U toku sastanka na mreži možete promeniti opcije pristupa i izlagača za osobe koje se još uvek nisu pridružile. Takođe možete izmeniti privilegije privatnog prikazivanja i komentarisanja.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Otvaranje stranice sa opcijama sastanka u toku sastanka

Uradite sledeće da biste postavili opcije u toku sastanka:

  1. U Lync Online prozoru sastanka ili grupnog razgovora kliknite na vezu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka.

  2. U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka kliknite na dugme Opcije sastanka.

  3. Promenite opcije sastanka po potrebi. Detalje potražite u odeljcima Postavljanje opcija pristupa i izlagača i Postavljanje privilegija privatnog prikazivanja i komentarisanja u nastavku ove teme.

  4. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene.

Vrh stranice

Postavljanje opcija pristupa sastanku i izlagača

Uradite sledeće da biste postavili opcije pristupa sastanku i izlagača:

  • U dijalogu Opcije sastanka na mreži, u okviru Pristup sastanku i Izlagači izmenite postavke hola i izlagača za osobe koje se još uvek nisu pridružile sastanku.

Opcije pristupa određuju koji učesnici moraju da čekaju u hol pre nego što im izlagač dozvoli pristup. Sledeća tabela detaljno opisuje svaku opciju.

Važno:  Čak i ako je hol sastanka omogućen, učesnici koji se sastanku pridružuju pozivanjem automatski će zaobići hol sastanka.

Opcija pristupa

Ko čeka u holu

Kada treba odabrati ovu opciju

Samo organizator (zaključano)

Svi

Ne želite da osobe vide vaše propratne sadržaje ili Microsoft PowerPoint slajdove pre sastanka.

Osobe koje pozivam iz svog preduzeća

Osobe koje nemaju nalog na vašoj mreži i osobe koje nisu pozvane

Razgovarate o nekoj osetljivoj ili poverljivoj temi.

Osobe iz mog preduzeća

Osobe koje nemaju nalog na vašoj mreži

Svi učesnici imaju nalog na mreži organizacije.

Svi, uključujući i osobe izvan mog preduzeća (ne postoje ograničenja)

Niko

Pozivate spoljne učesnike.

Opcije izlagača kontrolišu kojim učesnicima se automatski daju privilegije izlagač prilikom pridruživanja sastanku. Sledeća tabela detaljno opisuje svaku opciju.

Opcija izlagača

Ko je izlagač

Kada treba odabrati ovu opciju

Osobe iz mog preduzeća

Svako ko se pridruži i ima nalog na vašoj mreži.

Interne grupne radne sesije u kojima svi učesnici mogu da dele i menjaju sadržaj sastanka.

Svi, uključujući i osobe izvan mog preduzeća (ne postoje ograničenja)

Svako ko se pridruži.

Grupne radne sesije sa osobama koje nemaju nalog na vašoj mreži.

Osobe koje je organizator učinio izlagačima prilikom planiranja sastanka

Organizator i učesnici koji su prvobitno odabrani kao izlagači

Ne želite da se iko više pridruži sastanku sa privilegijama izlagača.

Vrh stranice

Postavljanje privilegija privatnog prikazivanja i komentarisanja

Uradite sledeće da biste promenili podrazumevane opcije prikazivanja i komentarisanja:

  • U dijalogu Opcije sastanka na mreži, u okviru Privilegije uradite nešto od sledećeg po potrebi:

    • Promenite stavku Privatno prikazivanje u opciju Samo izlagači, Svi ili Niko. Obično samo izlagači mogu da se kreću kroz sadržaj sastanka brzinom kojom žele bez uticaja na ono što sve ostale osobe na sastanku vide.

    • Promenite stavku Komentarisanje prezentacija u opciju Samo izlagači, Svi ili Niko. Obično svako na sastanku može dodavati komentare u PowerPoint prezentaciju.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×