Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Opcije uređivača vam omogućavaju da izaberete opcije za sadržaj u programu Outlook. Na primer, možete da odaberete da li kucanje automatski zamenjuje izabrani tekst i da li želite da zadržite izvorno oblikovanje teksta koji kopirate i lepite.

Opcije za uređivanje

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Prikaz sadržaja e-pošte

Prikaz

Opcije za uređivanje

Potvrdite izbor u polju za potvrdu za jednu ili više navedenih opcija. Kada završite sa izborom opcija, kliknite na dugme U redu.

 • Kucanje zamenjuje izabrani tekst Izaberite ovu opciju da biste izbrisali izabrani tekst kada počnete da kucate. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, Microsoft Office Outlook ne briše izabrani tekst, već ispred njega umeće novi.

 • Automatski izaberite celu reč prilikom izbora Odaberite ovu opciju da biste izabrali čitave reči kada izaberete deo jedne reči i deo sledeće. Ako uključite ovu opciju, i Outlook će, kada kliknete dvaput na neku reč, izabrati reč i razmak koji sledi posle nje.

 • Dozvoli prevlačinje i ispuštanje teksta Izaberite ovu opciju da biste mogli da premestite ili kopirate izabrani tekst prevlačenjem. Da biste premestili tekst, izaberite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju. Da biste kopirali tekst, izaberite ga, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok ga prevlačite na novu lokaciju.

 • Koristi kombinaciju CTRL + klik za praćenje hiperveze Izaberite ovu opciju da biste lakše uređivali tekst hiperveza. Kada je ova opcija uključena, morate da pritisnete taster CTRL i kliknete na vezu da biste je pratili. Ako kliknete na vezu kada je ova opcija isključena, Outlook će otići na odredište veze, što će dodatno otežati uređivanje teksta veze.

 • Automatski kreiraj podlogu za crtanje pri umetanju automatskih oblika Izaberite ovu opciju da biste postavili podlogu za crtanje oko nacrtanih objekata ili crteža perom i teksta napisanog perom kada ih umetnete u e-poruku. Podloga za crtanje vam omogućava da rasporedite nacrtane objekte i slike i da ih premestite kao jedinicu.

 • Koristi pametni izbor pasusa Izaberite ovu opciju da biste izabrali oznaku pasusa kada izaberete ceo pasus. Ako prilikom isecanja i lepljenja pasusa obuhvatite oznaku pasusa, ne ostavljate prazan pasus, a oblikovanje pasusa se automatski zadržava.

 • Korišćenje pametnog kursora Izaberite ovu opciju da biste naveli da se kursor premešta kako se vi pomerate nagore ili nadole. Kada nakon pomeranja pritisnete taster STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE, kursor će reagovati na stranici koja je trenutno u prikazu, a ne na prethodnom položaju.

 • Korišćenje tastera Insert za kontrolu režima prekucavanja Izaberite ovu opciju da biste uključili ili isključili režim prekucavanja kada pritisnete taster INSERT.

 • Korišćenje režima prekucavanja Izaberite ovu opciju da biste zamenili postojeći tekst dok kucate, jedan po jedan znak. Ako je izabrana opcija Koristi taster Insert za kontrolu režima prekucavanja, možete da je uključite ili isključite tako što ćete pritisnuti taster INSERT.

 • Dodavanje dvostrukog navodnika za hebrejsko alfabetsko numerisanje Izaberite ovu opciju da biste dodali dvostruke navodnike (") u numerisanje.

 • Ponudi ažuriranje stila Izaberite ovu opciju da bi vam bilo postavljeno pitanje kada direktno izmenite tekst na koji je primenjen stil, a zatim ponovo primenite stil na izmenjeni tekst. Kada vam se prikaže pitanje, možete da ažurirate stil na osnovu nedavnih promena ili da ponovo primenite oblikovanje stila.

 • Koristi stil „Normalan“ za liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste Izaberite ovu opciju da biste stilove liste zasnovali na stilu pasusa „Normalan“ umesto na stilu liste za pasuse.

