Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Kada radite sa veoma dugom tabelom, ona će se pokretati na više stranica. Možete da podesite tabelu tako da se red ili redovi zaglavlja tabele pojavljuju na svakoj stranici automatski.

Možete da birate sa dva načina da podesite tabelu tako da se njeni redovi ili redovi zaglavlja ponavljaju.

Možete da uradite sledeće:

  1. Izaberite red zaglavlja ili redove koje želite da ponovite na svakoj stranici. Izbor mora da sadrži prvi red tabele.

  2. U okviru stavke Alatke za tabelu, na kartici Raspored, u grupi Podaci izaberite stavku Ponavljaj redove naslova.

    Snimak ekrana pokazuje kursor koji pokazuje na opciju za ponavljanje redova zaglavlja u alatkama za tabele na kartici raspored u grupi podaci.

Možete da koristite ovaj pristup:

  1. U tabeli kliknite desnim tasterom miša na redu koji želite da ponovite, a zatim izaberite stavku Svojstva tabele.

  2. U dijalogu Svojstva tabele, na kartici Red potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponovi kao red zaglavlja u vrhu svake stranice.

  3. Izaberite stavku U redu.

Napomene: 

  • Ponavljana zaglavlja tabele vidljive su samo u prikaz rasporeda za štampanje ili kada štampate dokument.

  • Ako izaberete zaglavlje tabele na prvoj stranici, zaglavlje se menja i na svim drugim stranicama. Možete da izmenite zaglavlje tabele na prvoj stranici – kolone zaglavlja na sledećim stranicama su zaključane.

  • Iako Word automatski ponavlja zaglavlja tabele na novim stranicama koje nastaju iz automatskih preloma stranica, ne ponavlja se zaglavlje ako umetnete ručni prelom stranice unutar tabele.

Takođe pogledajte

Umetanje ili crtanje tabele

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×