Odnosi se na

Objekat „Aplikacija“

Daje objekat FileDialogkoji predstavlja jednu instancu dijaloga datoteke.

expression.FileDialog(dialogType)

expression Obavezno. Izraz koji daje jedan od objekata sa liste „Odnosi se na“.

dialogType    Obavezno MsoFileDialogType . Tip dijaloga datoteke.

MsoFileDialogType može biti jedna od ovih MsoFileDialogType konstanti.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen Nije podržano u programu Microsoft Access.

msoFileDialogSaveAs Nije podržano u programu Microsoft Access.

Napomene

Konstante msoFileDialogOpen i msoFileDialogSaveAs nisu podržane u programu Microsoft Office Access 2007.

Primer

Ovaj primer pokazuje kako se koristi objekat FileDialog za prikazivanje dijaloga koji omogućava korisniku da izabere jednu ili više datoteka. Izabrane datoteke se zatim dodaju u okvir sa listom pod imenom „FileList“.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×