Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Specifikacije i ograničenja radnih listova i radnih svezaka

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Otvorene radne sveske

Ograničene dostupnom memorijom i resursima sistema

Ukupan broj redova i kolona na radnom listu

1.048.576 redova puta 16.384 kolona

Širina kolone

255 znakova

Visina reda

409 tačaka

Prelomi stranica

1.026 horizontalni i vertikalni

Ukupan broj znakova koji ćelija može sadržati

32.767 znakova

Broj znakova u zaglavlju i podnožju

255

Maksimalan broj feedova redova po ćeliji

253

Broj listova u radnoj svesci

Ograničen dostupnom memorijom (podrazumevan je 1 list)

Boje u radnoj svesci

16 miliona boja (32-bitne boje sa potpunim pristupom 24-bitnom spektru boja)

Imenovani prozori u radnoj svesci

Ograničeni dostupnom memorijom

Jedinstvena oblikovanja ćelije/stilovi ćelije

65,490

Stilovi popune

256

Debljina i stilovi linije

256

Jedinstveni tipovi fontova

1.024 globalnih fontova dostupnih za upotrebu; 512 po radnoj svesci

Oblici brojeva u radnoj svesci

Između 200 i 250, u zavisnosti od verzije jezika programa Excel koju ste instalirali

Imena u radnoj svesci

Ograničena dostupnom memorijom

Prozori u radnoj svesci

Ograničeni dostupnom memorijom

Hiperveze na radnom listu

65,530

Okna u prozoru

4

Povezani listovi

Ograničeni dostupnom memorijom

Scenarije

Ograničeni dostupnom memorijom; izveštaj sa rezimeom prikazuje samo prvih 251 scenarija

Promenljive ćelije u scenariju

32

Podesive ćelije u „Rešavaču“

200

Prilagođene funkcije

Ograničene dostupnom memorijom

Opseg zumiranja

Od 10 posto do 400 posto

Izveštaji

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj sortiranja referenci

64 u jednom sortiranju; neograničen kada se koristi sekvencijalna sortiranje

Broj opozivanja nivoa

100

Polja u obrascu sa podacima

32

Parametri radne sveske

255 parametra po radnoj svesci

Broj stavki koje su prikazane u padajućoj listi filtera

10.000

Broj nesusednih ćelija koje je moguće izabrati

2.147.483.648 ćelija

Maksimalna ograničenja skladišta u memoriji i veličine datoteke za radne sveske modela podataka

32-bitno okruženje može imati do 2 gigabajta (GB) virtuelnog adresnog prostora koji dele Excel, radna sveska i programski dodaci koji se izvršavaju u istom procesu. Deo adresnog prostora za model podataka može da se kreće do 500 – 700 megabajta (MB), ali može biti i manji ako su učitani drugi modeli podataka i programski dodaci.

64-bitno okruženje ne nameće čvrsta ograničenja veličine datoteke. Veličina radne sveske ograničena je samo dostupnom količinom memorije i sistemskih resursa.

Počejući od programa Excel 2016, velika funkcionalnost svesna adresa omogućava 32-bitnom programu Excel da koristi dvaput memoriju kada korisnici rade na 64-bitnom operativnom sistemu Windows. Više informacija potražite u temi Velika promena mogućnosti svesne adrese za Excel.

Napomena: Dodavanje tabela modelu podataka uvećava veličinu datoteke. Ako ne planirate da kreirate složene relacije modela podataka koristeći veliki broj izvora podataka i tipova podataka u radnoj svesci, opozovite izbor u polju Dodaj ove podatke modelu podataka kada uvozite ili kreirate tabele, izvedene tabele ili podatke za povezivanje.

Više informacija potražite u članku Specifikacije i ograničenja modela podataka.

Procesor cores

64

Dužina imena datoteke

218 znakova – Ovo uključuje putanju datoteke. Na primer, C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Specifikacije i ograničenja obračuna