 • Prati oblikovanje Izaberite ovu opciju da biste pratili oblikovanje dok kucate. To vam pomaže da lako primenite isto oblikovanje na nekom drugom mestu. Morate da uključite ovu opciju da biste mogli da koristite komandu Izaberi tekst sa sličnim oblikovanjem u priručnom meniju koji se pojavljuje ako kliknete desnim tasterom miša na izabrani tekst. Da biste prikazali listu oblikovanja koja ste koristili, kliknite na komandu Opcije u oknu Stil, a zatim potvrdite izbor u poljima za potvrdu Oblikovanje nivoa pasusa, Oblikovanje fonta i Oblikovanje znaka za nabrajanje i numerisanja.

 • Označi nedoslednosti u oblikovanju Izaberite ovu opciju da biste oblikovanje podvukli plavom talasastom linijom kada je ono slično, ali ne i identično, drugom oblikovanju u vašim e-porukama. Da biste koristili ovu opciju, morate i da potvrdite izbor u polju za potvrdu Prati oblikovanje.

 • Omogući funkciju „Klikni i otkucaj“ Izaberite ovu opciju da biste dvostrukim klikom na praznu oblast e-poruke u nju umetali tekst, grafiku, tabele ili druge stavke. Funkcija „Klikni i otkucaj“ automatski umeće pasuse i primenjuje poravnavanje koje je potrebno za postavljanje stavke na mesto na koje ste dvaput kliknuli. Ova funkcija je dostupna samo u prikazu rasporeda za štampanje i prikazu veb rasporeda.

 • Podrazumevani stil pasusa Izaberite stil koji se primenjuje na tekst kada koristite funkciju „Klikni i otkucaj“.

 • Koristi proveru sekvenci Izaberite ovu opciju da biste proverili da li se novootkucani znak pojavljuje u ispravnoj sekvenci da bi mogao da se koristi kao znak za tonski akcenat, dijakritik ili samoglasnik koji će biti postavljen iznad, ispod, ispred ili iza konsonanta uz koji ide.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa kompleksnim pismom. Otkucaj i zameni – Izaberite ovu opciju da biste prethodno otkucani znak zamenili novootkucanim ako ta dva znaka ne mogu istovremeno da postoje u istom klasteru teksta.

 • Azijski fontovi se primenjuju i na latinični tekst Izaberite ovu opciju da biste promenili latinične znakove u izabrani azijski font kada primenite azijski font na izabrani tekst. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da latinični znakovi ostanu u latiničnom fontu dok primenjujete azijski font na ostatak e-poruke. NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

 • Automatska promena jezika tastature tako da se podudara sa jezikom okolnog teksta Izaberite ovu opciju da biste promenili jezik tastature i font na osnovu jezika teksta na koji je postavljen kursor. Ako opozovete izbor ove opcije, promeniće se samo font.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

 • Korišćenje zastarelog IME režima za omogućavanje režima prekucavanja Izaberite ovu opciju da bi znakovi koje otkucate zamenili postojeće znakove (prekucavanje) dok koristite uređivač metoda unosa (IME) na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP. Ako je Outlook instaliran na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, ova opcija se ne pojavljuje jer je režim prekucavanja automatski podržan.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

 • Aktiviraj kontrolu za IME Izaberite ovu opciju da biste pokrenuli uređivač metoda unosa (IME). Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zaustavili IME.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

 • IME TrueInline Izaberite ovu opciju da biste koristili interfejs prirodnog jezika na računarima na kojima je omogućen IME.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

 • Postavke za IME Kliknite da biste otvorili dijalog „Svojstva imena uređivača metoda unosa“. Koristite ovaj dijalog da biste postavili ili promenili tekst, tastaturu, konverziju znakova i druge opcije za aktivni IME.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Potvrdite izbor u polju za potvrdu za jednu ili više navedenih opcija. Kada završite sa izborom opcija, kliknite na dugme U redu.

 • U okviru iste e-poruke Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada sadržaj nalepite u iste e-poruke iz kojih ste ga kopirali. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano) Ova opcija zadržava stilove znakova i direktno oblikovanje koji su primenjeni na kopirani tekst. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije obuhvaćeno stilom pasusa.

