"Provera kompatibilnosti" je pronašao neke probleme sa kompatibilnošću u vezi sa izvedenim tabelama.

Važno: Pre nego što nastavite sa čuvanjem radne sveske u starijem formatu datoteke, trebalo bi da rešite probleme koji mogu dovesti do znatnog gubitka funkcionalnosti tako da možete da sprečite trajan gubitak podataka ili neispravnu funkcionalnost.

Problemi koji dovode do neznatnog gubitka tačnosti mogu ali ne moraju biti rešeni pre nego što nastavite sa čuvanjem radne sveske—podaci ili funkcionalnost nisu izgubljeni ali radna sveska možda neće izgledati ili funkcionisati na potpuno isti način kada je otvorite u starijoj verziji programa Microsoft Excel.

U ovom članku

Problemi koji dovode do znatnog gubitka funkcionalnosti

Problem

Rešenje

Izvedena tabela u radnoj svesci premašuje starija ograničenja i biće izgubljena ako se sačuva u starijim formatima datoteke. Samo izvedene tabele koje se kreiraju u režimu kompatibilnosti radiće u starijim verzijama programa Excel.

Značenje    U Excel 2007 i novijim, izvedena tabela podržava 1.048.576 jedinstvenih stavki po polju, ali u Excel 97-2003, podržano je samo 32.500 stavki po polju.

Radnja koju treba izvršiti    U proveri kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu koja premašuje nekadašnja ograničenja. Sačuvajte radnu svesku u Excel 97-2003 formatu, a zatim ponovo kreirajte ovu izvedenu tabelu u režimu kompatibilnosti.

Izvedena tabela u radnoj svesci sadrži pravila za uslovno oblikovanje koja se primenjuju na ćelije u skupljenim redovima ili kolonama. Da biste izbegli gubitak ovih pravila u starijim verzijama programa Excel, razvijte redove ili kolone.

Značenje    Pravila uslovnog oblikovanja koja se primenjuju na ćelije u skupljenim redovima ili kolonama biće izgubljena u programu Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli skupljene redove ili kolone koji sadrže pravila uslovnog oblikovanja, a zatim razvijte te redove ili kolone pre nego što sačuvate radnu svesku u starijem formatu Excel datoteke.

Ova radna sveska sadrži imenovane skupove koji nisu povezani sa izvedenom tabelom. Ti imenovani skupovi neće biti sačuvani.

Značenje    Imenovani skupovi koji nisu povezani sa izvedenom tabelom biće uklonjeni u Excel 97-2007.

Radnja koju treba izvršiti    Da biste izbegli ovaj problem, uverite se da ste izvedenu tabelu kreirali pomoću veze.

Izvedena tabela u ovoj radnoj svesci ima uključenu analizu šta-ako. Sve neobjavljene šta-ako promene biće izgubljene u starijim verzijama programa Excel 2007.

Značenje    Promene analize šta-ako koje nisu objavljene na server ne prikazuju se u starijoj verziji programa Excel.

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da ste objavili promene analize šta-ako pre nego štootvorite radnu svesku u starijoj verziji programa Excel (Alatke za izvedene tabele , kartica Analiza, grupa Izračunavanja, dugme OLAP alatke, analiza šta-ako).

Izvedena tabela u ovoj radnoj svesci sadrži osu podataka na kojoj se ista mera pojavljuje više puta. Ova izvedena tabela neće biti sačuvana.

Značenje    U Excel 2010 i novijim, možete duplirati meru u izvedenoj tabeli koja je povezana sa izvorom podataka analitičke obrade podataka na mreži (OLAP). Nije moguće prikazati izvedenu tabelu u programima Excel 97-2007.

Radnja koju treba izvršiti    U funkciji "Provera kompatibilnosti" kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu koja sadrži osu podataka na kojoj se pojavljuje više istih mera, a zatim uklonite sve duplirane mere kako bi ostala samo jedna mera.

Izvedena tabela ili podaci za povezivanje u ovoj radnoj svesci sadrže postavke servera koji ne postoje u starijim verzijama programa Excel. Neke postavke servera izvedene tabele ili podataka za povezivanje neće biti sačuvane.

Značenje    Neke postavke servera izvedene tabele ili podataka za povezivanje koje nisu dostupne u programima Excel 97-2007 biće izgubljene.

Radnja koju treba izvršiti    Proverite da li su postavke servera koje koristite kompatibilne sa prethodnim verzijama programa Excel, a zatim napravite neophodne promene(Alatkeza izvedenu tabelu , kartica Analiza, grupa Podaci, dugme Promeni izvor podataka,komanda Svojstva veze).

Izvedena tabela u ovoj radnoj svesci sadrži podatke predstavljene pomoću funkcije „Prikaži vrednosti kao“. Ovi prilagođeni rezultati neće biti sačuvani i biće zamenjeni originalnim vrednostima iz izvora podataka.

