Kada želite da kreirate dinamičnu vezu između sadržaja dokumenta i sadržaja prezentacije u PowerPoint, umetnite sadržaj kao objekat. Za razliku od lepljanja sadržaja (kao kada, na primer, pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+V), kada ga umetnete kao povezani ili ugrađeni objekat, i dalje možete da radite sa sadržajem u originalnom programu u kojem je kreiran.

Ako u dokument umetnete slajd kao PowerPoint objekat, Word će se PowerPoint pokrenuti kada dvaput kliknete na slajd i možete da koristite PowerPoint komande za rad sa slajdom.

Kada celu prezentaciju PowerPoint kao objekat, dokument prikazuje samo jedan slajd. Da biste prikazali različite slajdove, kliknite dvaput na PowerPoint a zatim pritisnite taster Enter da biste pokrenuti projekciju slajdova.

Umetanje povezanog ili ugrađenog objekta

Neke slajdove ili čitavu prezentaciju možete da povežete ili ugradite. Kada u dokument ugnječite objekat prezentacije u PowerPoint prezentaciju, Word će se pokrenuti PowerPoint projekcija slajdova kada dvaput kliknete na objekat prezentacije u dokumentu. Prezentaciju ne možete uređivati u dokumentu. Objekat prezentacije može biti samo ugrađen, a ne povezan.

 1. Otvorite dokument Word i PowerPoint koja sadrži slajdove od kojih želite da kreirate povezani objekat ili ugrađeni objekat.

 2. Prebacite se na PowerPoint, a zatim izaberite celu prezentaciju ili slajdove koje želite.

  Napomena: U prikazu Sortiranje slajdova izaberite željene slajdove. Da biste izabrali opseg slajdova, držite pritisnut taster Shift i kliknite na prvi i poslednji slajd u opsegu. Da biste izabrali više slajdova koji se ne stoje jedan do drugog, držite pritisnut taster Ctrl dok birate željene slajdove.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 4. Prebacite se na Word dokument, a zatim kliknite na mesto gde želite da se informacije pojave.

 5. Na kartici Početak, u grupi Ostava, kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim kliknite na dijalog Specijalno lepljenje.

 6. Na listi Kao izaberite stavku Objekat Microsoft PowerPoint prezentacije ili Objekat Microsoft PowerPoint slajda.

 7. Izaberite stavku Nalepi da biste umetnuli ugrađeni objekat ili izaberite savku Nalepi vezu da biste umetnuli vezu u objekat, a zatim kliknite na dugme U redu.

Isto tako, možete da umetnete vezu u objekat na sledeći način.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na strelicu pored stavke Objekat, a zatim izaberite stavku Objekat.

 2. Izaberite karticu Kreiranje od datoteke i potražite lokaciju prezentacije.

 3. Izaberite stavke Poveži sa datotekom ili Prikaži kao ikonu, a zatim izaberite kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Ažuriranje povezanih objekata

Po podrazumevanim postavkama, povezani objekti se automatski ažuriraju. To znači da Word ažurira povezane informacije svaki put kada otvorite Word datoteku ili svaki put kada se izvorna PowerPoint datoteka promeni dok Word datoteka nije otvorena. Međutim, možete da promenite postavke za pojedinačne povezane objekte tako da se povezani objekat ne ažurira ili tako da se ažurira samo kada osoba koja čita vaš dokument odluči da ga ručno ažurira.

Takođe možete da sprečite Word ažuriranje veza u svim dokumentima koje otvorite. To možete da uradite kao meru bezbednosti i tako sprečite ažuriranje dokumenata datotekama koje potiču od potencijalno nepouzdanog izvora.

Važno: Kada otvorite dokument koji sadrži povezane objekte, Word traži da ažurirate dokument podacima iz povezanih datoteka. Ako sumnjate da povezane datoteke potiču iz nepouzdanog izvora, kliknite na dugme Ne u ovoj poruci.

Pored toga, možete trajno da raskinete vezu između povezanog objekta i njegove izvorne PowerPoint datoteke. Kada se veza raskinu, više ne možete uređivati objekat u dokumentu; ona postaje slika PowerPoint sadržaja.

Ručno ažuriranje povezanog objekta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na povezani objekat, izaberite stavku Povezani objekat na slajdu ili Povezani objekat u prezentaciji, a zatim izaberite stavku Veze.

