Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Dijagrami toka su dijagrami koji prikazuju korake u procesu. Osnovne dijagrame toka je lako napraviti i razumeti jer su oblici jednostavni i vizuelni.

Napomena    Osnovni dijagram toka možete da napravite od podataka i pomoću dijagrama vizuelizatora podataka u programu Visio Pro for Office 365. Dodatne informacije potražite u članku Pravljenje dijagrama vizuelizatora podataka.

Predložak „Osnovni dijagram toka“ u programu Visio dobija se sa oblicima koje možete da koristite kako biste prikazali mnoge vrste procesa, a to je naročito korisno za prikazivanje osnovnih poslovnih procesa kao što je predlog razvojnog procesa prikazan na sledećoj slici.

Primer dijagrama toka koji prikazuje proces predloga

Pored predloška „Osnovni dijagram toka“, Visio pruža različite predloške za specifičnije vrste dijagrama, kao što su dijagrami toka podataka, vremenske ose i modelovanje softvera. Da biste saznali više o različitim predlošcima, pročitajte članak Kako da znam za šta se koristi svaki od Visio predložaka?

Pravljenje dijagrama toka
 1. Pokrenite Visio.

 2. Kliknite na kategoriju Dijagram toka.

 3. Kliknite dvaput na opciju Osnovni dijagram toka.

 4. Za svaki korak u procesu koji dokumentujete, prevucite oblik dijagrama toka na crtež.

 5. Povežite oblike dijagrama toka tako što ćete zadržati pokazivač miša iznad prvog oblika, a zatim kliknuti na strelicu koja se pojavljuje i pokazuje na oblik koji želite da povežete. Ako se drugi oblik ne nalazi direktno naspram prvog, kliknite i zadržite strelicu, prevucite je do drugog oblika i otpustite konektor usred drugog oblika.

 6. Da biste dodali tekst obliku ili konektoru, izaberite ga, a zatim kucajte. Kada završite sa kucanjem, kliknite na praznu oblast stranice.

 7. Da biste promenili smer strelice konektora, izaberite konektor, a zatim na kartici Oblik, u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Linija, postavite pokazivač na stavku Strelice i izaberite željeni smer i stil strelice.

Fiksno poravnavanje i razmak

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste izabrali sve na stranici sa crtežom.

 2. Na kartici Početak, u grupi Raspored izaberite stavku Položaj, a zatim stavku Automatsko poravnavanje i prored.

Ako se ne dogodi to što želite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z da biste poništili tu radnju, a zatim isprobajte neke od ostalih opcija ispod dugmadi Poravnavanje i Položaj.

Primer dijagrama toka koji prikazuje proces predloga

Šta predstavljaju oblici dijagrama toka

Kada otvorite predložak Osnovni dijagram toka otvara se i šablon Oblici osnovnog dijagrama toka. Svaki oblik na šablonu predstavlja različitu vrstu koraka u procesu. Međutim, ne postoji standardno, univerzalno značenje za oblike – svaki oblik može da prenosi bilo koje značenje o kom se dogovore ljudi koji prave i čitaju dijagrame toka. Većina dijagrama toka obično koristi samo tri ili četiri oblika, osim ako ne postoji jasan poslovni razlog da ih se koristi više.

Sa tim na umu, Visio oblici imaju imena koja sugerišu za šta se oni najčešće koriste. Ovo su neki od najuobičajenijih oblika:

 • Početak/kraj    Koristite ovaj oblik za prvi i poslednji korak u procesa.

  Oblik „Završni element“

 • Proces    Ovaj oblik predstavlja tipičan korak u procesu. Ovaj oblik se najčešće koristi u skoro svakom procesu.

  Oblik „Proces“

 • Odluka    Ovaj oblik označava tačku u kojoj ishod odluke određuje sledeći korak. Može da bude više ishoda, ali često ima samo dva – da i ne.

  Oblik „Odluka“

 • Podređeni proces    Koristite ovaj oblik za skup koraka koji se kombinuju kako bi napravili podređeni proces koji je definisan na drugom mestu, često na drugoj stranici istog dokumenta. To je korisno ako je dijagram veoma dug i složen.

