Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Bilo da imate samo nekoliko kontakata, nekoliko stotina ili više od hiljadu, biće trenutaka kada ćete želeti da pretražite kontakt umesto da se pomerate kroz dugačku listu kontakata. Postoji nekoliko načina na koje možete da pretražite ljude i kontakte u programu Outlook.

Postoji nekoliko različitih načina na koje možete da pretražite kontakt. Možete da koristite polje „Pretraga osoba“ na traci u bilo kojoj Outlook fascikli, možete da pretražite dok sastavljate novu poruku ili sastanak, odnosno možete da pretražite u Outlook oknu „Osobe“ (ranije poznato kao fascikla „Kontakti“).

Pretraživanje kontakta pomoću polja „Pretraga osoba“ na traci

Ovo je najbrži i najlakši način da pronađete kontakt. Postavite kursor u polju „Pretraga osoba“, a zatim počnite da kucate prvih nekoliko slova imena ili adrese e-pošte te osobe. Dok kucate, Outlook će neprekidno da sužava pretragu. Na primer, ako otkucate slovo t, Outlook će vratiti podudaranja kao što su Toni, Tereza i Tanja. Ako otkucate ta, Outlook će dodatno suziti listu na Tanja.

Pretraživanje kontakta prilikom sastavljanja nove poruke

Kada kliknete na dugmad „Za“, „Cc“ ili „Bcc“ u novoj poruci, Outlook će prikazati vaš podrazumevani adresar. Ako imate Exchange ili Microsoft 365 nalog, to je globalni spisak adresa vaše organizacije. Ako koristite POP ili IMAP nalog, videćete fasciklu „Kontakti“.

Ako imate više fascikli sa kontaktima ili adresara, možete da koristite padajuću listu u okviru „Adresar“ da biste odabrali neki od njih. Kada to uradite, videćete listu kontakata po abecednom redu, sortiranih po imenu.

Da biste pretraživali, otkucajte deo imena kontakta u polje za pretragu, a zatim kliknite na dugme „Idi“. Možete da izaberete radio dugme „Više kolona“ da biste pretražili po drugim poljima, uključujući sektor, telefon i lokaciju. Kada Outlook vrati spisak kontakata, kliknite dvaput na željeni da biste dodali kontakt u polje „Za“ ili izaberite kontakt i kliknite na dugme „Za“, „Cc“ ili „Bcc“ da biste dodali kontakt u odgovarajuća polja.

Pretraživanje kontakta u oknu „Osobe“

 1. Odaberite stavku Osobe na dnu ekrana.

  Izaberite stavku „Osobe“

 2. Iznad spiska kontakata postavite pokazivač na polje Pretraga kontakata.

  Izaberite polje „Pretraga kontakata“ na kartici „Osobe“

  Napomena: Polje „Pretraga kontakata“ na vrhu spiska kontakata se razlikuje od polja Pretraga osoba koje se nalazi u gornjem desnom uglu trake programa Outlook. Polje „Pretraga osoba“ pretražuje samo imena i adrese e-pošte. Polje „Pretraga kontakata“ pretražuje brojeve telefona, adrese, imena preduzeća i još mnogo toga.

  Polje za pretragu osoba u poređenju sa poljem za pretragu kontakata

 3. Otkucajte ime osobe ili neku drugu informaciju koju želite da potražite, na primer, broj telefona ili ime preduzeća.

  Savet: Možete da potražite potpune ili delimične informacije. Na primer, ako tražite nekoga ko se zove Sava Jevtić, možete da otkucate puno ime ili „jev“, što predstavlja prva tri znaka prezimena.

 4. Outlook prikazuje rezultate pretrage u obliku kartice, koja prikazuje fotografiju kontakta, adresu e-pošte, adresu na poslu ili kućnu adresu i brojeve telefona. Odaberite željenu osobu iz rezultata pretrage.

  Napomena: Dok kucate, Outlook sužava pretragu. Na primer, ako otkucate slovo J, Outlook će vratiti rezultate koji sadrže Jovan, Janko, Jelena, Jovana i Julija. Ako otkucate Jov, Outlook će vratiti rezultate koji uključuju Jovan i Jovana u bilo kom polju, uključujući ime preduzeća, adresu e-pošte i fizičku adresu.

Sužavanje pretrage

Dobijate previše rezultata kada tražite uz pomoć potpunih ili delimičnih informacija? Razmotrite dodatno sužavanje pretrage. Kada odaberete polje Pretraga osoba na kartici Osobe, pojavljuje se kartica Alatke za pretragu.

Savet:  Karticu Alatke za pretragu možete da otvorite i tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+E.

Kartica „Alatke za pretragu“

Postoji mnogo dostupnih opcija koje vam mogu pomoći da suzite pretragu, uključujući i sledeće grupe opcija na kartici Alatke za pretragu.

 • Opseg    Promenite fascikle u kojima želite da tražite.

 • Sužavanje obima    Potražite osobe koje imaju brojeve telefona ili druge određene tipove informacija u kontakt informacijama.