  • Objedini oblikovanje Ova opcija odbacuje veći deo oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

  • Zadrži samo tekst Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

 • Lepljenje iz e-poruke u e-poruku Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz druge e-poruke u programu Outlook. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano) Ova opcija zadržava oblikovanje koje je primenjeno na kopirani tekst. Definicije stila povezane sa kopiranim tekstom biće kopirane u odredišnu e-poruku.

  • Objedini oblikovanje Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

  • Zadrži samo tekst Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

 • Lepljenje iz jedne e-poruke u drugu kada se definicije stilova ne podudaraju Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz druge e-poruke u programu Outlook i kada se stil koji se dodeljuje kopiranom tekstu definiše drugačije u e-poruci u koju se tekst nalepljuje. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Zadrži u izvornom obliku Ova opcija zadržava izgled kopiranog teksta tako što nalepljenom tekstu dodeljuje stil „Normalan“ i primenjuje direktno oblikovanje. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje radi podražavanja definicije stila kopiranog teksta.

  • Koristi odredišne stilove (podrazumevano) Ova opcija zadržava ime stila koji je povezan sa kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila e-poruke u koju se tekst nalepljuje. Recimo da iz jedne e-poruke u drugu kopirate tekst na koji je primenjen stil „Naslov 1“. U jednoj e-poruci, stil „Naslov 1“ je definisan kao podebljani Arial veličine 14, dok je u drugoj e-poruci, u koju se tekst lepi, „Naslov 1“ definisan kao podebljana Cambria veličine 16. Kada koristite opciju Koristi odredišne stilove, nalepljeni tekst koristi stil „Naslov 1“ – podebljani font Cambria veličine 16.

 • Lepljenje iz drugih programa Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog programa. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano) Ova opcija zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

  • Objedini oblikovanje Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima karakteristike direktnog oblikovanja teksta koji neposredno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

  • Zadrži samo tekst Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa

 • Umetanje/lepljenje slika kao Ova opcija prikazuje kako Outlook umeće slike u odnosu na tekst u poruci. Možete da umetnete slike tako da budu uravnate u tekst, da im omogućite da se kreću zajedno s tekstom ili da tekst prelomite oko, ispred ili iza slike. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Uravnato sa tekstom Ova opcija umeće grafiku u pasus kao da je tekst. Ona se podrazumevano koristi. Grafika se pomera kako dodajete ili brišete tekst. Možete da prevučete grafiku da biste joj promenili položaj isto kao što prevlačite tekst.

  • Kvadrat Ova opcija prelama tekst oko svih strana kvadrata oko grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

  • Zbijeno Ova opcija prelama tekst oko grafike u nepravilnom obliku koji se nalazi oko stvarne slike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

  • Iza teksta Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju iza teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

  • Ispred teksta Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju ispred teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

  • Kroz Ova opcija prelama tekst oko grafike, uključujući popunjavanje prostora koji prave udubljeni oblici, kao što je polumesec. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

  • Vrh i dno Ova opcija sprečava prelamanje teksta na stranama grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

  Zadrži znakove za nabrajanje i numerisanje prilikom lepljenja teksta pomoću opcije „Zadrži samo tekst“ Izaberite ovu opciju da biste konvertovali znakove za numerisanje i nabrajanje u simbole za tekst.

 • Korišćenje tastera Insert za lepljenje Izaberite ovu opciju da biste koristili taster INSERT za umetanje sadržaja iz Office ostave u poruku.

 • Prikaži dugmad za opcije lepljenja Izaberite ovu opciju da biste prikazali dugme „Opcije lepljenja“ kada nalepite sadržaj. Dugme „Opcije lepljenja“ možete koristiti da biste zamenili ili izmenili postavke koje podesite u ovom odeljku dijaloga „Opcije uređivača“.

 • Koristi pametno isecanje i lepljenje Izaberite ovu opciju da biste automatski prilagodili oblikovanje dok nalepljujete tekst. Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, možete da kliknete na stavku „Postavke“ da biste podesili dodatne opcije za lepljenje.

  • Postavke Izaberite ovu stavku da biste otvorili dijalog Postavke. Koristite ovaj dijalog da biste naveli podrazumevano ponašanje prilikom objedinjavanja, isecanja i lepljenja teksta. Podrazumevano ponašanje možete zameniti pomoću dugmeta Opcije lepljenja, koje se pojavljuje kada nalepite sadržaj iz ostave u poruku. Ovo dugme je dostupno samo kada je uključena opcija „Koristi pametno isecanje i lepljenje“.

