Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Kada uredite datoteku u formatu OpenDocument teksta (.odt) pomoću programa Word za veb, a zatim je ponovo otvorite u programu Word 2010, možda ćete primetiti neke razlike u oblikovanju između originalne verzije i uređene verzije. Isto tako, razlike u oblikovanju možete da vidite i kada otvorite datoteku OpenDocument teksta u programuWord za veb. To je zbog različitih funkcija koje formati datoteka podržavaju.

Napomena: Razlike na koje ćete naići prilikom rada sa dva formata datoteke uglavnom su ograničene na razlike u oblikovanju. Podaci i sadržaj će se konvertovati, ali način oblikovanja i interakcije sa podacima i sadržajem mogu se razlikovati u jednom i drugom formatu.

Šta se dešava kada uredim dokument u formatu OpenDocument teksta?

Sledeća tabela prikazuje koje su Word za veb funkcije podržane ili delimično podržane u OpenDocument (.odt) formatu.

  • Podržano    I Word za veb format OpenDocument teksta podržavaju ovu funkciju. Ne gube se sadržaj, oblikovanje i upotrebljivost.

  • Delimično podržano    I Word za veb formatu OpenDocument teksta podržavaju ovu funkciju, ali oblikovanje i upotrebljivost mogu biti ugroženi. Ni tekst ni podaci se ne gube, ali možda će se razlikovati oblikovanje i način na koji radite sa tekstom ili grafikom.

Informacije o grafičkim funkcijama koje su potpuno ili delimično podržane ili nisu podržane u OpenDocument formatu potražite u tabeli grafičkih funkcija u nastavku ovog članka.

Oblast

Podoblast

Nivo podrške

Komentari

Saradnja

Objedinjavanje pošte

Podržano

Veza sa izvorom podataka mora se ponovo uspostaviti ako se dokument uredi pomoću druge ODF aplikacije.

Sadržaj

Unakrsna upućivanja

Podržano

Sadržaj

Uređivač jednačina

Podržano

Sadržaj

Jednačine

Podržano

Sadržaj

Fusnote i endnote

Podržano

Prilagođeni znakovi za razdvajanje nisu podržani.

Sadržaj

Zaglavlje i podnožje stranice

Podržano

Sadržaj

Indeks

Podržano

Nije podržano više indeksa kolona.

Sadržaj

Umetanje preloma

Delimično podržano

Kontinuirani prelomi odeljka mogu da izgube neka svojstva, kao što su gornje ili donje margine, zaglavlja ili podnožja, ivice i numerisanje redova.

Sadržaj

Office Art

Podržano

Detalje potražite u članku Tabela grafičkih funkcija.

Sadržaj

Numerisanje stranica

Podržano

Sadržaj

Slike

Podržano

Slike iz dokumenata kreiranih u sistemu OpenOffice se ne prikazuju.

Sadržaj

Tabele

Delimično podržano

Tabele sa više od 64 kolone nisu podržane.

Sadržaj

Okviri za tekst

Delimično podržano

Okviri za tekst ne mogu da budu ugnežđeni.

Sadržaj

Sadržaj

Delimično podržano

Sadržaj gubi stavke označene poljem SEQ.

Uređivanje

Automatsko ispravljanje

Podržano

Uređivanje

Isecanje-kopiranje-lepljenje

Podržano

Uređivanje

Prevlačenje i otpuštanje

Podržano

Uređivanje

Koverte i nalepnice

Podržano

Uređivanje

Izbor

Podržano

Uređivanje

Opoziv radnje-ponavljanje radnje-ponavljanje

Podržano

Operacije sa datotekama

WSS integracija

Podržano

Oblikovanje

Ivice i senčenje

Podržano

Šare u senčenju nisu podržane.

Stilovi ivica slike nisu podržani. One se konvertuju u punu liniju.

Oblikovanje

Znakovi za nabrajanje i numerisanje

Podržano

Razmak između broja/znaka za nabrajanje i teksta može se malo razlikovati.

Razmak između stavki liste povećava se da bi se podudarao sa proredom u dokumentu.

Podrazumevani znakovi za nabrajanje u sistemu OpenOffice menjaju izgled kada se .odt datoteka otvori u sistemu Word za veb.

Oblikovanje

Spušteni inicijali

Podržano

Polazne tačke nekih oblasti na margini nisu podržane.

Oblikovanje

Režim markera

Podržano

Markiranje se konvertuje u boju pozadine znakova kada sačuvate dokument.

Oblikovanje

Horizontalne linije

Podržano

Oblikovanje

Pasus

Podržano

Oblikovanje

Prikaz primenjenog oblika

Podržano

Oblikovanje

Stilovi

Podržano

Kada sačuvate dokument u .odt formatu, broj stilova se povećava, a celokupno oblikovanje u ODF-u je zasnovano na stilovima.