Značenje    Funkcija Prikaži vrednosti kao nije podržana u programima Excel 97-2007, a unete prilagođene vrednosti (kao što su %zbira nadređenog reda, %zbira u nadređenoj koloni ili %rastućeg zbira ) nije moguće prikazati.

Radnja koju treba izvršiti    U proveri kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedene tabele koje sadrže izlaze prilagođenih vrednosti, a zatim uklonite te izlaze (kliknite desnim tasterom miša na polje i izaberite stavku Prikaži vrednosti kao,Bez izračunavanja ).

Ova radna sveska sadrži prilagođene ugrađene podatke. Ti podaci neće biti sačuvani.

Značenje    Ugrađeni prilagođeni podaci kao što su Power Pivot podaci nisu podržani u Excel 97-2007. Podaci će biti izgubljeni.

Radnja koju treba izvršiti    Uklonite Power Pivot podataka iz radne sveske na osnovu kojih planirate da radite u ranijoj verziji programa Excel.

Ova radna sveska sadrži segmentatore koji mogu da se koriste za filtriranje izvedenih tabela i funkcija CUBE u okviru radne sveske. Moduli za sečenje neće funkcionisati u ranijim verzijama programa Excel.

Značenje    Isečci neće biti dostupni u programima Excel 97-2007, ali će ostati dostupni za upotrebu u programima Excel 2010 ili kasnijim programima.

Radnja koju treba izvršiti    U starijoj verziji programa Excel filtere izvedene tabele možete koristiti za filtriranje podataka.

Ova radna sveska sadrži segmentatore koji mogu da se koriste za filtriranje izvedenih tabela i funkcija CUBE u okviru radne sveske. Sekači neće biti sačuvani. Formule koje upućuju na sekače daju #NAME? grešku.

Značenje    Isečci nisu podržani u prethodnim verzijama programa Excel. Ne mogu da se prikažu i izgube se.

Osvežavanje veza koje imaju OLAP funkcije koje se odnose na module za sečenje daće #NAME? greške umesto očekivanih rezultata.

Radnja koju treba izvršiti    Koristite filtere izvedene tabele umesto modula za sečenje da biste filtrirali podatke.

Vrh stranice

Problemi koji dovode do neznatnog gubitka tačnosti

Problem

Rešenje

Stil izvedene tabele se primenjuje na izvedenu tabelu u radnoj svesci. Nije moguće prikazati oblikovanje stila izvedene tabele u starijim verzijama programa Excel.

Značenje    Stilovi izvedene tabele zasnovani na temama nisu dostupni u programu Excel 97-2003 i nije ih moguće prikazati.

Radnja koju treba izvršiti    U proveri kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu na koju je primenjen stil izvedene tabele, uklonite taj stil i ručno primenite oblikovanje izvedene tabele koje je podržano u ranijim verzijama Excel.

Izvedena tabela u ovoj radnoj svesci neće raditi u verzijama koje su starije od verzije Excel 2007. Samo izvedene tabele koje su kreirane u režimu kompatibilnosti radiće u starijim verzijama programa Excel.

Značenje    Izvedena tabela koje kreirate u programima Excel 2007 ili novijim ne može se osvežiti u programima Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U proveri kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu koja je kreirana u trenutnom formatu datoteke. Sačuvajte radnu svesku u Excel 97-2003 formatu, a zatim ponovo kreirajte ovu izvedenu tabelu u režimu kompatibilnosti da biste mogli da je otvorite u programu Excel 97-2003 bez gubitka funkcionalnosti.

Izvedena tabela u radnoj svesci ima polja u sažetom obliku. U starijim verzijama programa Excel ovaj raspored će biti promenjen u oblik tabele.

Značenje    Sažeti oblik (samostalan ili u kombinaciji sa oblikom tabele i oblikom prikaza strukture) za sprečavanje horizontalnog širenja srodnih podataka van ekrana i za umanjivanje pomeranja nije dostupan u programu Excel 97-2003, a polja će biti prikazana u obliku tabele.

Radnja koju treba izvršiti    U alatki "Provera kompatibilnosti" kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu koja ima polja u sažetom obliku, a zatim po potrebi promenite taj format u oblik prikaza strukture ili oblik tabele tako što ćete opoziti izbor u polju za potvrdu Objedini i centriraj ćelije sa oznakama(Alatkeza izvedenu tabelu , kartica Analiziraj, grupa Izvedena tabela, komanda Opcije, kartica Raspored & Oblikovanje).

Izvedena tabela u ovoj radnoj svesci sadrži postavke koje ne postoje u prethodnim verzijama Excel. Neke postavke izvedene tabele neće biti sačuvane.

Značenje    Neke postavke izvedene tabele nisu podržane u Excel 97-2007. Ove postavke će biti izgubljene.

Radnja koju treba izvršiti    U funkciji "Provera kompatibilnosti" kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu koja sadrži postavke koje nisu podržane i napravite neophodne promene.

Određena dugmad polja u izvedenom grafikonu u ovoj radnoj svesci su omogućena ili onemogućena. Sva dugmad polja će biti sačuvana kao omogućena.