  • Automatski podesi razmak između rečenica i između reči Izaberite ovu opciju da biste uklonili dodatne razmake prilikom brisanja teksta ili dodali potrebne razmake prilikom lepljenja teksta iz ostave.

  • Prilagođavanje proreda između pasusa pri lepljenju Izaberite ovu opciju da biste sprečili kreiranje praznih pasusa i nedosledan prored između pasusa. 

  • Prilagođavanje oblikovanja tabele i poravnavanja pri lepljenju Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali oblikovanje i poravnavanje tabela. Kada je ova opcija uključena, pojedinačne ćelije se nalepljuju kao tekst, delovi tabele se nalepljuju kao redovi u postojeću tabelu (a ne kao ugnežđene tabele), a kada dodate tabelu u postojeću tabelu, nalepljena tabela se prilagođava da bi se podudarala sa postojećom.

  • Pametno ponašanje stila Izbor ove opcije nema nikakav efekat. Da biste precizno podesili ponašanje stilova prilikom lepljenja sadržaja, koristite opcije Lepljenje u odeljku Isecanje, kopiranje i lepljenjenaprednih opcija.

  • Objedini oblikovanje prilikom lepljenja iz programa Microsoft Office PowerPoint Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate kada nalepite sadržaj iz PowerPoint prezentacije. Kada je ova opcija uključena, na nalepljeni tekst se primenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tabele, na nalepljenu listu se primenjuje najskorije korišćeni znak za nabrajanje, broj ili stil liste, a izgled stavki kao što su tabele, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici zadržava se iz izvora u programu PowerPoint.

  • Prilagođavanje oblikovanja prilikom lepljenja iz programa Microsoft Office Excel Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate prilikom lepljenja podataka iz programa Excel. Kada je ova opcija uključena, nalepljeni podaci se stavljaju u tabelu, a grafikoni se nalepljuju kao slike, a ne kao OLE objekti.

  • Objedini nalepljene liste sa okolnim listama Izaberite ovu opciju da biste prilikom lepljenja stavki u listu oblikovali stavke liste tako da budu usklađene sa ostatkom liste.

Prikaz sadržaja e-pošte

Potvrdite izbor u polju za potvrdu za jednu ili više navedenih opcija. Kada završite sa izborom opcija, kliknite na dugme U redu.

 • Prikaži tekst prelomljen unutar prozora dokumenta Izaberite ovu opciju da biste prelomili tekst u prozoru koji sadrži e-poruku kako bi se on lakše čitao na ekranu.

 • Prikaži čuvare mesta za sliku Izaberite ovu opciju da biste prikazali prazno polje na mestu svake slike u e-porukama. Ova opcija ubrzava proces pomeranja kroz poruke koje sadrže puno slika.

 • Prikaži crteže i okvire za tekst na ekranu Izaberite ovu opciju da biste prikazali objekte koji su kreirani pomoću alatki za crtanje programa Outlook u prikazu rasporeda za štampanje ili prikazu veb rasporeda. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili crteže i možda ubrzali prikaz poruka koje sadrže mnogo crteža. Crteži će biti odštampani čak i ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu.

 • Prikaži animaciju teksta Izaberite ovu opciju da biste prikazali animacije teksta na ekranu. Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste videli kako će tekst izgledati kada se odštampa.

  Koristite ovu opciju prilikom prikazivanja animiranog teksta u porukama koje su kreirane u verziji programa Outlook koja je starija od verzije Outlook 2007. Aktuelna verzija programa Outlook više nema mogućnost kreiranja animiranog teksta.

 • Prikaži kontrolne znake Izaberite ovu opciju da biste prikazali kontrolne znake za pisanje zdesna nalevo.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen jezik u kom se čita zdesna nalevo.

 • Prikaži obeleživače Izaberite ovu opciju da biste prikazali obeleživače na ekranu. Ako dodelite obeleživač nekoj stavci, obeležena stavka će se pojaviti u zagradama ([…]). Ako dodelite obeleživač nekoj lokaciji, obeleživač će se pojaviti kao I-kursor. Zagrade i I-kursor se ne pojavljuju u odštampanim porukama.

