Slanje e-poruke sa podsetnikom za posle

Poruke koje šaljete mogu da budu označene zastavicom kako bi vas obavestile o tome, ili primaocu, da bi ta radnja bila neophodna.

Obeležite zastavicom za sebe

Šaljete poruku koja zahteva reagovanje. Želite da obezbedite da ne zaboravite na taj zahtev i dobijete informacije koje su vam potrebne. Zastavica namenjena vama podseća vas da ste od drugih tražili da odgovore. Dodavanjem zastavice videćete stavku obaveze u fascikli „Zadaci“ i na rokovniku sa zadacima.

 1. Izaberite Poruka > Praćenje.

  Komanda „Praćenje“ na traci

 2. Kliknite na Danas, Sutra, Ove sedmice, Sledeće sedmice, Bez datuma ili Prilagođeno.

Budući da će poruka biti izvan direktnog pogleda, smeštena u fascikli Poslate stavke, preporučujemo da sebi dodate podsetnik. Podsetnici su dijalozi koji se prikazuju kada dođe vreme za praćenje, kao što su oni koje vidite za nadolazeće sastanke ili zakazane obaveze.

Da biste dodali podsetnik za sebe, izaberite stavke Praćenje > Dodaj podsetnik. Unesite datum i vreme kada želite da se pojavi dijalog podsetnika.

Označavanje zastavicom za primaoce

Zastavica na poruci za primaoca dodatno je naglašava. Zastavica se pojavljuje na listi poruka a tekst iznad reda Od u poruci. Ako primalac takođe koristi program Outlook, na njegovu listu obaveza biće dodata stavka.

 1. Izaberite Poruka > Praćenje.

  Komanda „Praćenje“ na traci

 2. Izaberite stavku Prilagođeno.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Obeleži zastavicom za primaoce.

  Polje za potvrdu komande „Označi zastavicom za primaoce“ u dijalogu „Prilagođeno“

 4. Preporučujemo da u dijalogu Prilagođeno promenite podrazumevani tekst Označi kao u opis ili radnju. Na primer, mogli biste da upišete Pošalji Ani odgovor u vezi sa pitanjem za dozvolu. To je tekst koji će primalac videti iznad reda Od.

Radi dodatne vidljivosti možete da uključite podsetnik. Podsetnici su dijalozi koji se prikazuju kada dođe vreme za praćenje, kao oni koje vidite za sastanke ili zakazane obaveze koje trebaju da počnu.

Da biste dodali podsetnik za primaoce, potvrdite izbor u polju za potvrdu Obeleži zastavicom za primaoce, a zatim unesite datum i vreme kad želite da se dijalog podsetnika prikaže primaocu.

Savet: Budite diskretni kad dodajete podsetnik zastavici za primaoca. Zapitajte se da li zaista morate da prekidate primaoca dijalogom podsetnika ili je zastavica dovoljna.

Kako rade datumi zastavica u meniju "Prati"?

Koristite zastavice da biste označili stavke za pratite i da biste uključili podsetnike. Sledeći podrazumevani datumi početka, krajnji rokovi i vremena podsetnika dostupni su za zastavice. Možete prilagoditi svaku postavku.

Zastavica

Datum početka

Krajnji rok

Podsetnik

Danas

Današnji datum

Današnji datum

Sat vremena pre završetka današnjeg radnog dana

Sutra

Današnji datum plus jedan dan

Današnji datum plus jedan dan

Vreme početka današnjeg dana plus jedan radni dan

Ova sedmica

Današnji datum plus dva dana, ali ne posle poslednjeg radnog dana ove sedmice

Poslednji radni dan ove sedmice

Vreme početka današnjeg dana plus dva radna dana

Sledeća sedmica

Prvi radni dan sledeće sedmice

Poslednji radni dan sledeće sedmice

Vreme početka prvog radnog dana sledeće sedmice

Bez datuma

Bez datuma

Bez datuma

Današnji datum

Prilagođeno

Prikazuje se trenutni datum; odaberite prilagođeni datum ako želite

Prikazuje se trenutni datum; odaberite prilagođeni datum ako želite

Prikazuje se trenutni datum; odaberite prilagođeni datum ako želite

Takođe pogledajte

Postavljanje ili uklanjanje podsetnika

Obeležavanje dolaznih poruka zastavicom za praćenje

Dodavanje praćenja u e-poruke

Obeležite zastavicom za sebe

Uradite nešto od sledećeg:

 • U lista poruka kliknite na poruku koju želite. Na kartici Poruka, u grupi Oznake kliknite na dugme Prati,a zatim izaberite tip zastavice koji želite da postavite.

 • U otvorenoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Oznake kliknite na dugme Praćenje, a zatim izaberite tip zastavice koji želite da postavite.

Ako želite podsetnik za ovu poruku označenu zastavicom, na kartici Poruka, u grupi Oznake izaberite stavku Praćenje, a zatim kliknite na dugme Dodaj podsetnik. Ako želite, možete da promenite datum i vreme podsetnika.

Označavanje zastavicom za primaoce

Budite obazrivi kada šaljete podsetnike drugim osobama. Nekim primaocima možda smetaju podsetnici dok rade. Druga opcija je da pošaljete poruku označenu zastavicom koja sadrži datum početka i krajnji rok, kao i više informacija koje ste izabrali sa liste Označi kao. Na ovaj način, informacije će primaocima biti dostupne na Info traci poruke, bez podsetnika.

Da biste poslali zastavicu tako da drugi rade nešto, uradite sledeće pre nego što pošaljete poruku:

 1. U otvorenoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Oznake kliknite na dugme Prati,a zatim izaberite stavku Obeleži zastavicom za primaoce.

 2. U okviru Obeleži zastavicom za primaoce, sa liste Označi kao izaberite tip zastavice koji želite da pošaljete.

 3. Poruke označene zastavicom za primaoce podrazumevano uključuju podsetnik. Ako je potrebno, promenite datum i vreme. Ako ne želite da uključite podsetnik, opozovite izbor u polju za potvrduPodsetnik.

Ako želite, možete da obeležite zastavicom e-poruke za nastavak kako biste mogli da pratite odgovore.

Kako rade datumi zastavica u meniju "Prati"?

Koristite zastavice da biste označili stavke za pratite i da biste uključili podsetnike. Sledeći podrazumevani datumi početka, krajnji rokovi i vremena podsetnika dostupni su za zastavice. Možete prilagoditi svaku postavku.

Zastavica

Datum početka

Krajnji rok

Podsetnik

Danas

Današnji datum

Današnji datum

Sat vremena pre završetka današnjeg radnog dana

Sutra

Današnji datum plus jedan dan

Današnji datum plus jedan dan

Vreme početka današnjeg dana plus jedan radni dan

Ova sedmica

Današnji datum plus dva dana, ali ne posle poslednjeg radnog dana ove sedmice

Poslednji radni dan ove sedmice

Vreme početka današnjeg dana plus dva radna dana

Sledeća sedmica

Prvi radni dan sledeće sedmice

Poslednji radni dan sledeće sedmice

Vreme početka prvog radnog dana sledeće sedmice

Bez datuma

Bez datuma

Bez datuma

Današnji datum

Prilagođeno

Prikazuje se trenutni datum; odaberite prilagođeni datum ako želite

Prikazuje se trenutni datum; odaberite prilagođeni datum ako želite

Prikazuje se trenutni datum; odaberite prilagođeni datum ako želite

Takođe pogledajte

Postavljanje ili uklanjanje podsetnika

Praćenje e-poruka koje zahtevaju praćenje

Pregled e-poruka označenih zastavicom

Dodavanje praćenja u e-poruke

Označavanje stavke zastavicom za praćenje

Obeležite zastavicom za sebe

 1. U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Opcije kliknite na dugme Prati Slika dugmeta .

 2. U meniju Prati izaberite stavku Dodaj podsetnik.

 3. Da biste odabrali tip podsetnika, izaberite jedan sa liste Označi kao.

  Na primer, možete da odaberete specifičnije fraze da biste uz podsetnik išli podsetnik, kao što je Poziv,Ne prosleđivanje ,Za informacije iliRedigovanje . Ove informacije se pojavljuju Info traka u poruci.

