici brzo dodali kvalitetno dizajniran izgled i doterali je, možete da promenite boje Venovog dijagrama. Takođe možete da dodate efekte, na primer sjaj, umekšane ivice ili 3-D efekte.

Na krugove u SmartArt grafici možete da primenite kombinacije boja koje su izvedene iz boje teme.

Izaberite SmartArt grafiku čiju boju želite da promenite.

 1. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Grupa „SmartArt stilovi“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku.

Savet: Kada postavite pokazivač iznad sličice, videćete kako SmartArt grafika izgleda s tim bojama.

Promena boje ili stila linije ivice kruga

 1. U SmartArt grafici kliknite desnim tasterom miša na ivicu kruga koju želite da promenite i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 2. U dijalogu Oblikovanje oblika uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili boju ivice kruga, u levom oknu izaberite stavku Boja linije, u oknu Boja linije izaberite stavku Boja Slika dugmeta , a zatim izaberite boju koju želite.

  • Da biste promenili stil linije ivice kruga, u levom oknu izaberite stavku Stil linije, u oknu Stil linije, a zatim izaberite željene stilove linije.

Promena boje pozadine kruga u Venovom dijagramu

Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu kruga i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 2. U dijalogu Oblikovanje oblika, u levom oknu izaberite stavku Popuna, a zatim u oknu Popuna izaberite stavku Puna popuna.

 3. Izaberite stavku Slika dugmetaboje, a zatim izaberite boju koju želite.

  • Da biste promenili pozadinu u boju koja ne postoji u boje teme, izaberite stavku Još boja, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite sopstvenu boju. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće biti osvežene ukoliko kasnije promenite tema dokumenta.

  • Da biste povećali prozirnost oblika na dijagramu, pomerite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat prozirnosti može da bude u opsegu od 0% (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D rotacija, koje možete primeniti na krugove u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni izgled.

Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 1. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Grupa „SmartArt stilovi“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Kliknite na dugme Više Dugme „Još“ da biste videli dodatne SmartArt stilove.

 • Kada postavite pokazivač iznad neke od sličica, videćete kako odgovarajući SmartArt stil menja izgled SmartArt grafike.

Ako koristite PowerPoint 2010, možete da animirate Venov dijagram da biste naglasili svaki krug. Dodatne informacije o tome kako da animirate SmartArt grafiku potražite u članku Animiranje SmartArt grafike.

 1. Kliknite na Venov dijagram koji želite da animirate.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacija kliknite na dugme Još Dugme „Još“, a zatim izaberite animaciju koju želite.

 3. Da biste svaki krug na Venovom dijagramu uneli u redosled, na kartici Animacije, u grupi Animacija izaberite stavku Opcije efekata, a zatim izaberite stavku Jedan po jedan nivo.

Napomena: Ako Venov dijagram na koji je primenjena animacija kopirate na drugi slajd, kopira se i animacija.

Takođe pogledajte

Izbor SmartArt grafike

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×