 • Prikaži pametne oznake Izaberite ovu opciju da biste prikazali ljubičastu tačkastu liniju ispod teksta koji se prepozna kao pametna oznaka.

 • Prikaži kodove polja umesto njihovih vrednosti Izaberite ovu opciju da biste prikazali kodove polja umesto rezultata polja u vašim porukama. Na primer, možda ćete videti { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umesto 4. februar 2008. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali rezultate polja.

  Bez obzira na ovu postavku, uvek možete da se prebacujete između prikazivanja kodova polja i rezultata kodova polja tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+F9.

 • Broj Ova opcija određuje kako će se brojevi prikazivati u porukama. Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki od arapskih jezika.

  Izaberite stavku sa liste.

  • Arapski Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima engleskoj i drugih evropskih jezika.

  • Hindi Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima arapskog i hindija.

  • Kontekst Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa jezikom okolnog teksta.

  • Sistem Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa regionalnim postavkama na kontrolnoj tabli.

 • Imena meseci Ova opcija određuje kako se zapadna (gregorijanska) imena meseci pojavljuju u tekstu na arapskom. Izaberite stavku sa liste.

  • Arapski Izaberite ovu opciju da biste koristili izvorna arapska imena meseci.

  • Engleski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na engleskom.

  • Francuski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na francuskom.

 • Dijakritici Ova opcija prikazuje dijakritike u e-poruci. Dostupna je samo ako je za uređivanje teksta omogućen jezik koji koristi dijakritike.

 • Koristi ovu boju za dijakritike Izaberite ovu opciju da biste naveli boju za prikaz svih dijakritika, bez obzira na boju dijakritika u originalnoj poruci. Izaberite boju sa liste

 • Prikaz dokumenta Ova opcija navodi smer teksta za nove e-poruke.

  • Zdesna nalevo Izaberite ovu opciju da biste rasporedili e-poruke zdesna nalevo. Na primer, pasusi počinju sa desne strane e-poruke, a tekst se ispisuje nalevo.

  • Sleva nadesno Izaberite ovu opciju da biste rasporedili e-poruke sleva nadesno. Na primer, pasusi počinju sa leve strane e-poruke, a tekst se ispisuje nadesno.

 • Zamena fonta Izaberite ovu opciju da biste otvorili dijalog Zamena fonta. Koristite ovu opciju da biste utvrdili da li aktivna e-poruka koristi fontove koji nisu dostupni na računaru. Ako poruka koristi fontove koji se ne nalaze na računaru, pomoću ovog dijaloga možete da navedete zamenski font.

Ekran

Potvrdite izbor u polju za potvrdu za jednu ili više navedenih opcija. Kada završite sa izborom opcija, kliknite na dugme U redu.

 • Prikaži mere koristeći kao jedinicu Izaberite mernu jedinicu koju želite da koristite za horizontalni lenjir i za mere koje unosite u dijaloge.

 • Prikaži mere u širini znakova Izaberite ovu opciju da biste koristili širinu znaka kao osnovu za poravnavanje teksta, na primer kod vertikalnih i horizontalnih lenjira. NAPOMENA Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

 • Prikaži piksele za HTML funkcije Izaberite ovu opciju da biste koristili piksele kao podrazumevane jedinice mere u dijalozima koji su povezani sa HTML elementima.

 • Prikaži tasterske prečice u ekranskim napomenama Izaberite ovu opciju da biste prikazali tasterske prečice u ekranskim napomenama.

 • Prikaži vertikalni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir bočno od prozora e-poruke. Trebalo bi i da potvrdite izbor u polju za potvrdu Lenjir u grupi Prikazivanje/skrivanje na kartici Prikaz na traci.

 • Prikaži desni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir sa desne strane prozora e-poruke.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Optimizuj pozicioniranje znakova za raspored, a ne za čitljivost Izaberite ovu opciju da biste precizno prikazali pozicioniranje znakova, onako kako će se pojavljivati u odštampanoj poruci u odnosu na blokove teksta.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×