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Zaokruživanje brojeva

Na 15 cifara

Najmanji dozvoljeni negativni broj

-2.2251E-308

Najmanji dozvoljeni pozitivni broj

2.2251E-308

Najveći dozvoljeni pozitivni broj

9.99999999999999E+307

Najveći dozvoljeni negativni broj

-9.99999999999999E+307

Najveći dozvoljeni pozitivni broj putem formule

1.7976931348623158e+308

Najveći dozvoljeni negativni broj putem formule

-1.7976931348623158e+308

Dužina sadržaja formule

8.192 znakova

Unutrašnja dužina formule

16.384 bajtova

Iteracije

32.767

Nizovi radnih listova

Ograničeni dostupnom memorijom

Izabrani opsezi

2.048

Broj argumenata u funkciji

255

Ugnežđeni nivoi funkcija

64

Broj kategorija funkcija koje je definisao korisnik

255

Broj dostupnih funkcija radnog lista

341

Veličina steka operanda

1.024

Zavisnost između radnih listova

64.000 radnih listova koji mogu ukazivati na druge listove

Zavisnost formule niza između radnih listova

Ograničena dostupnom memorijom

Zavisnost oblasti

Ograničena dostupnom memorijom

Zavisnost oblasti po radnom listu

Ograničena dostupnom memorijom

Zavisnost jedne ćelije

4 milijarde formula koje mogu da zavise od jedne ćelije

Dužina sadržaja povezane ćelije

32.767

Najraniji datum dozvoljen da bude uključen u izračunavanje

1. januar 1900. (1. januar 1904., ako se koristi sistem datuma iz 1904. godine)

Najkasniji datum dozvoljen da bude uključen u izračunavanje

31. decembar 9999.

Najveći vremenski period koji se može uneti

9999:59:59

Specifikacije i ograničenja pravljenja grafikona

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Grafikoni povezani sa radnim listom

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj radnih listova na koje je grafikon uputio

255

Grupa podataka u jednom grafikonu

255

Broj tačaka podataka u grupi podataka za 2-D grafikone

Ograničen dostupnom memorijom

Broj tačaka podataka u grupi podataka za 3-D grafikone

Ograničen dostupnom memorijom

Broj tačaka podataka za sve grupe podataka u jednom grafikonu

Ograničen dostupnom memorijom

Specifikacije i ograničenja izveštaja izvedenih tabela i izvedenih grafikona

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Izveštaji izvedene tabele na listu

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj jedinstvenih stavki po polju

1.048.576

Broj polja ili kolona u izveštaju izvedene tabele

Ograničena dostupnom memorijom

Broj filtera za izveštaj u izveštaju izvedene tabele

256 (može biti ograničen dostupnom memorijom)

Broj polja za vrednost u izveštaju izvedene tabele

256

Formule stavki koje se izračunavaju u izveštaju izvedene tabele

Ograničene dostupnom memorijom

Broj filtera za izveštaj u izveštaj izvedenog grafikona

256 (može biti ograničen dostupnom memorijom)

Broj polja za vrednost u izveštaju izvedenog grafikona

256

Izračunate formule stavki u izveštaju izvedenog grafikona

Ograničene dostupnom memorijom

Dužina imena višedimenzionalnog izraza za stavku izvedene tabele

32.767

Dužina niske referentne izvedene tabele

32.767

Broj stavki koje su prikazane u padajućoj listi filtera

10.000

Radne sveske sa "Dozvoli promene više korisnika..." postavka omogućena

Ako je postavka Dozvoli promene više korisnika... primenjena za radnu svesku, primenjuju se sledeće informacije. Ova postavka je dostupna ako kliknete na karticu Redigovanje >Deli radnu svesku. Imajte na pojam da je u novijim verzijama programa Excel dugme Deli radnu svesku skriveno. Da biste je otklonili, izaberite stavku Opcije > datoteke > priručnu traku. Otvorite listu u okviru Odaberite komande iz i izaberite stavku Sve komande. Pomerajte se nadole dok ne ugledate komandu Deli radnu svesku (zastarelo). Izaberite tu stavku i kliknite na dugme Dodaj. Kliknite na dugme U redu. Dugme Deli radnu svesku sada je na vrhu prozora programa Excel.

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Korisnici koji mogu da otvore datoteku u isto vreme

256

Lični prikazi u radnoj svesci

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj dana koji istorija revizija se održava

32.767 (podrazumevani broj je 30 dana)

Broj radnih svezaka koje je moguće objediniti u isto vreme

Ograničen dostupnom memorijom

Ćelije koje mogu biti markirane

32.767

Broj boja koje su korišćene za identifikovanje promena koje su izvršili razni korisnici, kada je isticanje promena uključeno

32 (svaki korisnik se identifikuje drugačijom bojom; promene koje je izvršio trenutni korisnik su istaknute mornarsko plavom bojom)

Excel tabele u radnoj svesci

0 (nula)

Napomena: Radna sveska koja sadrži jednu ili više Excel tabela ne može da ima omogućenu postavku Dozvoli promene za više korisnika.