 • Opcije    Upotrebite prethodne pretrage ili promenite opcije napredne pretrage.

U okviru „Kontakti“ uradite nešto od sledećeg:

 • U polju Pretraga kontakata otkucajte ime ili druge informacije o kontaktu.

  Polje za pretragu „Kontakti“

 • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+E.

Možete da potražite potpune ili delimične informacije. Na primer, možete da unesete deo imena preduzeća ili broja telefona.

 • U bilo kom prikazu kartice, kao što je Vizitkarte ili Kartice sa adresama, kliknite na slovo u abecednom indeksu prikazanom pored kartica.

 • U bilo kom tabela prikazu, kao što je Lista telefonskih brojeva ili Po preduzeću, kliknite na naslov kolone kako biste sortirali kontakte po kriterijumima koji su povezani sa kolonom. Neki od primera naslova kolone jesu Puno ime, Radno mesto, Preduzeće i Kategorije.

Kontakte možete da potražite i iz bilo koje fascikle u programu Outlook. Uradite sledeće:

 • Na kartici Početak, u grupi Pronalaženje, u polju Pronađi kontakt otkucajte ime kontakta.

  Možete da unesete deo imena, na primer Maša J, ime ili prezime, adresu e-pošte, ime za prikaz ili ime preduzeća.

Sužavanje pretrage

Kada kliknete na polje Pretraži kontakte, pojavljuje se kartica Alatke za pretragu. Komande pretrage vam omogućavaju da suzite pretragu kako biste pronašli kontakt.

Stavka „Alatke za pretragu“ na kartici „Pretraga“ na traci

 • Opseg    Promenite to koje su Outlook fascikle uključene u pretragu.

 • Sužavanje    Pretražite stavke na osnovu kategorizacije ili samo stavke sa brojevima telefona, adresama ili polja kontakata koja odaberete.

 • Opcije    Pregledajte i ponovo upotrebite prethodne pretrage ili promenite opcije napredne pretrage.

Pretraga iz prijemnog sandučeta

Kontakte možete da potražite i iz bilo koje fascikle u poštanskom sandučetu.

 • Na kartici Početak, u grupi Pronalaženje, u polju Pronađi kontakt otkucajte ime osobe koju želite da pronađete.

  Možete da unesete deo imena, ime ili prezime, e-adresu, ime za prikaz ili ime preduzeća.

Pretraga pomoću polja „Pretraži adresare“

Polje „Pretraži adresare“

 • Na kartici Standardtraka sa alatkama u polju Pretraži adresare otkucajte ime kontakta koji želite da pronađete. Prvo se pretražuju Outlook kontakti. Ako se ne pronađe podudaranje, pretražuju se svi drugi dostupni adresari, kao i oni koje ste dodali.

  Savet: Možete da unesete i deo imena, na primer Maša J, ime ili prezime, ime „prikaži kao“, pseudonim e-pošte ili ime preduzeća. Da biste brzo otvorili kontakt koji ste prethodno tražili, kliknite na strelicu pored polja Pretraži adresare, a zatim kliknite na željeno ime.

Adresirajte poruku kada pronađete ime ili adresu e-pošte.

 1. U novoj poruci kliknite na polja Za, Cc ili Bcc u zaglavlju poruke.

 2. U okviru Pretraga otkucajte ime.

 3. Kliknite dvaput na ime na listi Ime, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Zašto ne vidim listu imena (kolonu) u adresaru?

  Možda ste poslednji put kada ste koristili adresar koristili opciju pretrage Još kolona. Izaberite stavku Samo ime pored polja Pretraži da biste vratili prikaz liste imena u prethodno stanje.

  Pretraživanje dodatnih kolona

Drugi načini za pretragu

Kada otkucate ime u poljima Za, Cc ili Bcc e-poruke, Outlook automatski proverava da li se ime koje ste otkucali podudara sa imenom u adresaru. Ako postoji podudaranje, popunjavaju se ime za prikaz i adresa-pošte, što omogućava slanje poruke. Ako nema podudaranja, dijalog Proveri imena traži dodatne informacije. Ako više imena sadrži slovo koje ste otkucali, možete da izaberete željeno ime sa liste. Ako se ime ne pronađe, možda ćete morati da ga potražite u drugom adresaru ili da napravite novi kontakt.

Ako otkucate adresu ili pseudonim e-pošte, a ta osoba ili lista distribucije postoji u adresaru, popunjava se ime za prikaz i zamenjuje tekst koji ste otkucali.

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme Adresar Slika dugmeta.

  Savet: Adresar možete da otvorite i iz menija Alatke, kao i u otvorenoj poruci. U poruci, na kartici Poruka, u grupi Imena izaberite stavku Adresar.

 2. Na listi Adresar kliknite na adresar u kom želite da potražite imena.

  Adresari na listi „Adresar“, osim Globalnog spiska adresa (GAL) prave se od fascikli u okviru „Kontakti“. Sadržaj glavne Outlook fascikle „Kontakti“ čini Outlook adresar. Navode se i ostale fascikle „Kontakti“ koje napravite, osim ako postavite svojstvo koje sprečava da se one prikažu. Microsoft Exchange GAL pravi administrator organizacije i administrira njima.