  Oblik „Unapred definisani proces“

 • Dokument    Ovaj oblik predstavlja korak koji kao rezultat dalje dokument.

  Oblik „Dokument“

 • Podaci    Ovaj oblik ukazuje na to da informacije dolaze u proces spolja ili napuštaju proces. Ovaj oblik može da se koristi i za predstavljanje materijala i ponekad se zove ulazni/izlazni oblik.

  Oblik „Podaci“

 • Reference na stranici    Ovaj kružić ukazuje na to da se sledeći (ili prethodni) korak nalazi na drugom mestu na crtežu. To je naročito korisno za velike dijagrame toka gde biste inače morali da koristite dug konektor, koji može biti teško pratiti.

  Oblik „Referenca na stranici“

 • Referenca van stranice    Kada ovaj oblik otpustite na stranicu sa crtežom, otvara se dijalog u kom možete da napravite skup hiperveza između dve stranice dijagrama toka ili između oblika podređenog procesa i stranice zasebnog dijagrama toka koja prikazuje korake tog podređenog procesa.

  Oblik „Referenca van stranice“

Šta predstavljaju oblici dijagrama toka

Kada otvorite predložak „Osnovni dijagram toka“ otvara se i šablon „Oblici osnovnog dijagrama toka“. Svaki oblik na šablonu predstavlja različiti korak u procesu.

obuhvata mnoge druge specijalizovane šablone i oblike koje možete da koristite u dijagramu toka. Dodatne informacije o tome kako da pronađete dodatne oblike potražite u članku Korišćenje prozora „Oblici“ za organizovanje i pronalaženje oblika.

 • Početak/kraj    Koristite ovaj oblik za prvi i poslednji korak u procesa.

  Oblik „Završni element“

 • Proces    Ovaj oblik predstavlja korak u procesu.

  Oblik „Proces“

 • Podređeni proces    Koristite ovaj oblik za skup koraka koji se kombinuju kako bi napravili podređeni proces koji je definisan na drugom mestu, često na drugoj stranici istog crteža.

  Oblik „Unapred definisani proces“

 • Dokument    Ovaj oblik predstavlja korak koji kao rezultat dalje dokument.

  Oblik „Dokument“

 • Podaci    Ovaj oblik ukazuje na to da informacije dolaze u proces spolja ili napuštaju proces. Ovaj oblik može da se koristi i za predstavljanje materijala i ponekad se zove ulazni/izlazni oblik.

  Oblik „Podaci“

 • Reference na stranici    Ovaj kružić ukazuje na to da se sledeći (ili prethodni) korak nalazi na drugom mestu na crtežu. To je naročito korisno za velike dijagrame toka gde biste inače morali da koristite dug konektor, koji može biti teško pratiti.

  Oblik „Referenca na stranici“

 • Referenca van stranice    Kada ovaj oblik otpustite na stranicu sa crtežom, otvara se dijalog u kom možete da napravite skup hiperveza između dve stranice dijagrama toka ili između oblika podređenog procesa i stranice zasebnog dijagrama toka koja prikazuje korake tog podređenog procesa.

  Oblik „Referenca van stranice“

Napomena:  Ne možete da pronađete oblik koji vam je potreban?     Da biste saznali kako da pronađete druge oblike, pročitajte članak Korišćenje prozora „Oblici“ za organizovanje i pronalaženje oblika

Pravljenje dijagrama toka
 1. Izaberite karticu Datoteka.

  Ne vidite karticu Datoteka?

  Ako ne vidite karticu Datoteka, pređite na sledeći korak u proceduri.

 2. Izaberite stavku Novo, stavku Dijagram toka, a zatim u okviru stavke Dostupni predlošci izaberite stavku Osnovni dijagram toka.

 3. Izaberite stavku Napravi .

 4. Za svaki korak u procesu koji dokumentujete, prevucite oblik dijagrama toka na crtež.

  Napomena: Informacije o tome koje oblike treba da koristite za svaki korak potražite u odeljku Šta predstavljaju oblici dijagrama toka.

