Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) omogućava osobama koje nisu programeri da snime, kreiraju i urede makroe koji mogu da automatizuju zadatke u Office aplikacijama. Ovaj članak objašnjava gde možete da pronađete pomoć prilikom korišćenja programa Visual Basic Editor obezbeđenog u vašoj Office aplikaciji.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Makroi i kôd izaberite stavku Visual Basic.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Access VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Access, razvijte stavku Access VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Excel VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Excel, razvijte stavku Excel VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Outlook VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Outlook, razvijte stavku Outlook VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za PowerPoint VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru PowerPoint, razvijte stavku PowerPoint VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Visio VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Visio, razvijte stavku Visio VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Word VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Word, razvijte stavku Word VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Makro izaberite stavku Visual Basic.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Access VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Access, razvijte stavku Access VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Excel VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Excel, razvijte stavku Excel VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Outlook VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Outlook, razvijte stavku Outlook VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za PowerPoint VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru PowerPoint, razvijte stavku PowerPoint VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Visio VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Visio, razvijte stavku Visio VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ako ranije niste koristili pomoć za Word VBA, od vas će se tražiti da odaberete pregledač u kom želite da se pomoć prikaže.

 4. U pregledaču, u levom oknu, u okviru Word, razvijte stavku Word VBA referenca.

 5. U levom oknu potražite koncept, proceduru ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit u polje za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana.

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Makro izaberite stavku Visual Basic.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. U polju za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. U polju za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic.

 3. U polju za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. U polju za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. U polju za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ako ne vidite karticu Projektovanje:

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake, a zatim u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. U polju za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat oko kojih vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Makro izaberite stavku Visual Basic.

 2. U programu Visual Basic Editor, u meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic.

 3. U prozoru Pomoć, izaberite stavku Access VBA referenca.

 4. U polju Otkucajte reči za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat za koje vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ne vidim karticu Projektovanje

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Excel opcije.

  2. Izaberite stavku Popularno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

   Napomena: Traka je deo korisničkog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 2. U meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic.

 3. U polju Otkucajte reči za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat za koje vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ne vidim karticu Projektovanje

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  2. Na kartici Ostalo, izaberite stavku Napredne opcije, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

 2. U meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic.

 3. U polju Otkucajte reči za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat za koje vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ne vidim karticu Projektovanje

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i izaberite stavku PowerPoint opcije.

  2. Izaberite stavku Popularno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

   Napomena: Traka je deo korisničkog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 2. U meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic.

 3. U polju Otkucajte reči za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat za koje vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. U meniju Pomoć, izaberite stavku Referenca razvojnog programera.

  Kako da pokrenem razvojni režim?

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  2. Na kartici Više opcija, u okviru Napredne opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pokreni u razvojnom režimu.

 2. U prozoru Pomoć, izaberite stavku Visual Basic for Applications referenca jezika.

 3. U polju Otkucajte reči za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat za koje vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

 1. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic.

  Ne vidim karticu Projektovanje

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

  2. Izaberite stavku Popularno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

   Napomena: Traka je deo korisničkog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 2. U meniju Pomoć, izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic.

 3. U polju Otkucajte reči za pretragu otkucajte metod, svojstvo, funkciju, izjavu ili objekat za koje vam je potrebna pomoć, odnosno otkucajte upit.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×