  Lista adresara
 3. U polju Pretraga otkucajte ime ili deo imena koje tražite.

  Pretraživanje imena

  Da biste potražili ime pomoću drugih informacija, kao što je naslov ili lokacija, izaberite stavku Još kolona i unesite informacije. U ovom polju možete da pretražujete po više kriterijuma. Posle svakog kriterijuma otkucajte zarez. Pretražuje se svaka od uključenih kolona, koja se naziva i polje za ove informacije.

  Zašto ne vidim listu imena (kolonu) u adresaru?

  Možda ste poslednji put kada ste koristili adresar koristili opciju pretrage Još kolona. Izaberite stavku Samo ime pored polja Pretraži da biste vratili prikaz liste imena u prethodno stanje.

  Pretraživanje dodatnih kolona

  Napomene: 

  • Ako ne možete da pronađete željeno ime u adresaru u kom ga tražite, potražite ga u drugom adresaru. Lista „Adresar“ može da sadrži nekoliko adresara od kojih svaki sadrži različite informacije. Traženje stavki u bilo kojoj koloni

  • Ako tražite adresu e-pošte u LDAP Internet katalog, imate opciju da potražite ime po znaku kojim počinje ili znakovima koje ime sadrži tako što ćete izabrati stavku Počinje na ili Sadrži.

  1. U dijalogu Adresar kliknite na drugi adresar na listi Adresar.

  2. Da biste videli kontakte sa Outlook liste „Kontakti“, na listi Adresar kliknite na ime željene fascikle sa kontaktima u okviru Outlook adresar.

   Kontakt mora da bude stavka u polju E-pošta ili Faks da bi se pojavio u Outlook fascikli adresar/kontakti.

Adresirajte poruku kada pronađete ime ili adresu e-pošte

 1. U novoj poruci kliknite na polja Za, Cc ili Bcc u zaglavlju poruke.

 2. Pronađite ime ili adresu e-pošte pomoću koraka opisanih u prethodnom odeljku, Pronalaženje imena u adresaru.

 3. Kliknite dvaput na ime ili adresu e-pošte na listi u adresaru, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Zašto ne vidim listu imena (kolonu) u adresaru?

  Možda ste poslednji put kada ste koristili adresar koristili opciju pretrage Još kolona. Izaberite stavku Samo ime pored polja Pretraži da biste vratili prikaz liste imena u prethodno stanje.

  Pretraživanje dodatnih kolona

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme Adresar Slika dugmeta

  Savet: Adresar možete da otvorite i iz menija Alatke, kao i u otvorenoj poruci. U poruci, na kartici Poruka, u grupi Imena izaberite stavku Adresar.

 2. Na listi Adresar kliknite na adresar u kom želite da potražite imena.

  Lista adresara

 3. Za polje Pretraga izaberite stavku Još kolona.

 4. Otkucajte informacije ili deo informacija koje tražite. Na primer, otkucajte broj telefona, lokaciju ili zvanje osobe.

  Napomene: 

  • U ovom polju možete da pretražujete po više kriterijuma. Posle svakog kriterijuma otkucajte zarez. Pretražuje se svaka od uključenih kolona, koja se naziva i polje za ove informacije.

  • Možete da uključite ime osobe ili deo imena u polje Pretraga da biste suzili pretragu.

  • Ako ne pronađete osobu koju tražite, možda ćete morati da je potražite u drugom adresaru. Ne sadrže svi adresari ista polja.

Funkcija „Više opcija traženja…“ vam omogućava da koristite više ključnih reči ili kriterijuma za pronalaženje nekoga. To je slično pretraživanju koje se vrši pomoću opcije Još kolona u polju Pretraga, ali unosite kriterijume za pretragu u odvojena polja, umesto razdvojene zarezima u jednom polju. U zavisnosti od kontakt informacija unetih za osobu, ne primenjuju se sva polja na pretragu.

Funkcija „Više opcija traženja…“ omogućava vam da vidite koja polja se pretražuju po određenim ključnim rečima ili kriterijumima.

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme Adresar Slika dugmeta

  Savet: Adresar možete da otvorite i iz menija Alatke, kao i u otvorenoj poruci. U poruci, na kartici Poruka, u grupi Imena izaberite stavku Adresar.

 2. Na listi Adresar kliknite na adresar u kom želite da potražite imena.

  Odaberite adresar za pretragu sa liste

 3. Izaberite stavku Više opcija traženja….

 4. U polju Pronađi otkucajte informacije u odgovarajućim poljima.

  Otkucajte kriterijume za pretragu da biste pronašli nekoga

  Što više informacija uključite, rezultati pretrage su suženiji.

  Napomena: Ako ne pronađete osobu koju tražite, možda ćete morati da je potražite u drugom adresaru. Ne sadrže svi adresari iste informacije.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×