 5. Povežite oblike dijagrama toka na neki od sledećih načina.

  Povežite dva oblika zajedno.

  1. Na kartici Početak, u grupi Alatke izaberite stavku Konektor.

  2. Prevucite od tačke povezivanja Slika tačke povezivanja – plavi znak Xna prvom obliku do tačke povezivanja na drugom obliku. Krajnje tačke konektora postaju crvene kada se oblici spoje.

   Dijagram toka sa tačkama konektora koje postaju crvene.

  Povežite jedan oblik sa više njih iz jedne tačke povezivanja.

  Konektori su podrazumevano podešeni na opciju Prav ugao, tako da ako povežete jednu tačku na jednom obliku sa tri druga oblika, to će izgledati kao na dolenavedenoj slici.

  Oblik povezan sa tri druga oblika pomoću konektora pravih uglova.

  Da bi se svaki konektor pružao zrakasto pravo iz centralne tačke na prvom obliku do tačaka na svakom od drugih oblika, morate da postavite konektore na opciju Prava linija spajanja, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Dijagram toka sa pravim linijama spajanja koji se pružaju zrakasto iz centralne tačke.

  1. Na kartici Početak, u grupi Alatke izaberite stavku Konektor.

  2. Za svaki oblik sa kojim želite da ga povežete prevucite od iste tačke povezivanja Slika tačke povezivanja – plavi znak Xna prvom obliku do tačke povezivanja na svakom od drugih oblika.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na svaki konektor i izaberite stavku Prava linija spajanja.

 6. Da biste se vratili na normalno uređivanje, na kartici Početak, u grupi Alatka izaberite stavku Alatka „Pokazivač“.

 7. Da biste dodali tekst obliku ili konektoru, izaberite ga, a zatim kucajte. Kada završite sa kucanjem, kliknite na praznu oblast stranice.

 8. Da biste promenili smer strelice konektora, izaberite konektor, a zatim u grupi Oblik kliknite na strelicu sa desne strane stavke Linija, postavite pokazivač miša na stavku Strelice i izaberite željeni smer strelice.

Vrh stranice

Štampanje velikog dijagrama toka

Najlakši način za štampanje dijagrama toka koji je veći od papira štampača jeste da ga odštampate na više listova papira, a zatim ih spojite lepljivom trakom.

Pre nego što počnete da štampate, važno je da proverite da li stranica sa crtežom, onako kako je prikazana programu Visio, sadrži ceo dijagram toka. Neće se odštampati svi oblici koji prelaze ivicu stranice sa crtežom u programu Visio.

Uradite sledeće da biste odštampali veliki dijagram toka:

 1. Dok je dijagram toka otvoren na kartici Dizajn, u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Veličina, a zatim stavku Uklopi u crtež.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

  Ne vidite karticu Datoteka?

  Ako ne vidite karticu Datoteka, pređite na sledeći korak u proceduri.

 3. Izaberite stavku Štampanje, a zatim stavku Pregled pre štampanja.

  Tačkaste linije razdvajaju različite stranice u pregledu pre štampanja.
  Tačkaste linije prikazuju kako se crtež štampa na zasebnim listovima.
 4. Uradite sledeće da biste odštampali dijagram toka na više listova papira:

  1. U pregledu pre štampanja, u grupi Štampanje izaberite stavku Podešavanje stranice.

  2. Na kartici Podešavanje parametara za štampu, u polju Papir štampača izaberite željenu veličinu papira ako još uvek nije izabrana.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  4. U grupi Pregled izaberite stavku Jedan segment da biste videli kako se crtež štampa na svakom listu. (Možete da prelazite sa stranice na stranicu tako što ćete kliknuti na dugme Sledeća pločica ili Prethodna pločica.)