Značenje    Dugmad polja koja nisu prikazana na izvedenom grafikonu biće sačuvana kao omogućena prilikom otvaranja i čuvanja radne sveske u starijoj verziji programa Excel.

Radnja koju treba izvršiti    Prilikom ponovnog otvaranja radne sveske nakon čuvanja u formatu datoteke starije verzije programa Excel, možda ćete morati da omogućite i onemogućite dugmad polja da biste prikazali ona koja želite (Alatke za izvedeni grafikon, kartica Analiza, grupa Prikaži/Sakrij, dugme Dugmad polja).

Izvedena tabela u ovoj radnoj svesci sadrži jedan ili više imenovanih skupova. Neka svojstva imenovanih skupova možda neće biti sačuvana.

Značenje    Neki imenovani skupovi imaju postavke svojstva koje možda neće biti sačuvane kada sačuvate radnu svesku u Excel 97-2003 formatu datoteke.

Radnja koju treba izvršiti    U proveri kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu koja sadrži imenovana svojstva skupa koja su promenjena i u dijalogu Polja Postavke prilagođavanja. Kliknite desnim tasterom miša na bilo kog člana imenovanog skupa i izaberite stavku Polje Postavke. Na kartici Raspored & Štampanje uverite se da nije potvrđen izbor u polju za potvrdu Prikaži stavke iz različitih nivoa u zasebnim poljima), kao i da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski rasporedi i ukloni duplikate iz skupa (podrazumevana postavka).

Veza u ovoj radnoj svesci sadrži jedan ili više imenovanih skupova ili izračunatih članova. Neka svojstva imenovanih skupova ili izračunatih članova možda neće biti sačuvana.

Značenje    Imenovani skupovi ili izračunati članovi imaju svojstva koja nisu podržana u programima Excel 2007 i Excel 97-2003.Ova svojstva možda nisu sačuvana.

Šta da radite   Kliknite desnim tasterom miša na bilo koji član imenovanih skupova, a zatim izaberite stavku Polje Postavkeili Polje Postavke vrednosti ,a zatim napravite neophodna prilagođavanja.

Stil modula za sečenje postoji u ovoj radnoj svesci i nije podržan u starijim verzijama programa Excel. Ovaj stil modula za sečenje neće biti sačuvan.

Značenje    Prilagođeni stil modula za sečenje će se izgubiti kada se radna sveska sačuva u formatu datoteke starije verzije programa Excel.

Šta da radite   Budući da nisu podržani u prethodnim verzijama programa Excel, ne možete ništa da uradite da biste zadržali prilagođeni stil slicera. U prethodnoj verziji programa Excel koristite filtere izvedene tabele da biste filtrirali podatke.

Izvedena tabela u ovoj radnoj svesci obuhvata neka polja koja sadrže ponovljene oznake. Ako se izvedena tabela osveži, ove oznake će biti izgubljene.

Značenje    Ponovljene oznake nisu podržane u verzijama Excel 97-2007 i oznake će biti izgubljene kada osvežite izvedenu tabelu u ranijoj verziji programa Excel.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu koja sadrži ponovljene oznake, a zatim zaustavite ponavljanje oznaka (Alatke za izvedenu tabelu, kartica Dizajn, grupa Raspored, dugme Raspored izveštaja, komanda Ne ponavljaj oznake stavki).

Alternativni tekst se primenjuje na izvedenu tabelu u ovoj radnoj svesci. Alternativni tekst na izvedenim tabelama biće uklonjen u verzijama starijim od programa Excel 2007.

Značenje    Alternativni tekst nije dostupan u verzijama Excel 97-2007 i nije ga moguće prikazati u ovim prethodnim verzijama programa Excel.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu koja sadrži alternativni tekst. Da biste prikazali alternativni tekst u starijoj verziji programa Excel, možete ga kopirati u praznu ćeliju na radnom listu ili umetnuti komentar koji sadrži tekst.

Kliknite desnim tasterom miša bilo gde u izvedenoj tabeli, izaberite stavku Opcije izvedene tabele. Na kartici Alternativni tekst, u polju Opis izaberite alternativni tekst, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C da biste ga kopirali.

Alternativni tekst se primenjuje na izvedenu tabelu u ovoj radnoj svesci. Alternativni tekst nije moguće prikazati u programu Excel 2007.

Značenje    Alternativni tekst nije dostupan u programima Excel 97-2007 i nije ga moguće prikazati.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli izvedenu tabelu koja sadrži alternativni tekst. Da biste prikazali alternativni tekst u starijoj verziji programa Excel, možete ga kopirati u praznu ćeliju na radnom listu ili umetnuti komentar koji sadrži tekst.

Kliknite desnim tasterom miša bilo gde u izvedenoj tabeli, izaberite stavku Opcije izvedene tabele. Na kartici Alternativni tekst, u polju Opis izaberite alternativni tekst, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C da biste ga kopirali.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×