 4. Izaberite datum i vreme na listama pored polja Podsetnik.

  Kada izaberete datum i vreme, podsetnik će se takođe pojaviti na Info traci.

 5. Da biste promenili podrazumevani zvuk podsetnika, izaberite stavku Slika dugmeta i potražite zvučnu datoteku. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj ovaj zvuk ako nije izabrana.

Označavanje zastavicom za primaoce

Budite obazrivi kada šaljete podsetnike drugim osobama. Nekim primaocima možda neće biti problem da aktiviraju podsetnike dok rade. Druga opcija je da pošaljete poruku označenu zastavicom koja sadrži datum početka i krajnji rok, kao i više informacija koje ste izabrali sa liste Označi kao. Na ovaj način, informacije će primaocima biti dostupne na Info traci poruke, bez podsetnika.

 1. U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Opcije kliknite na dugme Prati Slika dugmeta .

 2. U meniju Prati izaberite stavku Obeleži zastavicom za primaoce.

 3. U odeljku Obeleži zastavicom za primaoce, da biste odabrali tip podsetnika( "Prati" je podrazumevani), sa liste Označi kao izaberite zastavicu koju želite.

  Na primer, možete da odaberete specifičnije fraze da biste uz podsetnik išli podsetnik, kao što je Poziv,Ne prosleđivanje ,Za informacije iliRedigovanje . Ove informacije se pojavljuju na Info traci u poruci.

 4. Izaberite datum i vreme na listama pored polja Podsetnik.

  Kada izaberete datum i vreme, podsetnik će se takođe pojaviti na Info traci.

  Savet: Da biste uključili zastavicu i podsetnik za sebe i druge osobe, potvrdite izbor u polju za potvrdu Obeleži zastavicom za mene, izaberite informacije za zastavicu, a zatim izaberite opcije za podsetnik.

Nakon slanja poruka označenih zastavicom, možete da pratite primaoce. Ako koristite Microsoft nalog Exchange, možete čak i da pronađete i pratite odgovore koje primite. Saznajte više o ovoj funkciji u temi Pronalaženje poruka označenih zastavicom.

Kako rade datumi zastavica u meniju "Prati"?

Koristite zastavice da biste označili stavke za pratite i da biste uključili podsetnike. Sledeći podrazumevani datumi početka, krajnji rokovi i vremena podsetnika dostupni su za zastavice. Možete prilagoditi svaku postavku.

Zastavica

Datum početka

Krajnji rok

Podsetnik

Danas

Današnji datum

Današnji datum

Sat vremena pre završetka današnjeg radnog dana

Sutra

Današnji datum plus jedan dan

Današnji datum plus jedan dan

Vreme početka današnjeg dana plus jedan radni dan

Ova sedmica

Današnji datum plus dva dana, ali ne posle poslednjeg radnog dana ove sedmice

Poslednji radni dan ove sedmice

Vreme početka današnjeg dana plus dva radna dana

Sledeća sedmica

Prvi radni dan sledeće sedmice

Poslednji radni dan sledeće sedmice

Vreme početka prvog radnog dana sledeće sedmice

Bez datuma

Bez datuma

Bez datuma

Današnji datum

Prilagođeno

Prikazuje se trenutni datum; odaberite prilagođeni datum ako želite

Prikazuje se trenutni datum; odaberite prilagođeni datum ako želite

Prikazuje se trenutni datum; odaberite prilagođeni datum ako želite

Takođe pogledajte

Postavljanje ili uklanjanje podsetnika

Praćenje e-poruka koje zahtevaju praćenje

Pronalaženje poruka označenih zastavicom

Dodavanje i uklanjanje zastavice za praćenje

Dodavanje praćenja e-poruci

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×