  5. Kada budete zadovoljni izgledom crteža, u grupi Štampanje izaberite stavku Odštampaj.

  6. Kada se crtež odštampa, možete da skratite margine, preklopite stranice i spojite ih lepljivom trakom.

 5. Uradite sledeće da biste odštampali dijagram toka na jednom listu papira:

  1. U pregledu pre štampanja, u grupi Štampanje izaberite stavku Podešavanje stranice.

  2. Na kartici Podešavanje parametara za štampu, u polju Papir štampača izaberite željenu veličinu papira ako još uvek nije izabrana.

  3. U okviru stavke Zumiranje štampanja izaberite stavku Uklopi u.

  4. Sa desne strane stavke Uklopi u, otkucajte 1 u polju pored stavke list(ova) naspram i otkucajte 1 u polju pored stavke list(ova) nadole.

  5. Kliknite na dugme U redu.

  6. U grupi Štampanje kliknite na dugme Odštampaj.

Šta predstavljaju oblici dijagrama toka

Kada otvorite predložak „Osnovni dijagram toka“ otvara se i šablon „Oblici osnovnog dijagrama toka“. Svaki oblik na šablonu predstavlja različiti korak u procesu.

Obično se koristi samo nekoliko oblika sa šablona „Osnovni oblici dijagrama toka“. Ti oblici koji se najčešće koriste opisani su ovde. Da biste dobili dodatne informacije o oblicima koji se ređe koriste, otvorite proširivu vezu (Oblici dijagrama toka koji se ređe koriste) na kraju ovog odeljka.

 • Završni element    Koristite ovaj oblik za prvi i poslednji korak u procesa.

  Oblik „Završni element“

 • Proces    Ovaj oblik predstavlja korak u procesu.

  Oblik „Proces“

 • Unapred definisani proces    Koristite ovaj oblik za skup koraka koji se kombinuju kako bi napravili podređeni proces koji je definisan na drugom mestu, često na drugoj stranici istog crteža.

  Oblik „Unapred definisani proces“

 • Odluka    Ovaj oblik označava tačku u kojoj ishod odluke određuje sledeći korak. Može da bude više ishoda, ali često ima samo dva – da i ne.

  Oblik „Odluka“

 • Dokument    Ovaj oblik predstavlja korak koji kao rezultat dalje dokument.

  Oblik „Dokument“

 • Podaci    Ovaj oblik ukazuje na to da informacije dolaze u proces spolja ili napuštaju proces. Ovaj oblik može da se koristi i za predstavljanje materijala i ponekad se zove ulazni/izlazni oblik.

  Oblik „Podaci“

 • Oblici dijagrama toka    Možete da kliknete desnim tasterom miša na ovaj višestruki oblik da biste ga podesili na bilo koji od sledećih oblika: „Proces“, „Odluka“, „Dokument“ ili „Podaci“. Sav tekst koji otkucate u tom obliku odnosno informacije koje dodate u njegove podatke o obliku ostaju uz oblik.

  Ovako oblik izgleda na šablonu:

  Oblici dijagrama toka

  Ovo vidite kada prevučete oblik na stranicu sa crtežom i kliknete desnim tasterom miša na njega:

  Oblici dijagrama toka sa menijem koji se dobija desnim klikom miša

 • Uskladišteni podaci    Koristite ovaj oblik za korak čiji je rezultat skladištenje informacija.

  Oblik „Uskladišteni podaci“

 • Reference na stranici    Ovaj kružić ukazuje na to da se sledeći (ili prethodni) korak nalazi na drugom mestu na crtežu. To je naročito korisno za velike dijagrame toka gde biste inače morali da koristite dug konektor, koji može biti teško pratiti.

  Oblik „Referenca na stranici“

 • Referenca van stranice    Kada ovaj oblik otpustite na stranicu sa crtežom, otvara se dijalog u kom možete da napravite skup hiperveza između dve stranice dijagrama toka ili između oblika podređenog procesa i stranice zasebnog dijagrama toka koja prikazuje korake tog podređenog procesa.

  Oblik „Referenca van stranice“

Oblici dijagrama toka koji se ređe koriste

 • Dinamički konektor    Ovaj konektor crta putanju oko oblika na koji naiđe.