 2. Kliknite na vezu koju želite ručno da ažurirate, a zatim u odeljku Metod ažuriranja izabrane veze izaberite stavku Ručno ažuriranje.

Sprečavanje ažuriranja povezanog objekta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na povezani objekat, izaberite stavku Povezani objekat na slajdu ili Povezani objekat u prezentaciji, a zatim izaberite stavku Veze.

 2. Kliknite na vezu koju želite da sprečite da se ažurira, a zatim u odeljku Metod ažuriranja izabrane veze potvrdite izbor Zaključano.

Napomena: Da biste otključali vezu, opozovite izbor u polju za potvrdu Zaključano.

Sprečavanje programa Word da automatski ažurira veze u svim dokumentima

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite listu Više opcija, a zatim se pomerite nadole do odeljka Opšte.

 3. Opozovite izbor Ažuriraj automatske veze pri otvaranju.

Raskidanje veze između povezanog objekta i izvora

 1. Kliknite desnim tasterom miša na povezani objekat, izaberite stavku Povezani objekat na slajdu ili Povezani objekat u prezentaciji, a zatim izaberite stavku Veze.

 2. Kliknite na vezu koju želite da raskinete, a zatim na dugme Raskidanje veze.

Vrh stranice

Menjanje povezanih ili ugrađenih objekata

 1. Kliknite desnim tasterom miša na povezani objekat, a zatim izaberite stavku Povezani objekat na slajdu ili Povezani objekat u prezentaciji.

 2. Izaberite stavku Otvori ili stavku Otvori vezu, u zavisnosti od toga da li je objekat ugrađen ili povezan, a zatim izvršite željene promene.

  Ako je objekat ugrađen, promene će biti izvršene samo na kopiji koja se nalazi u dokumentu. Ako je objekat povezan, promene će biti izvršene u izvornoj datoteci.

Vrh stranice

Umetanje povezanog ili ugrađenog objekta

Neke slajdove ili čitavu prezentaciju možete da povežete ili ugradite. Kada u dokument ug PowerPoint prezentaciju ugnječite objekat prezentacije, Word će se pokrenuti projekcija slajdova PowerPoint će se pokrenuti kada dvaput kliknete na objekat prezentacije u dokumentu. Prezentaciju ne možete uređivati u dokumentu. Objekat prezentacije može biti samo ugrađen, a ne povezan.

 1. Otvorite dokument Word i PowerPoint koja sadrži slajdove od kojih želite da kreirate povezani objekat ili ugrađeni objekat.

 2. Prebacite se na PowerPoint, a zatim izaberite celu prezentaciju ili slajdove koje želite.

  Napomena: U prikazu Sortiranje slajdova izaberite željene slajdove. Da biste izabrali opseg slajdova, držite pritisnut taster Shift i kliknite na prvi i poslednji slajd u opsegu. Da biste izabrali više slajdova koji se ne stoje jedan do drugog, držite pritisnut taster Ctrl dok birate željene slajdove.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 4. Prebacite se na Word dokument, a zatim kliknite na mesto gde želite da se informacije pojave.

 5. Na kartici Početak, u grupi Ostava, kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim kliknite na dijalog Specijalno lepljenje.

  Slika trake u programu Word

 6. Iz liste Kao izaberite stavku Microsoft Office PowerPoint objekat.

 7. Izaberite opciju Nalepi da biste umetnuli ugrađeni objekat ili opciju Nalepi vezu da biste umetnuli vezu u objekat.

Vrh stranice

Ažuriranje povezanih objekata

Po podrazumevanim postavkama, povezani objekti se automatski ažuriraju. To znači da Word ažurira povezane informacije svaki put kada otvorite Word datoteku ili svaki put kada se izvorna PowerPoint datoteka promeni dok Word datoteka nije otvorena. Međutim, možete da promenite postavke za pojedinačne povezane objekte tako da se povezani objekat ne ažurira ili tako da se ažurira samo kada osoba koja čita vaš dokument odluči da ga ručno ažurira.

Takođe možete da sprečite Word ažuriranje veza u svim dokumentima koje otvorite. To možete da uradite kao meru bezbednosti i tako sprečite ažuriranje dokumenata datotekama koje potiču od potencijalno nepouzdanog izvora.

