RIGHT, RIGHTB (funkcije RIGHT, RIGHTB)

RIGHT, RIGHTB (funkcije RIGHT, RIGHTB)

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu formula RIGHT i RIGHTB u programu Microsoft Excel.

Opis

RIGHT daje poslednji znak ili znakove u tekstualnoj niski, na osnovu navedenog broja znakova.

RIGHTB daje poslednji znak ili znakove u tekstualnoj niski, na osnovu navedenog broja bajtova.

Važno: 

 • Ove funkcije možda nisu dostupne na svim jezicima.

 • RIGHT se koristi sa jezicima koji koriste skup znakova sa jednim bajtom (SBCS), dok se RIGHTB koristi sa jezicima koji koriste skup znakova sa dva bajta (DBCS). Podrazumevana jezička postavka na računaru utiče na vraćenu vrednost na sledeći način:

 • RIGHT uvek računa svaki znak kao 1, bilo da je sa jednim bajtom ili sa dva bajta, bez obrzira na to koja je podrazumevana jezička postavka.

 • RIGHTB računa svaki znak sa dva bajta kao 2 kada je omogućeno uređivanje jezika koji podržava DBCS i zatim ga postavlja kao podrazumevani jezik. U suprotnom, RIGHTB računa svaki znak kao 1.

Jezici koji podržavaju DBCS obuhvataju japanski, kineski (pojednostavljeni), kineski (tradicionalni) i korejski.

Sintaksa

RIGHT(tekst,[broj_znakova])

RIGHTB(tekst,[broj_bajtova])

Funkcije RIGHT i RIGHTB imaju sledeće argumente:

 • Tekst    Obavezno. Tekstualna niska koja sadrži znakove koje želite da izdvojite.

 • Broj_znakova    Opcionalno. Navodi broj znakova koje želite da funkcija RIGHT izdvoji.

  • Broj_znakova mora da bude veći ili jednak nuli.

  • Ako je broj_znakova veći od dužine teksta, RIGHT daje ceo tekst.

  • Ako se broj_znakova izostavi, podrazumeva se da je 1.

 • Broj_bajtova    Opcionalno. Navodi broj znakova koje želite da funkcija RIGHTB izdvoji na osnovu bajtova.

  • Num_bytes mora biti veći ili jednak nuli.

  • Ako num_bytes veće od dužine teksta, RIGHT daje sav tekst.

  • Ako num_bytes izostavljate, pretpostavlja se da je 1.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

Description

Prodajna cena

Broj zaliha

Formula

Opis (rezultat)

Rezultat

=RIGHT(A2;5)

Poslednjih 5 znakova prve niske (cena)

Cena

=RIGHT(A3)

Poslednji znak druge niske (r)

r

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×