Oblikovanje

Tabulatori

Podržano

Propozicioni tabulatori nisu podržani.

Oblikovanje

Kolone teksta

Podržano

Neka svojstva u vezi sa odeljkom mogu nestati, na primer gornje/donje margine, zaglavlja/podnožja stranice, ivice ili numerisanje redova.

Oblikovanje

Položaj teksta

Delimično podržano

Podržani su sledeći formati položaja teksta:

rltb: zdesna nalevo, od vrha ka dnu

lrtb: sleva nadesno, od vrha ka dnu

tbrl: od vrha ka dnu; zdesna nalevo

Položaj teksta u ćeliji tabele nije podržan.

Oblikovanje

Položaj

Delimično podržano

Položaj nekih okvira za tekst, okvira i oblika može se promeniti u zavisnosti od tipa korišćene polazne tačke.

Infrastruktura

Obeleživači

Podržano

Infrastruktura

Polja

Delimično podržano

Polja koja nisu podržana konvertuju se u čisti tekst.

Polja koja su podržana i dalje se zadržavaju kao polja.

SEQ polja nisu podržana i utiču na ponašanje sadržaja i natpisa.

Infrastruktura

Hiperveze

Podržano

Dokumenti iz sistema OpenOffice nemaju primenjen stil hiperveze, ali su i dalje funkcionalni.

Infrastruktura

OLE

Delimično podržano

Objekti ugrađeni u dokument kreiran u sistemu OpenOffice se ne prikazuju. Tip slike nije podržan, a veza je relativna.

Međunarodno

IME

Podržano

Međunarodno

Dva reda u jednom

Podržano

Štampanje

Podržano

Jezička provera

Automatsko otkrivanje jezika

Podržano

Provera

Svojstva jezika

Podržano

Provera

Pravopis

Podržano

Oblasti teksta sa oznakom „ne proveravaj pravopis ili gramatiku“ izgubiće to svojstvo. Pravopis i gramatika sada će se proveravati za taj tekst.

Grafičke funkcije

Sledeća tabela prikazuje grafičke funkcije koje su podržane ili delimično podržane u OpenDocument formatu (.odt).

  • Podržano     I Word za veb i OpenDocument format podržavaju ovu funkciju. Grafika koja koristi ovu funkciju prikazuje se i ponaša isto u oba formata.

  • Delimično podržano     I Word za veb i OpenDocument format podržavaju ovu funkciju, ali grafika može izgledati drugačije u ovim formatima. Podaci se najčešće ne gube između tih formata, ali oblikovanje i način rada s tom grafikom mogu se razlikovati.

Osnovni oblici

Nivo podrške

Komentari

Oblici

Podržano

Okviri za tekst

Podržano

Podržano, osim za objekte u okvirima za tekst koji su delimično podržani za Word 2010. SmartArt grafike, oblici ili okviri za tekst unutar okvira za tekst nisu podržani i gube se kada otvorite datoteku.

WordArt

Podržano

Opcije za 3D oblike

Podržano

Slike

Podržano

Podržano, osim za opcije umetanja i veze koje ODF ne podržava.

Objekti u grafikonima

Podržano

Konvertuju se u grupu koja sadrži grafikon i objekte. Word 2010 ne podržava grupu koja sadrži grafikon, tako da se objekti razgrupišu kada otvorite datoteku u programu Word 2010.

Beleška napisana perom

Podržano

Beleška napisana perom se konvertuje u Enhanced Metafile (EMF) sliku.

Grupa objekata

Delimično podržano

Neke objekte nije moguće grupisati u programu Word 2010, tako da se oni razgrupišu kada otvorite OpenDocument datoteku. Tu spadaju svi objekti grupisani sa grafikonom i slika grupisana sa oblikom, okvirom za tekst ili OLE objektom.

Vidljivost objekata

Delimično podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi kad se datoteka sačuva i ponovo otvori u programu Word 2010.

Ivice objekata

Podržano

Nisu podržani svi stilovi ivica. Stilovi ivica koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevani stil ivice (crna, puna linija).

Popune objekata

Podržano

Podržano, osim za popune sa prelivima sa više od dve pauze koje gube sve pauze nakon prve dve.

Oblikovanje linija

Podržano

Nisu sve linije i stilovi završetaka linija podržani u ODF dokumentima. Stilovi koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevana crna, puna linija i tip otvorene strelice.

Promena boja slike

Delimično podržano

Neke opcije promene boja slike imaju ekvivalentne opcije u ODF formatu, na primer crna i bela boja. Druge promene boje nemaju ekvivalent i izjednačuju se. Slika izgleda isto, ali promena boje više ne može da se izmeni ili ukloni.

Stilovi slika

Delimično podržano

Ivice su delimično podržane, ali možda neće izgledati isto.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×