  Oblik „Dinamički konektor“

 • Konektor krive linije    Ovaj konektor ima prilagodljivu krivu.

  Konektor krive linije

 • Polje automatske visine    Ovo je okvir za tekst sa ivicama koji se prilagođava količini teksta koju otkucate. Širinu možete da podesite tako što ćete prevući stranice oblika. Iako ovaj oblik ne predstavlja korak u procesu, on je koristan način za dodavanje okvira za tekst dijagramu toka.

  Polje automatske visine

 • Beleška    Ovaj okvir za tekst u zagradama prilagođava se količini teksta koju otkucate. Širinu možete da podesite tako što ćete prevući stranice oblika. Kao i oblik „Polje automatske visine“, ovaj oblik ne predstavlja korak u procesu. Koristite ga da biste dodavali komentare o oblicima dijagrama toka.

  Oblik „Beleška“

 • Ručni unos    Ovo je korak u kom osoba pruža informacije procesu.

  Oblik „Ručni unos“

 • Ručna operacija    Ovo je korak koji mora da izvrši osoba.

  Oblik „Ručna operacija“

 • Unutrašnje skladište    Ovaj oblik predstavlja informacije uskladištene na računaru.

  Oblik „Interno skladište“

 • Direktni podaci    Ovaj oblik predstavlja informacije uskladištene tako da je svakom pojedinačnom zapisu moguće direktno pristupiti. To predstavlja način na koji čvrsti disk računara skladišti podatke.

  Oblik „Direktni podaci“

 • Sekvencijalni podaci    Ovaj oblik predstavlja informacije uskladištene sekvencijalno, kao što su podaci oglasa na magnetnoj traci. Kada se podaci skladište sekvencijalno, moraju i da se preuzimaju sekvencijalno. Na primer, da biste pristupili 7. zapisu, morate da pređete preko zapisa od 1. do 6. zapisa.

  Oblik „Sekvencijalni podaci“

 • Kartica ili traka sa podacima    Ovaj oblik predstavlja fizičku karticu ili traku sa podacima. Stari računarski sistemi su koristili sistem kartica i traka sa podacima za skladištenje i preuzimanje podataka i za skladištenje i pokretanje programa.

  Oblik „Kartica“

 • Prikaz    Ovaj oblik predstavlja informacije koje se prikazuju osobi, obično na ekranu računara.

  Oblik „Prikaz“

 • Priprema    Ovaj oblik ukazuje na to gde se pokreću promenljive prilikom pripreme za proceduru.

  Oblik „Priprema“

 • Paralelni režim    Ovaj oblik prikazuje gde dva različite procesa mogu da rade istovremeno.

  Oblik „Paralelni režim“

 • Ograničenje petlje    Ovaj oblik označava maksimalni broj puta koliko petlja može da se pokrene pre nego što mora da pređe na sledeći korak.

  Oblik „Ograničenje petlje“

 • Kontrolni prenos    Ovaj oblik označava korak koji ide do koraka koji nije tipičan sledeći korak kada se ispune određeni uslovi.

  Oblik „Kontrolni prenos“

Pravljenje dijagrama toka

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač miša na stavku Novo, pa na stavku Dijagram toka, a zatim izaberite stavku Osnovni dijagram toka.

 2. Za svaki korak u procesu koji dokumentujete, prevucite oblik dijagrama toka na crtež.

 3. Povežite oblike dijagrama toka na neki od sledećih načina.

  Napomena: Informacije o drugim načinima za povezivanje oblika potražite u članku Dodavanje konektora između oblika u programu Visio.

  Povežite dva oblika zajedno.

  1. Kliknite na alatku Konektor Slika dugmetana standardnoj traci sa alatkama.

  2. Prevucite od tačke povezivanja Slika tačke povezivanja – plavi znak Xna prvom obliku do tačke povezivanja na drugom obliku. Krajnje tačke konektora postaju crvene kada se oblici spoje.

   Krajevi konektora su crveni kada se oblici zalepe

  Povežite jedan oblik sa više njih iz jedne tačke povezivanja.