Specifikacije i ograničenja radnih listova i radnih svezaka

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Otvorene radne sveske

Ograničene dostupnom memorijom i resursima sistema

Ukupan broj redova i kolona na radnom listu

1.048.576 redova puta 16.384 kolona

Širina kolone

255 znakova

Visina reda

409 tačaka

Prelomi stranica

1.026 horizontalni i vertikalni

Ukupan broj znakova koji ćelija može sadržati

32.767 znakova

Broj znakova u zaglavlju i podnožju

255

Maksimalan broj feedova redova po ćeliji

253

Broj listova u radnoj svesci

Ograničen dostupnom memorijom (podrazumevano je 3 lista)

Boje u radnoj svesci

16 miliona boja (32-bitne boje sa potpunim pristupom 24-bitnom spektru boja)

Imenovani prozori u radnoj svesci

Ograničeni dostupnom memorijom

Jedinstvena oblikovanja ćelije/stilovi ćelije

65,490

Stilovi popune

256

Debljina i stilovi linije

256

Jedinstveni tipovi fontova

1.024 globalnih fontova dostupnih za upotrebu; 512 po radnoj svesci

Oblici brojeva u radnoj svesci

Između 200 i 250, u zavisnosti od verzije jezika programa Excel koju ste instalirali

Imena u radnoj svesci

Ograničena dostupnom memorijom

Prozori u radnoj svesci

Ograničeni dostupnom memorijom

Hiperveze na radnom listu

65.530 hiperveza

Okna u prozoru

4

Povezani listovi

Ograničeni dostupnom memorijom

Scenarije

Ograničeni dostupnom memorijom; izveštaj sa rezimeom prikazuje samo prvih 251 scenarija

Promenljive ćelije u scenariju

32

Podesive ćelije u „Rešavaču“

200

Prilagođene funkcije

Ograničene dostupnom memorijom

Opseg zumiranja

Od 10 posto do 400 posto

Izveštaji

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj sortiranja referenci

64 u jednom sortiranju; neograničen kada se koristi sekvencijalna sortiranje

Broj opozivanja nivoa

100

Polja u obrascu sa podacima

32

Parametri radne sveske

255 parametra po radnoj svesci

Broj stavki koje su prikazane u padajućoj listi filtera

10.000

Broj nesusednih ćelija koje je moguće izabrati

2.147.483.648 ćelija

Procesor cores

64

Specifikacije i ograničenja obračuna

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Zaokruživanje brojeva

Na 15 cifara

Najmanji dozvoljeni negativni broj

-2.2251E-308

Najmanji dozvoljeni pozitivni broj

2.2251E-308

Najveći dozvoljeni pozitivni broj

9.99999999999999E+307

Najveći dozvoljeni negativni broj

-9.99999999999999E+307

Najveći dozvoljeni pozitivni broj putem formule

1.7976931348623158e+308

Najveći dozvoljeni negativni broj putem formule

-1.7976931348623158e+308

Dužina sadržaja formule

8.192 znakova

Unutrašnja dužina formule

16.384 bajtova

Iteracije

32.767

Nizovi radnih listova

Ograničeni dostupnom memorijom

Izabrani opsezi

2.048

Broj argumenata u funkciji

255

Ugnežđeni nivoi funkcija

64

Broj kategorija funkcija koje je definisao korisnik

255

Broj dostupnih funkcija radnog lista

341

Veličina steka operanda

1.024

Zavisnost između radnih listova

64.000 radnih listova koji mogu ukazivati na druge listove

Zavisnost formule niza između radnih listova

Ograničena dostupnom memorijom

Zavisnost oblasti

Ograničena dostupnom memorijom

Zavisnost oblasti po radnom listu

Ograničena dostupnom memorijom

Zavisnost jedne ćelije

4 milijarde formula koje mogu da zavise od jedne ćelije

Dužina sadržaja povezane ćelije

32.767

Najraniji datum dozvoljen da bude uključen u izračunavanje

1. januar 1900. (1. januar 1904., ako se koristi sistem datuma iz 1904. godine)

Najkasniji datum dozvoljen da bude uključen u izračunavanje

31. decembar 9999.