Važno: Kada otvorite dokument koji sadrži povezane objekte, Word traži da ažurirate dokument podacima iz povezanih datoteka. Ako sumnjate da povezane datoteke potiču iz nepouzdanog izvora, kliknite na dugme Ne u ovoj poruci.

Pored toga, možete trajno da raskinete vezu između povezanog objekta i njegove izvorne PowerPoint datoteke. Kada se veza raskinu, više ne možete uređivati objekat u dokumentu; ona postaje slika PowerPoint sadržaja.

Ručno ažuriranje povezanog objekta

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office,Slika dugmeta na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Uredi veze ka datotekama.

 2. Kliknite na vezu koju želite ručno da ažurirate, a zatim u odeljku Metod ažuriranja izabrane veze izaberite stavku Ručno ažuriranje. Ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+F7.

Sprečavanje ažuriranja povezanog objekta

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office,Slika dugmeta na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Uredi veze ka datotekama.

 2. Kliknite na vezu koju želite da sprečite da se ažurira, a zatim u odeljku Metod ažuriranja izabrane veze potvrdite izbor Zaključano. Ili pritisnite taster F11.

Napomena: Da biste otključali vezu, kliknite na povezani objekat, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+F11.

Sprečavanje programa Word da automatski ažurira veze u svim dokumentima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office,Slika dugmeta stavku , a zatim izaberite stavku Word opcije..

 2. Izaberite listu Više opcija, a zatim se pomerite nadole do odeljka Opšte.

 3. Opozovite izbor Ažuriraj automatske veze pri otvaranju.

Raskidanje veze između povezanog objekta i izvora

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office,Slika dugmeta na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Uredi veze ka datotekama.

 2. Kliknite na vezu koju želite da raskinete, a zatim na dugme Raskidanje veze. Ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+F9.

Vrh stranice

Menjanje povezanih ili ugrađenih objekata

 1. Kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Povezani objekat na u prezentaciji ili Objekat u slajdu.

 2. Izaberite stavku Otvori ili stavku Otvori vezu, u zavisnosti od toga da li je objekat ugrađen ili povezan, a zatim izvršite željene promene.

  Ako je objekat ugrađen, promene će biti izvršene samo na kopiji koja se nalazi u dokumentu. Ako je objekat povezan, promene će biti izvršene u izvornoj datoteci.

Vrh stranice

Glavne razlike između povezanih objekata i ugrađenih objekata su u mestu skladištenja podataka i u načinu na koji se podaci ažuriraju nakon što ih stavite u odredišnu datoteku.

U dokument stavljate ili vezu ka objektu ili kopiju objekta. Na ovaj način možete da umetnete sadržaj iz bilo kog programa koji podržava tehnologiju povezivanja i ugrađivanja objekata (povezivanje i ugrađivanje objekata ili OLE).

Na primer, mesečni izveštaj o statusu može da sadrži informacije koje se zasebno održavaju na PowerPoint slajdu. Ako povežete izveštaj sa slajdom, podaci u izveštaju mogu se ažurirati pri svakom ažuriranju izvorne datoteke. Ako slajd ugradite u izveštaj, on će sadržavati statičku kopiju podataka.

Povezani i ugrađeni objekti u Office za Windows dokumentu

1. Ugrađeni objekat

2. Povezani objekat

3. Izvorna datoteka

Kada je objekat povezan, informacije se mogu ažurirati nakon promene izvorne datoteke. Povezani podaci skladište se u izvornu datoteku. Word, tj. odredišna datoteka skladišti samo lokaciju izvorne datoteke i prikazuje reprezentaciju povezanih podataka. Koristite povezane objekte ako je veličina datoteke ograničena.

Povezivanje je korisno i kada želite da uključite informacije koje neko drugi, nezavisan od vas, održava, na primer podatke koje prikuplja neko drugo odeljenje, kao i kada treba da ih redovno redovno Word dokumentu.

Kada ug nekoliko PowerPoint objekat, informacije u Word se ne menjaju ako izmenite izvornu PowerPoint datoteku. Ugrađeni objekti postaju deo Word datoteke i, kada ih umetnete, više nisu deo izvorne datoteke.

Pošto su svi podaci sadržani u jednom Word dokumentu, ugrađivanje je korisno kada ne želite da informacije odražavaju promene u izvornoj datoteci ili kada ne želite da primaoci dokumenta razmišljaju o ažuriranju povezanih informacija.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×