Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije RANK u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje rang broja na listi brojeva. Rang broja je njegova veličina u odnosu na druge vrednosti na listi. (Ako sortirate listu, rang broja će biti njegov položaj.)

Važno: Ova funkcija je zamenjena jednom ili više novih funkcija koje mogu da obezbede poboljšanu preciznost i čija imena bolje odražavaju njihovu upotrebu. Iako je ova funkcija i dalje dostupna za kompatibilnost sa prethodnim verzijama, trebalo bi da razmotrite upotrebu novih funkcija od sada zato što ova funkcija možda neće biti dostupna u budućim verzijama programa Excel.

Više informacija o novim funkcijama potražite u člancima Funkcija RANK.AVG i Funkcija RANK.EQ.

Sintaksa

RANK(broj,ref,[redosled])

Sintaksa funkcije RANK ima sledeće argumente:

 • Broj     Obavezno. Broj čiji rang želite da pronađete.

 • Ref     Obavezno. Niz ili referenca na listu brojeva. Vrednosti koje nisu brojevi u argumentu ref se zanemaruju.

 • Redosled     Opcionalno. Broj koji određuje kako treba rangirati broj.

  Ako je argument redosled 0 (nula) ili je izostavljen, Microsoft Excel rangira broj kao da je argument ref lista sortirana u opadajućem redosledu.

  Ako je argument redosled bilo koja vrednost različita od nule, Microsoft Excel rangira broj kao da je argument ref lista sortirana u rastućem redosledu.

Primedbe

 • Duplikatima brojeva funkcija RANK daje isti rang. Međutim, prisustvo dupliranih brojeva utiče na rang narednih brojeva. Na primer, ako se na listi celih brojeva sortiranih u rastućem redosledu broj 10 pojavljuje dvaput i ima rang 5, onda će rang broja 11 biti 7 (nijedan broj neće imati rang 6).

 • Možda ćete iz nekog razloga želeti da koristite definiciju ranga koji uzima u obzir veze između brojeva. U prethodnom primeru možda ćete želeti podešeni rang 5,5 za broj 10. Ovo može da se postigne dodavanjem sledećeg faktora korekcije vrednosti koju daje funkcija RANK. Ovaj faktor korekcije važi i kad se rang računa u opadajućem (argument redosled = 0 ili je izostavljen) i u rastućem redosledu (argument redosled = vrednost koja nije jednaka nuli).

  Faktor korekcije za vezane rangove=[COUNT(ref) + 1 – RANK(broj; ref; 0) – RANK(broj; ref; 1)]/2.

  U sledećem primeru RANK(A2;A1:A5;1) je jednak 3. Faktor korekcije je (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5, a podešeni rang koji uzima u obzir veze je 3 + 0,5 = 3,5. Ako se broj pojavljuje samo jednom u argumentu ref, faktor korekcije će biti 0, pošto RANK neće morati da se podešava za vezu.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

7

3,5

3,5

1

2

Formula

Opis (rezultat)

Rezultat

=RANK(A3;A2:A6;1)

Rang 3,5 na gorenavedenoj listi (3)

3

=RANK(A2;A2:A6;1)

Rang 7 na gorenavedenoj listi (5)

5

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×