Najveći vremenski period koji se može uneti

9999:59:59

Specifikacije i ograničenja pravljenja grafikona

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Grafikoni povezani sa radnim listom

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj radnih listova na koje je grafikon uputio

255

Grupa podataka u jednom grafikonu

255

Broj tačaka podataka u grupi podataka za 2-D grafikone

Ograničen dostupnom memorijom

Broj tačaka podataka u grupi podataka za 3-D grafikone

Ograničen dostupnom memorijom

Broj tačaka podataka za sve grupe podataka u jednom grafikonu

Ograničen dostupnom memorijom

Specifikacije i ograničenja izveštaja izvedenih tabela i izvedenih grafikona

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Izveštaji izvedene tabele na listu

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj jedinstvenih stavki po polju

1.048.576

Broj polja ili kolona u izveštaju izvedene tabele

Ograničena dostupnom memorijom

Broj filtera za izveštaj u izveštaju izvedene tabele

256 (može biti ograničen dostupnom memorijom)

Broj polja za vrednost u izveštaju izvedene tabele

256

Formule stavki koje se izračunavaju u izveštaju izvedene tabele

Ograničene dostupnom memorijom

Broj filtera za izveštaj u izveštaj izvedenog grafikona

256 (može biti ograničen dostupnom memorijom)

Broj polja za vrednost u izveštaju izvedenog grafikona

256

Izračunate formule stavki u izveštaju izvedenog grafikona

Ograničene dostupnom memorijom

Dužina imena višedimenzionalnog izraza za stavku izvedene tabele

32.767

Dužina niske referentne izvedene tabele

32.767

Broj stavki koje su prikazane u padajućoj listi filtera

10.000

Radne sveske sa "Dozvoli promene više korisnika..." postavka omogućena

Ako je postavka Dozvoli promene više korisnika... primenjena za radnu svesku, primenjuju se sledeće informacije. Ova postavka je dostupna ako kliknete na karticu Redigovanje >Deli radnu svesku.

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Korisnici koji mogu da otvore i dele datoteku u isto vreme

256

Lični prikazi u radnoj svesci

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj dana koji istorija revizija se održava

32.767 (podrazumevani broj je 30 dana)

Broj radnih svezaka koje je moguće objediniti u isto vreme

Ograničen dostupnom memorijom

Ćelije koje mogu biti markirane u radnoj svesci

32.767

Broj boja koje su korišćene za identifikovanje promena koje su izvršili razni korisnici, kada je isticanje promena uključeno

32 (svaki korisnik se identifikuje drugačijom bojom; promene koje je izvršio trenutni korisnik su istaknute mornarsko plavom bojom)

Excel tabele u radnoj svesci

0 (nula)

Napomena: Radna sveska koja sadrži jednu ili više Excel tabela ne može da ima omogućenu postavku Dozvoli promene za više korisnika.

Specifikacije i ograničenja radnih listova i radnih svezaka

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Otvorene radne sveske

Ograničene dostupnom memorijom i resursima sistema

Ukupan broj redova i kolona na radnom listu

1.048.576 redova puta 16.384 kolona

Širina kolone

255 znakova

Visina reda

409 tačaka

Prelomi stranica

1.026 horizontalni i vertikalni

Ukupan broj znakova koji ćelija može sadržati

32.767 znakova

Broj znakova u zaglavlju i podnožju

255

Maksimalan broj feedova redova po ćeliji

253

Broj listova u radnoj svesci

Ograničen dostupnom memorijom (podrazumevano je 3 lista)

Boje u radnoj svesci

16 miliona boja (32-bitne boje sa potpunim pristupom 24-bitnom spektru boja)

Imenovani prozori u radnoj svesci

Ograničeni dostupnom memorijom

Jedinstvena oblikovanja ćelije/stilovi ćelije

65,490

Stilovi popune

256

Debljina i stilovi linije

256

Jedinstveni tipovi fontova

1.024 globalnih fontova dostupnih za upotrebu; 512 po radnoj svesci

Oblici brojeva u radnoj svesci

Između 200 i 250, u zavisnosti od verzije jezika programa Excel koju ste instalirali

Imena u radnoj svesci

Ograničena dostupnom memorijom

Prozori u radnoj svesci

Ograničeni dostupnom memorijom

Hiperveze na radnom listu

65.530 hiperveza

Okna u prozoru

4

Povezani listovi

Ograničeni dostupnom memorijom

Scenarije

Ograničeni dostupnom memorijom; izveštaj sa rezimeom prikazuje samo prvih 251 scenarija