  Konektori su podrazumevano podešeni na opciju Prav ugao, tako da ako povežete jednu tačku na jednom obliku sa tri druga oblika, to će izgledati kao na dolenavedenoj slici.

  Oblik povezan sa tri druga oblika pomoću konektora pravih uglova.

  Da bi se svaki konektor pružao zrakasto pravo iz centralne tačke na prvom obliku do tačaka na svakom od drugih oblika, morate da postavite konektore na opciju Prava linija spajanja, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Oblik povezan sa tri druga oblika pomoću pravih linija spajanja.

  1. Kliknite na alatku Konektor Slika dugmetana standardnoj traci sa alatkama.

  2. Za svaki oblik sa kojim želite da ga povežete prevucite od iste tačke povezivanja Slika tačke povezivanja – plavi znak Xna prvom obliku do tačke povezivanja na svakom od drugih oblika.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na svaki konektor i izaberite stavku Prava linija spajanja.

 4. Kliknite na alatku Pokazivač Dugme „Pokazivač“na standardnoj traci sa alatkama da biste se vratili na normalno uređivanje.

 5. Da biste dodali tekst obliku ili konektoru, izaberite ga, a zatim kucajte. Kada završite sa kucanjem, kliknite na praznu oblast stranice.

 6. Da biste promenili smer strelice konektora, izaberite vezu, a zatim u meniju Oblik postavite pokazivač miša na stavku Operacije i izaberite stavku Obrni krajeve.

Štampanje velikih dijagrama toka

Najlakši način da odštampate dijagram toka koji je veći od papira štampača jeste da ga odštampate na više listova papira, a zatim ih spojite lepljivom trakom.

Međutim, pre nego što počnete da štampate, važno je da proverite da li stranica sa crtežom, onako kako je prikazana u programu Visio, sadrži ceo dijagram toka. Neće se odštampati svi oblici koji prelaze ivicu stranice sa crtežom u programu Visio. Možete da vidite da li je stranica sa crtežom dovoljno velika za dijagram toka tkao što ćete pogledati pregled u dijalogu Podešavanje stranice (meni Datoteka, stavka Podešavanje stranice, kartica Podešavanje parametara za štampu).

Dijagram toka koji je prevelik za stranicu sa crtežom u programu Visio pored dijagrama toka koji se uklapa na stranicu sa crtežom u programu Visio

1. Dijagram toka koji je prevelik za stranicu sa crtežom u programu Visio.

2. Dijagram toka koji se uklapa na stranicu sa crtežom u programu Visio.

Podešavanje stranice sa crtežom u programu Visio tako da odgovara dijagramu toka

 1. Dok je dijagram toka otvoren, u meniju Datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice.

 2. Izaberite karticu Veličina stranice.

 3. U okviru stavke Veličina stranice izaberite stavku Podesi veličinu da bi se uklopilo u sadržaj crteža.

Da biste videli kako će se odštampati dijagram toka, pogledajte Pregled pre štampanja, koji se nalazi u meniju Datoteka. Dolenavedena slika prikazuje dijagram toka koji se štampa na četiri lista papira veličine „letter“.

Pregled velikog dijagrama toka koji se štampa na 4 lista papira pre štampanja

Štampanje velikog dijagrama toka na više listova papira

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice.

 2. Na kartici Podešavanje parametara za štampu, u polju Papir štampača izaberite željenu veličinu papira ako još uvek nije izabrana. Nemojte još da kliknete na dugme U redu.

 3. Na kartici Veličina stranice izaberite stavku Podesi veličinu da bi se uklopilo u sadržaj crteža. Pregled sada prikazuje razliku između nove stranice i papira štampača.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Pregled pre štampanja da biste videli kako će se odštampati dijagram toka.

  Napomena: Ako postoje osenčene margine između stranica, one označavaju oblasti koje se štampaju na oba lista papira, tako da nema razmaka na dijagramu toka kada sklopite delove.

 6. Kada se crtež odštampa, možete da skratite margine, preklopite stranice i spojite ih lepljivom trakom.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×