We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka (zanemaruje logičke vrednosti i tekst u uzorku).

Standardna devijacija je mera raspršenosti vrednosti u odnosu na prosečnu vrednost (srednju vrednost).

Sintaksa

STDEV.S(broj1,[broj2],...)

Sintaksa funkcije STDEV.S ima sledeće argumente:

 • Broj1     Obavezno. Prvi argument broja koji odgovara uzorku populacije. Takođe, umesto da koristite argumente razdvojene tačkom i zarezom možete da koristite niz ili referencu na niz.

 • Broj2, ...     Opcionalno. Argumenti brojeva od 2 do 254 koji odgovaraju uzorku populacije. Umesto argumenata razdvojenih zarezom možete koristiti i jedan niz ili referencu za niz.

Primedbe

 • STDEV.S pretpostavlja da su njeni argumenti uzorak populacije. Ako podaci predstavljaju ukupnu populacije, onda izračunajte standardnu devijaciju korišćenjem STDEV.P.

 • Standardna devijacija se računa pomoću metoda „n-1“.

 • Argumenti mogu da budu brojevi, imena, nizovi ili reference koje sadrže brojeve.

 • Broje se logičke vrednosti i tekstualne reprezentacije brojeva koje direktno upišete u listu argumenata.

 • Ako je argument niz ili referenca, broje se samo brojevi u tom nizu ili referenci. Zanemaruju se prazne ćelije, logičke vrednosti, tekst i vrednosti greške u nizu ili referenci.

 • Greške prouzrokuju argumenti koji predstavljaju vrednosti grešaka ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve.

 • Koristite funkciju STDEVA ako želite da u referencu, kao deo izračunavanja, uključite logičke vrednosti i tekstualne reprezentacije brojeva.

 • STDEV.S koristi sledeću formulu:

  Formula

  gde je x srednja vrednost uzorka AVERAGE(broj1,broj2,...) a n je veličina uzorka.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

Otpornost

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formula

Opis

Rezultat

=STDEV.S(A2:A11)

Standardna devijacija otpornosti na lom.

27,46391572

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×