We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Odnosi se na

Objekat „ComboBox“

Objekat „ListBox“

Kada birate iz okvira okvir sa listom opcija ili kombinovani okvir, svojstvo BoundColumn govori programu Microsoft Office Access 2007 koje vrednosti kolone da koristi kao vrednost kontrola. Ako je kontrola povezana sa polje, vrednost u koloni koju navodi svojstvo BoundColumn uskladištena je u polju imenovanom u svojstvu ControlSource. Čitanje/pisanje dugačko.

izraz.BoundColumn

expression Obavezno. Izraz koji daje jedan od objekata sa liste „Odnosi se na“.

Postavka

Svojstvo BoundColumn koristi sledeće postavke.

Postavka

Opis

0

Vrednost svojstva ListIndex skladišti se u trenutni zapis, a ne vrednost kolone. Vrednost svojstva ListIndex prvog reda jeste 0, drugog 1 i tako dalje. Access postavlja svojstvo ListIndex kada se izabere stavka u okviru sa listom ili u delu sa okvirom sa listom kombinovanog okvira. Postavljanje svojstva BoundColumn na vrednost 0 i korišćenje vrednosti svojstva ListIndex može da bude korisno, na primer ako vas interesuje samo skladištenje niza brojeva.

1 ili veći

(Podrazumevana vrednost je 1) Vrednost u navedenoj koloni postaje vrednost kontrole. Ako je kontrola povezana sa poljem, onda se ova postavka skladišti u tom polju, u trenutnom zapisu. Svojstvo BoundColumn ne može da se postavi na vrednost koja je veća od postavke svojstva ColumnCount.


Svojstvo BoundColumn možete da podesite pomoću list svojstva ili makro kontrole odnosno Visual Basic for Applications (VBA) koda.

Za polja tabele tu vrednost možete da postavite na kartici Pronalaženje u odeljku Svojstva polja prikaza dizajna tabele za polja sa svojstvom DisplayControl postavljenim na vrednost Kombinovani okvir ili Okvir sa listom.

savet

Access automatski postavlja svojstvo „BoundColumn“ kada izaberete opciju „Čarobnjak za pronalaženje“ kao tip podataka za polje u prikazu dizajna tabele.

U Visual Basic for Applications (VBA) kodu postavite svojstvo BoundColumn tako to ćete koristiti broj ili brojni izraz jednak vrednosti od 0 do postavke svojstva ColumnCount.

Primedbe

Vidljiva kolona sa krajnje leve strane u kombinovanom okviru (krajnje leva kolona čija postavka u svojstvu ColumnWidths kombinovanog okvira nije 0) sadrži podatke koji se pojavljuju u delu sa okvirom za tekst kombinovanog okvira u prikazu prikaz „Obrazac“ ili izveštaj. Svojstvo BoundColumn određuje koja će se vrednost kolone u okviru za tekst ili kombinovanom okviru uskladištiti kada pravite izbor. To vam omogućava da prikazujete podatke različite od onih koje skladištite kao vrednost kontrole.

Napomena: Ako povezana kolona nije ista kao krajnja leva vidljiva kolona u kontroli (ili ako postavite svojstvo BoundColumn na vrednost 0), svojstvo LimitToList postavlja se na vrednost Da.

Access koristi brojeve zasnovane na nuli kako bi uputio na kolone u svojstvu Column. To jest, na prvu kolonu se upućuje pomoću izraza Column(0), na drugu kolonu se upućuje pomoću izraza Column(1) i tako dalje. Međutim, svojstvo BoundColumn koristi bojeve zasnovane na 1 kako bi uputio na kolone. To znači da ako se svojstvo BoundColumn postavi na vrednost 1, možete da pristupate vrednosti uskladištenoj u toj koloni pomoću izraza Column(0).

Ako je svojstvo AutoExpand postavljeno na vrednost Da, Access automatski popunjava vrednost u delu sa okvirom za tekst kombinovanog okvira koja se podudara sa vrednošću na listi kombinovanog okvira dok kucate.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×