Promenljive ćelije u scenariju

32

Podesive ćelije u „Rešavaču“

200

Prilagođene funkcije

Ograničene dostupnom memorijom

Opseg zumiranja

Od 10 posto do 400 posto

Izveštaji

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj sortiranja referenci

64 u jednom sortiranju; neograničen kada se koristi sekvencijalna sortiranje

Broj opozivanja nivoa

100

Polja u obrascu sa podacima

32

Parametri radne sveske

255 parametra po radnoj svesci

Filtriranje padajuće liste

10.000

Specifikacije i ograničenja obračuna

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Zaokruživanje brojeva

Na 15 cifara

Najmanji dozvoljeni negativni broj

-2.2251E-308

Najmanji dozvoljeni pozitivni broj

2.2251E-308

Najveći dozvoljeni pozitivni broj

9.99999999999999E+307

Najveći dozvoljeni negativni broj

-9.99999999999999E+307

Najveći dozvoljeni pozitivni broj putem formule

1.7976931348623158e+308

Najveći dozvoljeni negativni broj putem formule

-1.7976931348623158e+308

Dužina sadržaja formule

8.192 znakova

Unutrašnja dužina formule

16.384 bajtova

Iteracije

32.767

Nizovi radnih listova

Ograničeni dostupnom memorijom

Izabrani opsezi

2.048

Broj argumenata u funkciji

255

Ugnežđeni nivoi funkcija

64

Broj kategorija funkcija koje je definisao korisnik

255

Broj dostupnih funkcija radnog lista

341

Veličina steka operanda

1.024

Zavisnost između radnih listova

64.000 radnih listova koji mogu ukazivati na druge listove

Zavisnost formule niza između radnih listova

Ograničena dostupnom memorijom

Zavisnost oblasti

Ograničena dostupnom memorijom

Zavisnost oblasti po radnom listu

Ograničena dostupnom memorijom

Zavisnost jedne ćelije

4 milijarde formula koje mogu da zavise od jedne ćelije

Dužina sadržaja povezane ćelije

32.767

Najraniji datum dozvoljen da bude uključen u izračunavanje

1. januar 1900. (1. januar 1904., ako se koristi sistem datuma iz 1904. godine)

Najkasniji datum dozvoljen da bude uključen u izračunavanje

31. decembar 9999.

Najveći vremenski period koji se može uneti

9999:59:59

Specifikacije i ograničenja pravljenja grafikona

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Grafikoni povezani sa radnim listom

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj radnih listova na koje je grafikon uputio

255

Grupa podataka u jednom grafikonu

255

Broj tačaka podataka u grupi podataka za 2-D grafikone

32,000

Broj tačaka podataka u grupi podataka za 3-D grafikone

4,000

Broj tačaka podataka za sve grupe podataka u jednom grafikonu

256,000

Specifikacije i ograničenja izveštaja izvedenih tabela i izvedenih grafikona

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Izveštaji izvedene tabele na listu

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj jedinstvenih stavki po polju

1.048.576

Broj polja ili kolona u izveštaju izvedene tabele

Ograničena dostupnom memorijom

Broj filtera za izveštaj u izveštaju izvedene tabele

256 (može biti ograničen dostupnom memorijom)

Broj polja za vrednost u izveštaju izvedene tabele

256

Formule stavki koje se izračunavaju u izveštaju izvedene tabele

Ograničene dostupnom memorijom

Broj filtera za izveštaj u izveštaj izvedenog grafikona

256 (može biti ograničen dostupnom memorijom)

Broj polja za vrednost u izveštaju izvedenog grafikona

256

Izračunate formule stavki u izveštaju izvedenog grafikona

Ograničene dostupnom memorijom

Dužina imena višedimenzionalnog izraza za stavku izvedene tabele

32.767

Dužina niske referentne izvedene tabele

32.767

Radne sveske sa "Dozvoli promene više korisnika..." postavka omogućena

Ako je postavka Dozvoli promene više korisnika... primenjena za radnu svesku, primenjuju se sledeće informacije. Ova postavka je omogućena kada koristite deljene radne sveske.

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Korisnici koji mogu da otvore i dele radnu svesku u isto vreme

256

Lični prikazi u radnoj svesci

Ograničeni dostupnom memorijom

Broj dana koji istorija revizija se održava

32.767 (podrazumevani broj je 30 dana)

Broj radnih svezaka koje je moguće objediniti u isto vreme

Ograničen dostupnom memorijom

Ćelije koje mogu biti markirane

32.767

Broj boja koje su korišćene za identifikovanje promena koje su izvršili razni korisnici, kada je isticanje promena uključeno

32 (svaki korisnik se identifikuje drugačijom bojom; promene koje je izvršio trenutni korisnik su istaknute mornarsko plavom bojom)

Excel tabele u radnoj svesci

0 (nula)

Napomena: Radna sveska koja sadrži jednu ili više Excel tabela ne može da ima omogućenu postavku Dozvoli promene za više korisnika.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×