Kao agent za grupu odgovora, izabrani ste da pomognete u odgovaranju na telefonske pozive za grupu ili više grupa. Komunikacioni softver Microsoft Lync 2010 možete koristiti da biste odgovorili na telefonske pozive koje se upućuju vašoj grupi i da biste upravljali njima.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Pronalaženje grupa čiji ste agent

Možete biti anonimni agent i u tom slučaju pozivalac ne vidi vaše ime, samo ime vaše grupe. Da biste videli grupe čiji ste agent, uradite sledeće:

 • U glavnom prozoru programa Lync kliknite na strelicu Prikaži meni Ikona „Opcije“, postavite pokazivač na stavku Alatke i izaberite stavku Postavke grupe odgovora.

Pojavljuje se stranica Grupe agenata koja navodi sve grupe čiji ste agent, kao i da li ste prijavljeni u svaku od tih grupa. Postoje dva tipa grupa:

 • Formalne grupe su grupe u koje morate ručno da se prijavite da biste mogli da preuzimate pozive.

 • Neformalne grupe su grupe u koje ste automatski prijavljeni kada se prijavite u Lync 2010. Za te grupe nije moguće opozvati izbor u polju za potvrdu Prijavljen.

  Stranica „Grupe agenata“

Ako ste agent za više lokacija, dobijate posebnu stranicu za svaku lokaciju.

Vrh stranice

Prijavljivanje u formalnu grupu

Da biste se prijavili u formalnu grupu, uradite sledeće:

 1. U glavnom prozoru programa Lync kliknite na strelicu Prikaži meni, postavite pokazivač na stavku Alatke i izaberite stavku Postavke grupe odgovora.

 2. Na stranici Grupe agenata potvrdite izbor u polju za potvrdu Prijavljen pored grupe.

Vrh stranice

Odgovaranje na poziv

Kada ste prijavljeni u grupu, spremni ste da preuzmete poziv. Obaveštenje o dolaznom pozivu će vam prikazati koja grupa vam usmerava poziv.

 • Da biste odgovorili na poziv, kliknite na upozorenje za dolazni poziv.

  Kliknite na upozorenje da biste odgovorili na poziv

  Napomena: Ako su pozivaocu date opcije prilikom prvog prijavljivanja, prozor razgovora prikazuje Beleške iz (ime grupe) zajedno sa uputstvima koja je pozivalac čuo i opcijom koju je izabrao. Takođe možete videti koliko dugo je pozivalac čekao na povezivanje sa vama.

Vrh stranice

Dodavanje razmene trenutnih poruka pozivu

Dok traje poziv, možete da šaljete trenutne poruke bez ometanja tog poziva.

 • Da biste poslali trenutnu poruku za vreme poziva, u prozoru razgovora kliknite na dugme Razmena trenutnih poruka.

Vrh stranice

Dodavanje video zapisa pozivu

Pozivu možete dodati video ako je vaše preduzeće to omogućilo i imate audio/video hardver.

 • Da biste za vreme poziva dodali video zapis, u prozoru razgovora kliknite na dugme Video.

Vrh stranice

Upućivanje poziva u ime grupe odgovora

Pozive možete da upućujete samo u ime anonimne grupe odgovora.

 1. U glavnom prozoru programa Lync postavite pokazivač na kontakt koji želite da pozovete i kliknite na strelicu pored dugmeta Pozovi. (To možete da uradite i na kontakt kartici.)

 2. Na padajućoj listi Poziv kliknite na grupu odgovora za koju upućujete poziv.

 3. Kliknite na broj koji želite da pozovete ili kliknite na dugme Novi broj da biste uneli novi broj.

  Napomena: U ime grupe odgovora nije moguće pridružiti se ni započeti konferencijski poziv ili sastanak, deliti sadržaj niti snimati poziv. Kad uputite poziv, možete da dodate razmenu trenutnih poruka ili video zapis.

Vrh stranice

Preusmeravanje poziva grupe odgovora

Dolazne pozive možete da preusmerite na drugi broj.

 • Da biste preusmerili poziv, kad dobijete upozorenje o pozivu, kliknite na dugme Preusmeri, a zatim izaberite alternativni broj.

Napomena: Agenti ne mogu da preusmeravaju dolazne pozive na razmenu trenutnih poruka ili ličnu govornu poštu.

Vrh stranice

Prenos poziva za grupu odgovora

Poziv za grupu odgovora možete da prenesete na dva načina:

 • Kao direktan prenos, pri čemu ne razgovarate prethodno sa osobom kojoj prenosite poziv.

 • Kao prenos uz konsultaciju, pri čemu prvo razgovarate sa osobom kojoj prenosite poziv da biste se uverili da ta osoba može da preuzme poziv.

Izvršavanje direktnog prenosa

 1. U prozoru razgovora kliknite na dugme Stavi poziv na čekanje i izaberite stavku Prenesi.

 2. Izaberite stavku Druga osoba ili broj.

 3. Izaberite osobu (ili je prvo potražite).

 4. Kliknite na dugme U redu.

Izvršavanje prenosa uz konsultaciju

 1. U prozoru razgovora kliknite na dugme Stavi poziv na čekanje.

 2. U glavnom prozoru programa Lync (ne u prozoru razgovora) pozovite predviđenog primaoca sa spiska kontakata (ili unesite ime odnosno broj).

 3. Kad potvrdite prenos, vratite se na prvobitni prozor razgovora.

 4. Kliknite na dugme Prenesi, postavite pokazivač na stavku Trenutni razgovori i izaberite osobu.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×